Biblia online

Biblia w kilku językach

Łącza (na niebiesko) w wybranym języku prowadzą do innego artykułu napisanego w tym samym języku. Te napisane w języku angielskim, kierują cię do artykułu w języku angielskim. W tym przypadku możesz także wybrać spośród trzech innych języków: hiszpańskiego, portugalskiego i francuskiego.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa 

CZEMU?

Obietnica Boga

Życie wieczne

Upamiętnienie

Menu główne (Po angielsku)

Nadchodzi Dzień Jehowy, co robić?

"Roztropny, widząc nieszczęście, kryje się; niedoświadczony idzie dalej i ponosi karę"

(Przysłów 27:12)

Gdy zbliża się wielki ucisk, "nieszczęście",

co zrobić, aby się przygotować, "ukryć"?

Co robić przed i po wielkim ucisku? Ta pierwsza część będzie oparta na duchowym przygotowaniu przed wielkim uciskiem.

Duchowe przygotowanie przed wielkim uciskiem

"I stanie się, że każdy, kto wzywa imienia Jehowy, ujdzie cało"

(Joela 2 :32)

Kochać Boga to rozpoznać, że ma Imię: Jehowa (JHWH) (Mateusza 6: 9 "Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię").

Jak zauważył Jezus Chrystus, najważniejszym przykazaniem jest miłość do Boga: "On rzekł do niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’.  To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło, a także Prorocy"(Mateusza 22: 37-40) (The Revealed Name).

Ta miłość do Boga przechodzi przez dobrą relację z Nim poprzez modlitwę. Jezus Chrystus dał konkretną radę, aby modlić się do Boga w sposób właściwy w Mateusza 6:

"Również gdy się modlicie, nie macie być jak obłudnicy; oni bowiem lubią się modlić, stojąc w synagogach i na rogach szerokich ulic, aby ich ludzie widzieli. Zaprawdę wam mówię: W pełni odbierają swą nagrodę.  Ty jednak, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju i zamknąwszy drzwi, módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu; wtedy Ojciec twój, który się przygląda w ukryciu, odpłaci tobie.  A modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego jak ludzie z narodów, gdyż oni mniemają, że zostaną wysłuchani dzięki używaniu wielu słów.  Toteż nie upodabniajcie się do nich, gdyż Bóg, wasz Ojciec, wie, czego potrzebujecie, zanim go w ogóle poprosicie.  „Macie więc modlić się w ten sposób: „‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone+ twoje imię.  Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi.  Daj nam dzisiaj naszego chleba na ten dzień;  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy winnym wobec nas.  I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca’.  „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich wykroczenia, to wasz Ojciec niebiański i wam przebaczy;  jeśli zaś nie przebaczycie ludziom ich wykroczeń, to wasz Ojciec także nie przebaczy waszych wykroczeń" (Mateusza 6: 5-15).

Jehowa Bóg prosi, aby nasze relacje z nim były wyłączne: "Nie; ale mówię, że to, co narody składają w ofierze, składają w ofierze demonom, a nie Bogu; nie chcę zaś, żebyście się stali współuczestnikami demonów. Nie możecie pić kielicha Jehowy i kielicha demonów; nie możecie spożywać ze „stołu Jehowy” i stołu demonów. Albo „czy pobudzamy Jehowę do zazdrości”? Czyż jesteśmy silniejsi niż on?" (1 Koryntian 10: 20-22) (How to Pray God? ; In Congregation).

Jeśli kochamy Boga, powinniśmy także kochać bliźniego: "Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością" (1 Jana 4: 8) (The Sacred Life).

Jeśli kochamy Boga, postaramy się go zadowolić dobrym postępowaniem: "On ci powiedział, ziemski człowieku, co jest dobre. I czego Jehowa wymaga od ciebie prócz tego, żebyś czynił zadość sprawiedliwości i miłował życzliwość oraz był skromny, chodząc ze swoim Bogiem?" (Micheasza 6: 8) (Nauczanie Biblii).

Jeśli kochamy Boga, będziemy unikać wszelkich zachowań, że nie aprobuje: "A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni kładący się z mężczyznami, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego" (1 Koryntian 6: 9 , 10) (Nauczanie Biblii (Biblia to zabrania)).

Kochać Boga to uznać, że ma On Syna, Jezusa Chrystusa. Musimy Go kochać i wierzyć w Jego ofiarę, która pozwala na przebaczenie naszych grzechów. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do życia wiecznego, a Bóg chce nam rozpoznać "Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie" i. "To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa" (Jana 14: 6, 17: 3) (Upamiętnienie śmierci Jezusa Chrystusa (artykuł); Jesus Christ the Only Path ; The King Jesus Christ)

Kochać Boga to rozpoznawać, że przemawia do nas (pośrednio) za pomocą swojego słowa Biblii. Każdego dnia musimy czytać, aby lepiej poznać Boga i jego syna Jezusa Chrystusa. Biblia jest naszym przewodnikiem, który dał nam Bóg: "Słowo twoje jest lampą dla mej stopy i światłem na moim szlaku" (Ps 119: 105). Biblia na internetowa jest dostępna na stronie i niektóre fragmenty Biblii, aby lepiej skorzystać z jego wskazówek (Mateusz rozdziały 5-7: Kazanie na górze, Księga Psalmów, Przysłów, cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana i wiele innych fragmentów biblijnych (2 Tymoteusza 3: 16,17)) (Nauczanie Biblii ; Read the Bible Daily).

Część 2

Co robić podczas Wielkiego Ucisku

Według Biblii jest pięć ważnych warunków, które pozwolą nam uzyskać miłosierdzie Boże podczas wielkiego ucisku:

1 - Aby wzywać imienia Jehowy przez modlitwę: "I stanie się, że każdy, kto wzywa imienia Jehowy, ujdzie cało" (Joel 2: 32).

2 - Mieć wiarę w przebłagalną wartość krwi Chrystusa, aby uzyskać przebaczenie naszych grzechów: "Są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka"(Objawienie 7: 9-17). Tekst ten wyjaśnia, że wielki tłum, który przetrwa wielki ucisk, będzie miał wiarę w "przebłagalną wartość" krwi Chrystusa dla odpuszczenia grzechów.

Wielki ucisk będzie dramatyczny moment dla ludzkości: Jehowa poprosi o "czas biadolenie" dla tych, którzy przeżyją wielki ucisk.

3 - Lament o cenie, jaką Jehowa musiał zapłacić, aby nas przy życiu utrzymać: Bezgrzeszne ludzkie życie Chrystusa: "I wyleję ducha łaski oraz błagań na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy, i spoglądać będą ku Temu, którego przebili, i będą nad nim zawodzić, tak jak się zawodzi nad jedynakiem; i powstanie gorzki lament nad nim, jak wtedy, gdy się gorzko lamentuje nad pierworodnym. W owym dniu wielkie będzie zawodzenie w Jerozolimie, jak zawodzenie w Hadad-Rimmon na dolinnej równinie Megiddo" (Zachariasza 12:10,11).

Jeśli oczywiste jest, że tekst ten wypełnił się po śmierci Chrystusa, kontekst rozdziałów Zachariasza 12-14, odnosi się do rozwinięcia wielkiego ucisku. Zwrot "W owym dniu wielkie będzie zawodzenie w Jerozolimie, jak zawodzenie w Hadad-Rimmon na dolinnej równinie Megiddo" potwierdza, że ta lamentacja będzie musiała być wykonana w czasie Wielkiego Ucisku (porównaj z Objawieniem 16:16) "I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon").

W ramach tego lamentu, Jehowa Bóg sprawi, że ludzie przeżyją, którzy nie będą żałować tego starożytnego złego systemu ludzkiego, według Ezechiela 9: "I Jehowa rzekł do niego: „Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób znak na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”" (Ezechiela 9:4 ; porównajcie z zaleceniem Chrystusa "Pamiętajcie o żonie Lota", która odwróciła się i zginęła z powodu "żal" za to, co pozostawiła (Łuk. 17:32)).

4 - Post: "Zadmijcie w róg na Syjonie. Uświęćcie czas postu. Zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud. Uświęćcie zbór. Zgromadźcie starców. Zbierzcie dzieci i maleństwa ssące piersi" (Joela 2:15,16).

5 - Seksualna abstynencja: "Niech wyjdzie oblubieniec ze swej wewnętrznej izby i oblubienica ze swej komnaty godowej" (Joela 2:16). "Wyjście" męża i żony z "wewnętrznej komnaty" lub "zaślubin" jest obrazowym przywołaniem seksualnej abstynencji kobiet i mężczyzn. To zalecenie powtarza się w podobny sposób w proroctwie Zachariasza, rozdział 12, który następuje po "jak zawodzenie w Hadad-Rimmon na dolinnej równinie Megiddo": "I kraina ta będzie zawodzić, każda rodzina z osobna; osobno rodzina domu Dawida i osobno ich kobiety; osobno rodzina domu Natana i osobno ich kobiety" (Zachariasza 12:12-14). Zwrot "ich kobieta osobno" jest metaforycznym wyrazem seksualnej abstynencji. W przeciwieństwie do wypowiedzi "podszedł" do swojej żony, przywołując związek seksualny ("Potem zbliżyłem się do prorokini i stała się brzemienna, a po jakimś czasie urodziła syna" (Izajasza 8:3)).

Część 3

Co robić po wielkim ucisku

Istnieją dwa główne boskie zalecenia:

1 - Światowa realizacja uczta chaty, który będzie ogólnoświatowym wyzwoleniem od skutków grzechu: "A co się tyczy każdego, kto pozostanie ze wszystkich narodów nadciągających przeciwko Jerozolimie — tacy pójdą co roku, by się pokłonić Królowi, Jehowie Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów" (Zachariasza 14:16).

2 - "Czyszczenie Ziemi" przez 7 miesięcy, aż do 10 Nisan (miesiąc żydowskiego kalendarza) po wielkim ucisku (Ezechiela 40: 1,2): "A ci z domu Izraela grzebać ich będą przez siedem miesięcy, aby oczyścić kraj" (Ezechiela 39:12).

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z witryną lub jej kontem na Twitterze. Niech Bóg błogosławi czyste serca przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen (Jana 13: 10).