İncil Çevrimiçi

Çevrimiçi Kutsal Kitap Diğer dillerde

Seçtiğiniz dilde mavi renkli bağlantılar, sizi aynı dilde bir başka makaleye yönlendirir. İngilizce olarak işaretlenenler sizi İngilizce bir makaleye yönlendirir. Bu durumda, üç farklı dilden birini de seçebilirsiniz: İspanyolca, Portekizce ve Fransızca

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

NE İÇİN ?

Tanrı'nın vaadi

İsa Mesih'in ölümünün anılması

Ana hedefi

Ne yapayım?

Ana Menü (İngilizce)

Sonsuz yaşam

("İncil'i öğretmek" makalesi "Sonsuz yaşam" makalesinden sonradır)

"Sevinçli olacaksın" (Tekrar 16:15)

İnsanlığın günah esaretinden kurtuluşu ile sonsuz yaşam

“Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı. (…) Oğula iman edenin sonsuz yaşamı olur, Oğula itaat etmeyen ise yaşam görmeyecektir; Tanrı’nın gazabından kaçamaz"

(Yuhanna 3:16,36)

Mavi renkli cümleler (iki paragraf arasında) size ek ve ayrıntılı İncil açıklamaları verir. Mavi renkli köprü metni bağlantısını tıklamanız yeterlidir.. İncil'deki makaleler çoğunlukla dört dilde yazılmıştır: İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca

İsa Mesih, yeryüzündeyken, sonsuz yaşam umudunu öğretti. Bununla birlikte, ebedi yaşamın yalnızca Mesih'in kurbanına imanla elde edileceğini de öğrett (Yuhanna 3:16,36). Mesih'in kurban edilmesinin fidye değeri, iyileşme, gençleşme ve dirilişe izin verecektir.

Mesih'in kurban ettiği nimetler yoluyla kurtuluş

"Nitekim İnsanoğlu da başkalarından hizmet kabul etmeye değil, kendisi hizmet etmeye ve birçokları için canını fidye olarak vermeye geldi"

(Matta 20:28)

"Eyüp arkadaşları için dua ettikten sonra Yehova onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardı. Yehova Eyüp’e daha önce sahip olduğu her şeyi, hem de iki katıyla verdi" (Eyüp 42:10). Büyük Sıkıntı'dan kurtulan büyük kalabalığın tüm üyeleri için aynı olacak. Yehova Tanrı, Kral İsa Mesih aracılığıyla, Yakup'in bize hatırlattığı gibi onları kutsasın: "Bakın, sıkıntıya tahammül edenlerin mutlu olduğunu söylüyoruz. Eyüp’ün tahammülünü işittiniz ve Yehova’nın belirlediği sonucu gördünüz. Yehova çok şefkatli ve merhametlidir" (Yakub 5:11).

(Mesih'in fedakarlığı affediciliğe ve diriliş, iyileşme ve gençleştirme ile yenilenme ile beden değişimine izin veren bir fidye değeri sağlar)

(Büyük kalabalığın büyük sıkıntıdan hayatta kalmasına ve ölmeden ebedi hayata sahip olmasına (Vahiy 7:9-17))

İsa'nın fedakarlığı affediciliğe ve diriliş, iyileşme ve gençleştirme ile yenilenme yoluyla beden değişimine izin veren bir fidye değerine izin verir.

Mesih'in kurban edilmesi hastalığı ortadan kaldıracak

"Ve orada oturan hiç kimse “Hastayım” demeyecek. Orada yaşayanların suçları bağışlanacak" (İşaya 33:24).

"O zaman körlerin gözleri açılacak, sağırların kulakları duyacak. O zaman topallar geyik gibi sarp yerlere tırmanacak. Dilsizlerin dilinden sevinç çığlıkları dökülecek. Çünkü çölde sular fışkıracak, bozkırda dereler akacak" (İşaya 35:5,6).

İsa'nın fedakarlığı gençleşmeye izin verecek

"Teni gençlik çağındakinden körpe olsun, Gençlik günlerindeki dinçliğine yeniden kavuşsun" (Eyüp 33:25).

Mesih'in kurban edilmesi ölülerin dirilişine izin verecek

"Yerin toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak" (Daniel 12:2).

"Dolayısıyla kendileri gibi benim de Tanrı huzurunda ümidim şudur ki, doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecektir" (Elçiler 24:15).

"Buna hayret etmeyin, çünkü mezarlarda olan herkesin onun sesini işitip çıkacağı zaman geliyor.  O zaman, iyi işler yapanlar yaşam için, kötü işler yapanlar da hüküm için dirilmiş olacaklar" (Yuhanna 5:28,29).

"Büyük beyaz bir taht ve üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök O’nun önünden kaçtı, onlara yer yoktu. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm, küçükler de büyükler de oradaydılar; kitaplar açıldı. Fakat başka bir kitap daha açıldı; bu hayat kitabıydı. Ölüler bu kitaplarda yazılanlara göre, kendi yaptıklarına bakılarak yargılandılar. Deniz kendisinde bulunan ölüleri geri verdi. Ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde bulunan ölüleri geri verdiler ve hepsi yaptıklarına göre tek tek yargılandı" (Vahiy 20:11-13).

Yeniden dirilen adaletsiz insanlar, gelecek kara cenneti içinde iyi ya da kötü eylemleri temelinde yargılanacaklar (Dünyevi dirilişin yönetimi ; Göksel diriliş ; Dünyevi diriliş).

Mesih'in kurban edilmesi, büyük kalabalığın büyük sıkıntıdan hayatta kalmasına ve ölmeden ebedi hayata sahip olmasına izin verecektir

"Bundan sonra baktım, her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden, kimsenin sayamayacağı bir büyük kalabalık. Ellerinde hurma dallarıyla, beyaz kaftanlar içinde, tahtın ve Kuzunun önünde duruyorlardı. Şöyle haykırıyorlardı: “Kurtuluşu tahtta oturan Tanrımıza ve Kuzuya borçluyuz.”

Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört canlının etrafında duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü kapanıp Tanrı’ya tapınıyorlardı. “Amin! Övgü, ihtişam, hikmet, şükran, yücelik, kudret ve kuvvet sonsuza dek Tanrımızın olsun. Amin” diyorlardı.

Bunun üzerine, ihtiyarlardan biri bana şöyle dedi: “Beyaz kaftanlar giymiş olan bu kişiler kim ve nereden geldiler?”  Hemen, “Efendim, bunu sen bilirsin” diye karşılık verdim. Bana şöyle dedi: “Bu kişiler büyük sıkıntıdan çıkıp gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzunun kanında yıkayarak ağarttılar. Bu nedenle Tanrı’nın tahtının önündeler ve mabedinde O’na gece gündüz kutsal hizmet  sunuyorlar. Tahtta oturan,  çadırını  onların üzerine gerecek. 16  Artık acıkmayacaklar ve susamayacaklar, güneş ya da kavurucu sıcak onları yakmayacak.  Çünkü tahtın yanı başında olan Kuzu onları güdecek ve hayat suyunun pınarlarına götürecek. Ve Tanrı gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek”" (Vahiy 7:9-17) (Büyük kalabalığın büyük sıkıntıdan hayatta kalmasına ve ölmeden ebedi hayata sahip olmasına)

Tanrı'nın krallığı dünyayı yönetecek

"Yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm; önceki gök ve önceki yer geçip gitmişti, artık deniz de yoktu. Ayrıca kutsal şehir Yeni Yeruşalim’i gökten, Tanrı’nın yanından inerken gördüm. Damat için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmıştı. O sırada tahttan güçlü bir ses duydum: “İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak.  Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti”" (Vahiy 21:1-4) (Yeryüzündeki Tanrı Krallığı ; Prens ; Rahipler ; Levililer).

İsa Mesih'in mucizeleri sonsuz yaşam umuduna olan inancı güçlendirmek için

"Aslında, İsa’nın yaptığı daha birçok şey vardır ki, her ayrıntısı yazılsaydı, yazılan kitaplar sanırım dünyaya sığmazdı" (Yuhanna 21:25)

İsa Mesih iyileşir, havari Petrus'in üvey annesi: "İsa Petrus’un evine geldiğinde, onun kaynanasının+ ateşler içinde yattığını gördü.  İsa eline dokununca, kadının ateşi düştü ve ayağa kalkıp ona hizmet etmeye başladı" (Matta 8:14,15).

İsa Mesih kör bir adamı iyileştirir: "İsa Eriha’ya yaklaştığı sırada, kör bir adam da yol kenarına oturmuş dileniyordu.  Adam geçen kalabalığın sesini işittiğinden, neler olduğunu sormaya başladı. “Nasıralı İsa geçiyor!” dediler. O zaman, “Davut oğlu İsa bana merhamet et!” diye bağırdı. Önden gidenler ona çıkışarak susmasını söylediler, fakat o sesini daha da yükselterek “Davut oğlu, bana merhamet et!” diye bağırıyordu. İsa durdu ve onu yanına getirmelerini istedi. Adam gelince İsa sordu “Senin için ne yapmamı istiyorsun?” Adam, “Efendim, ne olur gözlerim görsün” dedi.  O zaman İsa ona “Gözlerin görsün; imanın seni iyileştirdi” dedi.  Adam o anda görmeye başladı ve Tanrı’yı yücelterek İsa’nın ardından gitti. Olanları gören bütün halk da Tanrı’ya şükretti" (Luka 18:35-43).

İsa Mesih bir cüzamlıyı iyileştirir: "Bir gün de yanına bir cüzamlı gelmişti; diz çökmüş, “Sen beni temizleyebilirsin, yeter ki iste” diye yalvarıyordu.  İsa ona acıyarak elini uzatıp dokundu ve “İsterim. Temiz ol” dedi. O anda cüzamı geçti ve adam tertemiz oldu" (Markos 1:40-42).

İsa Mesih bir felç iyileştirir: "Bundan sonra, Yahudilerin bir bayramı olacaktı ve İsa Yeruşalim’e çıktı. Yeruşalim’deki Koyun Kapısı yakınlarında, İbranicede Beytzata adı verilen, beş sıra sütunlu bir havuz vardı. 3  Bu sıra sütunlu yollarda, hasta, kör, topal ve uzuvları körelmiş birçok insan yatıyordu. Otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam da oradaydı. 6  İsa bu adamı orada yatarken gördü ve uzun zamandır hasta olduğunu anladığından, “İyi olmak ister misin?” diye sordu. Hasta adam ona şöyle dedi: “Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza sokacak kimsem yok. Ben tam gelirken başkası önümden iniveriyor.”  İsa, “Kalk, döşeğini topla, yürü” dedi. Bunun üzerine adam hemen iyileşti, döşeğini topladı ve yürümeye başladı" (Yuhanna 5:1-9).

İsa Mesih bir fırtınayı yatıştırır: "İsa bir tekneye bindi, öğrencileri de peşinden gittiler.  Derken, gölde büyük bir fırtına koptu. Öyle ki, tekne yükselen dalgaların arasında kayboluyordu. Fakat İsa uyuyordu.  Öğrenciler onu uyandırıp, “Efendim bizi kurtar, boğuluyoruz!” dediler. Fakat İsa, “Ey az imanlılar, neden yüreksizlik ediyorsunuz?” diye karşılık verdi. Sonra kalkıp rüzgârı ve suyu azarladı, ortalık sütliman oldu. Hayrete düşüp şöyle dediler: “Bu nasıl biridir ki, rüzgâr ve su bile onun sözünü dinliyor?”" (Matta 8:23-27). Bu mucize, dünyevi cennette felaketlere neden olacak fırtına veya sel olmayacağını gösteriyor.

İsa Mesih genç bir adam dirilir: "İsa, bu olayın hemen ardından Nain denilen şehre doğru yola çıktı; öğrencileri ve büyük bir kalabalık da kendisine eşlik ediyordu. İsa şehir kapısına yaklaşırken bir cenazenin çıkarıldığını gördü. Ölen kişi annesinin biricik evladıydı, üstelik kadın duldu. Kadının yanında şehir halkından büyük bir kalabalık vardı. Efendimiz kadını görünce ona acıdı ve “Ağlama” dedi. Yaklaşıp sedyeye dokundu ve sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa “Ey genç, sana diyorum, kalk!” dedi. Ölen genç doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine verdi. Herkesi bir korku sardı ve Tanrı’ya şükretmeye başlayarak “Aramızda büyük bir peygamber çıktı”, “Tanrı halkına elini uzattı” dediler. İsa hakkındaki bu haber tüm Yahudiye’ye ve yöresine yayıldı" (Luka 7:11-17).

İsa Mesih Jairus'un kızını diriltiyor: “İsa daha bunları söylerken, havra yöneticisinin adamlarından biri gelip “Kızın öldü; öğretmene artık zahmet verme” dedi. Bunu duyan İsa, Yairus’a dönüp “Korkma, kızın kurtulacak, yeter ki iman et” dedi. İsa eve vardığında, Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın ana babası dışında kimsenin içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, keder içinde dövünüyordu. İsa, “Ağlamayı bırakın, çünkü o ölmedi, uyuyor” dedi. Bunun üzerine alaylı alaylı gülmeye başladılar, çünkü kızın ölmüş olduğunu biliyorlardı. Fakat İsa onun elinden tutup “Kızım kalk!” diye seslendi. Kız hayata döndü ve hemen ayağa kalktı. İsa kıza yiyecek bir şeyler verilmesini emretti. Kızın ana babası sevinçten çılgına dönmüşlerdi; ancak İsa onlara bu olayı kimseye anlatmamalarını tembih etti" (Luka 8:49-56).

İsa Mesih dört gün önce ölen arkadaşı Lazarus'u diriltiyor: "Aslında İsa henüz köye gelmemişti. Hâlâ Marta’nın onu karşıladığı yerdeydi. Evde Meryem’i teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp çıktığını görünce, mezara ağlamaya gittiğini sanarak peşinden gittiler. İsa’nın bulunduğu yere varan Meryem onu görünce ayaklarına kapanarak, “Efendim” dedi, “Burada olsaydın kardeşim ölmezdi!”  Meryem’in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını görünce İsa’nın içi burkuldu, çok sıkıldı.  “Onu nereye yatırdınız?” dedi. “Efendimiz gel de gör” dediler. İsa’nın gözünden yaşlar boşaldı. O zaman Yahudiler, “Gördünüz mü onu ne çok seviyormuş!” demeye başladılar. Fakat bazıları, “Körün gözlerini açan bu adam onun ölmesini engelleyemez miydi?” dediler.

İsa yine içi burkularak mezara geldi. Aslında bu bir mağaraydı ve önü taşla kapanmıştı.  İsa, “Taşı kaldırın” dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, “Efendim bugün dördüncü gün, artık kokmuş olmalı” dedi.  İsa, “İman edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin, dememiş miydim?” diye sordu. O zaman taşı kaldırdılar. İsa gözlerini göğe dikerek, “Baba, beni dinlediğin için Sana şükrederim” dedi.  “Gerçi beni her zaman dinlediğini bilirim. Fakat etrafımdaki bu kalabalık için, beni Senin gönderdiğine inansınlar diye böyle söyledim.”  Bunları dedikten sonra, “Lazar! Dışarı çık!” diye bağırdı.  Ölü de, ayaklarında ve ellerindeki sargılarla dışarı çıktı; yüzüne bir bez sarılmıştı. İsa, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi” (Yuhanna 11:30-44).

İsa Mesih başka birçok mucize yaptı. İnancımızı güçlendirmemize, bizi cesaretlendirmemize ve yeryüzünde olacak olan birçok kutsamaya bir göz atmamıza izin veriyorlar. Elçi Yuhanna'nın yazılı sözleri, yeryüzünde ne olacağının bir garantisi olarak İsa Mesih'in yaptığı müthiş mucizelerin sayısını çok iyi özetliyor: "Aslında, İsa’nın yaptığı daha birçok şey vardır ki, her ayrıntısı yazılsaydı, yazılan kitaplar sanırım dünyaya sığmazdı" (Yuhanna 21:25).

İncil'i öğretmek

• Tanrı'nın bir adı vardır: Yehova (The Revealed Name). Yalnız sadece Yehova'ya ibadet etmeliyiz. Onu tüm yaşam gücümüzle sevmeliyiz: "ehova Tanrımız, ihtişam, yücelik ve güç Sana yaraşır; çünkü her şeyi Sen yarattın, her şey Senin isteğinle var oldu ve yaratıldı" (Yeşaya 42:8, Vahiy 4:11, Matta 22:37) (How to Pray God ? ; Worship Jehovah in Congregation). Tanrı bir Kutsal Üçleme değildir.

• İsa Mesih, Tanrı tarafından doğrudan yaratılan Tanrı'nın tek Oğlu olduğu anlamında Tanrı'nın tek Oğlu'dur: "“İnsanlar İnsanoğlunun kim olduğunu söylüyor?” diye sordu.  Onlar da şöyle cevap verdi: “Bazıları Vaftizci Yahya, bazıları İlya, bazıları da Yeremya ya da peygamberlerden biri diyor.” O zaman, “Peki siz ne dersiniz? Ben kimim?” diye sordu. Simun Petrus, “Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” dedi.  İsa da ona şöyle cevap verdi: “Ne mutlu sana Yunus oğlu Simun! Çünkü bunu sana açan etten kemikten insanlar değil, göklerdeki Babamdır"" (Matta 16:13-17, Yuhanna 1:1-3). İsa Mesih Yüce Tanrı değildir ve o bir Kutsal Üçleme'nin parçası değildir (İsa Mesih'in ölümünün anısına (slayt gösterisi)).

• Kutsal ruh, Tanrı'nın aktif gücüdür. Bu bir insan değil: "Alevi andıran diller gördüler; bunlar dağılıp her birinin üzerine kondu" (Elçiler 2:3). Kutsal Ruh, bir Kutsal Üçleme'nin parçası değildir.

• İncil, Tanrı'nın Sözüdür: "Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede Tanrı adamı, her iyi iş için tam anlamıyla yeterli ve hazırlıklı olabilir" (2 Timoteos 3: 16,17). Onu okumalı, incelemeli ve hayatımızda uygulamalıyız (Mezmurlar 1:1-3) (Read the Bible Daily).

• Mesih'in kurban edilmesine sadece iman, günahların affedilmesine ve daha sonra da ölümün iyileşmesine ve dirilişine izin verir: "Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı" (Yuhanna 3:16, Matta 20:28) (Jesus Christ the Only Path; The Release).

• Tanrı'nın Krallığı kimin kral "Yeni Kudüs" Mesih'in gelini teşkil 144.000 krallar ve rahipler ile birlikte İsa bir göksel 1914 yılında gökte kurulan hükümet ve olduğunu. Tanrı'nın bu göksel hükümeti büyük sıkıntı sırasında akım insan hakimiyeti sona erecek ve yeryüzünde kurulacak: "Bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak" (Vahiy 12:7-12; 21:1-4; Matta 6:9-10; Daniel 2:44) (The King Jesus Christ).

• Ölüm hayatın tam tersidir. Ruh ölür ve ruh (yaşam gücü) kaybolur: "Soylulara, Sizi kurtaramayacak olan insanoğluna güvenmeyin. Onun ruhu çıkar, kendisi toprağa döner; Ve bütün düşünceleri o gün biter" (Mezmurlar 146: 3,4, Vaizler 3:19,20, 9: 5,10).

• "Dolayısıyla kendileri gibi benim de Tanrı huzurunda ümidim şudur ki, doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecektir" (Yuhanna 5: 28,29, Elçilerin İşleri 24:15). Onlar büyük sıkıntı sonra başlayacak olan 1000 yıllık saltanat sırasında (geçmiş davranışlarına dayanarak değil) davranışları temelinde yargılanacaklar: "Büyük beyaz bir taht ve üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök O’nun önünden kaçtı, onlara yer yoktu. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm, küçükler de büyükler de oradaydılar; kitaplar açıldı. Fakat başka bir kitap daha açıldı; bu hayat kitabıydı. Ölüler bu kitaplarda yazılanlara göre, kendi yaptıklarına bakılarak yargılandılar. Deniz kendisinde bulunan ölüleri geri verdi. Ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde bulunan ölüleri geri verdiler ve hepsi yaptıklarına göre tek tek yargılandı" (Vahiy 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• İsa Mesih ile yalnızca 144.000 insan cennete gidecek. Vahiy 7: 9-17'de bahsettiğimiz büyük kalabalık, büyük sıkıntı kurtulacak ve yeryüzünün cennetinde sonsuza kadar yaşayacak olanlardır: "İsrailoğullarının her kabilesinden mühürlenmiş olanların sayısını duydum, yüz kırk dört bindi. (...) Bundan sonra baktım, her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden, kimsenin sayamayacağı bir büyük kalabalık. Ellerinde hurma dallarıyla, beyaz kaftanlar içinde, tahtın ve Kuzunun önünde duruyorlardı. (...) Hemen, “Efendim, bunu sen bilirsin” diye karşılık verdim. Bana şöyle dedi: “Bu kişiler büyük sıkıntıdan çıkıp gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzunun kanında yıkayarak ağarttılar" (Vahiy 7: 3-8; 14: 1-5; 7:9-14) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Son günleri yaşıyoruz. Sonu büyük sıkıntı olacak (Matta 24,25, Mark 13, Luka 21, Vahiy 19: 11-21). İsa Mesih 1914'ten beri cennette kral oldu. 1000 yıl boyunca hüküm sürecek: "İsa Zeytinlik Dağında otururken öğrencileri özel olarak yanına gelip şöyle dediler: “Bize söyler misin, bu olaylar ne zaman olacak? Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak?" (Matta 24: 3) (The King Jesus Christ; The Great Tribulation).

• Yeryüzü cenneti: "O sırada tahttan güçlü bir ses duydum: “İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (İşaya 11,35,65, Vahiy 21:1-5) (The Release; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Tanrı kötülüğe izin verdi. Bu, şeytanın Yehova'nın egemenliğinin meşruiyetine meydan okumasına bir cevap verdi (Yaratılış 3:1-6). Ve ayrıca Şeytan'ın insan varlıklarının bütünlüğüne ilişkin suçlamalarına bir cevap vermek (Eyüp 1:7-12; 2:1-6). Tanrı insanlara zarar vermez (Yakup 1:13). Acı çekmenin dört ana nedeni vardır: Şeytan, acılara neden olan (her zaman değil) olabilir (Eyüp 1:7-12; 2:1-6). Acı çeken acı, Adem'in soyundan gelen genel hali, bizi yaşlılığa, hastalıklara ve ölüme götüren bir sonucudur (Romalılar 5:12, 6:23). Acı çekmek, Adem'den miras kalan günahkâr durumumuz nedeniyle (Tekrar 32: 5, Romalılar 7:19) kötü insan kararlarının (bizim tarafımızda veya başka insanlarda) sonucu olabilir. Acı çekmek, kişinin yanlış zamanda yanlış yere girmesine neden olan "öngörülemeyen zamanlar ve olaylar" ın sonucu olabilir (Vaiz 9:11). Kader İncil öğretisi değildir, biz iyilik ya da kötülük yapmak için “kader” değiliz, ama özgür iradenin temelinde “iyi” ya da “kötülük” yapmayı seçiyoruz (Tesniye 30:15).

• Kutsal Kitap'ta yazılanlara göre vaftiz edip davranarak Tanrı'nın Krallığının çıkarlarına hizmet etmeliyiz (Matta 28: 19,20) (The Baptism Saves). Krallığın lehine olan bu güçlü duruş, İyi Haberi düzenli olarak ilan ederek kamuya açık bir şekilde gösterilmektedir (Matta 24:14) (Preaching the Good News; The End of Patriotism).

 

İncil'de yasaklandı

Ölümcül nefret yasak: “Kardeşinden nefret eden katildir ve bilirsiniz ki, hiçbir katilin sonsuz yaşamı olmaz” (1. Yuhanna 3:15). Cinayet yasaktır, kişisel nedenlerle, dini vatanseverlik ya da devlet vatanseverliği tarafından yasaklanmıştır: "Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi: “Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç tutanların hepsi kılıçla yok olacak" (Matta 26:52) (End of Patriotism).
Hırsızlık yasak: "Hırsızlık yapan artık hırsızlığı bıraksın, elleriyle emek verip dürüstçe çalışsın, böylece ihtiyacı olana verebileceği bir şeyi olsun" (Efesliler) 4:28).
Yalan söylemek yasak: “Birbirinize yalan söylemeyin. Alışkanlıklarıyla birlikte eski kişiliği üzerinizden çıkarıp atın” (Koloseliler 3:9).

Diğer yasaklar:

"Bu nedenle benim fikrim, diğer milletlerden Tanrı’ya dönenlere zorluk çıkarmamaktır. Bunun yerine onlara, putperestliğe bulaşmış şeylerden, cinsel ahlaksızlıktan, boğularak öldürülmüş hayvanın etinden ve kandan sakınmalarını yazalım" (Elçiler 15:19,20,28,29).

Putlarla kirli hale getirilen şeyler: Bunlar, İncil'e aykırı dini pratiklerle ilgili "şeylerden", pagan bayramının kutlanması. Bu kesim veya et tüketimi öncesi dini uygulamalar olabilir: "Kasaplar çarşısında satılan her şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Çünkü “Yeryüzü ve onu dolduran her şey Yehova’nındır.” İman etmeyen kişilerden biri sizi davet ederse ve gitmek isterseniz, önünüze konulan bir şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Ancak, biri size “Bu kurban olarak sunulmuştur” derse, bunu söyleyeni ve vicdanı hesaba katarak ondan yemeyin. “Vicdan” derken senin değil, diğerinin vicdanından söz ediyorum. Çünkü başkasının vicdanı neden benim özgürlüğümü yargılasın? Eğer şükürle yiyorsam, şükrettiğim+ şey konusunda neden kötüleneyim?" (1. Korintoslular 10:25-30).

"İman etmeyenlerle aynı bağın içine girmeyin. Çünkü doğrulukla kanunsuzluk arasında nasıl bir birlik olabilir? Ya da ışığın karanlıkla paylaştığı ne olabilir? Mesih ile Belial arasında nasıl bir uyum olabilir? İman edenle iman etmeyen arasında ortak ne olabilir? Tanrı’nın mabediyle putlar arasında nasıl bir uyuşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın mabediyiz; Tanrı’nın söylediği gibi: “Aralarında oturacağım ve aralarında yürüyeceğim, Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da Benim halkım olacak.” “Yehova diyor ki, ‘Onların arasından çıkın ve ayrılın; kirli olana dokunmaktan vazgeçin’; ‘Ben sizi kabul edeceğim.’” “Mutlak Güce Sahip Yehova diyor ki, ‘Ben size baba olacağım, siz Benim oğullarım ve kızlarım olacaksınız" (2. Korintoslular 6:14-18).

Putperestlik pratiği yapmayın. Dini amaçlar için tüm putperest cisimler veya imgeler, haçlar, heykeller imha etmek gerekir (Matta 7: 13-23). Okültizmi uygulamayın: kehanet, sihir, astroloji ... Okültizmle ilgili tüm nesneleri yok etmeliyiz (Elçilerin İşleri 19:19, 20).

Film veya pornografik veya şiddetli ve aşağılayıcı görüntüler izlemeyin. Kumardan, esrar, tütün, aşırı alkol, ya da uyuşturucu, kullanımından kaçının: "Sonuç olarak kardeşler, Tanrı’nın merhametine dayanarak yalvarıyorum; bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’nın kabul edeceği bir kurban olarak sunun; böylece, ibadetinizi akıl gücünü kullanarak yerine getirmiş olursunuz" (Romalılar 12: 1, Matta 5: 27-30, Mezmurlar 11: 5).

Cinsel ahlaksızlık : Zina, Evli olmadan seks (erkek / kadın), erkek ve kadın eşcinselliği ve sapkın cinsel uygulamalar: "Doğruluktan uzak kişilerin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak, bunu nasıl bilmezsiniz? Aldanmayın. Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne putperestler, ne zina yapanlar, ne sapık amaçla kullanılan erkekler, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürbazlar, ne de gaspçılar; hiçbirinin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak" (1. Korintoslular 6:9,10). "Evlilik herkesin gözünde saygın olsun, evlilik ilişkinizi lekelemeyin, çünkü cinsel ahlaksızlık ve zina yapanları Tanrı yargılayacak" (İbraniler 13:4).

İncil çok eşliliği yasakladı, bu durumda Tanrı'nın iradesini yapmak isteyen herhangi bir adam, yalnızca evli olduğu ilk karısıyla (1. Timothy 3: 2) kadın "). İncil, mastürbasyonu yasakladı: "O halde, uzuvlarınızda görülen eğilimleri; cinsel ahlaksızlığı, pisliği, cinsel tutkuyu, zararlı arzuları ve putperestlikle bir olan açgözlülüğü öldürün" (Koloseliler 3:5).

Terapötik ortamlarda bile kan almak yasaktır (kan nakli): "Fakat eti, onun canı olan kanıyla yemeyeceksiniz" (Başlangıç 9:4).

İncil'in yasakladığı her şeyle ilgili olarak, hepsi yazılı değildir. Olgunluğa ve İncille ilgili ilkeleri iyi bilen Hristiyan, doğrudan Kutsal Kitap'ta yazılmasa bile, “iyi” ve “kötülük” arasındaki farkı bilecektir: "Katı gıda ise olgun insanlar için, algılama yeteneğini doğruyu yanlışı ayırmak üzere kullanarak geliştirenler içindir" (İbraniler 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

NE İÇİN ?

Tanrı'nın vaadi

İsa Mesih'in ölümünün anılması

Ana hedefi

Ne yapayım?

Ana Menü (İngilizce)

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG