Biblia Online

Biblia több nyelven

A linkek (kék) az Ön által választott nyelven, irányítanak egy másik, ugyanazon a nyelven írt cikkre. Az angol nyelven írt kék linkek egy angol nyelvű cikkhez irányítanak. Ebben az esetben három másik nyelv közül választhat: spanyol, portugál és francia.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

Jehova napja jön, mit tegyek?

"Az okos látja a veszélyt, és elrejtőzik, a tapasztalatlanok viszont mennek tovább, és elszenvedik a következményeket"

(Példabeszédek 27:12)

Ahogy a nagy nyomorúság közeledik, a "szerencsétlenség"

mit kell tenni a felkészüléshez, "elrejteni"?

Mi a teendő a nagy nyomorúság alatt és után? Ez az első rész spirituális felkészítésen alapul, a nagy nyomorúság előtt.

A lelki felkészülés a nagy nyomorúság előtt

"És mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmenekül"

(Jóel 2:32)

Szeretni Istent felismerni, hogy van neve: Jehova (YHWH) (Máté 6: 9 "Égi Atyánk, legyen megszentelve a neved") (The Revealed Name).

Amint azt a Jézus Krisztus által, a legnagyobb parancsolat a szeretet az Isten: „Ő ezt mondta neki: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel.« Ez a legfontosabb és első parancsolat. A második ehhez hasonló: »Szeresd embertársadat, mint önmagadat.« Ezen a két parancsolaton alapul az egész Törvény és a Próféták" (Máté 22:37-40) (Worship Jehovah; In Congregation).

Ez az Isten iránti szeretet jó kapcsolatot árad neki, imával. Jézus Krisztus konkrét tanácsot adott, hogy megfelelően imádkozzon Istenhez a Máté 6:

„Ezenkívül amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, mert ők szívesen imádkoznak a zsinagógákban és a főutcák sarkain, hogy lássák őket az emberek. Higgyétek el, hogy megkapták már a teljes jutalmukat. Te azonban, amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtók mögött imádkozz Atyádhoz, akit senki sem lát. Akkor Atyád, aki titokban néz, megjutalmaz téged. Mikor pedig imádkoztok, ne mondjátok újra meg újra ugyanazt, mint ahogy a nemzetek teszik, mert ők azt hiszik, hogy Isten azért hallgatja meg őket, mert hosszasan imádkoznak. Ne legyetek hát olyanok, mint ők, mert az Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: »Égi Atyánk, legyen megszentelve a neved. Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is.  Add meg nekünk a mai napra való kenyerünket, és bocsásd meg a bűneinket, miként mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.« Mert ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, égi Atyátok is megbocsát nektek, de ha nem bocsátjátok meg az embereknek a vétkeiket, Atyátok sem bocsátja meg a tiéiteket" (Máté 6: 5-15).

Jehova Isten azt kéri, hogy a vele való kapcsolatunk kizárólagos legyen: "Nem, hanem azt mondom, hogy amiket a nemzetek áldoznak, a démonoknak áldozzák, és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy a démonokkal osztozzatok. Nem ihattok Jehova poharából is, és a démonok poharából is. Nem ehettek „Jehova* asztaláról” is, és a démonok asztaláról is. Vagy „féltékennyé tesszük Jehovát”? Csak nem vagyunk erősebbek nála?" (1Korintusz 10:20-22).

Ha "szeretjük" Istent, is szeretni fogjuk kell felebarátainkat, „Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet” (1János 4: 8) (The Sacred Life).

Ha szeretjük Istent, arra törekszünk, hogy kérjük Őt, amelyek a jó viselkedés. „Megmondta neked, ó, ember, mi a jó. Mit vár el tőled Jehova? Csak azt, hogy igazságosan cselekedj, szeresd a hűséget, és szerényen járj Isteneddel!" (Micah 6: 8).

Ha szeretjük Istent, akkor elkerülhető magatartás, amely helyteleníti: "Hát nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni Isten királyságát? Ne vezessenek félre titeket! Akik szexuális erkölcstelenségben élnek, bálványimádók, házasságtörők, homoszexuális aktusra kapható férfiak, homoszexuális férfiak, tolvajok, kapzsik, részegesek, és akik gyaláznak vagy zsarolnak másokat, nem fogják örökölni Isten királyságá" (1Korintusz 6 :9,10) (A Biblia alapvető tanítása (a Biblia tiltja)).

Szeretni Istent felismerni, hogy van egy Fiú, Jézus Krisztus. Szeressük Krisztust, és hinni kell az áldozathoz, amely megengedi bűneink megbocsátásának lehetőségét. Jézus Krisztus az egyetlen módja annak, hogy az örök életet és Isten azt akarja, hogy felismerje „Jézus mondta: „Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis általam" és a. „Az örök élethez az szükséges, hogy megismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent, és azt, akit elküldtél, Jézus Krisztust” (János 14:6; 17:3) (Jesus Christ the Only Path; Jézus Krisztus halálának emléke (cikk)).

Szeretni Istent felismerni, hogy beszél (közvetve) révén a szavát a Biblia. Naponta el kell olvasnunk, hogy jobban megismerjük Istent és fia, Jézus Krisztust. A Biblia a vezetőnk, amit Isten adott nekünk: „Lámpás a te szavad, mely irányítja lépteimet,és fény, mely megvilágítja ösvényemet” (Zsoltárok 119:105). A Biblia Online elérhető a honlapon (Máté fejezetek 5-7: A hegyi beszéd, a Zsoltárok könyvében, Példabeszédek, a négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és János és sok más bibliai rész (2 Timóteus 3: 16,17)) (Read the Bible Daily; A Biblia alapvető tanítása).

2. rész

Mit kell tenni a Nagy Nyomorúság alatt?

A Biblia szerint öt fontos feltétel létezik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megszerezzük Isten irgalmasságát a nagy nyomorúság alatt:

1 - Imádkozni Jehova nevével: "És mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmenekül" (Jóel 2:32).

2 - Higgyen Krisztus vérének engesztelő értékéhez, hogy bűneink bocsánatot kapjanak: "Ezek azok, akik kijönnek a nagy nyomorúságból, és megmosták köntösüket, és megfehérítették a bárány vérében" (Jelenések 7: 9-17). Ez a szöveg megmagyarázza, hogy a nagy tömeg, amely túléli a nagy nyomorúságt, hinni fog Krisztus vérének megbélyítő értékére a bűnök megbocsátásáért.

3 - Gyászol Krisztus halálán, amely életben tartja: Krisztus bűntelen emberéletét: „Kitöltöm majd Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira a jóindulat és a könyörgés szellemét. Néznek majd arra, akit átszúrtak, és siratják majd, mint ahogyan az egyszülött fiút siratják. És keservesen gyászolják majd, mint ahogyan keservesen gyászolják az elsőszülött fiút. Nagy lesz a jajveszékelés azon a napon Jeruzsálemben, olyan, mint a jajveszékelés Hadádrimmonban, Megiddó síkságán" (Zakariás 12: 10,11).

Miközben nyilvánvaló, hogy ez a szöveg teljesült halála után Krisztus keretében Zakariás fejezetek 12-14, érvényes a magatartása a nagy nyomorúság. A „olyan, mint a jajveszékelés Hadádrimmonban, Megiddó síkságán” megerősíti hogy meg fogják tenni a nagy nyomorúság idején (vö Jelenések 16: 16 „És egybegyűjtötték őket arra a helyre, melyet héberül Armageddonnak neveznek").

Jehova Isten megbocsátja azokat az embereket, akik nem szeretik ezt az ősi gonosz emberi rendszert, Ezekiel 9 szerint: "Jehova akkor így szólt hozzá: „Menj át a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek mindazon utálatosságok miatt, amelyeket elkövetnek a városban" (Ezékiel 9:4; hasonlítsa össze Krisztus ajánlását "Emlékezz Lot feleségére", aki megfordult és elpusztult a "megbánás" miatt a dolgok mögött hagyta (Lukács 17:32)).

4 - A böjt: „Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Hirdessetek böjtöt! Tartsatok ünnepi összejövetelt! Gyűjtsétek egybe a népet, és szenteljétek meg a gyülekezetet! Gyűjtsétek össze a véneket, és gyűjtsétek egybe a gyermekeket meg a csecsemőket!” Jóel 2: 15,16, e szöveg általános kontextusa a nagy nyomorúság (Jóel 2: 1,2).

5 - Szexuális absztinencia: "A vőlegény is jöjjön ki belső szobájából, a menyasszony is nászszobájából!" (Jóel 2:16). Ez az ajánlás megismételtük Zakariás 12. fejezet, amely követi a „olyan, mint a jajveszékelés Hadádrimmonban, Megiddó síkságán”: „Jajveszékelni fog ez a föld, minden család külön. Dávid házának családja külön, és asszonyaik is külön. Nátán házának családja külön, és asszonyaik is külön" (Zakariás 12: 12-14). Az "asszonyaik is külön" ez szexuális absztinencia.

3. rész

Mi a teendő a nagy nyomorúság után?

Két nagy isteni ajánlás van:

1 - A "kunyhók ünnepe" világméretű teljesítése, amely a bűn hatásaitól világszerte felszabadul: "Mindenki, aki megmarad azokból a nemzetekből, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek, évről évre feljön majd, hogy meghajoljon a király, a seregek Jehovája előtt, és megünnepelje a lombsátorünnepet" (Zakariás 14:16).

2 - A föld megtisztítása 7 hónapig, 10 Nisan a (Zsidó naptári hónap) nagy nyomorúság után (Ezékiel 40: 1,2): "Izrael népe hét hónapon át temeti majd őket, hogy megtisztítsa az országot" (Ezekiel 39:12).

Ha bármilyen kérdése van, vagy további információkat szeretne, ne habozzon felvenni a kapcsolatot az oldal vagy a web Twitter fiókjával. Isten áldja meg a tiszta szíveket Fia, Jézus Krisztus által. Amen (János 13: 10).

Jézus Krisztus halálának emléke

MIÉRT?

Fő célkitűz

A Biblia elemi tanítása

Be Prepared

The Christian Community

Főmenü (angol)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG