Veze (u plavoj boji) na jeziku po vašem izboru, usmjeravaju vas na drugi članak napisan na istom jeziku. Plavi linkovi napisani na engleskom jeziku, usmjeravaju vas na članak na engleskom. U ovom slučaju možete odabrati i na još tri jezika: španjolski, portugalski i francuski.

1 - Prema Otkrivenju 11:19 velika nevolja dogodit će se 10. etanima (tišrija). Ezekiel, poglavlja 38 i 39 govore proročki izvještaj o velikoj nevolji. Očito, sam po sebi ovaj podatak ne daje nam godinu (Dodatak 1 (članci na engleskom, španjolskom, portugalskom i francuskom (koristite google prijevod)).

 

„Ali narodi su se razgnjevili, a ti si pokazao svoj gnjev i došlo je vrijeme da se sudi mrtvima i da se da nagrada tvojim robovima, prorocima, te svetima i onima koji se boje tvog imena, malima i velikima, i da se unište oni koji uništavaju zemlju.” Tada se otvorilo svetište Božjeg nebeskog hrama i pokazao se kovčeg Božjeg saveza u svetištu njegovog hrama. I sijevale su munje, razlijegali se glasovi, udarali su gromovi, nastao je potres i padala je velika tuča” (Otkrivenje 11:18,19). Ovaj tekst prikazuje iznenadnu viziju Kovčega saveza koja je prethodila Velikoj nevolji. Sada, kao u viziji Ezekiela 9:3, Zavjetni kovčeg bio je vidljiv samo 10. tišrija (Etanim), na dan dramatične proslave Dana pomirenja.

 

2 - Prema Ezekielu 39:12-14, godina (biblijskog (židovskog) kalendara) koja će odgovarati velikoj nevolji, bit će lunisolarna, to jest, postojat će 13. interkalarni mjesec (véadar) ( Aneks 2 i Aneks 2 BIS (članci na engleskom, španjolskom, portugalskom i francuskom (koristite google prijevod)).

 

Knjiga Ezekiela spominje da će godina u kojoj će se dogoditi Velika nevolja biti lunisolarna, s 13 mjeseci, prema židovskom kalendaru. U Ezekielu, 38. i 39. poglavlju imamo proročki izvještaj o događajima prije, tijekom i nakon Velike nevolje. On spominje sedmomjesečno razdoblje čišćenja Zemlje, nakon Velike nevolje: „Izraelci će ih pokapati sedam mjeseci kako bi očistili zemlju.  Pokapat će ih sav narod i to će im donijeti slavu u dan kad se proslavim’, kaže Svevišnji Gospodin Jehova. ‘Bit će odabrani ljudi da prolaze zemljom i da pokapaju tijela koja leže po zemlji kako bi je očistili. Pretraživat će je sedam mjeseci" (Ezekiel 39:12-14). Kako nas ova jednostavna informacija navodi da shvatimo da bi to bila lunisolarna godina od 13 mjeseci?

 

Prema Otkrivenju 11:19 velika će se nevolja dogoditi 10. tišrija. Ezekiel, poglavlja 38 i 39 govore proročki izvještaj o velikoj nevolji. Zatim, na kraju sedam mjeseci spomenutih u Ezekielu 39:12-14, zapisano je da je prorok imao viziju Hrama koji predstavlja vlast Kraljevstva Božjeg na zemlji, 10. nisana: "Dvadeset i pete godine našeg izgnanstva, a četrnaeste godine otkako je grad pao, početkom te godine, desetog dana prvog mjeseca, upravo tog dana obuzeo me Jehovin duh i Bog me odveo u grad" (Ezekiel 40:1). Početak godine u biblijskom kalendaru bio je nisan, a deseti dan odgovara 10. nisanu.

 

Obično od 10 tišrija (etanima) do 10 nisana ima samo 6 mjeseci. Činjenica da Ezekiel (39:12-14) spominje 7 mjeseci znači da će u godini velike nevolje biti umetnut trinaesti mjesec, prije nisana, to jest Veadar (ili Adar II). Godina velike nevolje bit će lunisolarna i trajat će 13 mjeseci. Godina 2023/2024 bit će luni-solarna, odnosno bit će dodat mjesec Adar II (ili Veadar).

 

Stranica s detaljnim objašnjenjem datuma (koristite google prevoditelj):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889

"Pametan čovjek vidi zlo i skloni se, a ludi idu dalje i trpe kaznu"

(Izreke 27,12)

Kako se približava velika nevolja, "kaznu",

što učiniti kako bismo se pripremili, "sakriti"?

Što učiniti prije tijekom i nakon velike nevolje? Ovaj će se prvi dio temeljiti na duhovnoj pripremi, pred velika nevolja.

Duhovna priprema prije velika nevolja

"I svatko tko prizove ime Jehovino bit će spašen"

(Joel 2, 32)

Voljeti Boga znači prepoznati da On ima ime: Jehova (YHWH) (Matej 6: 9 „Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime tvoje!”) (The Revealed Name).

Kao što je istaknuto Isus Krist, najveća zapovijed ljubavi prema Bogu: „On mu je odgovorio: “‘Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!’ To je najveća i prva zapovijed. Druga, slična toj, jest ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’ Na tim se dvjema zapovijedima temelji sav Zakon i Proroci" (Matej 22,37.38) (Worship Jehovah; In Congregation).

Ta ljubav prema Bogu prolazi kroz dobar odnos s Njim, kroz molitvu. Isus Krist je dao poseban savjet da se moli Bogu u Matej 6:

„Tako i kad se molite, ne budite kao licemjeri. Jer oni se vole moliti stojeći u sinagogama i na velikim raskrižjima da bi ih vidjeli ljudi. Zaista, kažem vam, već su primili plaću svoju. A ti, kad se moliš, uđi u svoju najskrovitiju sobu i zatvori vrata pa se pomoli Ocu svojemu koji je u tajnosti. Tada će ti Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratiti. A kad se molite, ne govorite uvijek jedno te isto, kao što čine neznabošci, jer oni misle da će biti uslišeni zato što koriste mnogo riječi. Zato nemojte biti kao oni, jer Bog, Otac vaš, zna što vam treba i prije nego što ga zamolite. Molite se, dakle, ovako: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime tvoje! Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš za ovaj dan daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od Zloga!’ Jer ako vi oprostite ljudima njihove prijestupe, i vaš će Otac nebeski oprostiti vama. Ali ako vi ne oprostite ljudima njihove prijestupe, ni Otac vaš neće vama oprostiti vaše prijestupe" (Matej 6: 5-15).

Jehova Bog zahtijeva da naš odnos s njim je isključiva, to jest, on ne želi pitati još jedan „boga”: „Ne, nego kažem da ono što neznabošci žrtvuju, demonima žrtvuju, a ne Bogu. A ja ne želim da vi imate išta zajedničko s demonima. Ne možete piti čašu Jehovinu i čašu demonsku. Ne možete jesti sa “stola Jehovina” i sa stola demonskoga. Ili “zar izazivamo ljubomoru Jehovinu”? Zar smo jači od njega?" (1. Korinćanima 10: 20-22).

Ako volimo Boga, mi također treba ljubiti bližnjega: „Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav” (1 Ivan 4, 8) (The Sacred Life).

Ako volimo Boga, imat ćemo dobro ponašanje: „Rekao ti je, čovječe zemaljski, što je dobro. I traži li Jehova, Bog tvoj, od tebe išta osim da postupaš pravedno, ljubiš dobrotu i skromno hodiš s njim?" (Mihej 6,8).

Ako volimo Boga, mi ćemo izbjegavati ponašanje koje ne odobrava: „Pa zar ne znate da nepravednici neće naslijediti kraljevstvo Božje? Ne zavaravajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni muškarci koji se upuštaju u neprirodno općenje, ni muškarci koji liježu s muškarcima, ni lopovi, ni pohlepni, ni pijanice, ni oni koji pogrdno govore o drugima, ni iznuđivači neće naslijediti kraljevstvo Božje" (1. Korinćanima  6:9,10) (Podučavanje Biblije (zabranjeno u Bibliji)).

Ljubiti Boga je prepoznati da On ima Sina, Isusa Krista. Moramo ga voljeti i imati vjeru u njegovu žrtvu koja dopušta oprost naših grijeha. Isus Krist je jedini put u vječni život i Bog želi priznati: „Isus mu je odgovorio: “Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim preko mene" i. „A da bi dobili vječni život, trebaju dobro upoznati tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista” (Ivan 14:6, 17: 3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

Ljubiti Boga je prepoznati da nam On govori (posredno), pomoću svoje Riječi Bibliju. Moramo ga svakodnevno čitati kako bismo bolje upoznali Boga i njegovog sina Isusa Krista. Biblija je naš vodič koji nam je Bog dao: „Riječ je tvoja svjetiljka nozi mojoj+i svjetlo stazi mojoj” (Psalam 119: 105). Biblija Online je dostupan na web stranici i nekih biblijskih odlomaka kako bi se bolje uživati ​​njegov savjet (Matej poglavlja 5-7: The Govor na Gori, knjigu Psalama, Izreke, četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Ivan i mnoge druge spisi (2 Timoteju 3: 16,17)) (Read the Bible Daily; Podučavanje Biblije).

Dio 2

Što učiniti tijekom velika nevolja

Prema Bibliji postoje pet važnih uvjeta koji će nam omogućiti da dobijemo Božju milost tijekom velike nevolje:

1 - Pozivati ime Jahvino molitvom: "I svatko tko prizove ime Jehovino bit će spašen" (Joel 2: 32).

2 - Imajte vjeru vrijednost iskupljenja Krvi Kristove da dobije oprost naših grijeha: "I rekao mi je: “To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje duge haljine i ubijelili+ ih u krvi Janjetovoj" (Otkrivenje 7: 9-17).

Velika nevolja će biti dramatičan trenutak za čovječanstvo: bit će vrijeme žalost.

3 - Tugovati Kristova smrt koja, će dopustiti našem opstanku: „I izlit ću na dom Davidov i na stanovnike Jeruzalema duh milosti i molitve, i gledat će u onoga kojega su proboli, naricat će za njim kao što se nariče za sinom jedincem, i gorko će ga oplakivati kao što se oplakuje prvorođenca. U taj dan bit će veliko naricanje u Jeruzalemu, kao naricanje u Hadadrimonu u dolini megidskoj" (Zaharija 12: 10,11).

Ako je očigledno da je taj tekst ispunjen nakon Kristove smrti, kontekst poglavlja Zechariah poglavlja od 12 do 14 odnosi se na velike nevolje. Pojam „kao naricanje u Hadadrimonu u dolini megidskoj” potvrđuje da je ovaj lament će se u vrijeme velike nevolje (usporedi Otkrivenje 16: 16 „I skupili su ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon").

Jehova Bog će se smilovati ljudima koji neće imati žaljenje za tim prastarim zlom ljudskim sustavom, prema Ezekielu 9: „I rekao mu je Jehova: “Prođi po gradu, po Jeruzalemu, i obilježi znakom čela ljudi koji tuguju i plaču zbog svih gadosti koje se čine usred njega!" (Ezekijel 9: 4, usporedite s Kristovom preporukom "Sjetite se žene Lotove!". Umrla je zbog "žaljenja" onoga što je ostavila (Luka 17:32)).

Ova tužnja bit će popraćena s dva posljednja božanska zahtjeva za vrijeme velika nevolja:

4 - Post: "Zapušite u rog na Sionu! Proglasite sveti post! Sazovite svečani skup! Okupite narod! Posvetite zajednicu! Sazovite starce! Okupite djecu i dojenčad!" (Joel 2: 15,16, opći kontekst ovoga teksta velika nevolja (Joel 2: 1,2)).

5 - Seksualna apstinencija: "Neka mladoženja izađe iz odaje svoje i nevjesta iz odaje svoje svadbene!" (Joel 2:16). Ova preporuka se ponavlja na slično grafički način u proroštvu Zakarija 12. poglavlja, koji slijedi "kao naricanje u Hadadrimonu u dolini megidskoj": "I zemlja će naricati, svaka porodica zasebno: porodica doma Davidova zasebno i žene njihove zasebno, porodica doma Natanova zasebno i žene njihove zasebno" (Zaharija 12: 12-14). Izraz "njihova žena odvojeno" metaforički je izraz seksualne apstinencije.

Dio 3

Što učiniti nakon velika nevolja

Postoje dvije velike božanske preporuke:

1 - Svjetsko ispunjenje blagdan sjenica, koji će biti svjetski oslobođenje od posljedica grijeha:

"I tko god ostane od svih naroda koji dođu na Jeruzalem, dolazit će iz godine u godinu da se pokloni Kralju, Jehovi nad vojskama, i da slavi Blagdan sjenica" (Zaharija 14:16)

2 - Čišćenje zemlje 7 mjeseci nakon velika nevolja, do 10 Nisan (Židovski kalendarski mjesec) (Ezekijel 40: 1,2): "I pokapat će ih dom Izraelov sedam mjeseci da očisti zemlju" (Ezekijel 39:12).

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite dodatne informacije, ne ustručavajte se kontaktirati s web-lokacijom ili Twitterovim računom na web-mjestu. Neka Bog blagoslovi čista srca kroz Sina Isusa Krista. Amen (Ivan 13: 10).

Share this page