İncil Çevrimiçi

Çevrimiçi Kutsal Kitap Diğer dillerde

Seçtiğiniz dilde mavi renkli bağlantılar, sizi aynı dilde bir başka makaleye yönlendirir. İngilizce olarak işaretlenenler sizi İngilizce bir makaleye yönlendirir. Bu durumda, üç farklı dilden birini de seçebilirsiniz: İspanyolca, Portekizce ve Fransızca.

Diğer diller

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

İncil'i öğretmek

SOLA SCRIPTURA

• Tanrı'nın bir adı vardır: Yehova (The Revealed Name). Yalnız sadece Yehova'ya ibadet etmeliyiz. Onu tüm yaşam gücümüzle sevmeliyiz: "ehova Tanrımız, ihtişam, yücelik ve güç Sana yaraşır; çünkü her şeyi Sen yarattın, her şey Senin isteğinle var oldu ve yaratıldı" (Yeşaya 42:8, Vahiy 4:11, Matta 22:37) (How to Pray God ? ; Worship Jehovah in Congregation). Tanrı bir Kutsal Üçleme değildir.

• İsa Mesih, Tanrı tarafından doğrudan yaratılan Tanrı'nın tek Oğlu olduğu anlamında Tanrı'nın tek Oğlu'dur: "“İnsanlar İnsanoğlunun kim olduğunu söylüyor?” diye sordu.  Onlar da şöyle cevap verdi: “Bazıları Vaftizci Yahya, bazıları İlya, bazıları da Yeremya ya da peygamberlerden biri diyor.” O zaman, “Peki siz ne dersiniz? Ben kimim?” diye sordu. Simun Petrus, “Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” dedi.  İsa da ona şöyle cevap verdi: “Ne mutlu sana Yunus oğlu Simun! Çünkü bunu sana açan etten kemikten insanlar değil, göklerdeki Babamdır"" (Matta 16:13-17, Yuhanna 1:1-3). İsa Mesih Yüce Tanrı değildir ve o bir Kutsal Üçleme'nin parçası değildir (İsa Mesih'in ölümünün anısına (slayt gösterisi)).

• Kutsal ruh, Tanrı'nın aktif gücüdür. Bu bir insan değil: "Alevi andıran diller gördüler; bunlar dağılıp her birinin üzerine kondu" (Elçiler 2:3). Kutsal Ruh, bir Kutsal Üçleme'nin parçası değildir.

• İncil, Tanrı'nın Sözüdür: "Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede Tanrı adamı, her iyi iş için tam anlamıyla yeterli ve hazırlıklı olabilir" (2 Timoteos 3: 16,17). Onu okumalı, incelemeli ve hayatımızda uygulamalıyız (Mezmurlar 1:1-3) (Read the Bible Daily).

• Mesih'in kurban edilmesine sadece iman, günahların affedilmesine ve daha sonra da ölümün iyileşmesine ve dirilişine izin verir: "Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı" (Yuhanna 3:16, Matta 20:28) (Jesus Christ the Only Path; The Release).

• Tanrı'nın Krallığı kimin kral "Yeni Kudüs" Mesih'in gelini teşkil 144.000 krallar ve rahipler ile birlikte İsa bir göksel 1914 yılında gökte kurulan hükümet ve olduğunu. Tanrı'nın bu göksel hükümeti büyük sıkıntı sırasında akım insan hakimiyeti sona erecek ve yeryüzünde kurulacak: "Bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak" (Vahiy 12:7-12; 21:1-4; Matta 6:9-10; Daniel 2:44) (The King Jesus Christ).

• Ölüm hayatın tam tersidir. Ruh ölür ve ruh (yaşam gücü) kaybolur: "Soylulara, Sizi kurtaramayacak olan insanoğluna güvenmeyin. Onun ruhu çıkar, kendisi toprağa döner; Ve bütün düşünceleri o gün biter" (Mezmurlar 146: 3,4, Vaizler 3:19,20, 9: 5,10).

• "Dolayısıyla kendileri gibi benim de Tanrı huzurunda ümidim şudur ki, doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecektir" (Yuhanna 5: 28,29, Elçilerin İşleri 24:15). Onlar büyük sıkıntı sonra başlayacak olan 1000 yıllık saltanat sırasında (geçmiş davranışlarına dayanarak değil) davranışları temelinde yargılanacaklar: "Büyük beyaz bir taht ve üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök O’nun önünden kaçtı, onlara yer yoktu. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm, küçükler de büyükler de oradaydılar; kitaplar açıldı. Fakat başka bir kitap daha açıldı; bu hayat kitabıydı. Ölüler bu kitaplarda yazılanlara göre, kendi yaptıklarına bakılarak yargılandılar. Deniz kendisinde bulunan ölüleri geri verdi. Ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde bulunan ölüleri geri verdiler ve hepsi yaptıklarına göre tek tek yargılandı" (Vahiy 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• İsa Mesih ile yalnızca 144.000 insan cennete gidecek. Vahiy 7: 9-17'de bahsettiğimiz büyük kalabalık, büyük sıkıntı kurtulacak ve yeryüzünün cennetinde sonsuza kadar yaşayacak olanlardır: "İsrailoğullarının her kabilesinden mühürlenmiş olanların sayısını duydum, yüz kırk dört bindi. (...) Bundan sonra baktım, her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden, kimsenin sayamayacağı bir büyük kalabalık. Ellerinde hurma dallarıyla, beyaz kaftanlar içinde, tahtın ve Kuzunun önünde duruyorlardı. (...) Hemen, “Efendim, bunu sen bilirsin” diye karşılık verdim. Bana şöyle dedi: “Bu kişiler büyük sıkıntıdan çıkıp gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzunun kanında yıkayarak ağarttılar" (Vahiy 7: 3-8; 14: 1-5; 7:9-14) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Son günleri yaşıyoruz. Sonu büyük sıkıntı olacak (Matta 24,25, Mark 13, Luka 21, Vahiy 19: 11-21). İsa Mesih 1914'ten beri cennette kral oldu. 1000 yıl boyunca hüküm sürecek: "İsa Zeytinlik Dağında otururken öğrencileri özel olarak yanına gelip şöyle dediler: “Bize söyler misin, bu olaylar ne zaman olacak? Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak?" (Matta 24: 3) (The King Jesus Christ; The Great Tribulation).

• Yeryüzü cenneti: "O sırada tahttan güçlü bir ses duydum: “İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (İşaya 11,35,65, Vahiy 21:1-5) (The Release; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Tanrı kötülüğe izin verdi. Bu, şeytanın Yehova'nın egemenliğinin meşruiyetine meydan okumasına bir cevap verdi (Yaratılış 3:1-6). Ve ayrıca Şeytan'ın insan varlıklarının bütünlüğüne ilişkin suçlamalarına bir cevap vermek (Eyüp 1:7-12; 2:1-6). Tanrı insanlara zarar vermez (Yakup 1:13). Acı çekmenin dört ana nedeni vardır: Şeytan, acılara neden olan (her zaman değil) olabilir (Eyüp 1:7-12; 2:1-6). Acı çeken acı, Adem'in soyundan gelen genel hali, bizi yaşlılığa, hastalıklara ve ölüme götüren bir sonucudur (Romalılar 5:12, 6:23). Acı çekmek, Adem'den miras kalan günahkâr durumumuz nedeniyle (Tekrar 32: 5, Romalılar 7:19) kötü insan kararlarının (bizim tarafımızda veya başka insanlarda) sonucu olabilir. Acı çekmek, kişinin yanlış zamanda yanlış yere girmesine neden olan "öngörülemeyen zamanlar ve olaylar" ın sonucu olabilir (Vaiz 9:11). Kader İncil öğretisi değildir, biz iyilik ya da kötülük yapmak için “kader” değiliz, ama özgür iradenin temelinde “iyi” ya da “kötülük” yapmayı seçiyoruz (Tesniye 30:15).

• Kutsal Kitap'ta yazılanlara göre vaftiz edip davranarak Tanrı'nın Krallığının çıkarlarına hizmet etmeliyiz (Matta 28: 19,20) (The Baptism Saves). Krallığın lehine olan bu güçlü duruş, İyi Haberi düzenli olarak ilan ederek kamuya açık bir şekilde gösterilmektedir (Matta 24:14) (Preaching the Good News; The End of Patriotism).

 

İncil'de yasaklandı

Ölümcül nefret yasak: “Kardeşinden nefret eden katildir ve bilirsiniz ki, hiçbir katilin sonsuz yaşamı olmaz” (1. Yuhanna 3:15). Cinayet yasaktır, kişisel nedenlerle, dini vatanseverlik ya da devlet vatanseverliği tarafından yasaklanmıştır: "Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi: “Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç tutanların hepsi kılıçla yok olacak" (Matta 26:52) (End of Patriotism).
Hırsızlık yasak: "Hırsızlık yapan artık hırsızlığı bıraksın, elleriyle emek verip dürüstçe çalışsın, böylece ihtiyacı olana verebileceği bir şeyi olsun" (Efesliler) 4:28).
Yalan söylemek yasak: “Birbirinize yalan söylemeyin. Alışkanlıklarıyla birlikte eski kişiliği üzerinizden çıkarıp atın” (Koloseliler 3:9).

Diğer yasaklar:

"Bu nedenle benim fikrim, diğer milletlerden Tanrı’ya dönenlere zorluk çıkarmamaktır. Bunun yerine onlara, putperestliğe bulaşmış şeylerden, cinsel ahlaksızlıktan, boğularak öldürülmüş hayvanın etinden ve kandan sakınmalarını yazalım" (Elçiler 15:19,20,28,29).

Putlarla kirli hale getirilen şeyler: Bunlar, İncil'e aykırı dini pratiklerle ilgili "şeylerden", pagan bayramının kutlanması. Bu kesim veya et tüketimi öncesi dini uygulamalar olabilir: "Kasaplar çarşısında satılan her şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Çünkü “Yeryüzü ve onu dolduran her şey Yehova’nındır.” İman etmeyen kişilerden biri sizi davet ederse ve gitmek isterseniz, önünüze konulan bir şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Ancak, biri size “Bu kurban olarak sunulmuştur” derse, bunu söyleyeni ve vicdanı hesaba katarak ondan yemeyin. “Vicdan” derken senin değil, diğerinin vicdanından söz ediyorum. Çünkü başkasının vicdanı neden benim özgürlüğümü yargılasın? Eğer şükürle yiyorsam, şükrettiğim+ şey konusunda neden kötüleneyim?" (1. Korintoslular 10:25-30).

"İman etmeyenlerle aynı bağın içine girmeyin. Çünkü doğrulukla kanunsuzluk arasında nasıl bir birlik olabilir? Ya da ışığın karanlıkla paylaştığı ne olabilir? Mesih ile Belial arasında nasıl bir uyum olabilir? İman edenle iman etmeyen arasında ortak ne olabilir? Tanrı’nın mabediyle putlar arasında nasıl bir uyuşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın mabediyiz; Tanrı’nın söylediği gibi: “Aralarında oturacağım ve aralarında yürüyeceğim, Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da Benim halkım olacak.” “Yehova diyor ki, ‘Onların arasından çıkın ve ayrılın; kirli olana dokunmaktan vazgeçin’; ‘Ben sizi kabul edeceğim.’” “Mutlak Güce Sahip Yehova diyor ki, ‘Ben size baba olacağım, siz Benim oğullarım ve kızlarım olacaksınız" (2. Korintoslular 6:14-18).

Putperestlik pratiği yapmayın. Dini amaçlar için tüm putperest cisimler veya imgeler, haçlar, heykeller imha etmek gerekir (Matta 7: 13-23). Okültizmi uygulamayın: kehanet, sihir, astroloji ... Okültizmle ilgili tüm nesneleri yok etmeliyiz (Elçilerin İşleri 19:19, 20).

Film veya pornografik veya şiddetli ve aşağılayıcı görüntüler izlemeyin. Kumardan, esrar, tütün, aşırı alkol, ya da uyuşturucu, kullanımından kaçının: "Sonuç olarak kardeşler, Tanrı’nın merhametine dayanarak yalvarıyorum; bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’nın kabul edeceği bir kurban olarak sunun; böylece, ibadetinizi akıl gücünü kullanarak yerine getirmiş olursunuz" (Romalılar 12: 1, Matta 5: 27-30, Mezmurlar 11: 5).

Cinsel ahlaksızlık : Zina, Evli olmadan seks (erkek / kadın), erkek ve kadın eşcinselliği ve sapkın cinsel uygulamalar: "Doğruluktan uzak kişilerin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak, bunu nasıl bilmezsiniz? Aldanmayın. Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne putperestler, ne zina yapanlar, ne sapık amaçla kullanılan erkekler, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürbazlar, ne de gaspçılar; hiçbirinin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak" (1. Korintoslular 6:9,10). "Evlilik herkesin gözünde saygın olsun, evlilik ilişkinizi lekelemeyin, çünkü cinsel ahlaksızlık ve zina yapanları Tanrı yargılayacak" (İbraniler 13:4).

İncil çok eşliliği yasakladı, bu durumda Tanrı'nın iradesini yapmak isteyen herhangi bir adam, yalnızca evli olduğu ilk karısıyla (1. Timothy 3: 2) kadın "). İncil, mastürbasyonu yasakladı: "O halde, uzuvlarınızda görülen eğilimleri; cinsel ahlaksızlığı, pisliği, cinsel tutkuyu, zararlı arzuları ve putperestlikle bir olan açgözlülüğü öldürün" (Koloseliler 3:5).

Terapötik ortamlarda bile kan almak yasaktır (kan nakli): "Fakat eti, onun canı olan kanıyla yemeyeceksiniz" (Başlangıç 9:4).

İncil'in yasakladığı her şeyle ilgili olarak, hepsi yazılı değildir. Olgunluğa ve İncille ilgili ilkeleri iyi bilen Hristiyan, doğrudan Kutsal Kitap'ta yazılmasa bile, “iyi” ve “kötülük” arasındaki farkı bilecektir: "Katı gıda ise olgun insanlar için, algılama yeteneğini doğruyu yanlışı ayırmak üzere kullanarak geliştirenler içindir" (İbraniler 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Tanrı'nın vaadi

İsa Mesih'in ölümünün anılması

Ana hedefi

Ne yapayım?

Ana Menü (İngilizce)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS