พระคัมภีร์ออนไลน์

พระคัมภีร์ในหลายภาษา

ลิงก์ (สีฟ้า) ในภาษาที่คุณเลือกนำคุณไปยังบทความอื่นที่เขียนด้วยภาษาเดียวกัน ลิงก์สีน้ำเงินที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะนำคุณไปสู่บทความภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้คุณสามารถเลือกจากสามภาษาอื่น ๆ ได้แก่ สเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศส

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

การสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์

SOLA SCRIPTURA

•พระเจ้ามีพระนามว่าพระยะโฮวา เราต้องนมัสการพระยะโฮวาเท่านั้น เราต้องรักพระองค์ด้วยพลังชีวิตทั้งหมดของเรา: “พระ​ยะโฮวา พระเจ้า​ของ​เรา พระองค์​สม​ควร​จะ​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรรเสริญ ความ​นับถือ และ​ฤทธิ์​อำนาจ เพราะ​พระองค์​สร้าง​ทุก​สิ่ง ทุก​สิ่ง​มี​อยู่​และ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระองค์” (อิสยาห์ 42: 8 วิวรณ์ 4:11 มัทธิว 22:37) (The Revealed Name; Worship Jehovah; In Congregation) พระเจ้าไม่ได้เป็นไตรลักษณ์

•พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าในแง่ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรเพียงอันเดียวของพระเจ้าที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าโดยตรง: "“คน​เขา​พูด​กัน​ว่า ‘ลูก​มนุษย์’ เป็น​ใคร?”  พวก​เขา​ตอบ​ว่า “บาง​คน​บอก​ว่าเป็น​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพติศมา บาง​คน​บอก​ว่า​เป็น​เอลียาห์ แต่​ก็​มี​บาง​คน​บอก​ว่า​เป็น​เยเรมีย์​หรือ​ไม่​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้​พยากรณ์” พระ​เยซู​ถาม​พวก​เขา​ว่า “แล้ว​พวก​คุณ​ล่ะ คิด​ว่า​ผม​เป็น​ใคร?”  ซีโมน​เปโตร​ตอบ​ว่า “ท่าน​เป็น​พระ​คริสต์ ลูก​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่” พระ​เยซู​จึง​บอก​เขา​ว่า “ซีโมน​ลูก​โยนาห์ ดีใจ​เถอะ เพราะ​ผู้​ที่​เปิด​เผย​เรื่อง​นี้​ให้​คุณ​รู้​คือ​พ่อ​ของ​ผม​ใน​สวรรค์ ไม่​ใช่​มนุษย์" (มัทธิว 16:13-17, ยอห์น 1:1-3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ) พระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระองค์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตรีเอกภาพ

•พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เขาไม่ใช่คน: "และ​พวก​เขา​ก็​เห็น​บาง​สิ่ง​เหมือน​เปลว​ไฟ​รูป​ร่าง​คล้าย​ลิ้น​ลอย​อยู่​เหนือ​พวก​เขา​แต่​ละ​คน" (กิจการ 2: 3) พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตรีเอกานุภาพ

•พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า: "พระ​คัมภีร์​ทุก​ตอน พระเจ้า​ดล​ใจ​ให้​เขียน​ขึ้น​มา มี​ประโยชน์​สำหรับ​สอน ว่า​กล่าว​ตักเตือน แก้ไข​สิ่ง​ต่าง ๆ ให้​เรียบร้อย และ​สั่ง​สอน​คน​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง เพื่อ​คน​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​ความ​สามารถ​เพียง​พอ และ​มี​ความ​พร้อม​สำหรับ​งาน​ที่​ดี​ทุก​อย่าง" (2 ทิโมธี 3: 16,17) เราต้องอ่านศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา (สดุดี 1: 1-3) (Read the Bible Daily)

•เฉพาะความเชื่อในการเสียสละของพระคริสต์ช่วยให้สามารถให้อภัยบาปและรักษาและฟื้นคืนพระชนม์ของคนตาย: “พระเจ้า​รัก​โลก​มาก จน​ถึง​กับ​ยอม​สละ​ลูก​คน​เดียว*ของ​พระองค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​ท่าน​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย แต่​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป" (ยอห์น 3:16, มัทธิว 20:28) (อนุสรณ์แห่งความตายของพระเยซูคริสต์ ; The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow))

•ราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นรัฐบาลสวรรค์ที่ก่อตั้งขึ้นในสวรรค์เมื่อปีพ. ศ. 2457 ซึ่งกษัตริย์คือพระเยซูคริสต์พร้อมด้วยกษัตริย์และปุโรหิต 144,000 คนซึ่งเป็น"กรุงเยรูซาเล็มใหม่"ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์รัฐบาลแห่งสวรรค์ของพระเจ้าจะยุติการปกครองของมนุษย์ในปัจจุบันในช่วงความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่และจะได้รับการสถาปนาขึ้นบนแผ่นดินโลก: "ใน​สมัย​ที่​กษัตริย์​พวก​นั้น​ปกครอง​อยู่ พระเจ้า​ใน​สวรรค์​จะ​ตั้ง​รัฐบาล หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ไม่​มี​วัน​ถูก​ทำลาย และ​รัฐบาล​นี้​จะ​ไม่​ตก​เป็น​ของ​คน​ชาติ​ไหน แต่​รัฐบาล​นี้​จะ​ทำลาย​อาณาจักร​ทั้ง​หมด​นั้น​ให้​สูญ​สิ้น​ไป และ​จะ​เป็น​รัฐบาล​เดียว​ที่​คง​อยู่​ตลอด​ไป" (วิวรณ์ 12: 7-12, 21: 1-4, มัทธิว 6: 9,10, ดาเนียล 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

•ความตายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิต วิญญาณตายและวิญญาณ (ชีวิต) หายไป: "อย่า​วางใจ​พวก​เจ้านาย หรือ​ไว้​ใจ​มนุษย์​ที่​ช่วย​ให้​รอด​ไม่​ได้ เมื่อ​เขา​หมด​ลม​หายใจ เขา​ก็​กลับ​เป็น​ดิน และ​ใน​วัน​นั้น​ความ​คิด​ของ​เขา​ก็​สูญ​หาย​ไป" (สดุดี 146: 3,4, ปัญญาจารย์ 3: 19,20, 9: 5,10)

•จะมีการคืนพระชนม์ของคนชอบธรรมและคนอธรรม(ยอห์น5:28,29,กิจการ24:15)ผู้ที่ไม่ชอบธรรมจะได้รับการตัดสินบนพื้นฐานของพฤติกรรมของพวกเขาในช่วงรัชสมัย 1000 ปี (ไม่ใช่จากพฤติกรรมในอดีตของพวกเขา) ซึ่งจะเริ่มขึ้นหลังจากความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่: "แล้ว​ผม​ก็​เห็น​บัลลังก์​ใหญ่​สี​ขาว​กับ​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​นั้น โลก​และ​ฟ้า​สวรรค์​หาย​วับ​ไป​จาก​สายตา​พระองค์ ไม่​มี​ที่​สำหรับ​โลก​และ​ฟ้า​สวรรค์​อีก​เลย แล้ว​ผม​ก็​เห็น​คน​ตาย​ทั้ง​ผู้​ใหญ่​ผู้​น้อย​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บัลลังก์​นั้น และ​ม้วน​หนังสือ​ต่าง ๆ ถูก​คลี่​ออก มี​ม้วน​หนังสือ​อีก​ม้วน​หนึ่ง​ถูก​คลี่​ออก​ด้วย คือ​ม้วน​หนังสือ​ที่​มี​ราย​ชื่อ​คน​ที่​จะ​ได้​ชีวิต แล้ว​คน​ตาย​ก็​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตัว​เอง​โดย​อาศัย​สิ่ง​ที่​เขียน​ไว้​ใน​ม้วน​หนังสือ​ต่าง ๆ นั้น ทะเล​ได้​ปล่อย​คน​ที่​ตาย​ใน​ทะเล ความ​ตาย​และ​หลุม​ศพ ก็​ปล่อย​คน​ตาย​ที่​อยู่​ใน​นั้น แล้ว​พวก​เขา​แต่​ละ​คน​ก็​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตัว​เอง" (วิวรณ์ 20: 11-13) (The Earthly Resurrection; The Administration of the Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous)

•มีมนุษย์เพียง144,000คนเท่านั้นที่จะไปสวรรค์ด้วยพระเยซูคริสต์ฝูงชนที่ยิ่งใหญ่ที่กล่าวถึงในวิวรณ์7:9..17คือผู้ที่จะรอดพ้นความทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่และจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปในสวรรค์ของโลก: "และ​ผม​ได้​ยิน​ว่า​คน​ที่​ถูก​ประทับ​ตรา​มี​จำนวน 144,000 คน มา​จาก​ทุก​ตระกูล​ของ​ชาว​อิสราเอล คือ (...) หลัง​จาก​นั้น ผม​ก็​เห็น ดู​นั่น! มี​ชน​ฝูง​ใหญ่​ที่​ไม่​มี​ใคร​นับ​จำนวน​ได้ จาก​ทุก​ประเทศ ทุก​ตระกูล ทุก​ชน​ชาติ และ​ทุก​ภาษา ยืน​อยู่​หน้า​บัลลังก์​และ​หน้า​ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า พวก​เขา​สวม​เสื้อ​คลุม​ยาว​สี​ขาว และ​ถือ​ใบ​ปาล์ม (...) ผม​ตอบ​ทันที​ว่า “ท่าน​ครับ ท่าน​ก็​รู้​อยู่​แล้ว” เขา​จึง​บอก​ผม​ว่า “พวก​เขา​เป็น​คน​ที่​ผ่าน​ความ​ทุกข์​ยาก​ลำบาก​ครั้ง​ใหญ่ และ​ได้​ซัก​เสื้อ​คลุม​ของ​ตัว​เอง​และ​ทำ​ให้​ขาว​ด้วย​เลือด​ของ​ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า (วิวรณ์ 7: 3-8; 14: 1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd)

•เราอยู่ในวันสุดท้าย สิ้นสุดจะเป็นความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่ (มัทธิว 24,25, มาระโก 13, ลุค 21 วิวรณ์ 19: 11-21) การปรากฏตัว (Parousia) ของพระคริสตเจ้าเริ่มล่องหนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2457 และจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดพันปี: "เมื่อ​พระ​เยซู​นั่ง​อยู่​บน​ภูเขา​มะกอก พวก​สาวก​เข้า​มา​ถาม​ท่าน​เป็น​ส่วน​ตัว​ว่า “ช่วย​บอก​หน่อย​ได้​ไหม​ครับ​ว่า เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อไหร่ และ​จะ​มี​อะไร​เป็น​สัญญาณ​บอก​ให้​รู้​ว่า​ท่าน​ประทับ​อยู่ และ​บอก​ให้​รู้​ว่า​เรา​อยู่​ใน​สมัย​สุด​ท้าย​ของ​โลก​นี้?”" (มัทธิว 24: 3) (The King Jesus Christ)

•พระเจ้าจะทรงอำนวยพระพรแก่มนุษยชาติ: "แล้ว​ผม​ได้​ยิน​เสียง​ดัง​จาก​บัลลังก์​นั้น​บอก​ว่า “ดู​นั่น​สิ เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์ ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​มนุษย์​แล้ว พระองค์​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประชาชน​ของ​พระองค์ พระเจ้า​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา" (อิสยาห์ 11,35,65 วิวรณ์ 21: 1-5) (The Release)

•พระเจ้ายอมให้มีความชั่วร้าย นี่เป็นการตอบสนองต่อความท้าทายของซาตานต่อความชอบธรรมของอำนาจอธิปไตยของพระยะโฮวา (ปฐมกาล 3: 1-6) และยังให้คำตอบสำหรับข้อกล่าวหาของซาตานเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตมนุษย์ (โยบ 1: 7-12; 2: 1-6) พระเจ้าไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ทรมาน (ยากอบ 1:13) ความทุกข์ทรมานเป็นผลมาจากปัจจัยหลักสี่ประการ: มารอาจเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน (แต่ไม่เสมอไป) (โยบ 1: 7-12; 2: 1-6) (Satan Hurled) ความทุกข์ทรมานเป็นผลมาจากสภาพทั่วไปของเราที่สืบเชื้อสายของอาดัมซึ่งนำเราไปสู่ยุคแก่ความเจ็บป่วยและความตาย (โรม 5:12, 6:23) ความทุกข์ทรมานอาจเป็นผลมาจากการตัดสินใจของมนุษย์ที่ไม่ดี (ในส่วนของเราหรือของมนุษย์คนอื่น) เนื่องจากรัฐบาปที่ได้รับมาจากอาดัม (ดิวเทอโร 32: 5 โรม 7:19) ความทุกข์ทรมานอาจเป็นผลมาจาก "เหตุการณ์และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง" ซึ่งทำให้บุคคลต้องผิดพลาดในเวลาที่ไม่ถูกต้อง (ปัญญาจารย์ 9:11) ชะตาไม่ได้เป็นคำสอนในพระคัมภีร์เราไม่ใช่ "ถูกบังคับ" เพื่อทำดีหรือชั่ว แต่เราจะเลือก "ดี" หรือ "ชั่ว" (ดิวเทอโร 30:15)

•เราต้องรับใช้ผลประโยชน์ของอาณาจักรของพระเจ้าโดยให้เรารับบัพติศมาและปฏิบัติตามสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ (มัทธิว 28: 19,20) (Baptism) ท่าทางที่แข็งแกรมนี้ในการสนับสนุนอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอย่างเปิดเผยโดยการประกาศข่าวประเสริฐอย่างสม่ำเสมอ (มัทธิว 24:14) (Good News)

 

สิ่งต้องห้ามในพระคัมภีร์

ความเกลียดชังถูกห้าม: "คน​ที่​เกลียด​พี่​น้อง​ก็​เป็น​ผู้​ฆ่า​คน และ​พวก​คุณ​ก็​รู้​ว่า​ผู้​ฆ่า​คน​จะ​ไม่​ได้​ชีวิต​ตลอด​ไป  เรา​ได้​มา​รู้​ว่า​ความ​รัก​เป็น​อย่าง​ไร​ก็​เพราะ​พระ​เยซู​สละ​ชีวิต​เพื่อ​เรา เรา​จึง​ควร​สละ​ชีวิต​เพื่อ​พี่​น้อง​ด้วย" (1 ยอห์น 3:15,16) การฆาตกรรมเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยเหตุผลส่วนตัวด้วยความรักชาติทางศาสนาหรือโดยความรักชาติของรัฐ: "พระ​เยซู​บอก​คน​นั้น​ว่า “เก็บ​ดาบ​ใส่​ฝัก​ซะ เพราะ​ทุก​คน​ที่​ใช้​ดาบ​จะ​ตาย​ด้วย​ดาบ" (มัทธิว 26:52) (End of Patriotism)
การโจรกรรมเป็นสิ่งต้องห้าม: "คน​ที่​ขโมย​ก็​ให้​เลิก​ขโมย แล้ว​หัน​มา​ทำ​งาน​ที่​สุจริต​ด้วย​ความ​ขยัน​ขันแข็ง เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไร​แจก​ให้​คน​ขัดสน​บ้าง" (เอเฟซัส 4:28)

การโกหกต้องห้าม: "อย่า​โกหก​กัน ให้​ทิ้ง*ลักษณะ​นิสัย​เก่า กับ​สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​เคย​ทำ" (โคโลสี 3:9)

ข้อห้ามอื่น ๆ :

"ดัง​นั้น ผม​เห็น​ว่า ไม่​ควร​ให้​คน​ต่าง​ชาติ​ที่​หัน​มา​หา​พระเจ้า​ต้อง​ยุ่งยาก​ลำบาก​ใจ  แต่​ให้​เขียน​บอก​พวก​เขา​ว่า​ให้​งด​เว้น​จาก​ของ​ที่​เซ่น​ไหว้​รูป​เคารพ จาก​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ จาก​สัตว์​ที่​ถูก​รัด​คอ​ตาย และ​จาก​เลือด" (กิจการ 15:19,20)

สิ่งที่ได้รับการปนเปื้อนจากไอดอล: นี่คือ "สิ่ง" ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนาที่ขัดต่อพระคัมภีร์ไบเบิลการเฉลิมฉลองวันหยุดของชาวป่าเถื่อน นี่อาจเป็นแนวทางปฏิบัติทางศาสนาก่อนการฆ่าหรือการบริโภคเนื้อสัตว์: "เนื้อ​ที่​ขาย​กัน​ตาม​ตลาด​นั้น​กิน​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ถาม​ว่า​มา​จาก​ไหน คุณ​ไม่​ต้อง​กังวล เพราะ “โลก​และ​ทุก​สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระ​ยะโฮวา” ถ้า​คน​ที่​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​เชิญ​คุณ​ไป​กิน​อาหาร​และ​คุณ​ก็​อยาก​ไป ก็​ให้​กิน​ทุก​อย่าง​ที่​เขา​จัด​มา​ให้​และ​ไม่​ต้อง​ถาม​อะไร​เพื่อ​เห็น​แก่​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คุณ แต่​ถ้า​มี​ใคร​บอก​ว่า “นี่​เป็น​ของ​ไหว้” ก็​อย่า​กิน เพื่อ​เห็น​แก่​คน​ที่​บอก​คุณ​และ​เพื่อ​เห็น​แก่​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ด้วย ผม​ไม่​ได้​หมาย​ถึง​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คุณ​เอง แต่​ของ​คน​ที่​บอก​คุณ ผม​มี​สิทธิ์​จะ​กิน​ก็​จริง แต่​ผม​ไม่​ต้องการ​ใช้​สิทธิ์​นั้น​แล้ว​ถูก​ตัดสิน​โดย​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คน​อื่น ถ้า​ผม​ขอบคุณ​พระเจ้า​และ​กิน​ของ​นั้น แล้ว​คน​อื่น​ตำหนิ​ผม ผม​ควร​จะ​กิน​ไหม?" (1 โครินธ์ 10:25-30)

"อย่า​มี​ส่วน​ร่วม​อะไร​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ เพราะ​ความ​ดี จะ​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​ความ​ชั่ว​ได้​อย่าง​ไร? ความ​สว่าง​จะ​เข้า​กับ​ความ​มืด​ได้​หรือ? พระ​คริสต์​กับ​เบลีอัล จะ​ไป​ด้วย​กัน​ได้​ไหม? คน​ที่​เชื่อ​จะ​มี​อะไร​เหมือน​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ?  วิหาร​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​รูป​เคารพ​ได้​หรือ? เรา​เป็น​วิหาร​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่ เหมือน​ที่​พระองค์​บอก​ไว้​ว่า “เรา​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา+และ​จะ​ไป​ด้วย​กัน​กับ​พวก​เขา เรา​จะ​เป็น​พระเจ้า​ของ​พวก​เขา​และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประชาชน​ของ​เรา” “พระ​ยะโฮวา*จึง​สั่ง​ว่า ‘ดัง​นั้น ออก​มา​จาก​พวก​เขา​และ​แยก​อยู่​ต่าง​หาก เลิก​แตะ​ต้อง​สิ่ง​ที่​ไม่​สะอาด’” “‘และ​เรา​จะ​รับ​พวก​เจ้า​ไว้’” “พระ​ยะโฮวา*ผู้​มี​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด​บอก​ว่า ‘เรา​จะ​เป็น​พ่อ​ของ​พวก​เจ้า และ​พวก​เจ้า​จะ​เป็น​ลูก​ชาย​ลูก​สาว​ของ​เรา’” (2 โครินธ์ 6:14-18)

อย่าเคารพบูชากฎเกณฑ์ทางศาสนาไอดอล มีความจำเป็นที่จะต้องทำลายวัตถุหรือรูปเคารพที่นับถือรูปเคารพรูปกางเขนรูปปั้นเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา (มัทธิว 7: 13-23) อย่าปฏิบัติลัทธิไสยเวท: เวทมนตร์, โหราศาสตร์ ... เราต้องทำลายวัตถุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไสยเวท (กิจการ 19:19, 20)

อย่าดูภาพยนตร์หรือภาพลามกอนาจารหรือภละย่อยสลาย งดเว้นจากการเล่นการพนันการใช้ยาเสพติดเช่นกัญชาพลูยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนเกิน: "ดัง​นั้น พี่​น้อง​ครับ พระเจ้า​กรุณา​ต่อ​คุณ​มาก​จริง ๆ ผม​จึง​ขอร้อง​คุณ​ให้​ถวาย​ร่าง​กาย เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​มี​ชีวิต ที่​บริสุทธิ์  ที่​พระเจ้า​ยอม​รับ​ได้ การ​ทำ​อย่าง​นี้​เป็น​การ​รับใช้​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​โดย​ใช้​ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​หา​เหตุ​ผล​ของ​คุณ" (โรม 12: 1, มัทธิว 5: 27-30, สดุดี 11: 5)

การผิดศีลธรรมทางเพศ (การผิดประเวณี): การล่วงประเวณี, เพศที่ไม่ได้แต่งงาน (ชาย / หญิง), ชายและหญิงรักร่วมเพศ, และพฤติกรรมทางเพศที่บิดเบือน: "พวก​คุณ​ไม่​รู้​หรือ​ว่า​คน​ทำ​ชั่ว​จะ​ไม่​ได้​รับ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า? อย่า​หลอก​ตัว​เอง​เลย คน​ทำ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ คน​ไหว้​รูป​เคารพ+ คน​เล่นชู้ ผู้​ชาย​ที่​สนอง​ความ​ใคร่​ผู้​ชาย​ด้วย​กัน+ ผู้​ชาย​รัก​ร่วม​เพศ ขโมย คน​โลภ คน​ขี้เมา คน​ปาก​ร้าย และ​คน​ชอบ​รีด​ไถ จะ​ไม่​ได้​รับ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า" (1 โครินธ์ 6:9,10) "ให้​ชีวิต​สมรส​เป็น​แบบ​ที่​น่า​นับถือ​ใน​สายตา​ของ​ทุก​คน และ​ให้​สามี​ภรรยา​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​กัน เพราะ​พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​ลง​โทษ​คน​ทำ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ และ​คน​เล่นชู้" (ฮีบรู 13:4)

มีภรรยาหลายคน เป็นสิ่งต้องห้าม คุณต้องอยู่กับผู้หญิงคนแรกเท่านั้น เพื่อกรุณาพระเจ้า (1 ทิโมธี 3:2) การสำเร็จความใคร่เป็นสิ่งต้องห้ามในพระคัมภีร์: "ดัง​นั้น ให้​กำจัด​แนว​โน้ม​แบบ​โลก​ซึ่ง​อยู่​ใน​อวัยวะ​ของ​พวก​คุณ คือ​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ* การ​กระทำ​ที่​ไม่​สะอาด ความ​ใคร่​แบบ​ที่​ไม่​มี​การ​ควบคุม ความ​ต้องการ​ที่​ก่อ​ความ​เสียหาย และ​ความ​โลภ​ซึ่ง​เท่า​กับ​เป็น​การ​ไหว้​รูป​เคารพ" (โคโลสี 3:5)

ห้ามกินเลือดแม้ในการบำบัดรักษา (การถ่ายเลือด): "แต่​เนื้อ​ที่​ยัง​มี​เลือด​อยู่​นั้น​พวก​เจ้า​อย่า​กิน เพราะ​เลือด​หมาย​ถึง​ชีวิต" (ปฐมกาล 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life)

ทุกสิ่งที่ถูกประณามจากพระคัมภีร์ไม่ได้สะกดออกมาในการศึกษาพระคัมภีร์ฉบับนี้คริสเตียนที่มีวุฒิภาวะและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการของพระคัมภีร์จะรู้ความแตกต่างระหว่าง "ดี" กับ "ความชั่ว" แม้ว่าจะไม่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์โดยตรงก็ตาม: "แต่​อาหาร​แข็ง​เป็น​อาหาร​สำหรับ​ผู้​ใหญ่ ซึ่ง​ได้​ฝึก​ใช้​ความ​คิด จน​แยก​ออก​ว่า​อะไร​ถูก​อะไร​ผิด" (ฮีบรู 5:14) (SPIRITUAL MATURITY)

การระลึกถึงความตายของพระคริสต์

วัตถุประสงค์หลัก

จะทำอย่างไร?

เมนูหลัก (ภาษาฝรั่งเศส)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG