Biblia online

Biblia în mai multe limbi

Link-urile (în albastru), în limba aleasă, vă direcționează către un alt articol scris în aceeași limbă. Cei scrise în limba engleză vă direcționează către un articol în limba engleză. În acest caz, puteți alege și alte trei limbi: spaniolă, portugheză și franceză.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

Învățătura elementară a Bibliei

SOLA SCRIPTURA

• Dumnezeu are un Nume: Iehova. Trebuie să ne închinăm doar lui Iehova. Trebuie să-L iubim cu toată forța vieții noastre (Isaia 42:8, Apocalipsa 4:11, Matei 22:37) (The Revealed Name). Dumnezeu nu este o Treime: "Tu ești demn, Iehova, da, Dumnezeul nostru, să primești gloria, onoarea și puterea, pentru că tu ai creat toate lucrurile și datorită voinței tale ele au venit în existență și au fost create!“ (Revelația 4:11) (Worship Jehovah; In Congregation).

• Isus Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu în sensul că El este singurul Fiu al lui Dumnezeu creat direct de Dumnezeu (Matei 16:13-17, Ioan 1:1-3). Isus Hristos nu este Dumnezeul atotputernic și nu face parte dintr-o Treime: "Isus i-a întrebat pe discipolii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul omului?“ Ei au zis: „Unii spun Ioan Botezătorul; alții, Ilie; iar alții, Ieremia sau unul dintre profeți“. El le-a zis: „Dar voi cine spuneți că sunt?“ Răspunzând, Simon Petru a zis: „Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!“ Atunci Isus i-a zis: „Fericit ești tu, Simon, fiu al lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au dezvăluit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri" (Matei 16:13-17) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

• Spiritul sfânt este forța activă a lui Dumnezeu. El nu este o persoană, ci o forță impersonală. Duhul Sfânt nu face parte dintr-o Treime: "Și au văzut niște limbi ca de foc, care s-au împărțit, așezându-se câte una pe fiecare dintre ei" (Fapte 2:3).

• Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să o citim, să o studiem și să o aplicăm în viața noastră (Psalmii 1:1-3): "Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet pregătit pentru orice lucrare bună" (2 Timotei 3:16,17) (Read The Bible Daily).

• Doar credința în jertfa lui Hristos permite iertarea păcatelor și ulterior vindecarea și învierea morților (Matei 20:28): "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unic-născut, pentru ca oricine manifestă credință în el să nu fie distrus, ci să aibă viață veșnică" (Ioan 3:16) (Memorialul morții lui Isus Hristos (articol); The Release).

• Împărăția lui Dumnezeu este un guvern ceresc stabilit în ceruri în 1914, și a cărui rege este Isus Hristos, împreună cu 144.000 de regi și preoți, care constituie „Noul Ierusalim,“ mireasa lui Hristos. Acest guvern ceresc al lui Dumnezeu se va sfârși dominația umană actuală în timpul Necazului cel Mare, și va fi stabilită pe pământ (Apocalipsa 12:7-12; 21:1-4; Matei 6:9-10): "Și, în zilele acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va fi nimicit niciodată. Regatul acesta nu va trece în stăpânirea altui popor. El va zdrobi și va pune capăt tuturor acestor regate și el însuși va dăinui pe timp indefinit" (Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Moartea este opusul vieții. Sufletul moare și spiritul (forța vieții) dispare (Ecclesiastes 3: 19,20, 9: 5,10): "Nu vă puneți încrederea în nobili, nici în fiul omului pământean, în care nu este salvare. Spiritul lui iese, el se întoarce în pământ și în aceeași zi îi pier și gândurile" (Psalmi 146: 3,4).

• Va exista o înviere a celor drepți și a celor nedrepți (Ioan 5: 28,29, Faptele Apostolilor 24:15). Cei nedrepți vor fi evaluate pe baza comportamentului lor în timpul domniei de 1000 de ani (și nu în funcție de comportamentul lor din trecut), care va începe după Necazul cel Mare: "Și am văzut un tron mare și alb și pe cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut morții, mari și mici, stând în picioare înaintea tronului și au fost deschise niște suluri. Dar a fost deschis și un alt sul: sulul vieții. Și morții au fost judecați după cele scrise în suluri, după faptele lor. Marea i-a dat înapoi pe morții din ea, moartea și Hadesul i-au dat înapoi pe morții din ele. Și au fost judecați fiecare după faptele lui" (Apocalipsa 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Numai 144.000 de oameni vor merge în cer cu Isus Hristos. Marea Mulțime menționată în Apocalipsa 7: 9-17 sunt aceia care vor supraviețui necazul cel mare și vor trăi pentru totdeauna în Paradisul Terestru: "Și am auzit numărul celor sigilați: o sută patruzeci și patru de mii, sigilați din toate triburile fiilor lui Israel (...) După aceste lucruri m-am uitat și iată: o mare mulțime, pe care nimeni nu putea s-o numere, din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile, stând în picioare înaintea tronului și înaintea Mielului, îmbrăcați în robe albe și având ramuri de palmier în mâini. (...) Imediat i-am zis: „Domnul meu, tu știi!“ Și el mi-a zis: „Aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat robele și le-au albit în sângele Mielului" (Apocalipsa 7:3-8; 14:1-5; Apocalipsa 7: 9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Trăim în ultimele zile ale acestui sistem de lucruri care termina Necazul cel Mare (Matei 24,25; Marcu 13; Luca 21; Apocalipsa 19: 11-21). Prezența (Parousia) a lui Hristos a început invizibil din 1914 și se va încheia la sfârșitul unei mii de ani: "În timp ce stătea pe Muntele Măslinilor, discipolii s-au dus la el, deoparte, și i-au zis: „Spune-ne: Când vor avea loc aceste lucruri și care va fi semnul prezenței tale și al încheierii acestui sistem?" (Matei 24: 3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

• Paradisul va fi pământean (Isaia 11:35,65): "Atunci am auzit un glas puternic de la tron care zicea: „Iată! Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi popoarele sale. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut“ (Revelația 21:3,4) (The Release).

• Dumnezeu a permis răului, să răspundă provocării diavolului față de Legitimația suveranității lui Iehova (Geneza 3: 1-6) (Satan Hurled). Dumnezeu a permis răului, să răspundă acuzațiilor diavolului cu privire la integritatea creaturilor umane (Iov 1: 7-12; 2: 1-6). Nu Dumnezeu îi provoacă suferința, El o permite (Iacov 1: 13). Suferințele sunt rezultatul a patru factori principali: Satana, diavolul, poate fi cel care provoacă suferințele (dar nu întotdeauna) (Iov 1: 7-12; 2: 1-6). Suferința este rezultatul stării generale a păcătoșilor descendenți ai lui Adam care ne conduc la bătrânețe, boală și moarte (Romani 5:12, 6:23). Suferința poate fi rezultatul unor decizii umane rele (din partea noastră sau ale celorlalți oameni) datorită stării noastre păcătoase moștenite de la Adam (Deuteronom 32: 5, Romani 7:19). Suferința poate fi rezultatul "timpurilor și evenimentelor neprevăzute" care determină ca persoana să se afle în locul greșit la momentul nepotrivit (Eclesiastul 9:11). Destinul sau soarta nu este învățătura biblică, nu suntem "destinați" să facem bine sau rău, ci pe baza voinței libere, alegem să facem "bine" sau "Evil" (Deuteronom 30:15).

• Trebuie să luăm o poziție fermă pentru Împărăția lui Dumnezeu, fiind botezați și acționând în conformitate cu ceea ce este scris în Biblie (Matei 28: 19,20) (The Baptism). Această poziție fermă în favoarea Împărăției este demonstrată în mod public prin proclamarea în mod regulat a Veștii Bune (Matei 24:14) (The Good News; The End of Patriotism).

 

Interzis de Biblie

 

Ura criminalã este interzisă: "Cine își urăște fratele este un ucigaș și voi știți că în niciun ucigaș nu rămâne viața veșnică" (1 Ioan 3:15). Criminalitatea și omuciderea sunt interzise, din motive personale, prin patriotismul religios sau prin patriotismul de stat: "Atunci Isus i-a zis: „Pune-ți sabia la loc, pentru că toți cei care iau sabia de sabie vor pieri" (Matei 26:52) (The End of Patriotism).
Furtul este interzis: "Hoțul să nu mai fure, ci mai degrabă să muncească din greu, făcând cu mâinile lui o muncă bună, ca să aibă ce să-i dea celui în nevoie" (Efeseni 4:28).
Minciuna este interzisă: "Nu vă mințiți unii pe alții! Dezbrăcați-vă de vechea personalitate cu practicile ei" (Coloseni 3:9).

Alte interdicții: ucigașă:

"De aceea, hotărârea mea este să nu-i tulburăm pe aceia din națiuni care se întorc la Dumnezeu, ci să le scriem să se abțină de la lucrurile pângărite de idoli, de la fornicație, de la animale strangulate și de la sânge" (Faptele 15:19,20,28,29).

Lucruri care au fost afectate de idoli: Acestea sunt "lucruri" legate de practicile religioase contrare Bibliei, celebrarea sărbătorilor păgâne. Acestea pot fi ritualuri religioase înainte de sacrificare sau de a mânca carne: "Mâncați orice se vinde la măcelărie, fără să puneți întrebări din cauza conștiinței voastre, căci „al lui Iehova este pământul și tot ce este pe el“. Dacă vă invită cineva dintre cei necredincioși și doriți să vă duceți, mâncați orice vi se pune înainte, fără să puneți întrebări din cauza conștiinței voastre. Dar, dacă cineva vă zice: „Acesta este un lucru oferit ca jertfă“, să nu mâncați, din cauza celui care v-a spus aceasta și din cauza conștiinței. Spun „conștiința“, dar nu a ta, ci a celuilalt. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? Dacă eu îmi iau partea cu mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău din cauza unui lucru pentru care aduc mulțumiri?" (1 Corinteni 10:25-30).

În ceea ce privește practicile religioase pe care Biblia le condamnă: "Nu vă înjugați la un jug inegal cu cei necredincioși. Căci ce legătură are dreptatea cu nelegiuirea? Sau ce părtășie are lumina cu întunericul? Apoi ce armonie este între Cristos și Belial? Sau ce parte are cel credincios cu cel necredincios? Și ce acord este între templul lui Dumnezeu și idoli? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, așa cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui în mijlocul lor, voi umbla în mijlocul lor și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu“. „De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, zice Iehova, și nu mai atingeți ce este necurat“, „și vă voi primi“. „Eu vă voi fi tată, iar voi îmi veți fi fii și fiice, zice Iehova cel Atotputernic" (2 Corinteni 6:14-18).

Nu practicați idolatria. Este necesar să distrugem toate obiectele idolatre sau imaginile, crucile, statuile în scopuri religioase (Matei 7: 13-23). Nu practicați spiritismul: divinație, magie, astrologie ... Trebuie să distrugem toate obiectele legate de ocultism (Fapte 19:19, 20).

Nu este nevoie să participi la sărbători religioase care nu respectă principiile biblice (1 Corinteni 10: 20-22). Trebuie să fugim de pornografie, să nu mai urmărim filme violente și degradante, jocurile de noroc, consumul de droguri, cum ar fi marijuana, betel, tutun, exces de alcool, beție, orgii: "Vă implor deci, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă prezentați corpurile ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, adică un serviciu sacru îndeplinit cu puterea rațiunii voastre" (Romani 12:1; Matei 5: 27-30; Psalmul 11: 5).

Imoralitatea sexuală: adulterul, sexul necăsătorit (bărbați / femei), homosexualitatea bărbaților și femeilor, bestialitatea și practicile sexuale pervertite: "Cum? Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni regatul lui Dumnezeu? Nu vă lăsați induși în eroare. Nici fornicatorii, nici idolatrii, nici cei adulteri, nici bărbații folosiți pentru scopuri nenaturale, nici bărbații care se culcă cu bărbați, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici cei ce insultă, nici extorcatorii nu vor moșteni regatul lui Dumnezeu" (1 Corinteni 6:9,10). "Căsătoria să fie onorabilă la toți și patul conjugal să fie nepângărit, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe fornicatori și pe cei adulteri" (Evrei 13:4).

Biblia condamnă poligamia, orice om în această situație care dorește să-i placă lui Dumnezeu trebuie să-și regularizeze situația rămânând doar cu prima sa soție pe care a căsătorit (1 Timotei 3: 2 "soț al unei nevasta"). Practica masturbării este interzisă în Biblie: "Omorâți deci mădularele corpului vostru care sunt pe pământ în ce privește fornicația, necurăția, pofta sexuală, dorințele rele și lăcomia, care este idolatrie" (Coloseni 3:5).

Este interzis să mâncați sânge. Este interzis să mănânci carnea animalelor sufocate, adică nu numai să nu consumi direct sânge (chiar și în cadrul terapeutic), ci și să nu mănânci carnea unui animal care nu a fost corect sângerat: "Numai carnea cu sufletul ei — sângele ei — să n-o mâncați" (Geneza 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Toate lucrurile condamnate de Biblie nu sunt descrise în acest studiu biblic. Creștinul maturit și o bună cunoaștere a principiilor biblice vor cunoaște diferența dintre "bine" și "rău", chiar dacă nu este marcat direct în Biblie: "Însă hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru cei care, prin folosire, și-au exersat capacitatea de înțelegere ca să deosebească binele și răul" (Evrei 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Memorialul morții lui Hristos

Scopul

Ce sa fac?

Meniul principal (franceză)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG