Bibelen Online

Bibelen på flere sprog

Linkene (i blåt) på det sprog, du ønsker, leder dig til en anden artikel skrevet på samme sprog. De, der er skrevet på engelsk, leder dig til en artikel på engelsk. I dette tilfælde kan du også vælge mellem tre andre sprog: spansk, portugisisk og fransk.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

Jehovas dag kommer, hvad skal man gøre?

"Den kloge ser ulykken og skjuler sig; de uerfarne der går videre, må bøde"

(Ordsprogene 27:12)

Som den store trængsel nærmer sig "ulykken"

hvad skal man lave for at forberede sig, "at skjule"?

Hvad skal man gøre før under og efter den store trængsel? Denne første del vil være baseret på åndelig forberedelse, før den store trængsel.

Den åndelige forberedelse før den store trængsel

"Og da skal enhver som påkalder Jehovas navn undslippe"

(Joel 2:32)

At elske Gud er at erkende, at han har et navn: Jehova (YHWH) (Mattæus 6: 9 "Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget") (The Revealed Name).

Som fremhævet af Jesus Kristus, den største bud er kærlighed til Gud: "Han sagde til ham: „’Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud. Det andet, der ligner det, er dette: ’Du skal elske din næste som dig selv.’ På disse to bud hænger hele Loven og Profeterne"(Matthæus 22: 37,38) (Worship Jehovah; In Congregation).

Denne kærlighed til Gud går gennem et godt forhold til ham gennem bøn. Jesus Kristus gav specifikke råd til at bede til Gud korrekt i Matthæus 6:

"Og når I beder må I heller ikke være som hyklerne; de kan jo lide at stå og bede i synagogerne og på hjørnerne af de brede gader så de kan blive set af mennesker. Jeg skal sige jer en sandhed: De har fået hele deres belønning. Men du, når du beder, da gå ind i dit inderste rum, luk din dør, og bed så til din Fader som er i det skjulte; da vil din Fader, som ser til i det skjulte, betale dig. Men når I beder, da sig ikke det samme igen og igen, som folk fra nationerne gør, for de mener at de bliver bønhørt fordi de bruger mange ord. I må altså ikke blive ligesom de, for Gud, jeres Fader, ved hvad I trænger til endog før I beder ham. I skal derfor bede således: ’Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden. Giv os i dag vort brød for denne dag; og tilgiv* os vor skyld, som vi også har tilgivet vore skyldnere. Og før os ikke ind i fristelse, men befri os fra den onde.’ For hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; men hvis I ikke tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser"(Matthæus 6: 5-15).

Jehova Gud kræver, at vores forhold til ham er eksklusiv, dvs: "Nej; men jeg siger at det som folk fra nationerne ofrer, ofrer de til dæmoner og ikke til Gud; og jeg ønsker ikke at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke Jehovas bæger og dæmoners bæger; I kan ikke have andel i „Jehovas bord“ og i dæmoners bord. Eller „ægger vi Jehova til skinsyge“? Vi er ikke stærkere end han, vel?" (1 Korinther 10: 20-22).

Hvis vi elsker Gud, skal vi også elske vores næste, "Den som ikke elsker, har ikke lært Gud at kende, for Gud er kærlighed" (1 Johannes 4: 8) (The Sacred Life).

Hvis vi elsker Gud, vi stræber efter at behage ham ved at have god opførsel. "Han har fortalt dig, o menneske, hvad der er godt. Og hvad kræver Jehova af dig andet end at du øver ret+ og elsker loyal hengivenhed og vandrer beskedent med din Gud?" (Mika 6: 8).

Hvis vi elsker Gud, vil vi undgå enhver adfærd, at han misbilliger: "Eller ved I ikke at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Bliv ikke vildledt. Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd der bruges til unaturlige formål, eller mænd som ligger hos mænd, eller tyve eller havesyge eller drankere eller spottere eller udsugere skal arve Guds rige"(1. Korinther 6: 9 , 10) (Den grundlæggende undervisning i Bibelen (forbudt i Bibelen)).

At elske Gud er at erkende, at han har en Søn, Jesus Kristus. Vi må elske ham og have tillid til sit offer, der tillader vores synders tilgivelse. Jesus Kristus er den eneste vej til evigt liv og Gud ønsker at vi skal erkende: "Jesus sagde til ham: „Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden gennem mig", og. "Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus" (Johannes 14:6; 17:3) (Jesus Christ the Only Path; Hukommelsen om Jesu Kristi død (artikel)).

At elske Gud er at erkende, at han taler til os (indirekte) ved hjælp af hans ord Bibelen. Vi må læse det hver dag for at kende Gud og hans søn Jesus Kristus bedre. Bibelen er vores vejledning, som Gud har givet os: "Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti" (Salme 119: 105). En Bibel Online er tilgængelig på hjemmesiden og nogle bibelske passager til bedre nyde hans råd (Matthæus kapitel 5-7: Den Bjergprædikenen, Salmernes Bog, Ordsprogenes, de fire evangelier, Mattæus, Markus, Lukas og Johannes og mange andre bibelske passager (2 Timothy 3: 16,17)) (Den grundlæggende undervisning i Bibelen (forbudt i Bibelen); Read the Bible Daily).

Del 2

Hvad skal man gøre under den store trængsel

Ifølge Bibelen er der fem vigtige betingelser, som vil gøre det muligt for os at opnå Guds nåde under den store trængsel:

1 - At påberåbe Jehovas navn ved bøn: "Og da skal enhver som påkalder Jehovas navn undslippe" (Joel 2: 32).

2 - har tro til Kristi blods propitiatorisk værdi for at opnå vores synders tilgivelse: "Det er dem der kommer ud af den store trængsel, og de har vasket deres lange klæder og gjort dem hvide i Lammets blod" (Åbenbaringen 7: 9-17). Denne tekst forklarer, at den store menneskemængde, der vil overleve den store trængsel, har tro til Kristi blods propitiatorisk værdi til syndens tilgivelse.

3 - En klage over prisen, der skulle betale for Jehova give vores liv støtte: Menneskelig syndfri liv i Kristus: "Og jeg vil udgyde en nådens og bønfaldelsens ånd over Davids hus og over Jerusalems indbyggere, og de skal se hen til ham som de har gennemboret, og de skal holde klage over ham som klagen over en eneste [søn]; og der vil være bitter sorg over ham som når der er bitter sorg over den førstefødte [søn]. På den dag vil klagen i Jerusalem være stor, som klagen i Hadadrimʹmon på Megidʹdos Slette" (Zakarias 12: 10,11).

Selv om det er klart, at denne tekst blev opfyldt efter Kristi død, som led i Zakarias kapitel 12 til 14, gælder for afviklingen af ​​den store trængsel. Udtrykket "som klagen i Hadadrimʹmon på Megidʹdos Slette" bekræfter, at denne klage vil blive foretaget på tidspunktet for den store trængsel (sammenlign Åbenbaringen 16: 16 "Og de samlede dem på det sted der på hebraisk kaldes Har-Mageʹdon").

Jehova Gud vil få mennesker til at overleve, som ikke vil fortryde dette gamle onde menneskelige system, ifølge Esekiel 9: "Og Jehova sagde til ham: „Gå midt igennem byen, midt igennem Jerusalem, og sæt et mærke i panden på de mænd der sukker og stønner over alle de vederstyggeligheder der øves i dens midte" (Ezekiel 9: 4; sammenligne med Kristi anbefaling "Husk på Lots hustru", der vendte om og omkom på grund af af "fortrydelse" for det, hun efterlod (Lukas 17:32)).

Denne klage vil blive ledsaget af to sidste guddommelige krav under den store trængsel:

4 - Fastende: "Blæs i horn på Zion. I skal hellige en faste. Sammenkald et højtidsstævne. Saml folket. I skal hellige en menighed. Få de gamle mænd til at samles. Saml børnene og dem der dier et bryst" (Joel 2: 15,16; den kontekst sammenhæng i denne tekst er den store trængsel (Joel 2: 1,2)).

5 - Seksuel afholdenhed: "Lad brudgommen gå ud af sit kammer, og bruden af sit brudekammer" (Joel 2: 15,16). Den "udgang" af mand og kone til "indre kammer" er en billedlig opfattelse af mænds og kvinders seksuelle afholdenhed. Denne anbefaling blev gentaget på en måde lige så afbildet i profetien i Zakarias kapitel 12, der følger de "som klagen i Hadadrimʹmon på Megidʹdos Slette": "Og landet skal holde klage, hver slægt for sig; Davids hus’ slægt for sig, og deres kvinder for sig; Natans hus’ slægt for sig, og deres kvinder for sig" (Zakarias 12: 12-14).

Udtrykket "deres kvinde fra hinanden" er et metaforisk udtryk for seksuel afholdenhed. Som det modsatte udtryk "nærmede jeg mig" kone, fremkaldte det seksuelle forhold (se Esajas 8: 3 "Så nærmede jeg mig profetinden, og hun blev gravid og fødte en søn").

Del 3

Hvad skal man gøre efter den store trængsel

Der er to store guddommelige anbefalinger:

1 - Den verdensomspændende opfyldelse af hutfestivalen, som vil være en verdensomspændende frigivelse fra syndens virkninger:

"Og alle som er tilbage af alle de nationer der kom mod Jerusalem, skal år efter år drage op og bøje sig for Kongen, Hærstyrkers Jehova, og fejre løvhyttefesten" (Sakarja 14:16)

2 - Jordens rensning i 7 måneder, indtil 10 Nisan (måned i den jødiske kalender) efter den store trængsel (Ezekiel 40: 1,2): "Og i syv måneder skal de som hører til Israels hus begrave dem for at rense landet" (Ezekiel 39:12).

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, tøv ikke med at kontakte webstedet eller webstedets Twitter-konto. Må Gud velsigne rene hjerter gennem hans søn Jesus Kristus. Amen (Johannes 13: 10).

Målsætningen

HVORFOR ? (Dansk)

Hukommelsen

Den grundlæggende undervisning i Bibelen

Be Prepared

The Christian Community

Hovedmenu (engelsk)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL 

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS 

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG