Fjalitë me blu, ju japin shpjegime shtesë biblike. Thjesht klikoni mbi lidhjen me blu. Artikujt biblik janë shkruar kryesisht në katër gjuhë: anglisht, spanjisht, portugalisht dhe frëngjisht

PSE

Pse i ka lejuar Perëndia vuajtjet dhe ligësinë deri më sot?

Pse i ka lejuar Perëndia vuajtjet dhe ligësinë deri më sot?

"Deri kur, o Jehova, do të të thërras për ndihmë, e ti nuk do të dëgjosh? Deri kur do të të kërkoj ndihmë që të më shpëtosh nga dhuna, e ti nuk do të ndërhysh? Pse më bën të shoh të keqen? Pse e toleron shtypjen? Pse para meje ka rrënim e dhunë? Pse janë shtuar sherret e konfliktet? Ja pse ligji s’ka fuqi dhe drejtësia nuk vihet kurrë në vend. Ngaqë i ligu e rrethon të drejtin, drejtësia shtrembërohet"

(Habakuku 1:2-4)

"I kushtova përsëri vëmendje gjithë shtypjes që bëhet nën diell. Pashë lotët e të shtypurve, të cilët s’kishte kush t’i ngushëllonte; pushtetin e kishin shtypësit, prandaj s’kishte kush t’i ngushëllonte. (…) Kam parë çdo gjë gjatë jetës sime të kotë —të drejtin që vdes para kohe ndonëse është i drejtë, dhe të ligun që jeton gjatë ndonëse është i lig. (…) Të gjitha këto i pashë me sytë e mi, ndaj bluajta në mendje çdo punë që është bërë nën diell gjatë kohës që njeriu ka sunduar mbi njeriun në dëm të tij. (…) Ja një gjë e kotë që ndodh në tokë: ka njerëz të drejtë që trajtohen sikur të kenë vepruar me ligësi, dhe ka njerëz të ligj që trajtohen sikur të kenë vepruar me drejtësi. Them se edhe kjo është kotësi. (…) Kam parë shërbëtorë që kalëronin mbi kuaj dhe princa që ecnin në këmbë si shërbëtorë"

(Predikuesit 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)

"Në të vërtetë, krijesa iu nënshtrua kotësisë —jo sipas vullnetit të vet, por sipas vullnetit të atij që e nënshtroi—në bazë të shpresës"

(Romakëve 8:20)

"Kur has sprova, askush të mos thotë: "Po më vë në provë Perëndia», sepse, me qëllime të liga, Perëndia nuk mund të vihet në provë e as ai vetë nuk vë njeri në provë""

(Jakovi 1:13)

Pse i ka lejuar Perëndia vuajtjet dhe ligësinë deri më sot?

Fajtori i vërtetë në këtë situatë është Satana djalli, i përmendur në Bibël si akuzues (Zbulesa 12:9). Jezu Krishti, Biri i Zotit, tha që djalli ishte gënjeshtar dhe vrasës i njerëzimit (Gjoni 8:44). Ekzistojnë dy akuza të mëdha që i janë bërë Zotit:

1 - Një akuzë kundër të drejtës së Zotit për të sunduar mbi krijesat e tij, të padukshme dhe të dukshme.

2 - Një akuzë në lidhje me integritetin e krijimit, veçanërisht të qenieve njerëzore, të bëra në shëmbëlltyrën e Zotit (Zanafilla 1:26).

Kur depozitohet një ankesë dhe ngrihen akuza serioze, duhet një kohë e gjatë që një hetim ose mbrojtje të hetohet, para gjykimit dhe gjykimit përfundimtar. Profecia e Danielit kapitulli 7 paraqet situatën, në të cilën përfshihet sovraniteti i Zotit dhe integriteti i njeriut, në një gjykatë ku zhvillohet gjykimi: "Një rrëke zjarri rridhte dhe dilte nga prania e tij. Një mijë mijëra i shërbenin dhe dhjetë mijë herë dhjetë mijë qëndronin përpara tij. Trupi Gjykues zuri vend dhe u hapën librat. (…) Por Trupi Gjykues u ul dhe ia hoqi atij autoritetin për të sunduar, që ta shfaroste e ta shkatërronte krejtësisht" (Daniel 7:10,26). Siç është shkruar në këtë tekst, sovraniteti i tokës i cili gjithmonë i përkiste Zotit është hequr nga djalli dhe gjithashtu nga njeriu. Kjo imazh i gjykatës paraqitet në Isaia kapitulli 43, ku është shkruar se ata që marrin anën e Zotit, janë "dëshmitarët" e tij: "Ju jeni dëshmitarët e mi, ​—thotë Jehovai. Po, shërbëtori im, të cilin e kam zgjedhur, që ju të më njihni e të keni besim tek unë, dhe të kuptoni se unë jam po Ai që kam qenë. Përpara meje nuk u formua asnjë Perëndi e pas meje nuk ka pasur asnjë tjetër. Unë, unë jam Jehovai dhe nuk ka shpëtimtar tjetër veç meje" (Isaia 43:10,11). Jezu Krishti quhet gjithashtu "dëshmitari besnik" i Zotit (Zbulesa 1:5).

Në lidhje me këto dy akuza të rënda, Zoti Jehova i ka lejuar Satanait djallit dhe njerëzimit kohë, më shumë se 6,000 vjet, të paraqesin provat e tyre, domethënë nëse ata mund të qeverisin tokën pa sovranitetin e Zotit. Jemi në fund të kësaj përvoje ku gënjeshtra e djallit ekspozohet në mes të ditës nga situata katastrofike në të cilën ndodhet njerëzimi, në prag të shkatërrimit total (Mateu 24:22). Gjykimi dhe ekzekutimi i dënimit do të ndodhin në shtrëngimin e madh (Mateu 24:21; 25:31-46). Tani le të trajtojmë dy akuzat e djallit më konkretisht duke shqyrtuar atë që ndodhi në Eden, në kapitujt 2 dhe 3 të Zanafillës, dhe librin e kapitujve 1 dhe 2 të Jobit.

1 - Një akuzë kundër të drejtës së Zotit për të sunduar mbi krijesat e tij, të padukshme dhe të dukshme

Kapitulli 2 i Zanafillës na informon se Zoti e krijoi njeriun dhe e vendosi në një "kopsht" të quajtur Eden me disa mijëra hektarë, në mos më shumë. Adami ishte në kushte ideale dhe gëzonte një liri të madhe (Gjoni 8:32). Sidoqoftë, Zoti vendosi një kufi për këtë liri të pamasë: një pemë: "Perëndia Jehova e mori njeriun dhe e vendosi në kopshtin e Edenit, që ta kultivonte e të kujdesej për të.  Pastaj Perëndia Jehova i dha këtë urdhër njeriut: «Mund të hash sa të ngopesh nga çdo pemë e kopshtit.  Por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash, pa dyshim ke për të vdekur»" (Zanafilla 2:15-17). "Pema e njohjes së së mirës dhe së keqes" ishte thjesht përfaqësimi konkret i konceptit abstrakt të së mirës dhe të keqes. Tani e tutje kjo pemë e vërtetë, e përfaqësuar për Adamin, kufiri konkret, një njohuri "(konkrete) e së mirës dhe së keqes", e fiksuar nga Zoti, midis "të mirës", për t'iu bindur Atij dhe për të mos ngrënë prej saj dhe "së keqes", mosbindja.

Isshtë e qartë se ky urdhërim i Zotit nuk ishte i rëndë (krahaso me Mateun 11:28-30 "Për zgjedhën time është e lehtë dhe barra ime është e lehtë" dhe 1 Gjonit 5:3 "Urdhërimet e tij nuk janë të rënda" (ato të Zotit)). Nga rruga, disa kanë thënë se "fruti i ndaluar" përfaqëson marrëdhënie mishi: kjo është e gabuar, sepse kur Zoti e dha këtë urdhërim, Eva nuk ekzistonte. Zoti nuk do të ndalonte diçka që Adami nuk mund ta dinte (Krahasoni kronologjinë e ngjarjeve Zanafilla 2:15-17 (komanda e Zotit) me 2:18-25 (krijimi i Evës)).

Tundimi i djallit

"Gjarpri ishte më dinaku nga të gjitha kafshët e egra që kishte bërë Perëndia Jehova. Kështu ai i tha gruas: «Vërtet ka thënë Perëndia që të mos hani nga çdo pemë e kopshtit?» Gruaja iu përgjigj gjarprit: «Mund të hamë nga fryti i pemëve të kopshtit.  Por për frytin e pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: ‘Mos e hani, madje as mos e prekni, përndryshe do të vdisni.’»  Atëherë gjarpri ia ktheu: «Ju s’keni për të vdekur aspak.  Por Perëndia e di se, po atë ditë që do të hani, sytë tuaj do të hapen e do të jeni si Perëndi, dhe do të njihni të mirën dhe të keqen.» Si rrjedhim, gruaja pa që pema ishte e mirë për ushqim dhe e dëshirueshme për sytë, po, pema të kënaqte syrin. Prandaj ajo mori nga fryti i pemës dhe hëngri. Më pas, kur ishin bashkë, i dha edhe burrit, e kështu hëngri edhe ai" (Zanafilla 3:1-6).

Sovraniteti i Zotit është sulmuar haptas nga djalli. Satanai nënkuptonte haptas se Zoti po mbante informata për qëllim të dëmtimit të krijesave të tij: "Sepse Zoti e di" (duke nënkuptuar që Adami dhe Eva nuk e dinin dhe se kjo po u shkaktonte dëm atyre). Sidoqoftë, Zoti mbeti gjithmonë në kontroll të situatës.

Pse Satana i foli Evës në vend se Adamit? Apostulli Pal shkroi nën frymëzim për ta "mashtruar" atë: "Veç kësaj, nuk u mashtrua Adami, por gruaja u mashtrua plotësisht dhe shkeli urdhërimin e Perëndisë" (1 Timoteut 2:14). Pse u mashtrua Eva? Për shkak të moshës së saj të re sepse ajo kishte përvojë shumë pak vjeçare, ndërsa Adami ishte të paktën mbi dyzet vjeç. Në fakt, Eva u befasua pak, në moshën e saj të re, që një gjarpër i foli asaj. Prandaj Satanai përfitoi nga situata për ta bërë Evën të mëkatonte. Sidoqoftë, Adami e dinte se çfarë po bënte, ai vendosi të mëkatonte në një mënyrë të qëllimshme. Kjo akuzë e parë e djallit ishte në lidhje me të drejtën natyrore të Zotit për të sunduar mbi krijesat e tij, të padukshme dhe të dukshme (Zbulesa 4:11).

Pak para fundit të asaj dite, para perëndimit të diellit, Zoti gjykoi tre fajtorët (Zanafilla 3: 8-19). Para se të vendoste për fajin e Adamit dhe Evës, Zoti Jehova bëri një pyetje në lidhje me gjestin e tyre dhe ata u përgjigjën: "Burri tha: «Gruaja që më dhe për shoqe, ajo më dha nga fryti i pemës, prandaj hëngra.» Atëherë Perëndia Jehova i tha gruas: «Ç’ke bërë kështu?» Gruaja iu përgjigj: «Gjarpri më mashtroi, prandaj hëngra»" (Zanafilla 3:12,13). Larg nga pranimi i fajit të tyre, të dy Adami dhe Eva u përpoqën të justifikonin veten e tyre. Adami madje në mënyrë indirekte e qortoi Zotin që i dha atij një grua që e bëri atë të mëkatojë: "Gruaja që ju dhatë të jetë me mua". Tek Zanafilla 3:14-19 ne mund të lexojmë gjykimin e Zotit me një premtim të përmbushjes së qëllimit të tij: "Unë do të vë armiqësi mes teje dhe gruas, mes pasardhësit tënd dhe pasardhësit të saj. Ai do të ta shtypë* kokën, dhe ti do ta godasësh në thembër" (Zanafilla 3:15). Me anë të këtij premtimi, Jehova veçanërisht dha shenjë se qëllimi i tij do të realizohej në mënyrë të pashmangshme, duke informuar Satanain djallin se ai do të shkatërrohej. Që nga ai moment, mëkati hyri në botë, si dhe pasoja kryesore e tij, vdekja: "Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu të vetëm dhe vdekja nëpërmjet mëkatit, e kështu vdekja u përhap te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kishin mëkatuar" (Romakëve 5:12).

2 - Akuza e djallit për integritetin e qenies njerëzore, e bërë në shëmbëlltyrën e Zotit

Sfida e djallit

Djalli bëri me dije se kishte një të metë në natyrën njerëzore. Kjo është e dukshme në sfidën e djallit në lidhje me integritetin e shërbëtorit besnik Job:

"Atëherë Jehovai i tha Satanait: «Nga vjen?» Satanai ia ktheu Jehovait: «Jam endur nëpër tokë dhe i kam rënë lart e poshtë.» Jehovai i tha Satanait: «E ke vënë re Jobin, shërbëtorin tim? Në mbarë tokën nuk ka njeri si ai, me integritet dhe të ndershëm, që nderon thellësisht Perëndinë dhe i qëndron larg së keqes.» Kështu Satanai ia ktheu Jehovait: «Kot ka frikë Jobi nga Perëndia?! S’ke ngritur ti një gardh mbrojtës rreth tij, rreth shtëpisë dhe rreth gjithçkaje që ka?! Ti e ke bekuar punën e duarve të tij, dhe kopetë e tij janë përhapur në mbarë vendin. Provo njëherë të zgjatësh dorën e t’i prekësh çdo gjë që ka, e ke për të parë po nuk të mallkoi sy më sy.» Atëherë Jehovai i tha Satanait: «Mirë pra, gjithçka e tija është në dorën tënde. Por, atë vetë mos e prek!» Kështu Satanai u largua nga prania e Jehovait. (…) Atëherë Jehovai i tha Satanait: «Nga vjen?» Satanai ia ktheu Jehovait: «Jam endur nëpër tokë dhe i kam rënë lart e poshtë.»  Jehovai i tha Satanait: «E ke vënë re Jobin, shërbëtorin tim? Në mbarë tokën nuk ka njeri si ai, me integritet dhe të ndershëm, që nderon thellësisht Perëndinë dhe i qëndron larg së keqes. Edhe pse ti më nxit kundër tij që ta rrënoj pa shkak, prapëseprapë ai po e mban integritetin të patundur.»  Satanai ia ktheu Jehovait: «Lëkurë për lëkurë! Njeriu jep çdo gjë që ka për jetën e vet. Provo njëherë të zgjatësh dorën e të prekësh kockat dhe mishin e tij, e ke për të parë po nuk të mallkoi sy më sy.» Atëherë Jehovai i tha Satanait: «Është në dorën tënde. Veç kurseja jetën!»" (Jobi 1:7-12; 2:2-6).

Faji i qenieve njerëzore, sipas Satanait djallit, është se ata i shërbejnë Zotit, jo nga dashuria për Krijuesin e tyre, por nga interesi vetjak dhe oportunizmi. I vendosur nën presion, nga humbja e mallrave të tij dhe nga frika e vdekjes, ende sipas Satanait djalli, njeriu mund të largohej vetëm nga besnikëria e tij ndaj Zotit. Por Jobi demonstroi se Satani është një gënjeshtar: Jobi humbi të gjitha pasuritë e tij, ai humbi 10 fëmijët e tij dhe ai iu afrua vdekjes me një "vlim malinje" (Historia e Jobit 1 dhe 2). Tre ngushëllues të rremë morën përsipër torturimin psikologjik të Jobit, duke thënë se të gjitha fatkeqësitë e tij vinin nga mëkatet të fshehura nga ana e tij, dhe se për këtë arsye Zoti po e dënonte për fajin dhe ligësinë e tij. Sidoqoftë, Jobi nuk hoqi dorë nga integriteti i tij dhe iu përgjigj atyre: "Por juve as që e çoj ndër mend t’ju shpall të drejtë! Nga integriteti im nuk do të heq dorë derisa të vdes!" (Jobi 27:5).

Sidoqoftë, disfata më e rëndësishme e djallit në lidhje me ruajtjen e integritetit të njeriut deri në vdekje, ishte në lidhje me Jezu Krishtin i cili ishte i bindur ndaj Atit të tij, deri në vdekje: "Për më tepër, kur erdhi si njeri në tokë, e përuli veten dhe u bind deri në vdekje, po, vdekje në një shtyllë torture" (Filipianëve 2:8) ) Jezu Krishti, me integritetin e tij deri në vdekje, i ofroi Atit të tij një fitore shumë të çmuar shpirtërore, prandaj u shpërblye: "Pikërisht për këtë arsye, Perëndia e ngriti në një pozitë më të lartë e me zemërmirësi i dha emrin që është mbi çdo emër,  në mënyrë që, në emër të Jezuit, të gjunjëzohet kushdo​—ata në qiell, ata mbi tokë e ata nën tokë—​  dhe çdo gjuhë të pranojë hapur se Jezu Krishti është Zotëri në lavdi të Perëndisë, Atit" (Filipianëve 2:9-11).

Në ilustrimin e djalit plangprishës, Jezu Krishti na lejon të kuptojmë më mirë mënyrën e Atit të tij për të trajtuar situata kur krijesat e tij për një kohë sfidojnë autoritetin e tij (Luka 15:11-24). Djali plangprishës i kërkoi babait të tij trashëgiminë e tij dhe të largohej nga shtëpia. Babai e lejoi djalin e tij tashmë të rritur ta merrte këtë vendim, por edhe të mbante pasojat. Po kështu, Zoti e la Adamin të përdorte zgjedhjen e tij të lirë, por edhe të mbante pasojat. E cila na sjell në pyetjen tjetër në lidhje me vuajtjet e njerëzimit.

Shkaqet e vuajtjeve

Vuajtja është rezultat i katër faktorëve kryesorë

1 - Djalli është ai që shkakton vuajtje (por jo gjithmonë) (Jobi 1:7-12; 2:1-6). Sipas Jezu Krishtit, ai është sundimtari i kësaj bote: "Tani kjo botë po gjykohet; tani sundimtari i kësaj bote do të flaket tej" (Gjoni 12:31; 1 Gjonit 5:19). Kjo është arsyeja pse njerëzimi në tërësi është i pakënaqur: "Ne e dimë faktikisht se deri tani e gjithë krijesa vazhdon të rënkojë dhe të përjetojë dhembje së bashku" (Romakëve 8:22).

2 - Vuajtja është rezultat i gjendjes sonë të mëkatarit, e cila na çon në pleqëri, sëmundje dhe vdekje: "Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu të vetëm dhe vdekja nëpërmjet mëkatit, e kështu vdekja u përhap te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kishin mëkatuar. (…) Vërtet, paga që paguan mëkati, është vdekja" (Romakëve 5:12; 6:23).

3 - Vuajtja mund të jetë rezultat i vendimeve të këqija njerëzore (nga ana jonë apo e njerëzve të tjerë): "sepse nuk bëj të mirën që dua, por bëj të keqen që nuk dua” (Ligji i përtërirë 32:5; Romakëve 7:19). Vuajtja nuk është rezultat i një "ligji të supozuar të karmës". Ja çfarë mund të lexojmë në Gjonin, kapitulli 9: "Kur po ecte rrugës, Jezui pa një njeri të verbër që nga lindja 2  dhe dishepujt e pyetën: «Rabi, kush mëkatoi, ai apo prindërit e tij, që lindi i verbër?»  Jezui u përgjigj: «Nuk mëkatoi as ky, as prindërit e tij, por falë këtij rasti mund të duken qartë veprat e Perëndisë" (Gjoni 9:1-3). "Veprat e Zotit", në rastin e tij, do të ishin shërimi i tij i mrekullueshëm.

4 - Vuajtja mund të jetë rezultat i "kohërave dhe ngjarjeve të paparashikuara", gjë që bën që personi të jetë në vendin e gabuar në kohën e gabuar: "Kam parë diçka tjetër nën diell: garën nuk e fitojnë gjithmonë të shpejtët, as betejën të fuqishmit, as të mençurit nuk kanë gjithmonë ushqim, as inteligjentët nuk kanë gjithmonë pasuri, as të diturit nuk kanë gjithmonë sukses, sepse kohët e vështira dhe ngjarjet e papritura i zënë befas të gjithë.  Në fakt njeriu nuk e di kur i vjen ora; ashtu si peshqit zihen në një rrjetë mizore dhe zogjtë kapen në grackë, po njësoj bijtë e njerëzve zihen befas në lakun e kohëve tejet të vështira" (Predikuesi 9:11,12).

Ja se çfarë tha Jezu Krishti për dy ngjarje tragjike që kishin shkaktuar shumë vdekje: "Në atë rast, ca të pranishëm i treguan Jezuit për disa galileas, gjakun e të cilëve Pilati e kishte përzier me gjakun e flijimeve të tyre. Atëherë ai u tha: «Mendoni se ata galileas ishin më shumë mëkatarë se gjithë galileasit e tjerë, ngaqë vuajtën në atë mënyrë?  Aspak! Por, në mos u pendofshi, ashtu do të shkatërroheni edhe ju të gjithë. Apo, mendoni se ata 18 njerëz mbi të cilët ra kulla në Siloam dhe i vrau, ishin më shumë fajtorë se gjithë banorët e tjerë të Jerusalemit? Aspak! Por, në mos u pendofshi, ju do të shkatërroheni të gjithë, si ata»" (Luka 13:1-5). Në asnjë moment Jezu Krishti nuk sugjeroi që njerëzit që ishin viktima të aksidenteve ose katastrofave natyrore të mëkatonin më shumë se të tjerët, apo edhe që Zoti bëri që ngjarje të tilla të ndëshkonin mëkatarët. Pavarësisht nëse janë sëmundje, aksidente apo katastrofa natyrore, nuk është Zoti që i shkakton ato dhe ata që janë viktima nuk kanë mëkatuar më shumë se të tjerët.

Jehova do t'i shfarosë të gjitha këto vuajtje: "Atëherë dëgjova një zë të fortë nga froni që tha: «Ja, tenda e Perëndisë është me njerëzit. Ai do të banojë me ta, e ata do të jenë populli i tij. Po, vetë Perëndia do të jetë me ta. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe nuk do të ketë më vdekje. Nuk do të ketë më as vajtim, as klithmë, as dhembje. Gjërat e mëparshme shkuan»" (Zbulesa 21:3,4).

Fati, fataliteti dhe zgjedhja e lirë

"Fati" ose fatalizmi nuk është një mësim biblik. Ne nuk jemi "i destinuar" të bëjmë mirë ose keq, por sipas "zgjedhjes së lirë" ne zgjedhim të bëjmë mirë ose keq (Ligji i Përtërirë 30:15). Kjo pikëpamje e fatit ose e fatalizmit është e lidhur ngushtë me idenë që shumë njerëz kanë në lidhje me gjithëdijen e Zotit dhe aftësinë e tij për të njohur të ardhmen. Ne do të shohim se si Zoti e përdor gjithëdijen e tij ose aftësinë e tij për të njohur ngjarjet para kohe. Ne do të shohim nga Bibla që Zoti e përdor atë në një mënyrë selektive dhe diskrecionale ose për një qëllim specifik, përmes disa shembujve biblik.

Zoti e përdor gjithëdijen e tij në një mënyrë diskrete dhe selektive

A e dinte Zoti se Adami do të mëkatonte? Nga konteksti i Zanafillës 2 dhe 3, është e qartë, jo. Si mund të kishte dhënë Zoti një urdhër që Ai e dinte paraprakisht se Adami do të mos bindej? Kjo do të ishte në kundërshtim me dashurinë e tij dhe gjithçka ishte bërë në mënyrë që ky urdhër të mos ishte i rëndë (1 Gjonit 4:8; 5:3). Këtu janë dy shembuj biblikë që tregojnë se Zoti përdor aftësinë e tij për të njohur të ardhmen në një mënyrë selektive dhe diskrecionale. Por gjithashtu, që Ai gjithmonë e përdor këtë aftësi për një qëllim të veçantë.

Merrni shembullin e Abrahamit. Tek Zanafilla 22:1-14 jepet tregimi i kërkesës së Zotit drejtuar Abrahamit për të flijuar birin e tij Isakun. Duke i kërkuar Abrahamit të flijonte të birin, a e dinte Ai më parë nëse do të ishte në gjendje t'i bindej? Në varësi të kontekstit të menjëhershëm të historisë, jo. Ndërsa në momentin e fundit Zoti e pengoi Abrahamin të bënte një veprim të tillë, është shkruar kjo: “Engjëlli vazhdoi: «Mos e vrit djalin dhe mos i bëj asgjë të keqe, sepse tani e di vërtet që ke nderim të thellë për Perëndinë, pasi nuk ma kurseve birin tënd, të vetmin që ke»" (Zanafilla 22:12). Shtë shkruar "tani unë me të vërtetë e di që ju keni frikë nga Zoti". Fraza "tani" tregon se Zoti nuk e dinte nëse Abrahami do ta ndiqte këtë kërkesë.

Shembulli i dytë ka të bëjë me shkatërrimin e Sodomës dhe Gomorës. Fakti që Zoti dërgon dy engjëj për të verifikuar një situatë skandaloze tregon edhe një herë se në fillim Ai nuk i kishte të gjitha provat për të marrë një vendim, dhe në këtë rast Ai përdori aftësinë e Tij për të ditur me anë të dy engjëjve (Zanafilla 18:20,21).

Nëse lexojmë libra të ndryshëm biblikë profetikë, do të zbulojmë se Zoti gjithmonë e përdor aftësinë e tij për të njohur të ardhmen për një qëllim shumë specifik (Profecia e Zakarisë; Profecia e Danielit). Le të marrim një shembull të thjeshtë biblik. Ndërsa Rebecca ishte shtatzënë me binjakë, problemi ishte, cili nga dy fëmijët do të ishte paraardhësi i kombit të zgjedhur nga Zoti (Zanafilla 25:21-26). Zoti Jehova bëri një vëzhgim të thjeshtë të përbërjes gjenetike të Esaut dhe Jakobit (megjithëse nuk është gjenetika që kontrollon tërësisht sjelljen në të ardhmen), dhe pastaj në aftësinë e tij për të njohur të ardhmen, Ai bëri një projeksion në të ardhmen për të ditur se çfarë lloj burrash do të bëheshin: "Kur isha ende një embrion, sytë e tu më panë; tërë pjesët e tij ishin shkruar në librin tënd, madje edhe ditët kur ato do të formoheshin, para se ndonjë prej tyre të ekzistonte" (Psalmet 139: 16). Bazuar në këtë informacion, Zoti bëri zgjedhjen e tij (Romakëve 9:10-13; Veprat 1:24-26 "Ti, o Jehova, që njeh zemrat e të gjithëve").

A na mbron Zoti?

Para se të kuptojmë mendimin e Zotit në temën e mbrojtjes sonë personale, është e rëndësishme të marrim parasysh tre pika të rëndësishme biblike (1 Korintasve 2:16):

1 - Jezu Krishti tregoi se jeta e tanishme e cila përfundon me vdekje ka një vlerë të përkohshme për të gjithë njerëzit (Gjoni 11:11 (Vdekja e Llazarit përshkruhet si "gjumë")). Më tej, Jezu Krishti tregoi se ajo që ka rëndësi është të ruajmë perspektivën tonë të jetës së përjetshme sesa të kërkojmë t'i "mbijetojmë" një prove, përmes kompromisit (Mateu 10:39, "shpirti" = jeta (Zanafilla 35:16-19)). Apostulli Pal, nën frymëzim, tregoi se "jeta e vërtetë" është ajo që përqendrohet te shpresa e jetës së përjetshme (1 Timoteut 6:19).

Kur lexojmë librin e Veprave, zbulojmë se nganjëherë Zoti lejoi që sprova e të krishterit të mbaronte me vdekjen e tij, në rastin e apostullit James dhe dishepullit Stefan (Veprat 7:54-60; 12:2). Në raste të tjera, Zoti vendosi ta mbrojë dishepullin. Për shembull, pas vdekjes së apostullit James, Zoti vendosi ta mbrojë apostullin Pjetër nga një vdekje identike (Veprat 12:6-11). Duke folur përgjithësisht, në kontekstin biblik, mbrojtja e një shërbëtori të Zotit shpesh lidhet me qëllimin e tij. Për shembull, ndërsa ishte mbytja e plotë e anijes, kishte një mbrojtje kolektive hyjnore nga apostulli Pal dhe të gjithë njerëzit në anije (Veprat 27:23, 24). Mbrojtja kolektive hyjnore ishte pjesë e një qëllimi më të lartë hyjnor, domethënë se Pali duhej t'u jepte dëshmi mbretërve (Veprat 9:15,16).

2 - Kjo pyetje e mbrojtjes hyjnore duhet të vendoset në kontekstin e dy sfidave të Satanit dhe veçanërisht në fjalët që ai bëri në lidhje me integritetin e Jobit: "S’ke ngritur ti një gardh mbrojtës rreth tij, rreth shtëpisë dhe rreth gjithçkaje që ka?! Ti e ke bekuar punën e duarve të tij, dhe kopetë e tij janë përhapur në mbarë vendin" (Jobi 1:10). Për t'iu përgjigjur pyetjes së integritetit në lidhje me Jobin dhe mbarë njerëzimin, kjo sfidë nga djalli tregon se Zoti duhej, në një mënyrë relative, të tërhiqte mbrojtjen e tij nga Jobi, por edhe nga të gjitha njerëzimi. Pak para se të vdiste, Jezu Krishti, duke cituar Psalmin 22:1, tregoi që Perëndia i kishte hequr të gjitha mbrojtjet, gjë që rezultoi në vdekjen e tij si flijim (Gjoni 3:16; Mateu 27:46). Sidoqoftë, për njerëzimin në tërësi, kjo tërheqje e mbrojtjes hyjnore nuk është absolute, pasi ashtu si Zoti e ndaloi djallin të shkaktojë vdekjen e Jobit, është e qartë se është e njëjtë për të gjithë njerëzimi (krahaso me Mateun 24:22).

3 - Ne kemi parë më lart se vuajtjet mund të jenë rezultat i "kohërave dhe ngjarjeve të paparashikuara" që do të thotë që njerëzit mund ta gjejnë veten në një kohë të gabuar, në një vend të gabuar (Predikuesit 9:11,12). Kështu, në përgjithësi, njerëzit nuk mbrohen nga Zoti nga pasojat e zgjedhjes që u bë fillimisht nga Adami. Njeriu plaket, sëmuret dhe vdes (Romakëve 5:12). Ai mund të jetë viktimë e aksidenteve ose katastrofave natyrore (Romakëve 8:20; libri i Predikuesit përmban një përshkrim shumë të hollësishëm të kotësisë së jetës së tanishme e cila në mënyrë të pashmangshme çon në vdekje: "«Kotësi e kotësive!»—thotë ai që mbledh popullin. «Kotësi e kotësive! Çdo gjë është kotësi!»" (Eklisiastiu 1:2)).

Për më tepër, Zoti nuk i mbron njerëzit nga pasojat e vendimeve të tyre të këqija: "Mos u mashtroni: Perëndia nuk vihet në lojë! Çfarëdo që të mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë.  Ai që mbjell për dëshirat mëkatare, do të korrë nga këto dëshira shkatërrim, por ai që mbjell për frymën e shenjtë, do të korrë nga fryma jetë të përhershme” (Galatasve 6:7,8). Nëse Zoti i ka nënshtruar njerëzimit kotësisë për një kohë relativisht të gjatë, kjo na lejon të kuptojmë se Ai e ka tërhequr mbrojtjen e Tij nga pasojat e gjendjes sonë mëkatare. Sigurisht, kjo situatë e rrezikshme për të gjithë njerëzimin do të jetë e përkohshme (Romakëve 8:21). Thenshtë atëherë që gjithë njerëzimi, pasi të zgjidhet mosmarrëveshja e djallit, do të rifitojë mbrojtjen dashamirëse të Zotit në parajsën tokësore (Psalmi 91:10-12).

A do të thotë kjo se aktualisht ne nuk jemi më të mbrojtur individualisht nga Zoti? Mbrojtja që Zoti na jep është ajo e së ardhmes sonë të përjetshme, përsa i përket shpresës së jetës së përjetshme, ose me mbijetesën e shtrëngimit të madh ose me ringjalljen, nëse do të durojmë deri në fund (Mateu 24:13; Gjoni 5:28,29; Veprat 24:15; Zbulesa 7:9-17). Për më tepër, Jezu Krishti në përshkrimin e tij të shenjës së ditëve të fundit (Mateu 24, 25, Marku 13 dhe Luka 21) dhe librin e Zbulesës (veçanërisht në kapitujt 6:1-8 dhe 12:12), tregojnë se njerëzimi do të kalonte nëpër fatkeqësi të mëdha që nga viti 1914, gjë që sugjeron që për një kohë Zoti nuk do ta mbronte atë. Sidoqoftë, Zoti nuk na ka lënë pa mundësinë për të mbrojtur veten individualisht përmes zbatimit të udhëzimit të tij dashamirës që përmbahet në Bibël, në Fjalën e tij. Duke folur gjerësisht, zbatimi i parimeve biblike ndihmon në shmangien e rreziqeve të panevojshme që mund të shkurtojnë jetën tonë në mënyrë absurde (Proverbat 3:1,2). Ne pamë më lart se fati nuk ekziston. Prandaj, zbatimi i parimeve biblike, udhëzimi i Zotit, do të jetë si të shikojmë me kujdes djathtas dhe majtas para se të kalojmë në rrugë, në mënyrë që të ruajmë jetën tonë (Proverbat 27:12).

Për më tepër, apostulli Pjetër, rekomandoi që të ishte vigjilent në funksion të lutjes: "Tashmë fundi i të gjitha gjërave është afruar. Prandaj jini me mendje të shëndoshë dhe qëndroni vigjilentë për t’iu kushtuar lutjeve" (1 Pjetrit 4:7) . Lutja dhe meditimi mund të mbrojnë ekuilibrin tonë shpirtëror dhe mendor (Filipianëve 4:6,7; Zanafilla 24:63). Disa besojnë se ata kanë qenë objekt i mbrojtjes së Zotit në një moment të jetës së tyre. Asgjë në Bibël nuk e ndalon të shihet kjo mundësi e jashtëzakonshme, përkundrazi: "Do t’i jap pëlqimin tim atij që dua t’i jap pëlqimin tim, dhe do t’i tregoj mëshirë atij që dua t’i tregoj mëshirë" (Eksodi 33:19). Kjo përvojë mbetet në rendin e marrëdhënies ekskluzive midis Zotit dhe këtij personi i cili do të ishte mbrojtur nga Zoti, nuk na takon neve të gjykojmë: "Kush je ti që të gjykosh shërbëtorin e tjetrit? Në qëndroftë në këmbë a në rëntë, është punë për zotërinë e vet. Në të vërtetë, ai do të qëndrojë në këmbë, sepse Jehovai mund ta bëjë të qëndrojë në këmbë" (Romakëve 14:4).

Para fundit të vuajtjeve, ne duhet ta duam njëri-tjetrin dhe ta ndihmojmë njëri-tjetrin, në mënyrë që të lehtësojmë vuajtjet në mjedisin tonë: "Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri-tjetrin. Ashtu si ju kam dashur unë, ta doni edhe ju njëri-tjetrin.  Nga kjo do ta dinë të gjithë se jeni dishepujt e mi: nëse keni dashuri për njëri-tjetrin" (Gjoni 13:34,35). Dishepulli James, gjysmë-vëlla i Jezu Krishtit, shkroi mirë se kjo lloj dashurie duhet të konkretizohet me veprime ose iniciativa për të ndihmuar fqinjin tonë që është në ankth (Jakovi 2:15,16) . Jezu Krishti inkurajoi të ndihmojë, ata që kurrë nuk mund të na rimbursojnë (Lluka 14: 13,14). Duke bërë këtë, në një farë mënyre ne "i japim hua" Zotit dhe Ai do ta kthejë atë tek ne... njëqindfish (Fjalët e Urta 19:17).

Interestingshtë interesante të përmendet ajo që Jezu Krishti përmend si veprime mëshirash që nuk do të na lejojnë ose nuk do të lejojnë të kemi miratimin e tij: "Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë. Isha i huaj dhe ju më mirëpritët, isha i zhveshur dhe më veshët. U sëmura dhe u kujdesët për mua. Isha në burg dhe ju erdhët tek unë’" (Mateu 25:31-46). Për të dhënë ushqim, për të dhënë për të pirë, për të mirëpritur të huaj, për të dhuruar rroba, për të vizituar të sëmurët, për të vizituar të burgosurit e burgosur për shkak të besimit të tyre. Duhet të theksohet se në të gjitha këto veprime nuk ka asnjë akt që mund të konsiderohet "fetar". Pse? Shpesh, Jezu Krishti e përsëriste këtë këshillë: "Unë dua mëshirë, jo flijim" (Mateu 9:13; 12:7). Kuptimi i përgjithshëm i fjalës "mëshirë" është dhembshuria në veprim (kuptimi më i ngushtë është falja). Duke parë dikë në nevojë, pavarësisht nëse i njohim apo jo, zemrat tona janë prekur dhe nëse jemi në gjendje ta bëjmë këtë, ne u sjellim atyre ndihmë (Fjalët e Urta 3:27,28).

Sakrifica përfaqëson veprime shpirtërore të lidhura drejtpërdrejt me adhurimin e Zotit. Ndërsa sigurisht që marrëdhënia jonë me Zotin është më e rëndësishmja, Jezu Krishti tregoi se ne nuk duhet të përdorim pretekstin e "sakrificës" për të hequr dorë e mëshirës. Në një rrethanë të caktuar, Jezu Krishti dënoi disa nga bashkëkohësit e tij që përdorën pretekstin e "sakrificës", për të mos ndihmuar materialisht prindërit e tyre të plakur (Mateu 15:3-9). Në këtë rast, është interesante të vërejmë se çfarë Jezu Krishti u thotë atyre që do të kërkojnë miratimin e tij dhe megjithatë nuk do ta kenë atë: "Shumë do të më thonë atë ditë: ‘Zotëri, Zotëri, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk dëbuam demonë në emrin tënd dhe a nuk kryem shumë vepra të fuqishme në emrin tënd?’" (Mateu 7:22). Nëse krahasojmë Mateun 7:21-23 me 25:31-46 dhe Gjonin 13:34,35, kuptojmë se edhe pse "flijimi" shpirtëror është i lidhur ngushtë me mëshirën, kjo e fundit nuk është më pak e rëndësishme, nga këndvështrimi i Zotit Jehova dhe i Birit të tij Jezu Krisht (1 Gjonit 3:17,18; Mateu 5:7).

Në pyetjen e profetit Habakuku (1:2-4), lidhur me atë se pse Perëndia lejoi vuajtje dhe ligësi, ja përgjigjja: "Atëherë Jehovai m’u përgjigj: «Shkruaje vegimin dhe skalite qartë mbi pllaka, që, kush ta lexojë me zë, ta lexojë kollaj, sepse vegimi është ende për kohën e caktuar dhe po shkon me nxitim drejt fundit, e nuk do të dalë i rremë. Edhe sikur të vonojë, prite plot shpresë, sepse pa dyshim do të dalë i vërtetë, jo, nuk do të vonojë!" (Habakuku 2:2,3). Këtu janë disa tekste biblike të këtij "vizioni" të së ardhmes shumë të afërt të shpresës që nuk do të vonojë:

"Pashë një qiell të ri dhe një tokë të re, sepse qielli i mëparshëm dhe toka e mëparshme kishin kaluar dhe deti nuk ishte më. Pashë edhe qytetin e shenjtë, Jerusalemin e Ri, të zbriste nga qielli, nga Perëndia, i përgatitur si një nuse e stolisur për burrin e saj. Atëherë dëgjova një zë të fortë nga froni që tha: «Ja, tenda e Perëndisë është me njerëzit. Ai do të banojë me ta, e ata do të jenë populli i tij. Po, vetë Perëndia do të jetë me ta. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe nuk do të ketë më vdekje. Nuk do të ketë më as vajtim, as klithmë, as dhembje. Gjërat e mëparshme shkuan»" ( Zbulesa 21:1-4).

"Ujku do të rrijë me qengjin; leopardi do të shtrihet pranë kecit. Viçi, luani dhe kafsha e majme do të jenë të gjithë bashkë, dhe një djalë i vogël do t’u prijë. Lopa do të kullotë bashkë me arushën; të vegjlit e tyre do të shtrihen pranë e pranë. Luani do të hajë kashtë si demi. Foshnja e gjirit do të luajë mbi folenë e kobrës, dhe një vogëlush do ta vërë dorën te foleja e gjarprit helmues. Askush nuk do të bëjë asnjë dëm dhe nuk do të prishë asgjë në tërë malin tim të shenjtë, sepse njohuria për Jehovain do të vërshojë në tokën mbarë, ashtu si ujërat mbushin detin" (Isaia 11:6-9).

"Në atë kohë do të hapen sytë e të verbërve dhe veshët e të shurdhërve. I çali do të kërcejë si një dre dhe gjuha e memecit do të lëshojë britma gëzimi. Në shkretëtirë do të vërshojnë ujërat dhe në rrafshinën e shkretë përrenjtë. Toka e zhuritur do të kthehet në pellg me kallamishte, toka e etur në burime uji. Në vendin ku pushonin çakejtë, do të ketë bar të gjelbër me kallama e papirus" (Isaia 35:5-7).

"Nuk do të ketë më asnjë foshnjë që të jetojë vetëm pak ditë, asnjë të moshuar që nuk i mbush ditët e tij; sepse kush do të vdesë njëqind vjeç, do të konsiderohet djalë i ri dhe mëkatari do të mallkohet, edhe nëse do të jetë njëqind vjeç. Ata do të ndërtojnë shtëpi e do të jetojnë në to, do të mbjellin vreshta e do të hanë frytin e tyre. S’do të ndërtojnë që të banojë një tjetër, s’do të mbjellin që të hajë një tjetër, sepse ditët e popullit tim do të zgjasin sa ditët e një peme dhe të zgjedhurit e mi do të kënaqen plotësisht me veprën e duarve të tyre. Nuk do të robtohen më kot e nuk do të lindin fëmijë që t’i shohin të vuajnë, sepse ata dhe pasardhësit e tyre janë pasardhës të bekuar nga Jehovai. Madje para se të thërrasin, unë do t’u përgjigjem; ndërkohë që do të jenë ende duke folur, unë do t’i dëgjoj" (Isaia 65:20-24).

"Mishi iu bëftë më i freskët se në rini! Iu ktheftë gjallëria si në ditët e rinisë!" (Jobi 33:25).

"Në këtë mal, Jehovai i ushtrive do të shtrojë për të gjithë popujt një gosti me ushqime të zgjedhura, një gosti me verë të shkëlqyer, me ushqime të zgjedhura, plot palcë, me verë, po, me verë të filtruar. Në këtë mal, ai do ta zhdukë velin që mbështjell të gjithë popujt dhe mbulesën që është hedhur mbi të gjitha kombet. Ai do ta përpijë vdekjen një herë e mirë. Zotëria Sovran Jehova do të fshijë lotët nga çdo fytyrë. Do të heqë anembanë tokës poshtërimin që i është bërë popullit të tij, sepse këtë e tha vetë Jehovai" (Isaia 25:6-8).

"Të vdekurit e tu do të jetojnë. Kufomat e popullit tim do të çohen. Zgjohuni dhe lëshoni britma të gëzuara, ju që banoni në pluhur, sepse vesa juaj është si vesa e mëngjesit, dhe toka do t’i kthejë në jetë ata që dergjen të pafuqishëm në vdekje" (Isaia 26:19).

"E shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës, do të zgjohen, disa për jetë të përhershme dhe të tjerë për poshtërim e përçmim të përhershëm" (Danieli 12:2).

"Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre, do ta dëgjojnë zërin e tij  dhe do të dalin: ata që bënë gjëra të mira, në një ringjallje jete, ata që bënë gjëra të poshtra, në një ringjallje gjykimi" (Gjoni 5:28,29).

"Veç kësaj, kam shpresë te Perëndia, shpresë që e kanë edhe këta njerëz, se do të ringjallen si të drejtët, edhe të padrejtët" (Veprat 24:15) (Korrjet e jetëve; Princi i Tokës; Prifti Tokësor; Leviti).

Kush është Satana djalli?

Jezu Krishti e përshkroi djallin me shumë përpikëri: “Ai ishte vrasës që kur filloi udhën e tij dhe nuk qëndroi besnik ndaj së vërtetës, sepse e vërteta nuk është në të. Kur gënjen, ai flet sipas natyrës së vet, ngaqë është gënjeshtar dhe ati i gënjeshtrës" (Gjoni 8:44). Satani djalli nuk është abstragimi i së keqes, por një krijesë e vërtetë shpirtërore (Shih tregimin te Mateu 4:1-11). Po kështu, demonët janë gjithashtu engjëj që janë bërë rebelë që kanë ndjekur shembullin e djallit (Zanafilla 6:1-3, për t'u krahasuar me letrën e Judës vargu 6: "Edhe engjëjt që nuk e mbajtën vendin e tyre fillestar, por e braktisën vendbanimin ku duhej të qëndronin, Ai i ka lënë në errësirë të dendur dhe i ka ruajtur me vargonj të përjetshëm për gjykimin e ditës së madhe").

Kur shkruhet: "Ai nuk qëndroi fort në të vërtetën", tregon se Zoti e krijoi këtë engjëll pa mëkat dhe pa asnjë gjurmë ligësie në zemrën e tij. Ky engjëll, në fillim të jetës së tij kishte një "emër të bukur" (Eklisiastiu 7:1a). Sidoqoftë, ai nuk qëndroi i drejtë, ai kultivoi krenari në zemrën e tij dhe me kalimin e kohës ai u bë "djall", që do të thotë shpifës, dhe Satanai, kundërshtar; emri i tij i vjetër i bukur, reputacioni i tij i mirë, është zëvendësuar me një turp të përjetshëm. Në profecinë e Ezekielit (kapitulli 28), kundër mbretit krenar të Tiros, aludohet qartë për krenarinë e engjëllit që u bë "djall" dhe "Satana": "Bir njeriu, nisja një kënge të përvajshme për mbretin e Tirit dhe thuaji: “Kështu thotë Zotëria Sovran Jehova: ‘Ti ishe modeli i përsosmërisë, ishe plot mençuri dhe kishe bukuri të përsosur. Ti ishe në Eden, në kopshtin e Perëndisë, i stolisur me lloj-lloj gurësh të çmuar: rubin, topaz, diaspër, krizolit, oniks, nefrit, safir, bruz e smerald, të mbërthyer në mbajtëse e fole prej ari. Të gjitha u bënë ditën që u krijove. Të caktova si kerubinin mbrojtës të mirosur. Ti ishe në malin e shenjtë të Perëndisë dhe ecje mes gurëve të zjarrtë. Ishe i patëmetë në udhët e tua, që nga dita kur u krijove, derisa te ti u gjet padrejtësi" (Ezekieli 28:12-15). Me veprimin e tij të padrejtësisë në Eden ai u bë një "gënjeshtar" i cili shkaktoi vdekjen e të gjithë pasardhësve të Adamit (Zanafilla 3; Romakëve 5:12). Aktualisht, është Satana djalli që sundon botën: "Tani kjo botë po gjykohet; tani sundimtari i kësaj bote do të flaket tej" (Gjoni 12:31; Efesianëve 2: 2; 1 Gjonit 5:19) .

Satana djalli do të shkatërrohet përgjithmonë: "Së shpejti, Perëndia që jep paqe, do ta dërrmojë Satanain nën këmbët tuaja" (Zanafilla 3:15; Romakëve 16:20).

Share this page