តំណភ្ជាប់ (ជាពណ៌ខៀវ) ជាភាសាដែលអ្នកជ្រើសរើសនាំអ្នកទៅអត្ថបទផ្សេងទៀតដែលសរសេរជាភាសាដូចគ្នា។ តំណភ្ជាប់ខៀវបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដឹកនាំអ្នកទៅអត្ថបទមួយជាភាសាអង់គ្លេស។ ក្នុងករណីនេះអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបានពីបីភាសាផ្សេងទៀតដូចជាអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់និងបារាំង។

ការប្រារព្ធពិធីរំលឹកនៃការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

១ - យោងទៅតាមវិវរណៈ ១១:១៩ទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងនឹងកើតឡើងនៅលើ ១០ ទីសរី​Ethanim (Tishri) ។ អេសេគាល ជំពូក​ទី ៣៨ និង ៣៩ ប្រាប់​ដំណើរ​រឿង​ទំនាយ​អំពី​ទុក្ខ​វេទនា​ជា​ខ្លាំង។ ជាក់ស្តែង ព័ត៌មាននេះមិនផ្តល់ឱ្យយើងនូវឆ្នាំទេ (ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ (អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ ព័រទុយហ្គាល់ និងបារាំង (ប្រើការបកប្រែ Google))។

 

“ប៉ុន្តែ ប្រជាជាតិ​នា​នា​នាំ​គ្នា​ក្រេវ​ក្រោធ ហើយ​លោក​ក៏​បង្ហាញ​កំហឹង​របស់​លោក។ រួច​ពេល​កំណត់​បាន​មក​ដល់ សម្រាប់​វិនិច្ឆ័យ​មនុស្ស​ស្លាប់ ហើយ​សម្រាប់​ឲ្យ​រង្វាន់​ដល់​ពួក​អ្នក​ប្រកាស​ទំនាយ​ដែល​ជា​ខ្ញុំ​បម្រើ​របស់​លោក​ និង​ដល់​ពួក​អ្នក​បរិសុទ្ធ ពួក​អ្នក​ដែល​កោត​ខ្លាច​នាម​របស់​លោក ហើយ​ដល់​អ្នក​ធំ​និង​អ្នក​តូច ព្រម​ទាំង​សម្រាប់​បំផ្លាញ​ពួក​អ្នក​ដែល​កំពុង​បង្ខូច​ផែនដី​»។​រួច​មក បន្ទប់​បរិសុទ្ធ​នៅ​វិហារ​របស់​ព្រះ​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​បាន​ត្រូវ​បើក​ឡើង ហើយ​ក្នុង​បន្ទប់​បរិសុទ្ធ​នោះ ឃើញ​មាន​ហឹប​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​របស់​លោក ក៏​មាន​ផ្លេក​បន្ទោរ សំឡេង​និយាយ ផ្គរ​លាន់ រញ្ជួយ​ផែនដី និង​មាន​ដុំ​ទឹក​កក​ធ្លាក់​មក​យ៉ាង​ខ្លាំង” (វិវរណៈ ១១:១៨,១៩)។ អត្ថបទនេះបង្ហាញពីការនិមិត្តភ្លាមៗនៃហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាមុនគ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង។ ឥឡូវនេះ ដូចនៅក្នុងការនិមិត្តនៃ អេសេគាល ៩:៣ ហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាអាចមើលឃើញតែនៅថ្ងៃទី ១០ ទីសរី​ Tishri (Ethanim) ដែលជាថ្ងៃនៃការប្រារព្ធពិធីដ៏អស្ចារ្យនៃថ្ងៃដង្វាយធួន។

 

២ - យោងទៅតាមអេសេគាល ៣៩:១២-១៤, ឆ្នាំ (នៃប្រតិទិនព្រះគម្ពីរ (សាសន៍យូដា)) ដែលត្រូវគ្នានឹងគ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងនឹងក្លាយជា "ព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យ" ។ វានឹងមានដប់បីខែជាមួយ "veadar" (ឧបសម្ព័ន្ធទី ២ និងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ BIS (អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ ព័រទុយហ្គាល់ និងបារាំង (ប្រើ Google បកប្រែ)) ។

 

សៀវភៅអេសេគាលបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំដែលទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងនឹងកើតឡើង "ព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យ" ដែលមានដប់បីខែយោងទៅតាមប្រតិទិនរបស់ជនជាតិយូដា។ នៅ​ក្នុង​អេសេគាល ជំពូក​ទី ៣៨ និង ៣៩ យើង​មាន​ដំណើរ​រឿង​ទំនាយ​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​មុន អំឡុង​ពេល និង​ក្រោយ​គ្រា​ទុក្ខ​វេទនា​ជា​ខ្លាំង។ លោក​បាន​លើក​ឡើង​អំពី​រយៈ​ពេល​ប្រាំពីរ​ខែ​នៃ​ការ​សម្អាត​ផែនដី បន្ទាប់​ពី​គ្រា​ទុក្ខ​វេទនា​ជា​ខ្លាំង៖ «ពូជ​ពង្ស​អ៊ីស្រាអែល​នឹង​ចំណាយ​ពេល​អស់​៧​ខែ​កប់​សាក​សព​ទាំង​នោះ ដើម្បី​សម្អាត​ស្រុក​ទាំង​មូល។  បណ្ដា​ជន​ទាំង​អស់​ក្នុង​ស្រុក នឹង​នាំ​គ្នា​កប់​សាក​សព​ពួក​គេ ហើយ​នេះ​នឹង​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​ស្រុក​ល្បី​ឈ្មោះ នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​ខ្ញុំ​លើក​តម្កើង​ខ្លួន​ខ្ញុំ›។ នេះ​ជា​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ជា​ម្ចាស់​ដ៏​ឧត្ដម​បំផុត។ «​‹គេ​នឹង​ចាត់​មនុស្ស​ឲ្យ​ដើរ​ពិនិត្យ​មើល​ស្រុក​នោះ​ឥត​ដាច់ និង​ឲ្យ​កប់​សាក​សព​ដែល​សេស​សល់​នៅ​លើ​ដី ដើម្បី​សម្អាត​ស្រុក​ទាំង​មូល។ ពួក​គេ​នឹង​បន្ត​ស្វែង​រក​សាក​សព​អស់​រយៈ​ពេល​៧​ខែ» (អេសេគាល ៣៩:១២-១៤)។ តើ​ព័ត៌មាន​សាមញ្ញ​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​យល់​យ៉ាង​ណា​ថា​វា​នឹង​ជា​ឆ្នាំ "ព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យ" នៃ​ខែ ១៣?

 

យោងតាមវិវរណៈ ១១:១៩ទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងនឹងកើតឡើងនៅលើ ១០ ទីសរី​​​ (Tishri)។ អេសេគាល ជំពូក​ទី ៣៨ និង ៣៩ ប្រាប់​ដំណើរ​រឿង​ទំនាយ​អំពី​ទុក្ខ​វេទនា​ជា​ខ្លាំង។ បន្ទាប់មក នៅចុងបញ្ចប់នៃប្រាំពីរខែដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុង អេសេគាល ៣៩:១២-១៤ វាត្រូវបានសរសេរថា ព្យាការីមានការនិមិត្តអំពីព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ដែលតំណាងឱ្យការគ្រប់គ្រងនៃព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះនៅលើផែនដី នៅថ្ងៃទី ១០ ខែណែសាន៖ "នា​ដើម​ឆ្នាំ​ទី​២៥​ក្នុង​គ្រា​ដែល​យើង​ជាប់​ជា​ឈ្លើយ គឺ​នៅ​ឆ្នាំ​ទី​១៤​ក្រោយ​ពី​ក្រុង​យេរូសាឡិម​បាន​ត្រូវ​ផ្ដួល​រំលំ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ទី​១ ឫទ្ធានុភាព​របស់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​បាន​សណ្ឋិត​លើ​ខ្ញុំ រួច​លោក​បាន​យក​ខ្ញុំ​ទៅ​ក្រុង​នោះ" (អេសេគាល ៤០:១)។ ការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំនៅក្នុងប្រតិទិនព្រះគម្ពីរគឺខែណែសាន ហើយថ្ងៃទីដប់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែណែសាន។

 

ជាធម្មតាចាប់ពី ១០ ធីសរី (អេថានីម) ដល់ ១០ នីសាន មានរយៈពេលតែ ៦ ខែប៉ុណ្ណោះ។ ការពិតដែលថាអេសេគាល (៣៩:១២-១៤) និយាយអំពីខែ ៧ មានន័យថាឆ្នាំនៃទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងនឹងមានដប់បីខែជាមួយនឹងខែបន្ថែមមុនខែនីសានពោលគឺនិយាយថា Veadar (ឬ Adar II) ។ ឆ្នាំនៃមហាទុក្ខព្រួយនឹងជា "ព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យ" នៃដប់បីខែ។ ឆ្នាំ ២០២៣/២០២៤ នឹងក្លាយជា "ព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យទ" ដែលមានន័យថានឹងមានការបន្ថែមនៃខែ Adar II (ឬ Veadar) ។

 

ទំព័រពន្យល់លម្អិតនៃកាលបរិច្ឆេទ (ប្រើ Google បកប្រែ)៖

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


អ្វីដែលត្រូវធ្វើ?

បុរសឆ្លាតដែលបានឃើញអកុសលបានលាក់ខ្លួន។

មនុស្សដែលគ្មានបទពិសោធដែលបានឆ្លងកាត់បានទទួលការពិន័យ "

(សុភាសិត 27:12)

នៅពេលទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងខិតមកជិត«សំណាងអាក្រក់»,

អ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីត្រៀមខ្លួនយើង "ដើម្បីលាក់"?

តើអ្វីដែលត្រូវធ្វើមុនពេលនិងក្រោយគ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង? ផ្នែកដំបូងនេះនឹងត្រូវបានផ្អែកលើការរៀបចំខាងវិញ្ញាណមុនពេលមានទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង។

ការរៀបចំខាងវិញ្ញាណមុនគ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង

«អ្នកណាដែលហៅរកនាមព្រះយេហូវ៉ានឹងមានសុវត្ថិភាពហើយច្បាស់»

(យ៉ូអែល 2:32)

ការស្រឡាញ់ព្រះគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រង់មានព្រះនាមថា: ព្រះយេហូវ៉ា (យហវ) (ម៉ាថាយ 6: 9 "ឱ​បិតា​របស់​យើង​ដែល​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌ សូម​ឲ្យ​នាម​របស់​លោក​បាន​បរិសុទ្លឺ") ។

ជាការគូសបញ្ជាក់ដោយព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាបញ្ញត្ដិសំខាន់គឺការស្រឡាញ់ព្រះថា: «លោកបាននិយាយថា: «លោក​មាន​ប្រសាសន៍​ទៅ​គាត់​ថា៖ «‹អ្នក​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ជា​ព្រះ​របស់​អ្នក ឲ្យ​អស់ពី​ដួង​ចិត្ដ អស់ពី​ព្រលឹង ហើយ​អស់ពី​សមត្ថភាព​រិះ​គិត›។ ៣៨  នេះ​ជា​បញ្ញត្ដិ​ទី​មួយ ហើយ​ជា​បញ្ញត្ដិ​សំខាន់​ជាង​គេ។ ៣៩  បញ្ញត្ដិ​សំខាន់​ទី​ពីរ​ក៏​ស្រ​ដៀង​នឹង​នេះ​ដែរ គឺ៖ ‹អ្នក​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​អ្នក​ជិត​ខាង​ដូច​ស្រឡាញ់​ខ្លួន​អ្នក›។ ៤០  បញ្ញត្ដិ​ទាំង​ពីរ​នេះ​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ​ច្បាប់​ទាំង​មូល​និង​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ពួក​អ្នក​ប្រកាស​ទំនាយ» (ម៉ាថាយ 22: 37-40) (The Revealed Name; Worship Jehovah; In Congregation)។

សេចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះនេះឆ្លងកាត់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទ្រង់តាមរយៈការអធិស្ឋាន។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ដល់ដំបូន្មានជាក់លាក់ដើម្បីអធិស្ឋានទៅព្រះត្រឹមត្រូវនៅម៉ាថាយ 6:

"ម្យ៉ាង​ទៀត ពេល​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​អធិដ្ឋាន អ្នក​មិន​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច​មនុស្ស​លាក់​ពុត​ទេ ពីព្រោះ​ពួក​គេ​ចូល​ចិត្ដ​ឈរ​អធិដ្ឋាន​ក្នុង​សាលា​ប្រជុំ ហើយ​នៅ​កាច់​ជ្រុង​ផ្លូវធំៗ ដើម្បី​ឲ្យ​មនុស្ស​ឃើញ។ ខ្ញុំ​ប្រាប់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ការ​ពិត​ថា ពួក​គេ​បាន​ទទួល​រង្វាន់​គ្រប់​សព្វ​ហើយ។ ៦  ក៏​ប៉ុន្ដែ ពេល​ដែល​អ្នក​អធិដ្ឋាន ចូរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ហើយ​បិទ​ទ្វារ សឹម​អធិដ្ឋាន​ជម្រាប​បិតា​របស់​អ្នក ដែល​ស្ថិត​នៅ​ទី​ស្ងាត់​កំបាំង។ នោះ​បិតា​របស់​អ្នក ដែល​មើល​ពី​ទី​ស្ងាត់​កំបាំង​នឹង​ផ្ដល់​រង្វាន់​ឲ្យ​អ្នក។ ៧  ក៏​ប៉ុន្ដែ ពេល​ដែល​អធិដ្ឋាន កុំ​ពោល​ពាក្យ​ដដែលៗ ដូច​ជន​ជាតិ​ដទៃ​ឡើយ ព្រោះ​ពួក​គេ​នឹក​ស្មានថា ព្រះ​នឹង​ស្តាប់​ពួក​គេ​ដោយ​សារបាន​ពោល​ពាក្យ​ជា​ច្រើន។ ៨  ដូច្នេះ កុំ​ធ្វើ​តាម​ពួក​គេ​ឡើយ ព្រោះ​ព្រះ​ដែល​ជា​បិតា​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ជ្រាប​ពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ មុន​អ្នក​សុំ​ទៅ​ទៀត។ ៩  «ដូច្នេះ អ្នក​រាល់​គ្នា​ត្រូវ​អធិដ្ឋាន​តាម​របៀប​នេះ​វិញ៖ «‹ឱ​បិតា​របស់​យើង​ដែល​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌ សូម​ឲ្យ​នាម​របស់​លោក​បាន​បរិសុទ្ធ។ ១០  សូម​ឲ្យ​រាជាណាចក្រ​របស់​លោក​បាន​មក​ដល់។ សូម​ឲ្យ​បំណងប្រាថ្នា​របស់​លោក​បាន​សម្រេច​នៅ​ផែនដី ដូច​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ដែរ។ ១១  សូម​ផ្ដល់​អាហារ* ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ។ ១២  សូម​អភ័យទោស​ចំពោះ​ការ​ខុស​ឆ្គង​របស់​យើង ដូច​យើង​បាន​អភ័យទោស​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​បាន​ធ្វើ​ខុស​នឹង​យើង​ដែរ។* ១៣  សូម​កុំ​ឲ្យ​យើង​ចាញ់​សេចក្ដី​ល្បួង​ឡើយ* តែ​សូម​សង្គ្រោះ​យើង​ឲ្យ​រួច​ពី​មេកំណាច​វិញ›។ ១៤  «ពីព្រោះ បើ​អ្នក​អភ័យទោស​ចំពោះ​កំហុស​របស់​អ្នក​ឯ​ទៀត នោះ​បិតា​របស់​អ្នក​ដែល​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ក៏​នឹង​អភ័យទោស​ឲ្យ​អ្នក​ដែរ។ ១៥  ក៏​ប៉ុន្ដែ បើ​អ្នក​រាល់គ្នា​មិន​អភ័យទោស​ចំពោះ​កំហុស​របស់​អ្នក​ឯ​ទៀត​ទេ នោះ​បិតា​របស់​អ្នក​ក៏​មិន​អភ័យទោស​ចំពោះ​កំហុស​របស់​អ្នក​ដែរ» (ម៉ាថាយ 6: 5-15)។

យើងត្រូវអធិដ្ឋានតែព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះ «ទេ! ប៉ុន្ដែ​ខ្ញុំ​ប្រាប់​ថា អ្វីៗ​ដែល​ប្រជាជាតិ​នានា​សែន ពួក​គេ​សែន​ពួក​វិញ្ញាណ​កំណាច មិន​មែន​បូជា​ដល់​ព្រះ​ទេ ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​រួម​ចំណែក​ជា​មួយ​នឹង​ពួក​វិញ្ញាណ​កំណាច​ឡើយ។ ២១  អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​អាច​ផឹក​ពី​ពែង​របស់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ផង​និង​ពី​ពែង​របស់​ពួក​វិញ្ញាណ​កំណាច​ផង​បាន​ទេ។ អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​អាច​បរិភោគ​ពី​«តុ​របស់​ព្រះ​យេហូវ៉ា»​ផង​និង​ពី​តុ​របស់​ពួក​វិញ្ញាណ​កំណាច​ផង​បាន​ឡើយ។ ២២  ឬ​«តើ​យើង​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទាស់​ចិត្ដ?» យើង​មិន​មែន​ខ្លាំង​ជាង​លោក​ទេ មែន​ទេ?» (កូរិនថូសទី 1 10: 20-22) ។

បើយើងស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលយើងគួរស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើងថា: «អ្នកណាមិនចេះស្រឡាញ់មិនបានស្គាល់ព្រះនោះទេព្រោះព្រះជាសេចក្ដីស្រឡាញ់» (យ៉ូហានទី 1 4: 8) (The Sacred Life)។

ប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះយើងព្យាយាមដើម្បីផ្គាប់ទ្រង់ដោយមានឥរិយាបថល្អ។ "គាត់បានបើកសម្ដែងដល់អ្នក, មនុស្សអើយតើមានអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាតម្រូវពីអ្នក, ប្រសិនបើមិនបាននៅក្នុងការអនុវត្ត យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់សន្ដោសប្រណីហើយដើរដោយសុភាពរាបសារជាមួយនឹងព្រះនៃឯង "។ (មីកា 6: 8) ។

ប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងនឹងជៀសវាងពីអាកប្បកិរិយាអាក្រក់:

«ចុះ​តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​ដឹង​ទេ​ឬ​ថា មនុស្ស​មិន​សុចរិត​នឹង​មិន​ទទួល​រាជាណាចក្រ​របស់​ព្រះ​ជា​មត៌ក? កុំ​ច្រឡំ​ឲ្យ​សោះ។ អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ដ​អំពើ​ប្រាសចាក​សីលធម៌​ខាង​ផ្លូវ​ភេទ* អ្នក​ដែល​គោរព​បូជា​រូប​ព្រះ អ្នក​ផិត​ក្បត់ បុរស​ដែល​សុខ​ចិត្ដ​បម្រើ​បុរស​ឯ​ទៀត​ខាង​ផ្លូវ​ភេទ បុរស​ដែល​រួម​ដំណេក​ជា​មួយ​នឹង​បុរស​ឯ​ទៀត ១០  ពួក​ចោរ មនុស្ស​លោភ​លន់ អ្នក​ប្រមឹក​ស្រា អ្នក​ជេរ​ប្រមាថ និង​អ្នក​គំរាម​យក​ទ្រព្យ នឹង​មិន​ទទួល​រាជាណាចក្រ​របស់​ព្រះ​ជា​មត៌ក​ឡើយ» (កូរិនថូសទី 1 6: 9 , 10) (ការបង្រៀនព្រះគម្ពីរមូលដ្ឋាន (ហាមក្នុងគម្ពីរ))។

ការស្រឡាញ់ព្រះគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ យើងត្រូវស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយមានជំនឿលើយញ្ញបូជារបស់ទ្រង់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការអត់ទោសបាបរបស់យើង។ យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីជីវិតអស់កល្បជានិច្ចហើយព្រះចង់ឱ្យយើងទទួលស្គាល់»ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថា: «លោក​យេស៊ូ​មាន​ប្រសាសន៍​ទៅ​គាត់​ថា៖ «ខ្ញុំ​ជា​ផ្លូវ ជា​សេចក្ដី​ពិត និង​ជា​ជីវិត។ គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​មក​ឯ​បិតា​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​បាន​ឡើយ លើក​លែង​តែ​អ្នក​នោះ​មក​តាម​ខ្» និង។ «ដើម្បី​បាន​ជីវិត​ដែល​គ្មាន​ទី​បញ្ចប់ ពួក​គាត់​ត្រូវ​ស្គាល់​លោក​ដែល​ជា​ព្រះ​ពិត​តែ​មួយ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់ ព្រម​ទាំង​យេស៊ូ​គ្រិស្ដ ដែល​លោក​បាន​ចាត់​ឲ្យ​មក» (យ៉ូហាន 14: 6; 17: 3) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ; អនុស្សាវរីយ៍នៃការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ (អត្ថបទ))។

ការស្រឡាញ់ព្រះគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងដោយប្រយោលតាមរយៈព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់។ យើងត្រូវអានវារាល់ថ្ងៃដើម្បីស្គាល់ព្រះនិងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ នេះគឺជាមគ្គុទេសក៍ក្នុងគម្ពីរថាព្រះរបស់យើងបានប្រទានដល់យើង: «ពាក្យរបស់អ្នកគឺជាចង្កៀងដល់ជើងរបស់ខ្ញុំនិងជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំ» (ទំនុកដំកើង 119: 105) (Read the Bible Daily)។ ព្រះគម្ពីរលើបណ្តាញគឺអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រនិងការអនុម័តគម្ពីរប៊ីបមួយចំនួនដើម្បីរីករាយនឹងដំបូន្មានរបស់គាត់បានល្អប្រសើរ (ម៉ាថាយជំពូក 5-7: ធម្មទាននៅលើភ្នំ, គម្ពីរទំនុកតម្កើងសុភាសិត, ដំណឹងល្អទាំងបួនម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយ៉ូហាននិង បទគម្ពីរព្រះគម្ពីរជាច្រើនទៀត (ធីម៉ូថេទី 2 3: 16,17) ។

ផ្នែកទី 2

អ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងគ្រាវេទនាដ៏ធំ

យោងទៅតាមព្រះគម្ពីរមានលក្ខខណ្ឌសំខាន់ប្រាំដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងទទួលបានសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់ព្រះក្នុងកំឡុងពេលមានទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង:

1 - ដើម្បីហៅព្រះនាមនៃព្រះយេហូវ៉ាតាមរយៈការអធិស្ឋាន: «អ្នកណាដែលហៅរកនាមព្រះយេហូវ៉ានឹងមានសុវត្ថិភាពហើយច្បាស់» (យ៉ូអែល 2:32) ។

2-ដើម្បីឱ្យមានជំនឿទៅលើតម្លៃនៃការលាងជំរះព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីទទួលបានការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់យើង: "អ្នក​ទាំង​នោះ​គឺជា​អ្នក​ដែល​ចេញ​ផុត​ពី​គ្រា​ទុក្ខវេទនា​ដ៏​ខ្លាំង ហើយ​ពួក​គេ​បាន​បោក​សម្អាត​អាវ​វែង​របស់​ពួក​គេ​ឲ្យ​ស​ក្នុង​ឈាម​របស់​កូន​ចៀម" (វិវរណៈ 7: 9-17) ។ អត្ថបទគម្ពីរនេះពន្យល់ថាមនុស្សមួយហ្វូងធំដែលនឹងរួចរស់ជីវិតពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនឹងមានជំនឿលើតម្លៃនៃសេចក្ដីមេត្ដាករុណានៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទសំរាប់ការអត់ទោសបាប។

គ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងនឹងជាគ្រាដ៏សែនសំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិ។ ព្រះយេហូវ៉ានឹងសុំ«បរិទេវ»សម្រាប់ពួកអ្នកដែលនឹងរួចរស់ជីវិតពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំ។

3-ព្រះយេហូវ៉ានឹងសូមឱ្យយើងយំចំពោះការសុគតរបស់កូនប្រុសរបស់ទ្រង់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការអត់ទោសបាប: «យើង​នឹង​ចាក់​បង្ហូរ​វិញ្ញាណ​មក​លើ​រាជវង្ស​របស់​ដាវីឌ និង​ប្រជាជន​ក្រុង​យេរូសាឡឹម ដើម្បី​អោយ​ពួក​គេ​មាន​ឆន្ទៈ​ល្អ ចេះ​អធិស្ឋាន។ ពួក​គេ​នឹង​សម្លឹង​មើល​មក​យើង ដែល​ពួក​គេ​បាន​ចាក់​ទម្លុះ។ ពួក​គេ​នឹង​កាន់​ទុក្ខ​ដូច​គេ​កាន់​ទុក្ខ​ព្រោះ​កូន​ប្រុស​តែ​មួយ​បាត់​បង់​ជីវិត។ ពួក​គេ​យំ​សោក​យ៉ាង​ជូរ​ចត់ ដូច​គេ​យំ​សោក​ស្រណោះ​សព​កូន​ប្រុស​ច្បង។ ១១ នៅ​ថ្ងៃ​នោះ​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម​នឹង​កាន់​ទុក្ខ​យ៉ាង​ធំ ដូច​គេ​កាន់​ទុក្ខ​ព្រះ​ហាដាដ-រីម៉ូន​នៅ​វាល​មេគីដោ» (សាការី 12: 10,11) ។

ប្រសិនបើវាច្បាស់ថាអត្ថបទនេះត្រូវបានបំពេញបន្ទាប់ពីការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះបរិបទនៃជំពូកទី 12 ដល់ជំពូក 14 គឺសំដៅទៅលើការបើកបង្ហាញនៃគ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង។ ពាក្យ "បរិទេវ Hadadrimmon ក្នុងច្រកភ្នំមេគីដោ»បញ្ជាក់ថាសោកសង្រេងនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលនៃគ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង (ប្រៀបធៀបវិវរណៈ 16: 16 «ហើយ​ពួក​គេ​បាន​ប្រមូល​ស្ដេច​ទាំង​នោះ​ទៅ​ឯ​កន្លែង​ដែល​ភាសា​ហេប្រឺ​ហៅ​ថា​ហាម៉ាគេដូន») ។

ព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្ហាញចិត្ដមេត្ដាដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ប្រព័ន្ធមនុស្សដ៏អយុត្ដិធម៌នេះ: «ព្រះអង្គ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា៖ «ចូរ​ដើរ​កាត់​ក្រុង​យេរូសាឡឹម ហើយ​គូស​សញ្ញា​ជើង​ក្អែក​លើ​ថ្ងាស​អស់​អ្នក​ដែល​ស្រែក​ថ្ងូរ និង​ព្រួយ​ចិត្ត​ដោយ​ឃើញ​អំពើ​គួរ​អោយ​ស្អប់​ខ្ពើម​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដែល​អ្នក​ក្រុង​នេះ​ប្រព្រឹត្» (អេសេគាល 9: 4)។

វានឹងមានបញ្ញត្ដិទី 2 ចុងក្រោយបំផុតក្នុងអំឡុងគ្រាទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង:

4 - ការតមអាហារ: "ចូរ​ផ្លុំ​ស្នែង​នៅ​ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន!ចូរ​ធ្វើ​ពិធី​តម​អាហារ​ដើម្បី​ញែក​ខ្លួន​ជា​សក្ការៈហើយ​ប្រកាស​ពិធី​បុណ្យ​យ៉ាង​ឱឡារិក!១៦ ចូរ​ហៅ​ប្រជាជន​មក​ជួបជុំ​គ្នាជា​អង្គ​ប្រជុំ​ដ៏វិសុទ្ធចូរ​ប្រមូល​ពួក​ចាស់​ទុំ​អោយ​មក​ជួបជុំ​គ្នាចូរ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​កូន​ក្មេងសូម្បី​តែ​ក្មេង​ដែល​នៅ​បៅ​ក៏​អោយ​វា​មក​ដែរ!" (យ៉ូអែល 2: 15,16 បរិបទទូទៅនៃអត្ថបទនេះគឺទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង (យ៉ូអែល 2: 1,2) )។

5 - ការមិនរួមភេទផ្លូវភេទ: «ចូរ​អោយ​គូ​ស្វាមី​ភរិយា​ថ្មោងថ្មី​ចេញ​ពី​បន្ទប់! » (យ៉ូអែល 2:15, 16) ។ « អ្នក​ស្រុក​ទាំង​មូល​នឹង​កាន់​ទុក្ខ​ដាច់​ឡែក​ពី​គ្នា តាម​អំបូរ​របស់​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន គឺ​ព្រះញាតិ​វង្ស​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ ប្រុសៗ​កាន់​ទុក្ខ​ដោយ​ឡែក ស្រីៗ​កាន់​ទុក្ខ​ដោយ​ឡែក អំបូរ​របស់​លោក​ណាថាន ប្រុសៗ​កាន់​ទុក្ខ​ដោយ​ឡែក ស្រីៗ​កាន់​ទុក្ខ​ដោយ​ឡែក។»  (សាការី 12: 12-14) ។ ពាក្យថា "ស្ត្រីដាច់ពីគ្នា" មានន័យថា ការមិនរួមភេទផ្លូវភេទ។

ផ្នែកទី 3

អ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីទុក្ខវេទនាជាខ្លាំង

មានអនុសាសន៍ដ៏ទេវភាពសំខាន់ពីរ:

1-ការសម្រេចទូទាំងពិភពលោកនៃពិធីបុណ្យខ្ទមដែលនឹងត្រូវបានរំដោះទូទាំងពិភពលោកពីឥទ្ធិពលនៃអំពើបាប:

«ហើយអស់ទាំងសាសន៍នៅទាស់នឹងក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះមហាក្សត្រនៃពួកពលបរិវារហើយនឹងប្រារព្ធបុណ្យនៃខ្ទម» (សាការី 14:16)។

2 - ការសម្អាតផែនដីអស់រយៈពេល 7 ខែបន្ទាប់ពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំរហូតដល់ថ្ងៃទី 10 ខែណែសាន (អេសេគាល 40: 1,2): «កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​នឹង​ចំណាយ​ពេល​ប្រាំពីរ​ខែ​សំរាប់​បញ្ចុះ​សព​ពួក​គេ ដើម្បី​ជំរះ​ស្រុក​អោយ​បាន​បរិសុទ្ធ» (អេសេគាល 39:12) ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងគេហទំព័រឬគណនី Twitter របស់គេហទំព័រនេះ។ សូមព្រះប្រទានពរដល់ដួងចិត្តសុទ្ធ (យ៉ូហាន 13:10) ។

Share this page