Bibla Online

Bibla në disa gjuhë

Lidhjet (në ngjyrë blu) në gjuhën që keni zgjedhur, ju drejtoni një artikull tjetër të shkruar në të njëjtën gjuhë. Lidhjet blu të shkruara në anglisht, ju drejtoni një artikull në gjuhën angleze. Në këtë rast, gjithashtu mund të zgjidhni nga tre gjuhë të tjera: spanjisht, portugalisht dhe frëngjisht.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano   Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                  

Swahili  Hausa  Afrikaans  Igbo  Xhosa  Yoruba  Zulu  Amharic  Malagasy  Somali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

 

Dita e Jehovait vjen, çfarë të bësh?

"Njeriu mendjehollë e sheh të keqen dhe fshihet, kurse i papërvoji shkon tutje dhe vuan pasojat"

(Proverbat 27:12)

Ndërsa shtrëngimi i madh afrohet, "fatkeqësia",

çfarë duhet të bëjmë për të përgatitur veten, "për t'u fshehur"?

Çfarë duhet bërë para gjatë dhe pas shtrëngimit të madh? Kjo pjesë e parë do të bazohet në përgatitjen shpirtërore, përpara shtrëngimit të madh.

Përgatitja shpirtërore para shtrëngimit të madh

"Kushdo që thërret emrin e Jehovait, do të shpëtojë"

(Joeli 2:32)

Të duash Perëndinë është të njohësh se Ai ka një emër: Jehovai (YHWH) (Mateu 6:9 "Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt") (The Revealed Name).

Siç vuri në dukje Jezu Krishti, urdhërimi më i rëndësishëm është dashuria për Perëndinë: "Ai iu përgjigj: «Duaje Jehovain, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde.’ Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi. 39  I dyti, i ngjashëm me këtë, është: ‘Duaje të afërmin tënd si veten.’ Nga këto dy urdhërime varet gjithë Ligji dhe Profetët" (Mateu 22:37-40) (Worship Jehovah; In Congregation).

Kjo dashuri për Perëndinë kalon nëpërmjet një marrëdhënieje të mirë me Të, nëpërmjet lutjes. Jezu Krishti dha këshilla specifike për t'i lutur Perëndisë në mënyrën e duhur tek Mateu 6:

"Kur të luteni, mos jini si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten duke qëndruar në këmbë nëpër sinagoga dhe nëpër qoshet e udhëve të gjera, që të duken. Vërtet po ju them: ata e kanë marrë tashmë të plotë shpërblimin e tyre. Ti, megjithatë, kur të lutesh, hyr në dhomën tënde dhe, pasi të kesh mbyllur derën, lutju Atit tënd që është në fshehtësi. Atëherë Ati yt që sheh në fshehtësi, do të të shpërblejë. Por kur të lutesh, mos thuaj gjithnjë të njëjtat gjëra, si bëjnë njerëzit nga bota, të cilët kujtojnë se do të dëgjohen ngaqë përdorin shumë fjalë. Mos u bëni si ata, sepse Perëndia, Ati juaj, e di se për ç’gjëra keni nevojë, madje përpara se t’ia kërkoni. Ju lutuni në këtë mënyrë:‘Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt.  Ardhtë mbretëria jote. U bëftë vullneti yt, si në qiell, edhe në tokë. Na e jep bukën për këtë ditë dhe na i fal mëkatet, sikurse edhe ne i kemi falur ata që kanë mëkatuar kundër nesh. E mos na ço në tundim, por na çliro nga i ligu.’ Sepse po t’ua falni njerëzve shkeljet, edhe Ati juaj qiellor do t’ju falë ju, por, po të mos ua falni njerëzve shkeljet, as Ati juaj qiellor nuk do t’i falë shkeljet tuaja" (Mateu 6: 5-15).

Perëndia Jehova kërkon që marrëdhënia jonë me të është e veçantë: "Jo, por them se gjërat që flijojnë kombet, ua flijojnë demonëve dhe jo Perëndisë. Prandaj, unë nuk dua që ju të merrni pjesë me demonët. Ju nuk pini dot edhe kupën e Jehovait, edhe kupën e demonëve. Ju nuk merrni dot pjesë edhe në «tryezën e Jehovait», edhe në tryezën e demonëve. Apo «po e bëjmë Jehovain xheloz»? Mos jemi ne më të fortë se ai?" (1 Korintasve 10: 20-22).

Nëse e duam Perëndinë, ne duhet të duam të afërmin tonë, "Kush nuk ka dashuri, nuk ka arritur ta njohë Perëndinë, sepse Perëndia është dashuri" (1 Gjonit 4: 8) (The Sacred Life).

Nëse e duam Perëndinë, ne do të përpiqemi t'i pëlqejmë atij duke sjellë sjellje të mirë: "Ai të ka thënë, o njeri, se çfarë është e mirë. Çfarë kërkon në këmbim Jehovai nga ti, veçse të tregosh drejtësi, të duash mirëdashjen dhe të jesh modest ndërsa ecën me Perëndinë tënd?" (Mikea 6: 8).

Nëse e duam Perëndinë, ne do të shmangur çdo sjellje që ai miraton: "Çfarë?! A nuk e dini se të padrejtët nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u mashtroni! As kurvarë, as idhujtarë, as kurorëshkelës, as burra që mbahen për qëllime të panatyrshme seksuale, as burra që shkojnë me burra, as hajdutë, as lakmitarë, as pijanecë, as sharës, as zhvatës nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë" (1 Korintasve 6: 9 , 10) (Mësimdhënia themelore e Biblës (E ndaluar në Bibël)).

Të duash Perëndinë është të njohësh se Ai ka një Bir, Jezu Krishtin. Ne duhet ta duam atë dhe të kemi besim në sakrificën e tij që lejon faljen e mëkateve tona. Jezu Krishti është e vetmja rrugë për jetën e përjetshme dhe Perëndia do që ne ta njohim "Jezui i tha: «Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati, përveçse nëpërmjet meje" dhe. "Që të marrin jetën e përhershme, duhet të vazhdojnë të marrin njohuri+ për ty, të vetmin Perëndi të vërtetë dhe për atë që dërgove, Jezu Krishtin" (Gjoni 14:6, 17:3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Të duash Perëndinë është të njohësh se Ai na flet (indirekt) me anë të fjalës së Tij Biblën. Ne duhet ta lexojmë atë çdo ditë për të njohur më mirë Perëndinë dhe birin e tij Jezu Krishtin. Bibla është udhëzimi ynë që na ka dhënë Perëndia: "Fjala jote është një llambë për këmbën time dhe një dritë për shtegun tim" (Psalmet 119: 105). Një Online Bibla është në dispozicion në faqen e internetit dhe disa pasazhe biblike për të shijuar më mirë këshillën e tij (kapituj Mateu 5-7: Predikimi në Mal, në librin e Psalmeve, urta, të katër Ungjijtë, Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit dhe shumë pasazhe të tjera biblike (2 Timoteut 3:16,17) (Mësimdhënia themelore e Biblës ; Read the Bible Daily).

Pjesa 2

Çfarë duhet të bëjmë gjatë Shtrëngimit të Madh

Sipas Biblës, ka pesë kushte të rëndësishme që do të na lejojnë të fitojmë mëshirën e Perëndisë gjatë shtrëngimit të madh:

1 - Për të thirrur emrin e Jehovait me lutje: "Kushdo që thërret emrin e Jehovait, do të shpëtojë" (Joeli 2: 32).

2 - Të kemi besim në vlerën shlyerës të gjakut të Krishtit për të marrë faljen e mëkateve tona: "Këta janë ata që dalin nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë petkat e tyre të gjata e i kanë zbardhur në gjakun e Qengjit" (Zbulesa 7: 9-17). Ky tekst shpjegon se turma e madhe që do të mbijetojë nga shtrëngimi i madh do të ketë besim në vlerën shlyerës të gjakut të Krishtit për faljen e mëkateve.

Shtrëngimit të madh do të jetë një moment dramatik për njerëzimin: Zoti do të  dëshirojë një "kohë e zisë" për ata që mbijetojnë shtrëngimit të madh.

3 - Një vajtim për vdekjen e Jezusit si një sakrificë që na mban gjallë: "Unë do të derdh mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jerusalemit frymën e pëlqimit dhe të përgjërimeve. Ata do të shikojnë nga Ai që shpuan tejpërtej dhe do të bëjnë vaje për Të, si vajet që bëhen për një bir të vetëm. Do të vajtojnë për të me hidhërim, ashtu si vajtohet për birin e parëlindur. Atë ditë në Jerusalem do të vajtohet me të madhe, siç u vajtua në Hadadrimon, në luginën e Megidos" (Zakaria 12: 10,11).

Ndërsa është e qartë se ky tekst u përmbush pas vdekjes së Krishtit, konteksti i kapitujve Zakaria 12 deri 14, vlen për kryerjen e shtrëngimit të madh. Termi "siç u vajtua në Hadadrimon, në luginën e Megidos" ajo konfirmon se është momenti i shtrëngimit të madh (krahasoni Zbulesa 16: 16 "Ato i mblodhën ata së bashku në vendin që në hebraisht quhet Harmagedon").

Perëndia Jehova do t'i bëjë njerëzit të jetojnë, të cilët nuk do të kenë keqardhje për këtë sistem të lashtë të liga njerëzore, sipas Ezekieli 9: "dhe Jehovai i tha: «Kalo mes për mes qytetit, mes për mes Jerusalemit, dhe vër një shenjë në ballin e njerëzve që psherëtijnë e rënkojnë për tërë ato gjëra të pështira që bëhen në qytet" (Ezekieli 9: 4; krahasohet me rekomandimin e Krishtit "Kujtoni gruan e Lotit" i cili u kthye prapa nga "keqardhje" dhe ajo është e vdekur (Luka 17:32)).

Kjo vajtim do të shoqërohet nga dy kërkesa të fundit hyjnore gjatë shtrëngimit të madh:

4 - Agjërimi: "Bjerini bririt në Sion. Përgatituni për agjërim. Mblidhni një asamble solemne. Mblidhni njerëzit. Shenjtëroni kongregacionin. Mblidhni së bashku të moshuarit. Mblidhni fëmijët dhe ata që janë në gji" Joel 2: 15.16, konteksti i këtij teksti, është shtrëngimit të madh (Joel 2: 1.2)).

5 - Abstinencës seksuale: "Le të dalë dhëndri nga dhoma e tij e brendshme dhe nusja nga dhoma e saj e nusërisë" (Joeli 2:16). Ky rekomandim u përsërit në mënyrë të imaged në mënyrë të barabartë në profecinë e kapitullit Zakaria 12 i cili ndjek "siç u vajtua në Hadadrimon, në luginën e Megidos": "Vendi do të vajtojë, çdo familje më vete: familja e shtëpisë së Davidit më vete dhe gratë e tyre më vete; familja e shtëpisë së Natanit më vete dhe gratë e tyre më vete" (Zakaria 12: 12-14). Fraza "gruaja e tyre e ndarë" është një shprehje metaforike e abstinencës seksuale.

Pjesa 3

Çfarë duhet të bëni pas shtrëngimit të madh

Ka dy rekomandime të mëdha hyjnore:

1 - Përmbushja në mbarë botën e festivalit të kasolleve, i cili do të jetë një çlirim mbarëbotëror nga efektet e mëkatit:

"Mbetja që do të ngelet nga tërë kombet që po vijnë kundër Jerusalemit, do të ngjitet e tëra vit për vit për t’u përkulur para Mbretit, Jehovait të ushtrive, dhe për të kremtuar festën e kasolleve" (Zakaria 14:16).

2 - Pastrimi i "tokës" për 7 muaj pas shtrëngimit të madh, deri në 10 nisan (Muaji kalendarik hebre) (Ezekieli 40: 1,2): "Shtëpisë së Izraelit do t’i duhen shtatë muaj për t’i varrosur, që të pastrojë vendin" (Ezekieli 39:12).

Nëse keni ndonjë pyetje ose dëshironi informata shtesë, mos hezitoni të kontaktoni faqen ose llogarinë Twitter të faqes. Perëndia i bekoftë zemrat e pastra nëpërmjet Birit të Tij Jezu Krishtit. Amen (Gjoni 13: 10).

Objektivi

PSE

Përkujtimi i vdekjes së Jezu Krishtit

Mësimi fillor i Biblës

Be Prepared

Christian Community

Menuja kryesore (Anglisht)

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS 

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG