Bibelen Online

Bibelen på flere språk

Koblingene (i blått) på språket du ønsker, leder deg til en annen artikkel skrevet på samme språk. De som er skrevet på engelsk, leder deg til en artikkel på engelsk. I dette tilfellet kan du også velge mellom tre andre språk: spansk, portugisisk og fransk.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

Den grunnleggende lære av Bibelen

SOLA SCRIPTURA

• Gud har et navn: Jehova. Alene Vi må bare tilbede Jehova. Vi må elske Ham med all vår livskraft (Jesaja 42: 8, Matteus 22:37) (The Revealed Name). Gud er ikke en treenighet: "Du er verdig, Jehova vår Gud, til å bli lovprist for din herlighet, ære og makt. For du har skapt alt, og fordi det var din vilje, ble alt til, og derfor ble det skapt" (Åpenbaringen 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation).

• Jesus Kristus er Guds eneste Sønn i den forstand at han er Guds eneste Sønn, skapt direkte av Gud (Johannes 1: 1-3): ""Hvem sier folk at Menneskesønnen er?" De svarte: "Noen sier døperen Johannes, andre Elịa og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene." Han sa til dem: "Men dere, hvem sier dere at jeg er?" Simon Peter svarte: "Du er Kristus, den levende Guds Sønn." Da sa Jesus til ham: "Lykkelig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen" (Matteus 16:13-17). Jesus Kristus er ikke den Allmektige Gud, og han er ikke en del av en treenighet (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

• Den hellige ånd er Guds aktive kraft. Han er ikke en person, men en upersonlig kraft: "Da så de noe som lignet tunger av ild. Ildtungene fordelte seg, og det satte seg én på hver enkelt av dem" (Apostlenes gjerninger 2: 3). Den Hellige Ånd er ikke en del av en treenighet.

• Bibelen er Guds ord: "Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til korrigering og til opplæring i det som er rett, så den som tjener Gud, kan være fullt ut kvalifisert, fullstendig utrustet til all god gjerning" (2 Timoteus 3: 16,17). Vi må lese det, studere det og bruke det i våre liv (Salme 1: 1-3) (Read the Bible Daily).

• Kun tro på Kristi offer tillater tilgivelse av synder og senere helbredelse og oppstandelse av de døde: "For Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn,*+ for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv (Joh 3:16, Matteus 20:28) (Minnet om Jesu Kristi død (artikkel); The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)).

• Guds rike er en himmelsk regjering etablert i himmelen i 1914, og hvis konge er Jesus Kristus med 144.000 konger og prester som utgjør det "Nye Jerusalem", Kristi brud. Guds rike vil sette en stopper for de nåværende regjeringer: "I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Dette riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, og det alene skal bestå for evig" (Åpenbaringen 12: 7-12, 21: 1-4, Matteus 6: 9,10, Daniel 2:44) (The End of Patriotism; King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Døden er det motsatte av livet. Sjelen dør, og ånden (livskraften) forsvinner: "Sett ikke deres lit til mektige menn, til et menneske, som ikke kan frelse noen. Han utånder og vender tilbake til jorden. Den dagen forsvinner hans tanker" (Salme 146: 3,4, Predikare 3: 19,20, 9: 5,10).

• Det vil bli oppstandelse av rettferdige og urettferdige (Johannes 5: 28,29, Apg 24:15). De urettferdige vil bli bedømt på grunnlag av deres oppførsel i løpet av 1000 års regjering (og ikke på grunnlag av deres tidligere oppførsel), som vil begynne etter den store trengsel: "Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den. Foran ham flyktet jorden og himmelen bort, og de fantes ikke lenger. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bokruller ble åpnet. Det ble også åpnet en annen bokrull – livets bokrull. De døde ble dømt etter det som sto skrevet i bokrullene, i samsvar med sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og graven ga tilbake de døde som var i dem, og hver enkelt ble dømt etter sine gjerninger" (Åpenbaringen 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Bare 144 000 mennesker vil gå til himmelen med Jesus Kristus (Åpenbaringen 7: 3-8, 14: 1-5). Den stor skare nevnt i Åpenbaringen 7: 9-17 er de som vil overleve den store trengsel og leve evig i det terrestriske paradis: "Og jeg hørte tallet på dem som ble beseglet, 144 000, fra hver stamme i Israel. (...) Etter dette så jeg en stor skare som ingen kunne telle – mennesker fra alle nasjoner og stammer og folk og språk. De sto foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite lange kjortler, og de hadde palmegrener i hendene. (...) Straks sa jeg: «Min herre, du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod" (Åpenbaringen 7: 3-8, 14: 1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd; The Great Tribulation).

• Vi lever nå i de siste dager i dette systemet av ting som vil ende i den store trengsel (Matteus 24,25, Mark 13, Lukas 21, Åpenbaringen 19: 11-21). Kristi nærvær (Parousia) har begynt usynlig siden 1914 og vil ende i slutten av tusen år: "Mens han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, spurte de: "Si oss, når skal alt dette skje, og hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på verdensordningen?"" (Matteus 24: 3) (The King Jesus Christ; The Great Tribulation (10 Tishri)).

• Paradiset vil være jordisk: "Da hørte jeg en høy røst fra tronen si: "Se! Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer. Det som var før, er forsvunnet" (Jesaja 11,35,65, Åpenbaringen 21: 1-5) (The Release; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Gud tillot ondskap. Dette ga et svar på djevelen utfordring til Jehovas suverenitet (Legitimitet) (1. Mosebok 3: 1-6). Og også å gi svar på beskyldningen av djevelen angående integriteten til menneskelige skapninger (Job 1: 7-12; 2: 1-6). Det er ikke Gud som forårsaker lidelse, Han lar det (James 1: 13). Lidelser er resultatet av fire hovedfaktorer: Satan djevelen kan være den som forårsaker lidelsene (men ikke alltid) (jobb 1: 7-12; 2: 1-6) (Satan Hurled). Lidelse er resultatet av vår generelle tilstand av etterkommer av Adam som fører oss til alderdom, sykdom og død (Romerne 5:12, 6:23). Lidelse kan være et resultat av dårlige menneskelige beslutninger (fra vår side eller fra andre mennesker) på grunn av vår syndige tilstand arvet fra Adam (Femte Mosebok 32: 5, Romerne 7:19). Lider kan være et resultat av "uforutsette tider og hendelser" som fører til at personen er på feil sted på feil tidspunkt (Predikus 9:11). Destiny eller Fatality er ikke en bibelsk undervisning, vi er ikke "bestemt" til å gjøre godt eller ondt, men på grunnlag av fri vilje velger vi å gjøre "godt" eller "ondt" ( 5 Mosebok 30:15).

• Vi må nok stå opp for Guds rike ved å bli døpt og agerer i samsvar med det som står skrevet i Bibelen (Matteus 28: 19,20) (Baptism). Denne faste holdning til kongedømmet er offentlig demonstrert ved å regelmessig forkynne de gode nyheter (Matteus 24:14) (Good News).

 

Forbudt av Bibelen

 

Mordetisk hat er forbudt: "Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg" (1 Johannes 3:15). Mord er forbudt av personlige grunner, av religiøs patriotisme eller av statlig patriotisme: "Da sa Jesus til ham: "Stikk sverdet på plass igjen, for alle som griper til sverd, skal bli drept med sverd" (Matteus 26:52) (End of Patriotism).
Tyveri er forbudt: "Den som stjeler, skal slutte å stjele og skal i stedet arbeide hardt og gjøre et godt arbeid med hendene sine, så han kan ha noe å dele med den som trenger det" (Efeserne 4:28).
Løgn er forbudt: "Ikke lyv for hverandre. Kle av dere den gamle personlighet med dens gjerninger" (Kolosserne 3: 9).

Andre forbud:

"Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem fra nasjonene som vender seg til Gud, men skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, fra seksuell umoral, fra kjøtt av dyr som er kvalt, og fra blod" (Apostlenes gjerninger 15:19,20,28,29).

Ting som har blitt besmittet av avguder: Dette er "ting" knyttet til religiøs praksis i strid med Bibelen, feiringen av hedenske helligdager, pan være religiøse ritualer før slakting eller å spise kjøtt: "Dere kan spise alt kjøtt som blir solgt på torget, uten å stille spørsmål på grunn av deres samvittighet, for “Jehova eier jorden og alt som er på den”. Hvis en ikke-troende inviterer dere til et måltid og dere takker ja, så spis alt som blir satt fram for dere, uten å stille spørsmål på grunn av deres samvittighet. Men hvis noen sier til dere: “Dette har vært båret fram som offer”, så la være å spise det, av hensyn til ham som fortalte det, og av hensyn til samvittigheten. Jeg mener ikke din egen samvittighet, men den andres. For jeg vil ikke bruke min frihet på en måte som får en annens samvittighet til å dømme meg. Hvis jeg spiser og takker Gud for måltidet, hvorfor skal jeg da bli kritisert på grunn av det jeg takker for?" (1. Korinter 10:25-30).

Når det gjelder den religiøse praksis som Bibelen fordømmer: "Bli ikke spent i ujevnt åk med ikke-troende. For hva har rettferdighet til felles med lovløshet? Eller hva har lys til felles med mørke? Og hvilken harmoni er det mellom Kristus og Bẹlial? Eller hva har en troende til felles med en ikke-troende? Og hvilket samsvar er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo en levende Guds tempel, slik Gud har sagt: "Jeg skal bo blant dem og vandre blant dem, og jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk." "‘Gå derfor ut fra dem og skill dere ut’, sier Jehova, ‘og hold opp med å røre det som er urent.’" "‘Da vil jeg ta imot dere.’" "‘Og jeg skal bli en far for dere, og dere skal bli sønner og døtre for meg’, sier Jehova, Den Allmektige" (2. Korinter 6:14-18).

 

Ikke trene avgudsdyrkelse. Det er nødvendig å ødelegge alle avgudsdyrkende gjenstander eller bilder, krysser, statuer for religiøse formål (Matteus 7: 13-23). Ikke praktiser spiritisme: spådom, magi, astrologi ... Vi må ødelegge alle objekter knyttet til okkultisme (Apostlenes gjerninger 19:19, 20).

Religiøse feiringer som ikke respekterer bibelske prinsipper, bør ikke være til stede (1 Korinter 10: 20-22). Ikke se pornografiske, voldelige og nedverdigende filmer eller bilder, gambling, narkotikabruk, for eksempel marihuana, betel, tobakk, overflødig alkohol, berusethet, orgier: "Brødre, på grunnlag av Guds medfølelse oppfordrer jeg dere derfor til å bære fram kroppen deres som et levende og hellig offer som Gud kan godkjenne – en hellig tjeneste med deres fornuft" (Romerne 12: 1, Matteus 5: 27-30, Salme 11: 5).

Seksuell umoral (utukt): utroskap, ugift sex (mann / kvinne), mannlig og kvinnelig homoseksualitet, bestialitet og pervertert seksuell praksis: "Vet dere ikke at de som gjør det som er urett, ikke skal arve Guds rike? Bli ikke villedet. De som praktiserer seksuell umoral, de som tilber avguder, de som er utro mot ektefellen sin, menn som praktiserer homoseksuelle handlinger eller lar seg bruke til dette, tyver, grådige mennesker, drankere, de som håner andre, og de som presser andre for penger, skal ikke arve Guds rike" (1. Korinter 6:9,10). "La alle se på ekteskapet som noe dyrebart, og la ekteskapet holdes rent, for Gud skal dømme dem som praktiserer seksuell umoral, og dem som er utro" (Hebreerne 13:4).

Bibelen fordømmer polygami, enhver i denne situasjonen som vil gjøre Guds vilje, må regulere sin situasjon ved å forbli kun med sin første kone som han har giftet seg (1 Timoteus 3: 2 "en manns manns kvinne "). Onani er forbudt i Bibelen: "Drep derfor de jordiske tilbøyelighetene i kroppen når det gjelder seksuell umoral, urenhet, ukontrollert seksuell lyst, skadelig begjær og grådighet, som er avgudsdyrkelse" (Kolosserne 3:5).

Det er forbudt å spise blod, selv i terapeutiske innstillinger (blodtransfusjon), men ikke å spise kjøtt fra et dyr som ikke har blødde: "Men kjøtt som har blodet i seg, det vil si livet, skal dere ikke spise" (1. Mosebok 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Alle ting som er fordømt av Bibelen, er ikke stavet ut i denne bibelstudien. Den kristne som har nådd modenhet og et godt kjennskap til bibelske prinsipper, vil vite forskjellen mellom "godt" og "ondt", selv om det ikke er direkte skrevet i Bibelen: "Men fast føde er for modne mennesker, for dem som ved å bruke sin vurderingsevne har trent den opp til å skille mellom rett og galt" (Hebreerne 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Minnet om Kristi død

Hovedmål
Hva skal jeg gjøre?

Hovedmeny (engelsk)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG