Veze (u plavoj boji) na jeziku po vašem izboru, usmjeravaju vas na drugi članak napisan na istom jeziku. Plavi linkovi napisani na engleskom jeziku, usmjeravaju vas na članak na engleskom. U ovom slučaju možete odabrati i na još tri jezika: španjolski, portugalski i francuski.

 (Članak "Osnovno učenje Biblije" je nakon članka "Vječni život")

Vječni život

Radost kroz nadu je energija naše izdržljivosti

"A kad se sve to počne zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približava vaše izbavljenje"

(Luka 21:28)

Nakon što je opisao dramatične događaje koji bi prethodili završetku ovog sustava stvari, u vrijeme koje bi trebalo biti najteže i u kojem sada živimo, Isus Krist je rekao svojim učenicima da "podignu glavu" jer će ispunjenje naše nade biti vrlo blizu.

Kako zadržati radost dok ste u osobnim problemima? Apostol Pavao je napisao da moramo slijediti obrazac Isusa Krista: "Dakle, budući da smo okruženi tako velikim oblakom svjedoka, zbacimo i mi sa sebe svaki teret i grijeh koji nas lako može namamiti u zamku i ustrajno trčimo trku koja je pred nama.  Pritom uprimo pogled u Isusa, onoga koji nas vodi u vjeri i usavršava našu vjeru. Zbog radosti koja je stajala pred njim podnio je smrt na mučeničkom stupu ne mareći za sramotu i sjeo je s desne strane Božjeg prijestolja. Stoga duboko razmišljajte o onome koji je podnio takvu porugu od grešnika koji su time sami sebi nanosili štetu. Tako se nećete umoriti i odustati" (Hebrejima 12:1-3).

Isus Krist je energiju svoje izdržljivosti crpio suočen s kušnjama radošću nade koja se polagala pred njega. Važno je crpiti energiju koja će potaknuti našu izdržljivost, kroz "radost" naše nade u vječni život koja je stavljena pred nas. Kad je riječ o našim problemima, Isus Krist rekao je da ih moramo rješavati iz dana u dan: "Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za svoj život, za to što ćete jesti ili što ćete piti. Ne budite zabrinuti ni za svoje tijelo, za to što ćete obući. Ne vrijedi li život više od hrane i tijelo od odjeće?  Pogledajte ptice – one ne siju niti žanju niti skupljaju hranu u žitnice, a ipak ih vaš nebeski Otac hrani. Niste li vi vredniji od njih?  Tko od vas može svojom zabrinutošću imalo produžiti svoj životni vijek?  Zašto ste zabrinuti za odjeću? Promotrite ljiljane koji rastu u polju – ne muče se niti predu,  ali kažem vam da ni Salamun u svoj svojoj raskoši nije bio odjeven kao jedan od njih.  A ako Bog tako oblači bilje, koje danas cvjeta u polju, a sutra se baca u peć, neće li još radije obući vas, malovjerni?  Zato nemojte biti zabrinuti i govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili ‘Što ćemo piti?’ ili ‘Što ćemo obući?’  Jer svim tim zaokupljeni su neznabošci. A vaš nebeski Otac zna da vam je sve to potrebno" (Matej 6:25-32). Princip je jednostavan, sadašnjost moramo koristiti za rješavanje nastalih problema, stavljajući svoje povjerenje u Boga, kako bi nam pomogli u pronalaženju rješenja: "Stoga neka vam u životu najvažnije bude kraljevstvo i ono što Bog smatra ispravnim, pa će vam on dati sve ono drugo.  Dakle, ne budite zabrinuti za sutrašnji dan, jer će sutrašnji dan donijeti svoje brige. Svaki dan nosi dosta svojih nevolja" (Matej 6:33,34). Primjena ovog načela pomoći će nam da bolje upravljamo mentalnom ili emocionalnom energijom za rješavanje svakodnevnih problema. Isus Krist savjetuje protiv pretjeranog iščekivanja, čak i morbidnih, problema koji bi nam mogli zatrpati um i oduzeti svu duhovnu energiju (Usporedi s Marko 4:18,19).

Da bismo se vratili ohrabrenju napisanom u Hebrejima 12:1-3, moramo upotrijebiti svoje mentalne sposobnosti da se projiciramo u budućnost kroz radost u nadi, koja je dio ploda svetog duha: "A plodovi duha su ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrostivost, dobrota, vjera,  blagost, samosvladavanje. Nijedan zakon nije protiv toga" (Galaćanima 5:22,23). U Bibliji je zapisano da je Jehova sretan Bog i da kršćanin propovijeda "dobru vijest o sretnom Bogu" (1. Timoteju 1:11). Iako ovaj sustav stvari nikada nije bio toliko u duhovnoj tami, moramo biti u žarištu svjetla dobre vijesti koju dijelimo, ali i radosti naše nade koju želimo zračiti na druge: "Vi ste svjetlo svijeta. Grad koji leži na gori ne može se sakriti.  Kad se svjetiljka upali, ne stavlja se pod košaru, nego na svijećnjak, pa svijetli svima u kući.  Tako neka i vaše svjetlo svijetli pred ljudima da bi vidjeli vaša dobra djela i slavili vašeg Oca koji je na nebesima" (Matej 5:14-16). Sljedeći video zapis, kao i članak, temeljen na nadi u vječni život, razvijeni su s ciljem radosti u nadi: "Radujte se i veselite jer vas čeka velika nagrada na nebesima! Tako su progonili i proroke prije vas" (Matej 5:12). Učinimo radost Jehove svojim uporištem: “I ne budite žalosni jer radost Jehovina vaša je utvrda” (Nehemija 8:10).

Vječni život u zemaljskom raju

Oslobođenje čovječanstva kroz Kristovu žrtvu
Oslobođenje čovječanstva kroz Kristovu žrtvu
"Tako i Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge" (Matej 20:28)
Pomlađivanje čovječanstva kroz Kristovu žrtvu
Pomlađivanje čovječanstva kroz Kristovu žrtvu
"Neka tijelo njegovo postane svježije nego u mladosti, neka se vrati u dane mladenačke snage svoje!" (Job 33:25)
Blagodati Kristove žrtve kroz iscjeljenje
Blagodati Kristove žrtve kroz iscjeljenje
"I nitko od stanovnika neće reći: “Bolestan sam.” Narodu što živi ondje oprostit će se prijestup njegov" (Izaija 33:24)
Kristova žrtva koja nas izbavlja od smrti
Kristova žrtva koja nas izbavlja od smrti
Zemaljskim uskrsnućem
Zemaljskim uskrsnućem
"Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas njegov i izaći" (Ivan 5:28,29)

"I budi veseo!" (5. Mojsijeva 16:15)

Vječni život oslobađanjem čovječanstva od ropstva grijeha

"Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život. (...) Tko vjeruje u Sina, ima vječni život. Tko nije poslušan Sinu, neće vidjeti život, nego srdžba Božja ostaje na njemu"

(Ivan 3:16,36)

Rečenice plave boje (između dva stavka) daju vam dodatna i detaljna biblijska objašnjenja. Samo kliknite plavu hipervezu. Biblijski članci uglavnom su napisani na četiri jezika: engleskom, španjolskom, portugalskom i francuskom

Isus Krist, kad je bio na zemlji, često je učio nadu u vječni život. Međutim, također je podučavao da će vječni život biti stečen samo vjerom u Kristovu žrtvu (Ivan 3, 16,36). Vrijednost otkupnine Kristove žrtve omogućit će ozdravljenje i pomlađivanje i uskrsnuće.

Oslobođenje putem otkupnine Kristove žrtve

"Tako i Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge"

(Matej 20:28)

"I kad se Job pomolio za prijatelje svoje, Jehova ga je izbavio iz nevolje što ga je zarobila. I Jehova je udvostručio Jobu sve što je prije imao" (Job 42:10). Isto će biti za sve članove Velike gužve koji su preživjeli Veliku nevolju. Jehova Bog, pomoću kralja Isusa Krista, blagoslovit će ih, kao što nas je učenik Jakov podsjetio: "Gle, sretnima nazivamo one koji su ustrajali. Čuli ste za Jobovu ustrajnost i vidjeli do kakvog je ishoda Jehova doveo njegove kušnje — vidjeli ste da je Jehova pun samilosti i milosrdan" (Jakov 5:11).

Kristova žrtva omogućava oprost i vrijednost otkupnine koja omogućuje razmjenu tijela uskrsnućem, regeneraciju izlječenjem i pomlađivanjem.

Kristova žrtva uklonit će bolest

"I nitko od stanovnika neće reći: “Bolestan sam.” Narodu što živi ondje oprostit će se prijestup njegov" (Izaija 33:24).

"Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima otvorit će se. Tada će hromi skakati kao jelen, jezik nijemoga radosno će klicati. Jer u pustinji će provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj" (Izaija 35:5,6).

Kristova žrtva omogućit će pomlađivanje

"Neka tijelo njegovo postane svježije nego u mladosti, neka se vrati u dane mladenačke snage svoje!" (Job 33:25).

Kristova žrtva omogućit će uskrsnuće mrtvih

"A mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni za život vječni, a drugi za sramotu i gadost vječnu" (Danijel 12:2).

"I imam nadu, koju imaju i oni, da će Bog uskrsnuti i pravedne i nepravedne" (Djela 24:15).

"Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas njegov i izaći — oni koji su činili dobro na uskrsnuće života, a oni koji su činili zlo na uskrsnuće osude” (Ivan 5:28.29).

"I vidio sam veliko bijelo prijestolje i onoga koji sjedi na njemu. Pred njim su pobjegli zemlja i nebo, i za njih se više nije našlo mjesta. I vidio sam mrtve, velike i male, kako stoje pred prijestoljem, i svici su se otvorili. A otvorio se i jedan drugi svitak — svitak života. I mrtvima se sudilo prema djelima njihovim na temelju onoga što je napisano u svicima. I more je predalo mrtvace koji su bili u njemu i smrt i grob predali su mrtvace koji su bili u njima. I svakome se sudilo prema djelima njegovim" (Otkrivenje 20:11-13).

Uskrsli nepravedni ljudi bit će suđeni na temelju njihovih dobrih ili loših postupaka, u budućem zemaljskom raju. (Administracija zemaljskog uskrsnuća; nebesko uskrsnuće; uskrsnuće Zemlje).

Kristova žrtva omogućit će velikoj gomili da preživi veliku nevolju i ima vječni život bez da ikada umre

"Nakon toga vidio sam veliko mnoštvo ljudi, koje nitko nije mogao izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika, kako stoje pred prijestoljem i pred Janjetom, obučeni u duge bijele haljine, s palminim granama u rukama. I vikali su na sav glas: “Spasenje dugujemo Bogu svojemu, koji sjedi na prijestolju, i Janjetu!”

I svi su anđeli stajali oko prijestolja i starješina i četiri bića te su pali ničice pred prijestoljem i poklonili se Bogu,  govoreći: “Amen! Blagoslov i slava i mudrost i zahvala i čast i moć i snaga Bogu našemu u svu vječnost! Amen.”

Nato mi je jedan od starješina rekao: “Tko su ovi koji su obučeni u duge bijele haljine i odakle su došli?” Odvratio sam mu: “Gospodine moj, ti to znaš.” I rekao mi je: “To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje duge haljine i ubijelili ih u krvi Janjetovoj. Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu. I onaj koji sjedi na prijestolju razapet će šator svoj nad njima. Oni više neće gladovati ni žeđati, neće ih moriti sunce niti ikakva žega, jer će ih Janje, koje je uz prijestolje, pasti i voditi na izvore voda života. I Bog će obrisati svaku suzu s očiju njihovih" (Otkrivenje 7:9-17) (Velika gomila svih naroda, plemena i jezika preživjet će veliku nevolju).

Kraljevstvom će Božje vladati zemljom

"I vidio sam novo nebo i novu zemlju, jer su prijašnje nebo i prijašnja zemlja nestali, a ni mora više nije bilo. Vidio sam i sveti grad, Novi Jeruzalem, kako silazi s neba od Boga, pripremljen kao nevjesta ukrašena za muža svojega. Tada sam začuo jak glas od prijestolja kako govori: “Evo šatora Božjeg među ljudima! Bog će prebivati s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima. I obrisat će svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti. Sve što je prije bilo nestalo je" (Otkrivenje 21:1-4) (zemaljska uprava Kraljevstva Božjegaknez; svećenici; Leviti).

"Radujte se Jehovi i veselite se, pravednici! Radosno kličite, svi koji ste čestita srca!" (Psalami 32:11)

Pravednici će vječno živjeti, a zli će propasti

"Sretni su krotki, jer će naslijediti zemlju“ (Matej 5:5).

"oš malo i zlih više neće biti. Pogledat ćeš onamo gdje su prije bili, a njih neće biti. A krotki će posjedovati cijelu zemlju i uživat će u obilju mira. Zao čovjek smišlja spletke protiv pravednoga, škrguće zubima kad ga vidi. Ali Jehova mu se smije jer zna da dolazi dan u koji će poginuti. Zli potežu mačeve i napinju lukove da obore potlačene i siromahe, da pobiju one koji žive čestito. Ali njihov će mač probosti srce njima samima, njihovi će se lukovi slomiti. (...) Jer slomit će se ruke zlima, a Jehova će poduprijeti pravednike. (...) A zli će propasti, Jehovini neprijatelji nestat će kao bujni pašnjaci, nestat će poput dima. (...) Pravednici će posjedovati cijelu zemlju i vječno će živjeti na njoj. (...) Uzdaj se u Jehovu i drži se njegovog puta. On će te uzvisiti i dat će ti da živiš na zemlji. Kad zli budu uništeni, ti ćeš to vidjeti. (...) Gledaj čestitoga, promatraj pravednoga, jer takvog čovjeka čeka mirna budućnost. A svi će prijestupnici biti uništeni, zli nemaju nikakvu budućnost. Pravednicima spasenje dolazi od Jehove, on je njihova utvrda u vrijeme nevolje. Jehova će im pomoći i izbaviti ih. Izbavit će ih od zlih i spasiti ih jer kod njega traže utočište" (Psalami 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Zato idi putem dobrih ljudi i drži se staza pravednika. Jer samo će pravedni živjeti na zemlji i čestiti će ostati na njoj. A zli će biti istrijebljeni sa zemlje i oni koji izdajnički postupaju bit će iščupani iz nje. (..) Pravednik dobiva blagoslove, a usta zlih kriju nasilje koje im je u srcu. Pravednika se ljudi sjećaju i dobro govore o njemu, a ime zlih trune" (Mudre izreke 2:20-22; 10:6,7).

Ratovi će prestati, mir će biti u srcima i na cijeloj zemlji

"Čuli ste da je bilo rečeno: ‘Ljubi svog bližnjeg i mrzi svog neprijatelja.’ A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone. Tako će se vidjeti da ste sinovi svog Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce izlazi i zlima i dobrima te da kiša pada i pravednima i nepravednima. Ako volite one koji vas vole, zaslužujete li za to nagradu? Zar to isto ne čine i poreznici? I ako pozdravljate samo svoju braću, činite li što posebno? Zar to isto ne čine i neznabošci*? 48  Dakle, budite savršeni, kao što je savršen vaš nebeski Otac" (Matej 5:43- 48).

"Ako vi oprostite ljudima njihove prijestupe, i vaš će nebeski Otac oprostiti vama.  Ali ako vi ne oprostite ljudima njihove prijestupe, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaše prijestupe" (Matej 6:14,15).

"Tada mu je Isus rekao: “Tada mu je Isus rekao: “Vrati mač na njegovo mjesto, jer svi koji se mača hvataju od mača će i poginuti'" (Matej 26:52).

"Dođite i gledajte Jehovina djela, zapanjujuća djela koja čini na zemlji. On prekida ratove po cijeloj zemlji. Luk lomi, koplje krši, bojna kola pali vatrom" (Psalami 46:8,9).

"Bog će suditi narodima i ispravit će ono što je krivo kod mnogih naroda. Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove. Narodi više neće dizati mač jedni na druge i više se neće učiti ratovanju" (Izaija 2:4).

"U posljednjim će danima gora na kojoj je Jehovin dom biti utvrđena nad gorskim vrhovima i uzdizat će se nad bregovima i k njoj će dolaziti narodi. I mnogi će narodi ići i govoriti: “Dođite! Pođimo na Jehovinu goru i u dom Jakovljevog Boga! On će nas poučavati svojim putevima i ići ćemo njegovim stazama.” Jer će zakon doći sa Siona i Jehovina riječ iz Jeruzalema. Bog će suditi mnogim narodima i ispravit će ono što je krivo kod moćnih naroda nadaleko. Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove. Narodi više neće dizati mač jedni na druge i više se neće učiti ratovanju. Svatko će sjediti pod svojom lozom i pod svojom smokvom i nitko ih neće plašiti, jer to je rekao Jehova nad vojskama" (Mihej 4:1-4).

Biće dosta hrane po cijeloj zemlji

"Na zemlji će biti obilje žita, po vrhovima gora bit će ga u izobilju. Kraljeva će polja bujati kao drveće na Libanonu, a u gradovima će ljudi cvasti kao trava na zemlji" (Psalami 72:16).

"A on će dati kišu da nikne sjeme koje siješ i da ti zemlja obilno rodi, pa da imaš obilje dobrog kruha. U taj dan tvoja će stoka pasti na prostranim pašnjacima" (Izaija 30:23).

Čuda Isusa Krista za jačanje vjere u nadu u vječni život

"A ima još mnogo toga što je Isus učinio i kad bi se sve pojedinosti zapisale, mislim da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti svitke koji bi se napisali" (Ivan 21:25)

Isus Krist i prvo čudo zapisano u Evanđelju po Ivanu, on pretvara vodu u vino: "Dva dana kasnije bila je svadba u Kani, u Galileji. Na njoj je bila Isusova majka. Isus i njegovi učenici također su bili pozvani na svadbu. Kad je ponestalo vina, Isusu je majka rekla: “Nemaju više vina.” On joj je odvratio: “Što se to nas tiče, ženo?* Moje vrijeme još nije došlo.” Nato je njegova majka rekla poslužiteljima: “Učinite što vam god kaže.” A ondje je bilo šest kamenih ćupova za vodu od po dvije ili tri mjere, koje su Židovi koristili za obredno pranje.  Isus im je rekao: “Napunite ćupove vodom.” I napunili su ih do vrha.  Zatim im je kazao: “Sada zagrabite i odnesite ravnatelju stola.” I oni su odnijeli.  Kad je ravnatelj stola okusio vodu pretvorenu u vino – on nije znao odakle je došlo to vino, ali znali su poslužitelji koji su zagrabili vodu – pozvao je mladoženju   i rekao mu: “Svi drugi najprije iznose dobro vino, a kad se ljudi opiju, lošije. A ti si dobro vino čuvao sve dosad.”  Tako je Isus u Kani u Galileji učinio svoje prvo čudo i pokazao svoju moć. I njegovi su učenici povjerovali u njega" (Ivan 2:1-11).

Isus Krist liječi sina kraljevog sluge: "Tako je opet došao u Kanu u Galileji, gdje je bio pretvorio vodu u vino. A ondje je bio neki kraljev službenik čiji je sin bio bolestan i nalazio se u Kafarnaumu. Kad je taj čovjek čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, otišao je k njemu i molio ga da pođe s njim i izliječi mu sina, koji je bio na samrti. No Isus mu je rekao: “Ako ne vidite znakove i čuda, nećete vjerovati.”  A kraljev mu je službenik odvratio: “Gospodine, dođi prije nego što mi dijete umre!”  Isus mu je kazao: “Pođi kući! Sin ti je živ.” I čovjek je povjerovao onome što mu je Isus rekao te je otišao. Dok je još bio na putu, u susret su mu došli njegovi robovi i javili mu da mu je sin živ.  Nato ih je on upitao kad se počeo osjećati bolje. Odgovorili su mu: “Vrućica je nestala jučer oko sedmog sata*.”  Tada je otac shvatio da se to dogodilo upravo onda kad mu je Isus rekao: “Sin ti je živ.” Tako su i on i cijeli njegov dom povjerovali u Isusa.  To je bilo drugi put da je Isus učinio čudo nakon što je iz Judeje došao u Galileju" (Ivan 4:46-54).

Isus Krist liječi demona opsjednutog čovjeka u Kafarnaumu: "Potom je otišao u galilejski grad Kafarnaum. Ondje je subotom poučavao ljude,  a oni su bili zadivljeni njegovim načinom poučavanja jer je govorio kao onaj iza čijih riječi stoji Bog.  A u sinagogi je bio neki čovjek opsjednut demonom, nečistim duhom. On je povikao na sav glas:  “Što hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Jesi li nas došao uništiti? Znam točno tko si – sveti Božji Sin!”  Ali Isus ga je prekorio: “Umukni i izađi iz njega!” Tada je demon pred njima oborio čovjeka te je izašao iz njega a da mu nije naudio.  Nato su se svi zapanjili i govorili su jedan drugome: “Kakve li su to riječi! On ima vlast i moć zapovijedati nečistim duhovima, i oni izlaze!”  I glas o njemu širio se po cijelom tom kraju" (Luka 4:31-37).

Isus Krist izgoni demone u zemlji Gadarenes (sada Jordan, istočni dio Jordana, u blizini Tiberijskog jezera): "Kad je stigao na drugu stranu mora, u gadarenski kraj, k njemu su došla dva opsjednuta čovjeka koja su živjela na groblju. Oni su bili toliko nasilni da se nitko nije usudio prolaziti tim putem. I povikali su: “Što hoćeš od nas, Sine Božji? Jesi li došao ovamo da nas mučiš prije vremena?” A u daljini je paslo veliko krdo svinja.  Tada su ga demoni počeli preklinjati: “Ako nas istjeraš, pošalji nas u ono krdo svinja.”  Nato im je rekao: “Idite!” I oni su izašli iz ta dva čovjeka i ušli u svinje. Tada je cijelo krdo jurnulo preko litice u more i utopilo se.  A svinjari su pobjegli i otišli u grad te ispričali sve što se zbilo, pa tako i ono što se dogodilo s opsjednutima.  I cijeli je grad izašao u susret Isusu. Kad su ga vidjeli, molili su ga da ode iz njihovog kraja" (Matej 8:28-34). 

Isus Krist ozdravio je svekru apostola Petra: "Ušavši u Petrovu kuću, Isus je vidio njegovu punicu kako leži u vrućici. I dotaknuo joj je ruku i vrućica ju je pustila, a žena je ustala i počela ga posluživati” (Matej 8:14,15).

Isus Krist ozdravlja, čovjek paralizirana ruka: "Jedne druge subote ušao je u sinagogu i počeo poučavati. Ondje je bio neki čovjek kojem je desna ruka bila usahnula.  Pismoznanci i farizeji pomno su promatrali Isusa da vide hoće li liječiti u subotu kako bi našli nešto za što bi ga mogli optužiti.  No on je znao o čemu razmišljaju, pa je čovjeku s usahnulom rukom rekao: “Ustani i stani na sredinu.” I on je ustao te stao pred njih. Tada im je Isus rekao: “Pitam vas: Smije li se u subotu činiti dobro ili zlo? Smije li se život spasiti ili oduzeti?”  Zatim ih je sve pogledao i rekao čovjeku: “Ispruži ruku!” Čovjek je to učinio i ruka mu je ozdravila.  A oni su se, izvan sebe od bijesa, počeli dogovarati što da učine Isusu" (Luka 6:6-11).

Isus Krist liječi čovjeka koji pati od edema (prekomjernog nakupljanja tekućine u tijelu): "Jednom u subotu Isus je došao u kuću nekog farizejskog glavara na objed. Svi koji su bili ondje pomno su ga promatrali. A pred njim je stajao neki čovjek koji je imao vodenu bolest. Tada je Isus upitao zakonoznance i farizeje: “Je li dopušteno liječiti u subotu ili nije?”  A oni su šutjeli. Tada je dotaknuo čovjeka, izliječio ga i rekao mu da može ići.  A njima je kazao: “Ako kome od vas sin ili bik u subotu upadne u bunar, nećete li ga odmah izvući?”  I na to mu ništa nisu mogli odgovoriti" (Luka 14:1-6).

Isus Krist liječi slijepca: "Dok se približavao Jerihonu, neki je slijepac sjedio kraj puta i prosio. Čuvši da prolazi mnoštvo ljudi, počeo se raspitivati što se događa. Rekli su mu: “Prolazi Isus Nazarećanin!”  Tada je povikao: “Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!” Oni koji su išli naprijed ušutkivali su ga, ali on je još jače vikao: “Sine Davidov, smiluj mi se!” Tada se Isus zaustavio i zapovjedio neka ga dovedu k njemu. Kad se približio, Isus ga je upitao:  “Što hoćeš da ti učinim?” On je odgovorio: “Gospodine, učini da progledam!” A Isus mu je rekao: “Progledaj! Vjera te tvoja ozdravila.” I odmah je progledao i pošao za njim, slaveći Boga. I sav narod koji je to vidio hvalio je Boga" (Luka 18:35-43).

Isus Krist liječi dvije slijepe osobe: "Dok je Isus odlazio odande, slijedila su ga dva slijepca, vičući: “Smiluj nam se, Sine Davidov!”  Kad je ušao u jednu kuću, slijepci su mu prišli i Isus ih je upitao: “Vjerujete li da to mogu učiniti?” A oni su mu odgovorili: “Da, Gospodine.”  Tada im je dotaknuo oči i rekao: “Budući da ste pokazali vjeru, neka bude kako ste tražili.”  I oni su progledali. A Isus im je strogo zapovjedio: “Pazite da za ovo nitko ne sazna!”  Ali kad su otišli, raširili su glas o njemu po cijelom tom kraju" (Matej 9:27-31).

Isus Krist liječi gluhonijeme: “Kad se Isus vraćao iz okolice Tira, išao je preko Sidona i kroz područje Dekapolisa te je došao do Galilejskog mora. Ondje su mu doveli gluhog čovjeka koji je teško govorio i molili su ga da položi ruke na njega. On ga je odveo na stranu, dalje od mnoštva. Stavio mu je prste u uši, a zatim je pljunuo i dotaknuo mu jezik.  Pogledao je u nebo, duboko uzdahnuo i rekao mu: “Effata”, što znači: “Otvori se.”  Tada su mu se otvorile uši i nestale su njegove smetnje u govoru, pa je počeo razgovijetno govoriti.  A Isus je zabranio ljudima da ikome govore o tome, ali što im je više branio, to su oni više govorili.  Silno su se divili i govorili: “On čini divna djela. Čak vraća sluh gluhima i dar govora nijemima.”" (Marko 7:31-37).

Isus Krist ozdravlja gubavca: "I došao je k njemu neki gubavac i molio ga na koljenima: “Ako hoćeš, možeš me očistiti.” On se sažalio na njega, ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao mu: “Hoću, očisti se!” I guba je odmah nestala s njega, te se očistio" (Marko 1:40-42).

Ozdravljenje deset gubavaca: "Na putu u Jeruzalem prolazio je uz granicu Samarije i Galileje.  Kad je ulazio u neko selo, ugledalo ga je deset gubavaca. No držali su se podalje.  I povikali su: “Isuse, Učitelju, smiluj nam se!” Kad ih je ugledao, rekao im je: “Idite i pokažite se svećenicima.” I dok su išli k njima, očistili su se od gube.  Kad je jedan od njih vidio da je izliječen, vratio se slaveći Boga na sav glas.  Pao je ničice pred Isusove noge i zahvalio mu. A bio je Samarićanin.  Tada je Isus rekao: “Zar se nisu sva desetorica očistila od gube? Gdje je onda ostalih devet?  Zar se nijedan od njih nije vratio da bi iskazao čast* Bogu osim ovog čovjeka iz drugog naroda?”  Zatim mu je rekao: “Ustani i idi. Tvoja te vjera ozdravila.”" (Luka 17:11-19).

Isus Krist ozdravlja invalidna osoba: "Poslije toga bio je židovski blagdan i Isus je otišao u Jeruzalem.  A u Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi jezerce koje se hebrejski zove Betzata, a ima pet trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnih, slijepih, hromih i onih s usahnulim udovima. Ondje je bio neki čovjek koji je od svoje bolesti bolovao trideset i osam godina. Vidjevši ga kako leži, a znao je da je bolestan već dugo vremena, Isus ga je upitao: “Želiš li ozdraviti?”  Bolesni mu je odgovorio: “Gospodine, nemam nikoga da me spusti u jezerce kad se voda uzburka, pa dok ja dođem, drugi već siđe prije mene.” A Isus mu je rekao: “Ustani, uzmi ležaj svoj i hodaj!” Nato je čovjek odmah ozdravio, te je uzeo ležaj svoj i počeo hodati" (Ivan 5:1-9).

Isus Krist liječi epileptičara: “Kad su došli k narodu, prišao mu je neki čovjek, kleknuo pred njega i rekao: “Gospodine, smiluj se mom sinu, jer ima padavicu i teško je bolestan. Često pada u vatru i u vodu.  Doveo sam ga tvojim učenicima, ali nisu ga mogli izliječiti.”   A Isus je rekao: “Bezvjerni i izopačeni naraštaju! Dokle moram ostati s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedite ga k meni.”  Tada je Isus prekorio demona, pa je on izašao iz dječaka. I dječak je istog trena ozdravio.  Učenici su zatim prišli Isusu i nasamo ga upitali: “Zašto ga mi nismo mogli istjerati?” On im je odgovorio: “Zato što ste malovjerni. Jer zaista vam kažem, ako je vaša vjera velika samo kao zrno gorušice, reći ćete ovoj gori: ‘Premjesti se odavde onamo’, i ona će se premjestiti. Ništa vam neće biti nemoguće.”" (Matej 17:14-20).

Isus Krist čini čudo, a da toga nije ni svjestan: "Dok je Isus išao za njim, mnoštvo ljudi tiskalo se oko njega.  Ondje je bila i neka žena koja je 12 godina bolovala od krvarenja. Nitko je nije mogao izliječiti.  Ona mu je prišla odostraga i dotaknula rub njegove haljine. Isti je tren prestala krvariti.  A Isus je upitao: “Tko me dotaknuo?” Budući da su svi poricali da su ga dotaknuli, Petar je rekao: “Učitelju, mnoštvo te gura i tiska se oko tebe.”  No Isus je rekao: “Netko me dotaknuo, jer sam osjetio da je sila izašla iz mene.”  Kad je vidjela da nije prošla nezapaženo, žena je dršćući od straha došla i bacila se pred njega te mu pred svima ispričala zašto ga je dotaknula i kako je odmah ozdravila. A on joj je rekao: “Kćeri, tvoja te vjera ozdravila. Idi u miru.”" (Luka 8:42-48).

Isus Krist ozdravlja iz daljine: "Nakon što je sve to rekao narodu, Isus je ušao u Kafarnaum.  A neki je stotnik imao roba koji mu je bio jako drag. No taj je rob bio teško bolestan i samo što nije umro.  Kad je stotnik čuo za Isusa, poslao je k njemu neke židovske starješine da ga zamole neka dođe i izliječi mu roba. Oni su došli k Isusu i usrdno ga zamolili: “On zaslužuje da mu to učiniš jer voli naš narod i sagradio nam je sinagogu.” Tada je Isus pošao s njima. A kad je bio nadomak kuće, stotnik je poslao svoje prijatelje da mu kažu: “Gospodine, nemoj se mučiti jer nisam dostojan da uđeš u moju kuću.  Zato se nisam smatrao dostojnim doći k tebi. Ali samo kaži jednu riječ, pa će moj sluga biti izliječen. Jer i ja imam svoje nadređene, a imam i vojnike koji su mi podređeni, pa kad jednome kažem: ‘Idi!’ on ode, kad drugome kažem: ‘Dođi!’ on dođe, a kad svom robu kažem: ‘Učini to!’ on to učini.” Kad je Isus to čuo, zadivio se te se okrenuo mnoštvu koje je išlo za njim i rekao: “Kažem vam, ni u Izraelu nisam vidio da netko ima toliku vjeru.”  Kad su se stotnikovi prijatelji vratili u kuću, našli su roba zdravog" (Luka 7:1-10).

Isus Krist je 18 godina liječio ženu s invaliditetom: "Jednom je u subotu poučavao u nekoj sinagogi.  Ondje je bila jedna žena opsjednuta duhom zbog kojeg je već 18 godina bila bolesna. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti.  Kad ju je Isus vidio, rekao joj je: “Ženo, oslobađam te tvoje bolesti.”  Zatim je položio ruke na nju, a ona se odmah uspravila i počela slaviti Boga.  Tada je predstojnik sinagoge, ljut zbog toga što je Isus izliječio ženu u subotu, rekao narodu: “Šest je dana kad se radi. U te se dane dolazite liječiti, a ne u subotu!”  Gospodin mu je nato rekao: “Licemjeri, ne odvezuje li svatko od vas u subotu svog bika ili magarca i odvodi ga iz staje kako bi ga napojio?  Nije li onda ovu Abrahamovu kćer, koju je Sotona godina držao svezanu, trebalo osloboditi tih okova u subotu?”  Kad je to rekao, svi su se njegovi protivnici posramili, a sav se narod radovao svim divnim djelima koja je učinio" (Luka 13:10-17).

Isus Krist liječi kćer feničanske žene: "Isus je tada otišao odande i uputio se u područje Tira i Sidona.  Jedna Feničanka iz tog kraja došla je i povikala: “Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je opsjednuta i strašno pati.”  Ali on joj nije odgovorio ni riječ. Stoga su mu njegovi učenici prišli i zamolili ga: “Reci joj da ode jer stalno viče za nama.”  Nato je on rekao: “Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama izraelskog naroda.”  A žena mu je prišla, poklonila mu se* i rekla: “Gospodine, pomozi mi!” On joj je odvratio: “Nije u redu uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.”  No ona mu je rekla: “To je istina, Gospodine, ali psići ipak jedu mrvice koje padaju sa stola njihovih gospodara.”  Tada joj je Isus rekao: “Ženo, velika je tvoja vjera! Neka ti bude kako želiš.” I kći joj je istog trena ozdravila" (Matej 15:21-28).

Isus Krist smiruje oluju: "I kad je ušao u lađu, njegovi su učenici ušli za njim. I gle, more se veoma uzburkalo, tako da su se valovi prelijevali preko lađe. A on je spavao. Tada su mu prišli i probudili ga, govoreći: “Gospodine, spasi nas, poginut ćemo!” A on im je rekao: “Zašto ste strašljivi, malovjerni?” Tada je ustao, zaprijetio vjetrovima i moru i nastala je potpuna tišina. A učenici su se zadivili i rekli: “Kakav je to čovjek, da ga čak i vjetrovi i more slušaju?" (Matej 8:23-27). Ovo čudo pokazuje da u zemaljskom raju više neće biti oluja ili poplava koje će uzrokovati katastrofe.

Isus Krist hoda po moru: "Nakon što se narod razišao, Isus se popeo na goru da bude sam i da se moli. Kad je pala večer, još je uvijek bio ondje sam. Lađa je već bila daleko od kopna i jedva je odolijevala valovima jer je plovila nasuprot vjetru. A za vrijeme četvrte noćne straže došao je do njih hodajući po moru. Kad su ga ugledali kako hoda po moru, učenici su se prestrašili i uzviknuli: “Utvara!” I od straha su počeli vikati. Ali Isus im je odmah rekao: “Budite hrabri, ja sam! Ne bojte se!”  Petar mu je odvratio: “Gospodine, ako si to ti, daj da dođem do tebe po vodi!”  A on mu je rekao: “Dođi!” Petar je izašao iz lađe te je hodajući po vodi pošao prema Isusu. Ali kad je vidio koliko je vjetar jak, uhvatio ga je strah. Počeo je tonuti, pa je povikao: “Gospodine, spasi me!” Isus je odmah ispružio ruku, uhvatio ga i rekao mu: “Malovjerni, zašto si posumnjao?”  Kad su ušli u lađu, olujni je vjetar utihnuo.  Tada su oni u lađi pali ničice pred njim i rekli: “Ti si uistinu Božji Sin!”" (Matej 14:23-33).

Čudesni breskva: "Dok je Isus jednom prilikom stajao kraj Genezaretskog jezera, narod se gurao oko njega da čuje Božju riječ.  Tada je vidio dvije lađe na obali jezera i ribare koji su izašli iz njih i ispirali mreže.  Ušao je u jednu od tih lađa, koja je bila Šimunova, i zamolio ga da se malo otisne od kopna. Tada je sjeo i iz lađe počeo poučavati narod.  Kad je završio govor, rekao je Šimunu: “Otplovi gdje je duboko pa bacite mreže.” A Šimun je rekao: “Učitelju, cijelu smo se noć mučili i ništa nismo ulovili, ali kad ti tako kažeš, spustit ću mreže.” Kad su to učinili, ulovili su toliko mnogo riba da su im se mreže počele razdirati.  Zato su mahnuli svojim prijateljima u drugoj lađi da dođu i pomognu im. Oni su došli i napunili obje lađe, tako da su gotovo potonule.  Kad je Šimun Petar to vidio, pao je Isusu pred noge i rekao: “Idi od mene, Gospodine, jer ja sam grešan čovjek.” Jer kad su vidjeli koliko su ribe ulovili, zapanjili su se i on i oni koji su bili s njim. Zapanjili su se i Zebedejevi sinovi Jakov i Ivan, koji su bili Šimunovi suradnici. No Isus je rekao Šimunu: “Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude.”  Tako su izvukli lađe na kopno, ostavili sve i pošli za njim" (Luka 5:1-11).

Isus Krist umnožava kruhove: "Nakon toga Isus je otišao na drugu stranu Galilejskog, odnosno Tiberijadskog, mora.  A veliko mnoštvo ljudi išlo je za njim+ jer su vidjeli čuda koja je činio liječeći bolesne.  Tako se Isus popeo na goru i sjeo je ondje sa svojim učenicima.  Približavala se Pasha, židovski blagdan. Kad je Isus podignuo pogled i vidio kako silan narod dolazi k njemu, upitao je Filipa: “Gdje da kupimo kruha da nahranimo sve ove ljude?”  To je rekao da bi ga iskušao, jer je već znao što će učiniti.  A Filip mu je odgovorio: “Kad bismo kupili kruha za 200 denara, ni to ne bi bilo dovoljno da svatko dobije samo komadić.” A jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra, rekao mu je: “Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije male ribe. Ali što je to za toliki narod?” Isus je tada rekao: “Recite ljudima da sjednu.” Budući da je na tom mjestu bilo mnogo trave, ljudi su posjedali – ondje je bilo oko 5000 muškaraca.  Zatim je Isus uzeo kruhove i uputio zahvalu Bogu te ih je razdijelio onima koji su ondje sjedili. Tako je razdijelio i ribe, pa su jeli do mile volje. Kad su se nasitili, rekao je svojim učenicima: “Skupite ono što je preostalo da ništa ne propadne.” Nakon što je narod jeo, učenici su skupili ono što je preostalo od pet ječmenih kruhova i napunili su 12 košara. Kad su ljudi vidjeli čudo koje je učinio, rekli su: “Ovo je uistinu Prorok koji treba doći u svijet.”  A Isus je znao da ga dolaze uhvatiti i učiniti kraljem, pa se opet povukao u goru, posve sam" (Ivan 6:1-15). Po cijeloj će zemlji biti hrane u izobilju (Psalam 72:16; Izaija 30:23).

Isus Krist je uskrsnuo sina udovice: "Odmah potom uputio se u grad koji se zove Nain, a s njim su išli njegovi učenici i veliko mnoštvo ljudi. Kad se približio gradskim vratima, gle, iznosili su mrtvaca, sina jedinca+ majke svoje, koja je bila udovica. A s njom je bilo i mnogo naroda iz grada. Kad ju je Gospodin ugledao, sažalio se na nju i rekao joj: “Ne plači!” Zatim je pristupio i dotaknuo nosila. Nosioci su stali, a on je rekao: “Mladiću, tebi kažem, ustani!”  I mrtvac je sjeo i progovorio, a Isus ga je dao majci njegovoj. A sve je obuzeo strah te su slavili Boga, govoreći: “Velik prorok podignut je među nama” i “Bog se smilovao narodu svojemu”. I glas o tome što je učinio proširio se po svoj Judeji i po svoj okolici“ (Luka 7:11-17).

Isus Krist uskrsnuo je Jairovu kćer: "Dok je još govorio, došao je netko iz doma predstojnika sinagoge i rekao: “Kći ti je umrla, ne muči više učitelja!” Čuvši to, Isus mu je rekao: “Ne boj se! Samo vjeruj i ona će biti spašena!” Kad je došao u kuću, nikome nije dopustio da uđe s njim osim Petru, Ivanu i Jakovu te djevojčinu ocu i majci. A svi su plakali i jadikovali za njom. Tada je Isus rekao: “Ne plačite, jer nije umrla, nego spava!” No oni su mu se podsmjehivali, jer su znali da je umrla. A on ju je uzeo za ruku i povikao: “Djevojko, ustani!” I vratila se u život i odmah je ustala, a on je zapovjedio da joj daju jesti. Roditelji njezini bili su izvan sebe od čuda, ali on im je zapovjedio da nikome ne govore što se dogodilo” (Luka 8:49-56).

Isus Krist uskrsnuo je svog prijatelja Lazara koji je umro prije četiri dana: "Isus, naime, još nije bio došao u selo, nego je još uvijek bio na mjestu gdje ga je susrela Marta. Kad su Židovi koji su s Marijom bili u kući i tješili je vidjeli da je brzo ustala i izašla, pošli su za njom, misleći da je otišla do groba+ da ondje plače. A kad je Marija došla onamo gdje je bio Isus i kad ga je ugledala, bacila mu se pred noge i rekla mu: “Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro.” Kad je Isus vidio kako plače ona i Židovi koji su došli s njom, bio je duboko dirnut i potresen. I upitao je: “Gdje ste ga položili?” Odgovorili su mu: “Gospodine, dođi i vidi!” I Isus je zaplakao. Tada su Židovi rekli: “Pogledajte kako ga je ljubio!” A neki od njih rekli su: “Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao spriječiti njegovu smrt?”

Tada je Isus, opet duboko potresen, otišao do groba. To je zapravo bila pećina, a na otvoru je ležao kamen. I Isus je zapovjedio: “Odmaknite kamen!” A Marta, sestra umrloga, rekla mu je: “Gospodine, sada već sigurno zaudara, jer je četvrti dan otkako je umro.” A Isus joj je rekao: “Nisam li ti rekao da ćeš, budeš li vjerovala, vidjeti slavu Božju?” Tada su odmaknuli kamen. A Isus je podigao oči prema nebu i rekao: “Oče, hvala ti što si me uslišio. Ja sam znao da me uvijek uslišavaš, ali rekao sam to zbog naroda koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao.” Rekavši to, povikao je na sav glas: “Lazare, izađi!” I umrli je izašao. Noge i ruke bile su mu omotane zavojima, a lice mu je bilo omotano platnom. Tada im je Isus rekao: “Odmotajte ga i pustite neka ide!”" (Ivan 11:30-44).

Posljednji čudesni breskva (nedugo nakon Kristova uskrsnuća): "U osvit zore Isus je stajao na obali, ali učenici nisu shvatili da je to on.  Tada ih je Isus upitao: “Djeco, zar nemate ništa za jelo?” Odgovorili su mu: “Nemamo.”  On im je rekao: “Bacite mrežu s desne strane lađe i naći ćete ribu.” I bacili su mrežu, ali je više nisu mogli izvući jer je bila puna ribe.  Tada je onaj učenik kojeg je Isus naročito volio rekao Petru: “To je Gospodin!” Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, obukao je haljinu, jer se bio razodjenuo, i skočio u more. A ostali su učenici došli čamcem, vukući mrežu s ribama jer nisu bili daleko od kopna, svega dvjestotinjak lakata" (Ivan 21:4-8).

Isus Krist je učinio mnoga druga čuda. Omogućuju nam da ojačamo svoju vjeru, ohrabruju nas i uvide u mnoštvo blagoslova koji će biti u raju. Pismene riječi apostola Ivana vrlo dobro rezimiraju ogroman broj čuda koja je Isus Krist učinio, kao jamstvo onoga što će se u raju dogoditi: "A ima još mnogo toga što je Isus učinio i kad bi se sve pojedinosti zapisale, mislim da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti svitke koji bi se napisali" (Ivan 21:25).

Osnovno učenje Biblije

SOLA SCRIPTURA

SOLA SCRIPTURA

• Bog ima ime: Jehova (The Revealed Name). Samo moramo klanjati Jehovi. Moramo ga voljeti sa svim našim životnim silama: "Dostojan si, Jehova, Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer si ti sve stvorio i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je" (Izaija 42: 8, Otkrivenje 4:11, Matej 22:37) (Worship Jehovah; In Congregation). Bog nije Trojstvo.

• Isus Krist je jedini Božji Sin u smislu da je On jedini Sin Božji koji je stvorio izravno Bog: "“Što govore ljudi, tko je Sin čovječji?”  Oni su odgovorili: “Neki kažu da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, a treći da si Jeremija ili jedan od proroka.” Nato ih je upitao: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Šimun Petar je odgovorio: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.”  Tada mu je Isus rekao: “Sretan si, Šimune, sine Jonin, jer to ti nisu otkrili tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima" (Matej 16:13-17, Ivan 1: 1-3). Isus Krist nije Svemogući Bog i on nije dio Trojstva (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

• Sveti duh je Božja aktivna snaga. On nije osoba, nego neosobna sila: "I ugledali su nešto poput plamenih jezika koji su se razišli te je po jedan sišao na svakoga od njih" (Djela 2: 3). Duh Sveti nije dio Trojstva.

• Biblija je Božja riječ: "Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti,  da Božji čovjek bude posve sposoban i potpuno opremljen za svako dobro djelo" (2 Timoteju 3:16,17). Moramo ga pročitati, proučavati i primjenjivati ​​ga u našem životu (Psalmi 1:1-3) (Read the Bible Daily).

• Samo vjera u Kristovu žrtvu omogućuje oproštenje grijeha i kasnije iscjeljenje i uskrsnuće mrtvih: "Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život" (Ivan 3,16, Matej 20:28) (Sjećanje na smrt Isusa Krista (članak); The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)).

• Kraljevstvo Božje bilo je instalirano na nebu 1914, a čiji je kralj Isus Krist, zajedno s 144.000 kraljevstvom i svećenicima koji čine „Novi Jeruzalem”, nevjesta Kristova. Ovaj nebeski vlada Božji će završiti trenutnu ljudsku dominaciju tijekom velika nevolja, te će biti uspostavljena na Zemlji: "U dane tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće prijeći na neki drugi narod. Ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka" (Otkrivenje 12:7-12; 21:1-4; Matej 6: 9-10; Daniel 2: 44) (The End of Patriotism; The Earthly Administration of the Kingdom of God; The King Jesus Christ).

• Smrt je suprotno od života. Duša umire i duh (životna sila) nestaje: "Ne uzdajte se u dostojanstvenike, niti u kojega drugog čovjeka zemaljskog, od kojega nema spasenja! Duh njegov iziđe, a on se u prah svoj vraća —u taj dan propadnu misli njegove" (Psalam 146:3,4; Propovjednik 3: 19,20; 9:5,10).

• Bit će uskrsnuće pravednika i nepravednih (Ivan 5: 28,29, Djela 24:15). Nepravednih će se ocjenjivati ​​na temelju njihovog ponašanja tijekom vladavine od 1000 godina (a ne na temelju njihove prošlosti ponašanju), koji će početi nakon velika nevolja: "I vidio sam veliko bijelo prijestolje i onoga koji sjedi na njemu. Pred njim su pobjegli zemlja i nebo, i za njih se više nije našlo mjesta. I vidio sam mrtve, velike i male, kako stoje pred prijestoljem, i svici su se otvorili. A otvorio se i jedan drugi svitak — svitak života. I mrtvima se sudilo prema djelima njihovim na temelju onoga što je napisano u svicima. I more je predalo mrtvace koji su bili u njemu i smrt i grob predali su mrtvace koji su bili u njima. I svakome se sudilo prema djelima njegovim" (Otkrivenje 20:11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• Samo 144.000 ljudi će otići u nebo s Isusom Kristom. Velika mnoštva spomenuta u Otkrivenju 7:9-17 su oni koji će preživjeti velika nevolja i živjeti zauvijek na zemlji: "I čuo sam broj pečatom obilježenih — sto četrdeset i četiri tisuće pečatom obilježenih iz svakoga plemena sinova Izraelovih. (...) Nakon toga vidio sam veliko mnoštvo ljudi, koje nitko nije mogao izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika, kako stoje pred prijestoljem i pred Janjetom, obučeni u duge bijele haljine, s palminim granama u rukama. (...) Odvratio sam mu: “Gospodine moj, ti to znaš.” I rekao mi je: “To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje duge haljine i ubijelili ih u krvi Janjetovoj" (Otkrivenje 7:3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Sada živimo u posljednjim danima tog sustava stvari koje će završiti u velika nevolja (Matej 24,25, Marko 13, Luka 21, Otkrivenje 19: 11-21). Kristova nazočnost (Parousia) započela je nevidljivo od 1914. godine i završit će na kraju tisuću godina: "Dok je sjedio na Maslinskoj gori, učenici su mu pristupili nasamo i rekli mu: “Kaži nam kada će to biti i što će biti znak tvoje prisutnosti i svršetka ovoga poretka?"" (Matej 24:3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

• Raj će biti zemaljski: "Tada sam začuo jak glas od prijestolja kako govori: “Evo šatora Božjeg među ljudima! Bog će prebivati s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima. I obrisat će svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti. Sve što je prije bilo nestalo je"" (Izaija 11:35,65, Otkrivenje 21:1-5) (The Release).

• Bog je dopustio zlo. To je dalo odgovor đavlovom izazovu legitimnosti Jehovinog suvereniteta (Postanak 3: 1-6). I također dati odgovor na optužbu đavla o integritetu ljudskih bića (Job 1: 7-12, 2: 1-6). Nije Bog koji uzrokuje patnju (Jakov 1,13). Patnja je rezultat četiri glavna čimbenika: Sotona đavao može biti onaj koji uzrokuje patnje (ali ne uvijek) (Job 1:7-12, 2:1-6) (Satan Hurled). Patnja je rezultat naše opće države grijeha Adamovog potomstva koji nas vodi u starost, bolest i smrt (Rimljanima 5,12, 6,23). Patnja može biti rezultat loših ljudskih odluka (s naše strane ili onih drugih ljudi) zbog našeg grješnog stanja naslijeđenog od Adama (Deuteronomy 32: 5, Rimljanima 7:19). Patnja može biti rezultat "nepredviđenih vremena i događaja" koji uzrokuju da je osoba na pogrešnom mjestu u krivo vrijeme (Propovjednik 9:11). Sudbina ili smrtnost nije biblijski nauk, nismo "suđeni" činiti dobro ili zlo, ali na osnovu slobodne volje odlučili smo činiti "dobro" ili "zlo" ( Deuteronomy 30:15).

• Moramo "služiti" interesima Kraljevstva Božjeg tako što nas krsti i djelujemo prema onome što je napisano u Bibliji (Matej 28:19,20) (The Baptism). Ovaj čvrsti stav u korist Kraljevstva javno se demonstrira redovito navješćujući Radosnu vijest (Matej 24:14) (The Good News).

Zabranjeno je u Bibliji

Mržnja je zabranjena: "Tko god mrzi+ brata svojega ubojica je, a znate da ni u jednome ubojici vječni život ne ostaje" (1. Ivanova 3:15). Ubojstvo zabranjeni su, iz osobnih razloga, vjerskim patriotizmom ili državnim patriotizmom: "Tada mu je Isus rekao: “Vrati mač svoj na mjesto njegovo, jer svi koji se mača hvataju od mača će i poginuti!" (Matej 26:52) (The End of Patriotism).
Krađa je zabranjena: "Tko je krao, neka više ne krade, nego neka marljivo radi, čineći dobro rukama svojim, da ima što dati onome tko je u oskudici" (Efežanima 4:28).
Laž je zabranjeno: "Ne lažite jedni drugima. Svucite staru osobnost i njezina djela" (Kolosiji 3: 9).

Ostale zabrane:

"Stoga smatram da ne treba stvarati neprilike onima iz drugih naroda koji se obraćaju k Bogu,  nego im treba napisati da se uzdržavaju od onoga što je okaljano idolima, od bluda, od udavljenoga i od krvi" (Djela apostolska 15:19,20,28,29).

Stvari koje su zagađen od idoli: To su "stvari" koje se odnose na vjerske postupke suprotne Bibliji, slavlju poganskih blagdana. To može biti vjerski ritual prije klanja ili jedenja mesa: "Jedite sve meso što se prodaje na tržnici i ništa ne ispitujte radi savjesti. Jer “Jehovi pripada zemlja i sve što je na njoj”. Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite sve što se stavi pred vas, ništa ne ispitujući radi savjesti. Ali ako vam tko kaže: “Ovo je bilo žrtvovano”, ne jedite radi onoga koji vas je upozorio i radi savjesti. Pritom ne mislim na tvoju savjest, nego na savjest onoga drugoga. Jer zašto da moju slobodu sudi tuđa savjest? Ako jedem i pritom zahvaljujem Bogu, zašto da se o meni loše govori zbog onoga za što zahvaljujem Bogu?" (1. Korinćanima 10:25-30).

Što se tiče vjerskih praksi koje Biblija osuđuje: "Ne uprežite se u nejednak jaram s nevjernicima. Jer što je zajedničko pravednosti i bezakonju? Ili kakvo zajedništvo ima svjetlo s tamom? Nadalje, može li vladati sklad između Krista i Belijala? Ili što je zajedničko vjerniku i nevjerniku? I kako se hram Božji slaže s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što je Bog rekao: “Prebivat ću među njima i biti među njima i bit ću Bog njihov, a oni će biti narod moj.” “‘Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se’, kaže Jehova, ‘i ne dotičite više ništa nečisto’, ‘i ja ću vas primiti.’” “‘I bit ću vam otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri’, kaže Jehova, Svemogući" (2. Korinćanima 6:14-18).

Nemojte prakticirati idolopoklonstvo. Potrebno je uništiti sve idolopokusne predmete ili slike, križeve, statue u vjerske svrhe (Matej 7: 13-23). Nemojte prakticirati ocultizam: proricanje, magija, astrologija ... Svi objekti povezani s okultizmom moraju biti uništeni (Djela 19:19, 20).

Ne treba prakticirati vjerske proslave koje ne poštuju biblijska načela (1. Korinćanima 10: 20-22). Nemojte gledati filmove ili pornografske ili nasilne i ponižavajuće slike. Oduprijeti se kockanju, uporabi droga, kao što su marihuana, betel, duhan, višak alkohola, orgije: "Zato vas, braćo, usrdno molim samilošću Božjom da date svoja tijela kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, da služite Bogu koristeći svoj razum" (Rimljanima 12,1, Matej 5: 27-30, Psalam 11: 5).

Seksualna nemoralnost (brakolomstvo): preljub, neudani spol (muško / ženski), muška i ženska homoseksualnost i perverzna seksualna praksa: "Pa zar ne znate da nepravednici neće naslijediti kraljevstvo Božje? Ne zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni muškarci koji se upuštaju u neprirodno općenje, ni muškarci koji liježu s muškarcima, ni lopovi, ni pohlepni, ni pijanice, ni oni koji pogrdno govore o drugima, ni iznuđivači neće naslijediti kraljevstvo Božje" (1. Korinćanima 6:9,10). "Brak neka bude častan u svih i bračna postelja neka bude neokaljana, jer će Bog suditi bludnicima i preljubnicima" (Hebrejima 13:4).

Biblija osuđuje poligamiju, bilo tko u ovoj situaciji koji želi vršiti Božju volju, mora ispraviti svoju situaciju ostajući jedino sa svojom prvom ženom s kojom se oženio (1 Timoteju 3: 2 "muž jednoga žena „). Masturbacija je zabranjena u Bibliji: "Usmrtite, dakle, ono što je zemaljsko u udovima vašim: blud, nečistoću, spolnu požudu, zlu želju i lakomost, koja je idolopoklonstvo" (Kološanima 3:5).

Zabranjeno je jesti krv, čak iu terapijskim uvjetima (transfuzija krvi): "Samo ne smijete jesti mesa s dušom njegovom — s krvi njegovom!" (1. Mojsijeva 9:4).

Sve što je Biblija osudila nisu navedene u ovoj biblijskoj studiji. Kršćanin koji je dostigao zrelost i dobro poznavanje biblijskih načela, znat će razliku između "dobra" i "zla", čak i ako nije izravno napisana u Bibliji: "A čvrsta je hrana za zrele, za one kojima je moć zapažanja iskustvom izvježbana za razlikovanje dobra i zla" (Hebrejima 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Share this page