Bibeln Online

Bibeln på flera språk

Länkarna (i blått) på det språk du vill ha, leder dig till en annan artikel som skrivs på samma språk. De som skrivs på engelska leder dig till en artikel på engelska. I det här fallet kan du också välja mellan tre andra språk: spanska, portugisiska och franska.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

VARFÖR?

Jehova Guds löfte

Oändligt liv

Minnet

Huvudmeny (på engelska)

Jehovas dag kommer, vad ska man göra?

"Den kloke ser olyckan och gömmer sig, de oerfarna går vidare och får lida straffet"

(Ordspråksboken 27:12)

När den stora vedermödan närmar sig "olyckan"

Vad ska man göra för att förbereda oss, "att gömma"?

Vad ska man göra före under och efter den stora vedermödan? Denna första del kommer att baseras på andlig förberedelse, före den stora vedermödan.

Den andliga förberedelsen inför den stora vedermödan

"Och det skall ske att var och en som anropar Jehovas namn tryggt skall komma undan"

(Joel 2:32)

Att älska Gud är att erkänna att han har ett namn: Jehova (YHWH) (Matteus 6: 9 "Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat") (The Revealed Name).

Som Jesus Kristus påpekade är det viktigaste budet kärlek till Gud: "Han sa till honom: ”’Du ska älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ* och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och viktigaste budet. Det andra, som liknar det, är: ’Du ska älska din medmänniska som dig själv.’  Det är de här två buden som hela lagen och profeterna* bygger på"(Matteus 22:37-40) (Worship Jehovah; In Congregation).

Denna kärlek till Gud går genom ett bra förhållande med honom, genom bön. Jesus Kristus gav specifika råd att be till Gud ordentligt i Matteus 6:

"Och när ni ber skall ni inte vara som hycklarna; de tycker ju om att stå och be i synagogorna och i hörnen av de breda gatorna, för att de skall vara synliga för människor. Jag säger er i sanning: De får nu sin lön fullt ut. Men du, när du ber, gå då in i ditt inre rum, och när du har stängt din dörr, be då till din Fader som är i det fördolda; då skall din Fader, som ser på i det fördolda, återgälda dig. Men när ni ber, säg då inte detsamma om och om igen, alldeles som folk i nationerna gör; de föreställer sig nämligen att de skall bli bönhörda därför att de använder många ord. Gör er då inte lika dem; Gud, er Fader, vet ju vad ni behöver redan innan ni ber honom. Så här skall ni alltså be: ’Vår Fader i himlarna, låt ditt namn+ bli helgat. Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden. Ge oss i dag vårt bröd för denna dag; och förlåt oss våra skulder, liksom vi också har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan befria oss från den onde.’ Ty om ni förlåter människor deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er; men om ni inte förlåter människor deras överträdelser, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser"(Matteus 6: 5-15).

Jehova Gud frågar att vårt förhållande med honom är exklusivt, det vill säga att han inte vill att vi ska be en annan "gud": "Nej, jag menar att det som nationerna offrar, det offrar de åt demoner och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med demonerna. Ni kan inte dricka av både Jehovas bägare och demonernas bägare, inte äta vid både ”Jehovas bord” och demonernas bord. Eller ska vi ”väcka Jehovas svartsjuka”? Vi är väl inte starkare än han?" (1 Korinthierna 10: 20-22).

Om vi älskar Gud, bör vi också älska vår nästa: "Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, eftersom Gud är kärlek" (1 Johannes 4: 8) (The Sacred Life).

Om vi ​​älskar Gud, strävar vi efter att tillfredsställa honom genom att ha gott uppförande. "Han har talat om för dig, du människa, vad som är gott. Så vad förväntar Jehova av dig? Inget annat än att du är rättvis, älskar lojalitet och är ödmjuk när du vandrar med din Gud" (Mika 6: 8) (Grund läror i Bibeln (förbjudna enligt Bibeln)).

Om vi ​​älskar Gud, kommer vi undvika beteende som han ogillar: "Vet ni inte att orättfärdiga människor inte ska ärva Guds rike? Bli inte vilseledda. De som lever ett sexuellt omoraliskt liv, de som tillber avgudar, de som är otrogna mot sin äktenskapspartner, män som utövar homosexualitet eller underkastar sig sådant och de som är tjuvar, giriga, drinkare, smädare eller utpressare ska inte ärva Guds rike" (1 Korinthierna 6: 9 , 10).

Att älska Gud är att erkänna att han har en Son, Jesus Kristus. Vi måste älska honom och ha tro på hans offer som tillåter förlåtelse av våra synder. Jesus Kristus är den enda vägen till evigt liv och Gud vill att vi ska känna igen "Jesus sa till honom: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig" och "Detta leder till evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus" (Johannes 14: 6; 17: 3) (Minnet om Jesu Kristi död (Artikel); Jeus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Att älska Gud är att erkänna att han talar till oss (indirekt) genom sitt ord, bibeln. Vi måste läsa det varje dag för att känna Gud och hans son Jesus Kristus bättre. Bibeln är vår guide som Gud har gett oss: "Ditt ord är en lampa för min fotoch ett ljus på min stig" (Psalmerna 119: 105). En Bible Online är tillgänglig på webbplatsen och några bibliska passager för att bättre njuta av hans råd (Matthew kapitel 5-7: Den Bergspredikan, Psalmerna, Ordspråksboken, de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes och många andra bibliska passager (2 Timoteus 3:16,17) (Read the Bible DailyGrund läror i Bibeln).

Del 2

Vad man ska göra under den stora vedermödan

Enligt Bibeln finns det fem viktiga förutsättningar som gör att vi kan få Guds nåd under den stora vedermödan:

1 - Att åberopa Jehovas namn genom bön: "Och det skall ske att var och en som anropar Jehovas namn tryggt skall komma undan" (Joel 2: 32).

2 - Att ha tro på Kristi blod för att få förlåtelse för våra synder: ”Det är de som har överlevt den stora prövningen. De har tvättat sina långa dräkter och gjort dem vita i lammets blod" (Uppenbarelseboken 7: 9-17). Denna text förklarar att den stora folkmassan som kommer att överleva den tora vedermödan kommer att ha förtroende för Kristi blods försoningsvärde för syndernas förlåtelse.

Den tora vedermödan kommer att vara ett dramatiskt ögonblick för mänskligheten: Jehova kommer att be om en "klagovisor", för dem som kommer att överleva den tora vedermödan.

3 - Gråta med heta tårar om det pris som Jehova fick betala för att hålla oss vid liv: Kristus syndlösa mänskliga liv: "Jag ska utgjuta välviljans och bönens ande över Davids hus och över Jerusalems invånare. De ska se på honom som de har genomborrat, och de ska sörja honom, som man sörjer den ende sonen. Och de ska gråta bittert över honom, som man gråter över den förstfödde sonen. Den dagen ska sorgen i Jerusalem vara stor, som sorgen i Hadadrịmmon på Megiddoslätten" (Sakarja 12: 10,11).

Om det är uppenbart att denna text var uppfylld efter Kristi död, sammanhanget i Sakarja kapitel 12 till 14, gäller den stora vedermödan utveckling. Uttrycket "Den dagen ska sorgen i Jerusalem vara stor, som sorgen i Hadadrịmmon på Megiddoslätten" bekräftar att detta klagomål måste utföras vid den stora trängningen (jämför med Uppenbarelseboken 16:16 "Och de samlade dem till den plats som på hebreiska kallas Harmageddon").

Som en del av detta klagomål kommer Jehova Gud att få människor att överleva, som inte kommer att ångra sig för detta gamla onda mänskliga system, enligt Esekiel 9: "Jehova sa till honom: ”Gå genom staden, genom Jerusalem, och sätt ett märke på pannan på dem som suckar och stönar över allt det avskyvärda man gör i staden" (Hesekiel 9:4; Jämför med Kristi rekommendation "Tänk på Lots hustru" som vände sig om och förgås på grund av "ånger" för vad hon lämnade efter (Lukas 17:32)).

Denna klagomål kommer att åtföljas av två sista gudomliga krav under den stora vedermödan:

4 - Fastan: "Blås i horn på Sion! Utlys en fasta, kalla till en högtidlig sammankomst. Samla folket, gör församlingen helig. Församla de gamla männen, samla barnen, även de minsta" (Joel 2:15,16).

5 - Sexuell abstinens: "Må brudgummen komma ut från sin kammare och bruden från sin bröllopskammare" (Joel 2:16). "Utgången" till mannen och hustrun till "inre kammaren" eller "nuptial" är en bildförklaring av sexuell avhållsamhet hos män och kvinnor. Denna rekommendation upprepas på ett likartat grafiskt sätt i profetian av Zechariah kapitel 12 som följer "som sorgen i Hadadrịmmon på Megiddoslätten": "Och landet ska sörja, varje släkt för sig: Davids släkt för sig och deras kvinnor för sig, Natans släkt för sig och deras kvinnor för sig" (Sakarja 12:12-14). Uttrycket "kvinnor för sig" är ett metaforiskt uttryck för sexuell avhållsamhet. När det motsatta uttrycket "närmade sig" sin fru, framkallade det sexuella förhållandet (se Jesaja 8: 3 "Jag närmade sig profetissan, blev gravid", "Sedan låg jag med profetissan, och hon blev med barn och födde en son").

Del 3

Vad ska man göra efter den stora vedermödan

Det finns två stora gudomliga rekommendationer:

1 – L’accomplissement mondial de la "fête de huttes", qui sera une "libération" mondiale des effets du péché :

"Alla som blir kvar från de nationer som kommer mot Jerusalem ska år efter år dra upp för att böja sig ner för kungen, arméernas Jehova, och för att fira lövhyddohögtiden" (Sakarja 14:16).

2 - Jordens rengöring i 7 månader, tills 10 Nisan efter den stora vedermödan (Esekiel 40: 1,2): "Det kommer att ta israeliterna sju månader att begrava dem och rena landet"(Ezekiel 39:12).

Om du har några frågor eller vill ha mer information, tveka inte att kontakta webbplatsen eller webbplatsens Twitter-konto. Må Gud välsigna rena hjärtan genom Hans Son Jesus Kristus. Amen (John 13: 10).