Biblia online

Biblia w kilku językach

Łącza (na niebiesko) w wybranym języku prowadzą do innego artykułu napisanego w tym samym języku. Te napisane w języku angielskim, kierują cię do artykułu w języku angielskim. W tym przypadku możesz także wybrać spośród trzech innych języków: hiszpańskiego, portugalskiego i francuskiego.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

Podstawowe nauczanie Biblii

SOLA SCRIPTURA

• Bóg ma imię: Jehowa. Musimy wielbić tylko Jehowę. Musimy kochać Go całą siłą życiową: "Nasz Boże, Jehowo, Tobie należy się chwała, cześć i moc, bo to Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone" (Izajasza 42: 8, Objawienie 4:11, Ew. Mateusza 22:37) (The Revealed NameHow to Pray God? ; In Congregation). Bóg nie jest Trójcą.

• Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga w tym sensie, że jest On jedynym Synem Boga stworzonym bezpośrednio przez Boga: "Co ludzie mówią? Kim jest Syn Człowieczy?”. Oni odpowiedzieli: „Niektórzy mówią, że Janem Chrzcicielem, inni — że Eliaszem, a jeszcze inni — że Jeremiaszem lub jednym z proroków”. Wtedy ich zapytał: „A wy jak uważacie? Kim jestem?”. Szymon Piotr odrzekł: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie wyjawił ci tego żaden człowiek, ale mój Ojciec, który jest w niebie" (Mateusza 16: 13-17, Ew. Jana 1: 1-3). Jezus Chrystus nie jest Bogiem Wszechmocnym i nie jest częścią Trójcy (Upamiętnienie śmierci Jezusa Chrystusa (artykuł); Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

• Duch święty jest aktywną siłą Boga. Nie jest osobą, ale siłą bezosobową: "I zobaczyli jakby języki ognia, które się porozdzielały i usiadły osobno na każdym z nich" (Dzieje 2:3). Duch Święty nie jest częścią Trójcy.

• Biblia jest Słowem Bożym: "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia zgodnie z prawymi normami, żeby sługa Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do" (2 Tymoteusza 3:16,17). Musimy to przeczytać, zbadać i zastosować w naszym życiu (Psalm 1: 1-3) (Read the Bible Daily).

• Tylko wiara w ofiarę Chrystusa pozwala na przebaczenie grzechów, a następnie na uzdrowienie i zmartwychwstanie umarłych: "Bo Bóg tak bardzo kocha ludzi, że dał swojego jednorodzonego Syna, żeby nikt, kto w niego wierzy, nie zginął, ale mógł żyć wiecznie" (Jan 3:16, Ew. Mateusza 20:28) (The Release).

• Królestwo Boże jest niebiańskim rządem ustanowionym w niebie w 1914 roku, a którego Królem jest Jezus Chrystus z 144 000 królami i kapłanami, którzy tworzą "Nowe Jeruzalem", oblubienicę Chrystusa. Ten Niebiański Rząd Boży położy kres obecnemu ludzkiemu panowaniu podczas Wielkiego Ucisku i ustanowi się na Ziemi: "Za dni tych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Królestwo to nie przejdzie w ręce żadnego innego ludu. Zmiażdży wszystkie te królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać wiecznie" (Objawienie 12: 7-12, 21: 1-4, Ew. Mateusza 6: 9,10, Daniel 2:44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Śmierć jest przeciwieństwem życia. Dusza umiera, a duch (siła życiowa) znika: "Nie polegajcie na władcach*ani na żadnych innych ludziach, bo nie mogą zapewnić wybawienia. Duch człowieka uchodzi, a on wraca do ziemi. Tego dnia giną jego myśli" (Psalm 146: 3,4, Ecclesiastes 3: 19,20, 9: 5,10).

• Nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Jan 5: 28,29, Dz. Ap. 24:15). "Niesprawiedliwi" będzie osądzana na podstawie ich zachowania podczas 1000-letnich rządów (a nie na podstawie ich przeszłego zachowania), które zaczną się po Wielkim Ucisku: "Potem zobaczyłem wielki biały tron i Tego, który na nim zasiadał. Sprzed Niego uciekły ziemia i niebo i już więcej nie było dla nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój — zwój życia. I na podstawie tego, co było napisane w zwojach, umarli byli sądzeni według swoich uczynków. Morze wydało swoich umarłych oraz śmierć i grób wydały swoich umarłych. I byli oni sądzeni — każdy według swoich uczynków" (Objawienie 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Tylko 144 000 ludzi pójdzie do nieba z Jezusem Chrystusem (Objawienie 7: 3-8, 14: 1-5). Wielki tłum wspomniany w Objawieniu 7: 9-17 to ci, którzy przeżyją Wielki Ucisk i będą żyć wiecznie w Raju Ziemskim: "I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: 144 000. Pochodzą oni ze wszystkich plemion synów Izraela. (...) Potem spojrzałem i zobaczyłem wielką rzeszę ludzi, której nikt nie był w stanie policzyć. Pochodzili oni ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem. Byli ubrani w białe długie szaty, a w rękach trzymali gałęzie palmowe. (...) Od razu mu powiedziałem: „Mój panie, ty to wiesz”. A on rzekł do mnie: „To są ci, którzy przeżyli wielki ucisk. Wyprali swoje długie szaty i wybielili je we krwi Baranka" (Objawienie 7: 3-8; 14: 1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection; The Great Tribulation; The Great Crowd).

• Żyjemy obecnie w dniach ostatecznych tego systemu rzeczy, który zakończy się w czasie Wielkiego Ucisku (Mt 24,25, Ew. Marka 13, Łukasza 21, Objawienie 19: 11-21). Obecność (Paruzja) Chrystusa zaczęła się niewidzialnie od 1914 r. I zakończy się pod koniec tysiąca lat: "A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do niego na osobności i poprosili: „Powiedz nam: Kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy?" (Mateusza 24: 3) (The King Jesus Christ; The Great Tribulation (10 Tishri)).

• Raj będzie ziemskie: "Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: „Popatrz! Przybytek Boży jest pośród ludzi. I Bóg będzie przebywał z nimi, a oni będą Jego ludem. Będzie z nimi sam Bóg. I Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło" (Objawienie 21:3,4) (The Release; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Bóg dopuścił zło. Dało to odpowiedź na wyzwanie szatana, w sprawie legalności Suwerenności Jehowy (Rodzaju 3: 1-6) (Satan Hurled). A także w celu uzyskania odpowiedzi na za diabła na integralność ludźmi (Hioba  1: 7-12; 2,1-6). To nie jest Bóg, który powoduje cierpienie, On pozwala im (Jakuba 1:13). Cierpień są wynikiem czterech głównych czynników: Diabeł może być przyczyną zła (ale nie zawsze) (Hioba 1: 7-12; 2: 1-6). Cierpienie jest wynikiem naszego ogólnego grzeszności Adama w dół, która prowadzi nas do starości, choroby i śmierci (Rzymian 5: 12; 6, 23). Ból może być wynikiem złych decyzji człowieka (przez nas lub tych innych ludzi) z powodu naszej grzeszności odziedziczone Adam (Powtórzonego Prawa 32: 5; Rzymian 7:19). Cierpienie może być wynikiem „czas i nieprzewidziane wydarzenia”, które sprawiają, że dana osoba jest w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie (Kaznodziei 9: 11). Przeznaczenie nie jest nauką biblijną, nie jesteśmy „Skazany” czynienia dobra lub zła, ale w oparciu o wolnej woli, zdecydowaliśmy się zrobić „dobre” lub „złe” (Powtórzonego Prawa 30:15).

• Musimy być dla Królestwa Bożego, będąc ochrzczeni i działając zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii (Mt 28: 19,20) (The Baptism). Takie zdecydowane stanowisko na korzyść Królestwa jest publicznie demonstrowane poprzez regularne głoszenie Dobrej Nowiny (Mt 24:14) (The Good News).

 

Zakazane przez Biblię

 

Zabroniona jest mordercza nienawiść: "Każdy, kto nienawidzi brata, jest mordercą, a wiecie, że kto morduje, ten nie uzyska życia wiecznego" (1 Jana 3:15). Zabójstwa i zabójstwa są zabronione, z powodów osobistych, przez religijny patriotyzm lub patriotyzm państwowy: "Wtedy Jezus powiedział do niego: „Schowaj miecz tam, gdzie jego miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza zginą" (Mateusza 26:52) (End of Patriotism).
Kradzież jest zabroniona: "Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej ciężko pracuje, niech wykonuje uczciwą pracę, żeby mieć czym wspierać będących w potrzebie" (Efezjan 4:28).
Kłamstwo jest zabronione: "Nie okłamujcie się nawzajem. Zrzućcie z siebie starą osobowość razem z typowymi dla niej uczynkami" (Kolosan 3: 9).

Inne zakazy:

"Dlatego moje zdanie jest takie: Nie należy robić trudności ludziom z innych narodów, którzy się nawracają do Boga. Wystarczy im napisać, żeby powstrzymywali się od tego, co ofiarowano bożkom, od niemoralnych kontaktów seksualnych, od mięsa uduszonych zwierząt i od krwi" (Dzieje 15:19,20,28,29).

Rzeczy, które zostały skażone przez bożków: Są to "rzeczy" związane z praktykami religijnymi sprzecznymi z Biblią, obchodzenie pogańskich świąt. Mogą to być religijne rytuały przed ubojem lub spożyciem mięsa: "Wszystko, co sprzedają na targu mięsnym, jedzcie, o nic nie wypytując ze względu na swoje sumienie.  Bo „do Jehowy* należy ziemia i wszystko, co na niej”. Jeżeli zaprosi was ktoś, kto nie wierzy w Pana, a wy zechcecie do niego pójść, jedzcie wszystko, co przed wami postawi, i ze względu na swoje sumienie o nic nie pytajcie. Ale gdyby ktoś wam powiedział: „To mięso było złożone w ofierze”, nie jedzcie — ze względu na osobę, która to powiedziała, i ze względu na sumienie. Nie mam na myśli waszego własnego sumienia, tylko cudze. Bo nie chcę korzystać z wolności w taki sposób, żeby cudze sumienie mnie potępiało. Jeżeli coś jem i dziękuję za to Bogu, to czemu z powodu tego, za co dziękuję, mam być znieważany?" (1 Koryntian 10:25-30).

Jeśli chodzi o praktyki religijne, które Biblia potępia: "Nie wiążcie się z tymi, którzy nie mają wiary. Bo co wspólnego ma prawość z nieprawością? Albo jaki związek ma światło z ciemnością? I co łączy Chrystusa z Belialem? Albo wierzącego z tym, który nie ma wiary? I co ma wspólnego świątynia Boża z bożkami? Jesteśmy przecież świątynią Boga żywego, tak jak Bóg powiedział: „Będę wśród nich przebywał, przechadzał się wśród nich. I ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”. „‚Dlatego wyjdźcie spośród nich i się oddzielcie’, mówi Jehowa, ‚i przestańcie dotykać tego, co nieczyste’”. „A ja was przyjmę”. „‚I będę dla was ojcem, a wy będziecie dla mnie synami i córkami’ — mówi Jehowa, Wszechmocny" (2 Koryntian 6:14-18).

Nie praktykujcie bałwochwalstwa. Konieczne jest zniszczenie wszystkich bałwochwalczych przedmiotów lub obrazów, krzyży, posągów w celach religijnych (Mateusza 7: 13-23). Nie praktykuj spirytualizmu: wróżbiarstwa, magii, astrologii ... Musimy zniszczyć wszystkie przedmioty związane z okultyzmem (Dzieje 19:19, 20).

Nie należy uczęszczać na celebracje religijne, które nie przestrzegają zasad biblijnych (1 Koryntian 10: 20-22). Musimy uciekać przed pornografią, nie wolno nam oglądać brutalnych i poniżających filmów, gier losowych, używania narkotyków, takich jak marihuana, betel, tytoń, nadmiar alkoholu, pijaństwo, orgie: "Skoro więc Bóg okazał nam tyle współczucia, to proszę was, bracia: oddajcie swoje ciała jako żywą ofiarę, świętą, przyjemną dla Boga i pełnijcie dla Niego świętą służbę, korzystając ze swojej zdolności myślenia" (Rzymian 12:1; Mateusza 5: 27-30; Psalmy 11: 5).

Niemoralność seksualna: cudzołóstwo, seks niezamężny (mężczyzna / kobieta), homoseksualizm męski i żeński, bestialstwo i wypaczone praktyki seksualne: "Czy nie wiecie, że ludzie nieprawi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani dopuszczający się niemoralności, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni zgadzający się na kontakty homoseksualne, ani homoseksualiści,  ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego" (1 Koryntian 6:9,10). "Niech małżeństwo będzie przez wszystkich traktowane z szacunkiem, niech związek małżeński nie będzie niczym skalany, bo tych, którzy dopuszczają się niemoralności i cudzołóstwa, osądzi Bóg" (Hebrajczyków 13:4).

Biblia potępia poligamię, każdy człowiek w tej sytuacji, który chce spełniać wolę Bożą, musi uregulować swoją sytuację, pozostając jedynie z pierwszą żoną, którą poślubił (1 Tymoteusza 3: 2 "mąż jednego kobieta „). Masturbacja jest zabroniona w Biblii: "Dlatego uśmierćcie skłonności swojego ciała, jeśli chodzi o niemoralne kontakty seksualne, nieczystość, niepohamowane żądze seksualne, złe pragnienia oraz chciwość, która jest bałwochwalstwem" (Kolosan 3:5).

Zabronione jest spożywanie krwi, nawet w kontekście terapeutycznym (transfuzja krwi), ale także nie spożywania mięsa zwierzęcia nie krwawiącego: "Tylko mięsa z jego krwią — jego życiem — nie wolno wam jeść" (Rodzaju 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

Wszystkie rzeczy potępione przez Biblię nie są przedstawione w tym studium biblijnym. Chrześcijanin, który osiągnął dojrzałość i dobrą znajomość zasad biblijnych, będzie znał różnicę między "dobrym" i "złym", nawet jeśli nie jest to bezpośrednio napisane w Biblii: "Natomiast pokarm stały jest przeznaczony dla ludzi dojrzałych, którzy dzięki korzystaniu ze swojej zdolności myślenia nabrali wprawy w odróżnianiu tego, co właściwe, od tego, co niewłaściwe" (Hebrajczyków 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Cel strony

Co robić?

Upamiętniający śmierć Chrystusa

Menu główne (francuski)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG