พระคัมภีร์ออนไลน์

พระคัมภีร์ในหลายภาษา

ลิงก์ (สีฟ้า) ในภาษาที่คุณเลือกนำคุณไปยังบทความอื่นที่เขียนด้วยภาษาเดียวกัน ลิงก์สีน้ำเงินที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะนำคุณไปสู่บทความภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้คุณสามารถเลือกจากสามภาษาอื่น ๆ ได้แก่ สเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศส

中国

한국의

日本の

ລາວ

ខ្មែរ

Tiếng việt

Indonesia

Tagalog

การสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์

SOLA SCRIPTURA

•พระเจ้ามีพระนามว่าพระยะโฮวา เราต้องนมัสการพระยะโฮวาเท่านั้น เราต้องรักพระองค์ด้วยพลังชีวิตทั้งหมดของเรา: “พระ​ยะโฮวา พระเจ้า​ของ​เรา พระองค์​สม​ควร​จะ​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรรเสริญ ความ​นับถือ และ​ฤทธิ์​อำนาจ เพราะ​พระองค์​สร้าง​ทุก​สิ่ง ทุก​สิ่ง​มี​อยู่​และ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระองค์” (อิสยาห์ 42: 8 วิวรณ์ 4:11 มัทธิว 22:37) (The Revealed Name; Worship Jehovah; In Congregation) พระเจ้าไม่ได้เป็นไตรลักษณ์

•พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าในแง่ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรเพียงอันเดียวของพระเจ้าที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าโดยตรง: "“คน​เขา​พูด​กัน​ว่า ‘ลูก​มนุษย์’ เป็น​ใคร?”  พวก​เขา​ตอบ​ว่า “บาง​คน​บอก​ว่าเป็น​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา บาง​คน​บอก​ว่า​เป็น​เอลียาห์ แต่​ก็​มี​บาง​คน​บอก​ว่า​เป็น​เยเรมีย์​หรือ​ไม่​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​พยากรณ์” พระ​เยซู​ถาม​พวก​เขา​ว่า “แล้ว​พวก​คุณ​ล่ะ คิด​ว่า​ผม​เป็น​ใคร?”  ซีโมน​เปโตร​ตอบ​ว่า “ท่าน​เป็น​พระ​คริสต์ ลูก​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่” พระ​เยซู​จึง​บอก​เขา​ว่า “ซีโมน​ลูก​โยนาห์ ดีใจ​เถอะ เพราะ​ผู้​ที่​เปิด​เผย​เรื่อง​นี้​ให้​คุณ​รู้​คือ​พ่อ​ของ​ผม​ใน​สวรรค์ ไม่​ใช่​มนุษย์" (มัทธิว 16:13-17, ยอห์น 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ) พระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระองค์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตรีเอกภาพ

•พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เขาไม่ใช่คน: "และ​พวก​เขา​ก็​เห็น​บาง​สิ่ง​เหมือน​เปลว​ไฟ​รูป​ร่าง​คล้าย​ลิ้น​ลอย​อยู่​เหนือ​พวก​เขา​แต่​ละ​คน" (กิจการ 2: 3) พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตรีเอกานุภาพ

•พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า: "พระ​คัมภีร์​ทุก​ตอน พระเจ้า​ดล​ใจ​ให้​เขียน​ขึ้น​มา มี​ประโยชน์​สำหรับ​สอน ว่า​กล่าว​ตักเตือน แก้ไข​สิ่ง​ต่าง ๆ ให้​เรียบร้อย และ​สั่ง​สอน​คน​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง เพื่อ​คน​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​ความ​สามารถ​เพียง​พอ และ​มี​ความ​พร้อม​สำหรับ​งาน​ที่​ดี​ทุก​อย่าง" (2 ทิโมธี 3: 16,17) เราต้องอ่านศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา (สดุดี 1: 1-3) (Read the Bible Daily)

•เฉพาะความเชื่อในการเสียสละของพระคริสต์ช่วยให้สามารถให้อภัยบาปและรักษาและฟื้นคืนพระชนม์ของคนตาย: “พระเจ้า​รัก​โลก​มาก จน​ถึง​กับ​ยอม​สละ​ลูก​คน​เดียว*ของ​พระองค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​ท่าน​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย แต่​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป" (ยอห์น 3:16, มัทธิว 20:28) (อนุสรณ์แห่งความตายของพระเยซูคริสต์ ; The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow))

•ราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นรัฐบาลสวรรค์ที่ก่อตั้งขึ้นในสวรรค์เมื่อปีพ. ศ. 2457 ซึ่งกษัตริย์คือพระเยซูคริสต์พร้อมด้วยกษัตริย์และปุโรหิต 144,000 คนซึ่งเป็น"กรุงเยรูซาเล็มใหม่"ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์รัฐบาลแห่งสวรรค์ของพระเจ้าจะยุติการปกครองของมนุษย์ในปัจจุบันในช่วงความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่และจะได้รับการสถาปนาขึ้นบนแผ่นดินโลก: "ใน​สมัย​ที่​กษัตริย์​พวก​นั้น​ปกครอง​อยู่ พระเจ้า​ใน​สวรรค์​จะ​ตั้ง​รัฐบาล หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ไม่​มี​วัน​ถูก​ทำลาย และ​รัฐบาล​นี้​จะ​ไม่​ตก​เป็น​ของ​คน​ชาติ​ไหน แต่​รัฐบาล​นี้​จะ​ทำลาย​อาณาจักร​ทั้ง​หมด​นั้น​ให้​สูญ​สิ้น​ไป และ​จะ​เป็น​รัฐบาล​เดียว​ที่​คง​อยู่​ตลอด​ไป" (วิวรณ์ 12: 7-12, 21: 1-4, มัทธิว 6: 9,10, ดาเนียล 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

•ความตายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิต วิญญาณตายและวิญญาณ (ชีวิต) หายไป: "อย่า​วางใจ​พวก​เจ้านาย หรือ​ไว้​ใจ​มนุษย์​ที่​ช่วย​ให้​รอด​ไม่​ได้ เมื่อ​เขา​หมด​ลม​หายใจ เขา​ก็​กลับ​เป็น​ดิน และ​ใน​วัน​นั้น​ความ​คิด​ของ​เขา​ก็​สูญ​หาย​ไป" (สดุดี 146: 3,4, ปัญญาจารย์ 3: 19,20, 9: 5,10)

•จะมีการคืนพระชนม์ของคนชอบธรรมและคนอธรรม(ยอห์น5:28,29,กิจการ24:15)ผู้ที่ไม่ชอบธรรมจะได้รับการตัดสินบนพื้นฐานของพฤติกรรมของพวกเขาในช่วงรัชสมัย 1000 ปี (ไม่ใช่จากพฤติกรรมในอดีตของพวกเขา) ซึ่งจะเริ่มขึ้นหลังจากความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่: "แล้ว​ผม​ก็​เห็น​บัลลังก์​ใหญ่​สี​ขาว​กับ​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​นั้น โลก​และ​ฟ้า​สวรรค์​หาย​วับ​ไป​จาก​สายตา​พระองค์ ไม่​มี​ที่​สำหรับ​โลก​และ​ฟ้า​สวรรค์​อีก​เลย แล้ว​ผม​ก็​เห็น​คน​ตาย​ทั้ง​ผู้​ใหญ่​ผู้​น้อย​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บัลลังก์​นั้น และ​ม้วน​หนังสือ​ต่าง ๆ ถูก​คลี่​ออก มี​ม้วน​หนังสือ​อีก​ม้วน​หนึ่ง​ถูก​คลี่​ออก​ด้วย คือ​ม้วน​หนังสือ​ที่​มี​ราย​ชื่อ​คน​ที่​จะ​ได้​ชีวิต แล้ว​คน​ตาย​ก็​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตัว​เอง​โดย​อาศัย​สิ่ง​ที่​เขียน​ไว้​ใน​ม้วน​หนังสือ​ต่าง ๆ นั้น ทะเล​ได้​ปล่อย​คน​ที่​ตาย​ใน​ทะเล ความ​ตาย​และ​หลุม​ศพ ก็​ปล่อย​คน​ตาย​ที่​อยู่​ใน​นั้น แล้ว​พวก​เขา​แต่​ละ​คน​ก็​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตัว​เอง" (วิวรณ์ 20: 11-13) (The Earthly Resurrection; The Administration of the Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous)

•มีมนุษย์เพียง144,000คนเท่านั้นที่จะไปสวรรค์ด้วยพระเยซูคริสต์ฝูงชนที่ยิ่งใหญ่ที่กล่าวถึงในวิวรณ์7:9..17คือผู้ที่จะรอดพ้นความทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่และจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปในสวรรค์ของโลก: "และ​ผม​ได้​ยิน​ว่า​คน​ที่​ถูก​ประทับ​ตรา​มี​จำนวน 144,000 คน มา​จาก​ทุก​ตระกูล​ของ​ชาว​อิสราเอล คือ (...) หลัง​จาก​นั้น ผม​ก็​เห็น ดู​นั่น! มี​ชน​ฝูง​ใหญ่​ที่​ไม่​มี​ใคร​นับ​จำนวน​ได้ จาก​ทุก​ประเทศ ทุก​ตระกูล ทุก​ชน​ชาติ และ​ทุก​ภาษา ยืน​อยู่​หน้า​บัลลังก์​และ​หน้า​ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า พวก​เขา​สวม​เสื้อ​คลุม​ยาว​สี​ขาว และ​ถือ​ใบ​ปาล์ม (...) ผม​ตอบ​ทันที​ว่า “ท่าน​ครับ ท่าน​ก็​รู้​อยู่​แล้ว” เขา​จึง​บอก​ผม​ว่า “พวก​เขา​เป็น​คน​ที่​ผ่าน​ความ​ทุกข์​ยาก​ลำบาก​ครั้ง​ใหญ่ และ​ได้​ซัก​เสื้อ​คลุม​ของ​ตัว​เอง​และ​ทำ​ให้​ขาว​ด้วย​เลือด​ของ​ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า (วิวรณ์ 7: 3-8; 14: 1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd)

•เราอยู่ในวันสุดท้าย สิ้นสุดจะเป็นความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่ (มัทธิว 24,25, มาระโก 13, ลุค 21 วิวรณ์ 19: 11-21) การปรากฏตัว (Parousia) ของพระคริสตเจ้าเริ่มล่องหนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2457 และจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดพันปี: "เมื่อ​พระ​เยซู​นั่ง​อยู่​บน​ภูเขา​มะกอก พวก​สาวก​เข้า​มา​ถาม​ท่าน​เป็น​ส่วน​ตัว​ว่า “ช่วย​บอก​หน่อย​ได้​ไหม​ครับ​ว่า เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อไหร่ และ​จะ​มี​อะไร​เป็น​สัญญาณ​บอก​ให้​รู้​ว่า​ท่าน​ประทับ​อยู่ และ​บอก​ให้​รู้​ว่า​เรา​อยู่​ใน​สมัย​สุด​ท้าย​ของ​โลก​นี้?”" (มัทธิว 24: 3) (The King Jesus Christ)

•พระเจ้าจะทรงอำนวยพระพรแก่มนุษยชาติ: "แล้ว​ผม​ได้​ยิน​เสียง​ดัง​จาก​บัลลังก์​นั้น​บอก​ว่า “ดู​นั่น​สิ เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์ ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​มนุษย์​แล้ว พระองค์​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประชาชน​ของ​พระองค์ พระเจ้า​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา" (อิสยาห์ 11,35,65 วิวรณ์ 21: 1-5) (The Release)

•พระเจ้ายอมให้มีความชั่วร้าย นี่เป็นการตอบสนองต่อความท้าทายของซาตานต่อความชอบธรรมของอำนาจอธิปไตยของพระยะโฮวา (ปฐมกาล 3: 1-6) และยังให้คำตอบสำหรับข้อกล่าวหาของซาตานเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตมนุษย์ (โยบ 1: 7-12; 2: 1-6) พระเจ้าไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ทรมาน (ยากอบ 1:13) ความทุกข์ทรมานเป็นผลมาจากปัจจัยหลักสี่ประการ: มารอาจเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน (แต่ไม่เสมอไป) (โยบ 1: 7-12; 2: 1-6) (Satan Hurled) ความทุกข์ทรมานเป็นผลมาจากสภาพทั่วไปของเราที่สืบเชื้อสายของอาดัมซึ่งนำเราไปสู่ยุคแก่ความเจ็บป่วยและความตาย (โรม 5:12, 6:23) ความทุกข์ทรมานอาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจของมนุษย์ที่ไม่ดี (ในส่วนของเราหรือของมนุษย์คนอื่น) เนื่องจากรัฐบาปที่ได้รับมาจากอาดัม (ดิวเทอโร 32: 5 โรม 7:19) ความทุกข์ทรมานอาจเป็นผลมาจาก "เหตุการณ์และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง" ซึ่งทำให้บุคคลต้องผิดพลาดในเวลาที่ไม่ถูกต้อง (ปัญญาจารย์ 9:11) ชะตาไม่ได้เป็นคำสอนในพระคัมภีร์เราไม่ใช่ "ถูกบังคับ" เพื่อทำดีหรือชั่ว แต่เราจะเลือก "ดี" หรือ "ชั่ว" (ดิวเทอโร 30:15)

•เราต้องรับใช้ผลประโยชน์ของอาณาจักรของพระเจ้าโดยให้เรารับบัพติศมาและปฏิบัติตามสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ (มัทธิว 28: 19,20) (Baptism) ท่าทางที่แข็งแกรมนี้ในการสนับสนุนอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอย่างเปิดเผยโดยการประกาศข่าวประเสริฐอย่างสม่ำเสมอ (มัทธิว 24:14) (Good News)

 

สิ่งต้องห้ามในพระคัมภีร์

ความเกลียดชังถูกห้าม: "คน​ที่​เกลียด​พี่​น้อง​ก็​เป็น​ผู้​ฆ่า​คน และ​พวก​คุณ​ก็​รู้​ว่า​ผู้​ฆ่า​คน​จะ​ไม่​ได้​ชีวิต​ตลอด​ไป  เรา​ได้​มา​รู้​ว่า​ความ​รัก​เป็น​อย่าง​ไร​ก็​เพราะ​พระ​เยซู​สละ​ชีวิต​เพื่อ​เรา เรา​จึง​ควร​สละ​ชีวิต​เพื่อ​พี่​น้อง​ด้วย" (1 ยอห์น 3:15,16) การฆาตกรรมเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยเหตุผลส่วนตัวด้วยความรักชาติทางศาสนาหรือโดยความรักชาติของรัฐ: "พระ​เยซู​บอก​คน​นั้น​ว่า “เก็บ​ดาบ​ใส่​ฝัก​ซะ เพราะ​ทุก​คน​ที่​ใช้​ดาบ​จะ​ตาย​ด้วย​ดาบ" (มัทธิว 26:52) (End of Patriotism)
การโจรกรรมเป็นสิ่งต้องห้าม: "คน​ที่​ขโมย​ก็​ให้​เลิก​ขโมย แล้ว​หัน​มา​ทำ​งาน​ที่​สุจริต​ด้วย​ความ​ขยัน​ขันแข็ง เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไร​แจก​ให้​คน​ขัดสน​บ้าง" (เอเฟซัส 4:28)

การโกหกต้องห้าม: "อย่า​โกหก​กัน ให้​ทิ้ง*ลักษณะ​นิสัย​เก่า กับ​สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​เคย​ทำ" (โคโลสี 3:9)

ข้อห้ามอื่น ๆ :

"ดัง​นั้น ผม​เห็น​ว่า ไม่​ควร​ให้​คน​ต่าง​ชาติ​ที่​หัน​มา​หา​พระเจ้า​ต้อง​ยุ่งยาก​ลำบาก​ใจ  แต่​ให้​เขียน​บอก​พวก​เขา​ว่า​ให้​งด​เว้น​จาก​ของ​ที่​เซ่น​ไหว้​รูป​เคารพ จาก​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ จาก​สัตว์​ที่​ถูก​รัด​คอ​ตาย และ​จาก​เลือด" (กิจการ 15:19,20)

สิ่งที่ได้รับการปนเปื้อนจากไอดอล: นี่คือ "สิ่ง" ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนาที่ขัดต่อพระคัมภีร์ไบเบิลการเฉลิมฉลองวันหยุดของชาวป่าเถื่อน นี่อาจเป็นแนวทางปฏิบัติทางศาสนาก่อนการฆ่าหรือการบริโภคเนื้อสัตว์: "เนื้อ​ที่​ขาย​กัน​ตาม​ตลาด​นั้น​กิน​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ถาม​ว่า​มา​จาก​ไหน คุณ​ไม่​ต้อง​กังวล เพราะ “โลก​และ​ทุก​สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระ​ยะโฮวา” ถ้า​คน​ที่​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​เชิญ​คุณ​ไป​กิน​อาหาร​และ​คุณ​ก็​อยาก​ไป ก็​ให้​กิน​ทุก​อย่าง​ที่​เขา​จัด​มา​ให้​และ​ไม่​ต้อง​ถาม​อะไร​เพื่อ​เห็น​แก่​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คุณ แต่​ถ้า​มี​ใคร​บอก​ว่า “นี่​เป็น​ของ​ไหว้” ก็​อย่า​กิน เพื่อ​เห็น​แก่​คน​ที่​บอก​คุณ​และ​เพื่อ​เห็น​แก่​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ด้วย ผม​ไม่​ได้​หมาย​ถึง​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คุณ​เอง แต่​ของ​คน​ที่​บอก​คุณ ผม​มี​สิทธิ์​จะ​กิน​ก็​จริง แต่​ผม​ไม่​ต้องการ​ใช้​สิทธิ์​นั้น​แล้ว​ถูก​ตัดสิน​โดย​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คน​อื่น ถ้า​ผม​ขอบคุณ​พระเจ้า​และ​กิน​ของ​นั้น แล้ว​คน​อื่น​ตำหนิ​ผม ผม​ควร​จะ​กิน​ไหม?" (1 โครินธ์ 10:25-30)

"อย่า​มี​ส่วน​ร่วม​อะไร​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ เพราะ​ความ​ดี จะ​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​ความ​ชั่ว​ได้​อย่าง​ไร? ความ​สว่าง​จะ​เข้า​กับ​ความ​มืด​ได้​หรือ? พระ​คริสต์​กับ​เบลีอัล จะ​ไป​ด้วย​กัน​ได้​ไหม? คน​ที่​เชื่อ​จะ​มี​อะไร​เหมือน​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ?  วิหาร​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​รูป​เคารพ​ได้​หรือ? เรา​เป็น​วิหาร​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่ เหมือน​ที่​พระองค์​บอก​ไว้​ว่า “เรา​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา+และ​จะ​ไป​ด้วย​กัน​กับ​พวก​เขา เรา​จะ​เป็น​พระเจ้า​ของ​พวก​เขา​และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประชาชน​ของ​เรา” “พระ​ยะโฮวา*จึง​สั่ง​ว่า ‘ดัง​นั้น ออก​มา​จาก​พวก​เขา​และ​แยก​อยู่​ต่าง​หาก เลิก​แตะ​ต้อง​สิ่ง​ที่​ไม่​สะอาด’” “‘และ​เรา​จะ​รับ​พวก​เจ้า​ไว้’” “พระ​ยะโฮวา*ผู้​มี​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด​บอก​ว่า ‘เรา​จะ​เป็น​พ่อ​ของ​พวก​เจ้า และ​พวก​เจ้า​จะ​เป็น​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​ของ​เรา’” (2 โครินธ์ 6:14-18)

อย่าเคารพบูชากฎเกณฑ์ทางศาสนาไอดอล มีความจำเป็นที่จะต้องทำลายวัตถุหรือรูปเคารพที่นับถือรูปเคารพรูปกางเขนรูปปั้นเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา (มัทธิว 7: 13-23) อย่าปฏิบัติลัทธิไสยเวท: เวทมนตร์, โหราศาสตร์ ... เราต้องทำลายวัตถุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไสยเวท (กิจการ 19:19, 20)

อย่าดูภาพยนตร์หรือภาพลามกอนาจารหรือภละย่อยสลาย งดเว้นจากการเล่นการพนันการใช้ยาเสพติดเช่นกัญชาพลูยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนเกิน: "ดัง​นั้น พี่​น้อง​ครับ พระเจ้า​กรุณา​ต่อ​คุณ​มาก​จริง ๆ ผม​จึง​ขอร้อง​คุณ​ให้​ถวาย​ร่าง​กาย เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​มี​ชีวิต ที่​บริสุทธิ์  ที่​พระเจ้า​ยอม​รับ​ได้ การ​ทำ​อย่าง​นี้​เป็น​การ​รับใช้​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​โดย​ใช้​ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​หา​เหตุ​ผล​ของ​คุณ" (โรม 12: 1, มัทธิว 5: 27-30, สดุดี 11: 5)

การผิดศีลธรรมทางเพศ (การผิดประเวณี): การล่วงประเวณี, เพศที่ไม่ได้แต่งงาน (ชาย / หญิง), ชายและหญิงรักร่วมเพศ, และพฤติกรรมทางเพศที่บิดเบือน: "พวก​คุณ​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​คน​ทำ​ชั่ว​จะ​ไม่​ได้​รับ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า? อย่า​หลอก​ตัว​เอง​เลย คน​ทำ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ คน​ไหว้​รูป​เคารพ+ คน​เล่นชู้ ผู้​ชาย​ที่​สนอง​ความ​ใคร่​ผู้​ชาย​ด้วย​กัน+ ผู้​ชาย​รัก​ร่วม​เพศ ขโมย คน​โลภ คน​ขี้เมา คน​ปาก​ร้าย และ​คน​ชอบ​รีด​ไถ จะ​ไม่​ได้​รับ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า" (1 โครินธ์ 6:9,10) "ให้​ชีวิต​สมรส​เป็น​แบบ​ที่​น่า​นับถือ​ใน​สายตา​ของ​ทุก​คน และ​ให้​สามี​ภรรยา​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​กัน เพราะ​พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​ลง​โทษ​คน​ทำ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ และ​คน​เล่นชู้" (ฮีบรู 13:4)

มีภรรยาหลายคน เป็นสิ่งต้องห้าม คุณต้องอยู่กับผู้หญิงคนแรกเท่านั้น เพื่อกรุณาพระเจ้า (1 ทิโมธี 3:2) การสำเร็จความใคร่เป็นสิ่งต้องห้ามในพระคัมภีร์: "ดัง​นั้น ให้​กำจัด​แนว​โน้ม​แบบ​โลก​ซึ่ง​อยู่​ใน​อวัยวะ​ของ​พวก​คุณ คือ​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ* การ​กระทำ​ที่​ไม่​สะอาด ความ​ใคร่​แบบ​ที่​ไม่​มี​การ​ควบคุม ความ​ต้องการ​ที่​ก่อ​ความ​เสียหาย และ​ความ​โลภ​ซึ่ง​เท่า​กับ​เป็น​การ​ไหว้​รูป​เคารพ" (โคโลสี 3:5)

ห้ามกินเลือดแม้ในการบำบัดรักษา (การถ่ายเลือด): "แต่​เนื้อ​ที่​ยัง​มี​เลือด​อยู่​นั้น​พวก​เจ้า​อย่า​กิน เพราะ​เลือด​หมาย​ถึง​ชีวิต" (ปฐมกาล 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life)

ทุกสิ่งที่ถูกประณามจากพระคัมภีร์ไม่ได้สะกดออกมาในการศึกษาพระคัมภีร์ฉบับนี้คริสเตียนที่มีวุฒิภาวะและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการของพระคัมภีร์จะรู้ความแตกต่างระหว่าง "ดี" กับ "ความชั่ว" แม้ว่าจะไม่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์โดยตรงก็ตาม: "แต่​อาหาร​แข็ง​เป็น​อาหาร​สำหรับ​ผู้​ใหญ่ ซึ่ง​ได้​ฝึก​ใช้​ความ​คิด จน​แยก​ออก​ว่า​อะไร​ถูก​อะไร​ผิด" (ฮีบรู 5:14) (SPIRITUAL MATURITY)

การระลึกถึงความตายของพระคริสต์

วัตถุประสงค์หลัก

จะทำอย่างไร?

เมนูหลัก (ภาษาฝรั่งเศส)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS