Kinh Thánh Online

Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ

Các liên kết (màu xanh lam) bằng ngôn ngữ bạn chọn, đưa bạn đến một bài viết khác được viết bằng cùng một ngôn ngữ. Các liên kết màu xanh được viết bằng tiếng Anh, hướng dẫn bạn đến một bài viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chọn từ ba ngôn ngữ khác: tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands

 Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti

עברי  ייִדיש  ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی     

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски                 

Hausa  Swahili  Afrikaans  Igbo  isiXhosa  Yorùbá  Zulu  አማርኛ  Malagasy  Soomaali

   हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa  Myanmar

ĐỂ LÀM GÌ ?

mục tiêu

Phải làm gì?

Giảng dạy cơ bản của Kinh Thánh

Jesus Christ the Only Path

The King Jesus Christ

Menu chính (tiếng Pháp)

Vui lòng nhấp vào liên kết để xem tóm tắt bài viết

Lễ kỷ niệm sự chết của Chúa Giêsu Kitô

"Vì Đấng Kitô là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi"

(I Cô-rinh-tô 5 :7)

Phương pháp Kinh Thánh để xác định ngày kỷ niệm ký ức về cái chết của Chúa Giêsu Kitô cũng giống như ngày lễ Vượt qua trong Kinh thánh. 14 Nisan (tháng theo lịch kinh thánh), ngày thứ mười bốn, từ mặt trăng mới (là ngày đầu tiên của tháng Nisan): "Vào chiều tối ngày 14 của tháng thứ nhất, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều tối ngày 21" (Xuất 12:18). "Buổi tối" tương ứng với ngày bắt đầu của ngày 14 Nisan. Trong Kinh thánh, ngày bắt đầu sau hoàng hôn, "buổi tối" ("Vậy có buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ nhất" (Sáng thế 1:5)). Điều này có nghĩa là khi một bảng thiên văn mặt trăng đề cập đến "trăng tròn" vào ngày 8 tháng 4 hoặc "mặt trăng mới" vào ngày 23 tháng 4, đó là khoảng thời gian giữa hai buổi tối ngày 7 tháng 4 và Ngày 22 tháng 4, sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời mọc vào ngày 8 và 23 tháng 4, khi mặt trăng thay đổi (http://pgj.pagesperso-orange.fr/calendar.htm (tiếng Pháp)).

Thi-thiên 81:1-3 (của Kinh thánh) cho phép chúng ta hiểu, không nghi ngờ gì nữa, ngày đầu tiên của mặt trăng mới là sự biến mất hoàn toàn của mặt trăng: "Hãy thổi tù và vào ngày trăng mới, Vào ngày trăng tròn, cho ngày lễ hội". Dựa trên tính toán này, ngày kỷ niệm cho cái chết của Chúa Giê-su Christ sẽ là Thứ Ba ngày 12 tháng 4 năm 2022 sau khi mặt trời lặn.

Văn bản này (Thi thiên 81:1-3) có đề cập đến "mặt trăng mới" của ngày 1 Ethanim (Tishri) khi còi được thổi (Số 10:10; 29:1). Đó là "trăng tròn" của 15 Ethanim (Tishri), thời gian của "bữa tiệc" vui vẻ (xem câu 1,2 và Phục truyền luật lệ ký 16:15). Trên cơ sở bảng thiên văn mặt trăng, quan sát như sau: Khi chúng ta coi rằng mặt trăng mới là sự biến mất hoàn toàn của nó (không có mặt trăng lưỡi liềm), trong mọi trường hợp, ngày 15 của tháng âm lịch rơi vào cả thời kỳ trăng tròn đầu tiên có thể quan sát được và trăng tròn thiên văn. Khi chúng ta xem xét rằng mặt trăng mới sẽ là quan sát của mặt trăng lưỡi liềm đầu tiên (là ngày đầu tiên của tháng), trong hầu hết các trường hợp, trăng tròn đầu tiên có thể quan sát được và trăng tròn thiên văn, tương ứng với đêm 12, 13 hoặc 14 của tháng, và hiếm khi là ngày 15 của tháng. Điều này có nghĩa là trong trường hợp này, vào ngày 15 của tháng, trong hầu hết các trường hợp, mặt trăng bắt đầu giai đoạn giảm dần (nó không còn là trăng tròn có thể quan sát được)... Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, Ngày đầu tiên của tháng, như mặt trăng mới, là sự biến mất hoàn toàn của mặt trăng (và không phải là sự xuất hiện của mặt trăng lưỡi liềm đầu tiên), theo Kinh thánh (Thi thiên 81:1-3).

Lễ Vượt Qua là mô hình yêu cầu thiêng liêng của Lễ Kỷ niệm Tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô : "Chúng là bóng của những điều sẽ đến, còn hình thật là Đấng Ki-tô" (Cô-lô-se 2:17). "Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật"  (Hê-bơ-rơ 10: 1) (The Reality of the Law).

Cắt bao quy đầu là cần thiết cho Lễ Vượt Qua : "Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu" (Xuất Hành 12 :48).

Vì các Kitô hữu không còn theo Luật Môsê, vì thế nó là "phép cắt bì tâm linh" của trái tim được yêu cầu để tưởng niệm cái chết của Chúa Jêsus Christ: "Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa" (Phục Truyền Luật Lệ 10 :16). Sứ đồ Phao-lô đã nói về "phép cắt bì tinh thần của trái tim":

"Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì, mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi, là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì; nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời" (Rô-ma 2:25-29).

"Sự cắt bì tâm linh của trái tim" là sự vâng lời đối với Đức Chúa Trời và là Con của Ngài, Chúa Jêsus Christ. Trái tim không chịu cắt bì đại diện cho điều ngược lại:

"Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy! Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó; các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy!" (Công Vụ Các Sứ đồ 7 :51-53) (Giảng Dạy Kinh Thánh (Bị Cấm trong Kinh Thánh)).

"Việc cắt bì tinh thần trong lòng" là cần thiết để tham gia vào việc kỷ niệm cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô: "Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy" (ICô-rinh-tô 11:28).

Theo bối cảnh tức thời của I Cô-rinh-tô 11, để nhìn vào chính mình là xem xét lương tâm trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ trước khi tham gia vào lễ kỷ niệm. Người Kitô hữu phải được tìm thấy trung tín và có lương tâm rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ.

Lời khuyên rõ ràng của Đấng Christ, để nuôi ý tượng về "xác thịt" của Người và "máu" của Người, là lời mời gọi tất cả các Kitô hữu trung tín ăn "bánh không men", tượng trưng cho "xác thịt" và uống cốc, đại diện cho "Máu" của mình. Sự tham gia này thậm chí là một điều kiện tiên quyết cho cuộc sống vĩnh cửu (Dù hy vọng Kitô giáo (trên trời hay trần thế)):

"Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Bởi đó, các ngươi Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời" (Giăng 6:48-58).

Vì thế, tất cả các Kitô hữu trung tín, bất kể hy vọng của họ trên thiên đường hay trần tục, đều phải tham dự vào bánh và rượu của sự tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô, đó là một lệnh truyền của Đấng Christ : "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. (...) Như Cha là đấng hằng sống đã phái tôi đến và tôi nhờ Cha mà sống, cũng vậy, ai ăn thịt tôi thì sẽ nhờ tôi mà sống" (Giăng 6:53,57) (The Heavenly Resurrection (144000); The Earthly Resurrection; The Great Crowd).

Đó chỉ là sự cử hành giữa những người theo tín hữu trung thành của Đấng Christ : "Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau" (I Cô-rinh-tô 11 :33) (In Congregation).

- Nếu bạn muốn tham gia vào lễ tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô và bạn không phải là Kitô hữu, bạn phải chịu phép báp têm, chân thành mong muốn tuân theo các điều răn của Chúa Kitô: "Vậy, hãy đi đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ tôi, làm phép báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và thần khí thánh, và dạy họ giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh em. Này! Tôi sẽ luôn ở cùng anh em cho đến khi thế gian này kết thúc" (Ma-thi-ơ 28: 19,20).

Làm thế nào để ăn mừng ký ức về cái chết của

Chúa Giêsu Kitô?

"Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi"

(Lu-ca 22:19)

Nghi thức tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu Kitô phải giống như Lễ Vượt qua Kinh thánh, giữa các Kitô hữu trung thành, cộng đoàn hoặc gia đình (Xuất 12: 48, Hê-bơ-rơ 10:1, Cô-lô-se 2:17; 1 Cô-rinh-tô 11:33). Sau lễ Vượt qua, Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập mô hình cho lễ kỷ niệm tương lai của sự tưởng nhớ về cái chết của mình (Lu-ca 22: 12-18). Họ đang ở trong những đoạn Kinh thánh, sách phúc âm:

- Ma-thi-ơ 26: 17-35.

- Mác 14: 12-31.

- Lu-ca 22: 7-38.

- Giăng chương 13 đến 17.

Trong quá trình chuyển đổi này, Chúa Giêsu Kitô đã rửa chân cho mười hai sứ đồ. Đó là một lời dạy bằng ví dụ: khiêm tốn với nhau (Giăng 13: 4-20). Tuy nhiên, sự kiện này không nên được coi là một nghi thức để thực hành trước khi kỷ niệm (so sánh Giăng 13:10 và Ma-thi-ơ 15: 1-11). Tuy nhiên, câu chuyện cho chúng ta biết rằng sau đó, Chúa Giê Su Ky Tô đã "anh ấy mặc vào quần áo ngoài". Do đó, chúng ta phải được mặc quần áo đúng cách (Giăng 13: 10a, 12 so với Ma-thi-ơ 22: 11-13). Nhân tiện, trên địa điểm hành quyết của Chúa Giêsu Kitô, những người lính đã lấy đi những bộ quần áo anh ta mặc tối hôm đó. Tài khoản của Giăng 19: 23,24 cho chúng ta biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô mặc một "trang phục bên trong liền mạch, được dệt từ trên đỉnh trong tất cả chiều dài của nó". Những người lính thậm chí không dám xé nó ra. Chúa Giêsu Kitô mặc quần áo chất lượng, phù hợp với tầm quan trọng của buổi lễ. Không đặt ra các quy tắc bất thành văn trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ phán xét tốt về cách ăn mặc (Hê-bơ-rơ 5:14).

Judas Iscariot rời đi trước buổi lễ. Điều này chứng tỏ rằng buổi lễ này chỉ được cử hành giữa các Kitô hữu trung thành (Ma-thi-ơ 26: 20-25, Mác 14: 17-21, Giăng 13: 21-30, câu chuyện của Luca không phải lúc nào cũng theo thứ tự thời gian, nhưng trong "a trật tự logic" (So sánh Lu-ca 22: 19-23 và Lu-ca 1: 3 "ngay từ đầu, để viết chúng theo thứ tự hợp lý"; 1 Cô-rinh-tô 11: 28,33)).

Nghi thức tưởng niệm được mô tả rất đơn giản: "Cũng trong bữa ăn, Chúa Giê-su cầm một cái bánh, dâng lời chúc tạ, bẻ ra rồi đưa cho môn đồ và nói: “Hãy cầm lấy và ăn đi. Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi”. Ngài cũng cầm ly, dâng lời tạ ơn rồi đưa cho họ và nói: “Tất cả anh em hãy uống đi, vì rượu này tượng trưng cho huyết của tôi, là ‘huyết của giao ước’ sẽ đổ ra cho nhiều người+ được tha tội. Nhưng tôi nói với anh em: Tôi sẽ không uống rượu này nữa cho đến ngày tôi uống rượu mới với anh em trong Nước của Cha tôi”.  Cuối cùng, sau khi hát thánh ca, họ đi đến núi Ô-liu" (Ma-thi-ơ 26:26-30). Chúa Giêsu Kitô đã giải thích lý do cho buổi lễ này, ý nghĩa của sự hy sinh của anh ta, những gì bánh mì không men thể hiện, biểu tượng của cơ thể không có tội lỗi, và chiếc cốc, biểu tượng máu. Ông yêu cầu các đệ tử của mình  tưởng niệm cái chết của ông mỗi năm vào ngày 14 nisan (tháng theo lịch của người Do Thái) (Lu-ca 22:19).

Tin Mừng Gioan cho chúng ta biết về sự dạy dỗ của Chúa Kitô sau buổi lễ này, có lẽ từ Giăng 13:31 đến Giăng 16:30. Chúa Giêsu Kitô đã cầu nguyện với Cha của mình, theo Giăng chương 17. Ma-thi-ơ 26:30, thông báo cho chúng tôi: "Cuối cùng, sau khi hát thánh ca, họ đi đến núi Ô-liu". Có khả năng bài hát ngợi khen đã diễn ra sau lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô.

Lễ

Chúng ta phải theo mô hình của Chúa Kitô. Buổi lễ phải được tổ chức bởi một người, một trưởng lão, một mục sư, một linh mục của giáo đoàn Kitô giáo. Nếu buổi lễ được tổ chức trong một khung cảnh gia đình, thì đó là người đứng đầu Kitô giáo của gia đình phải cử hành nó. Nếu không có đàn ông, người phụ nữ Kitô giáo sẽ tổ chức buổi lễ nên được chọn từ những bà già trung thành (Tít 2: 3). Cô sẽ phải che đầu (1 Cô-rinh-tô 11: 2-6).

Người sẽ tổ chức buổi lễ, sẽ quyết định việc giảng dạy Kinh Thánh trong hoàn cảnh này dựa trên câu chuyện của các Tin mừng, có lẽ bằng cách đọc chúng bằng cách bình luận về chúng. Một lời cầu nguyện cuối cùng gửi đến Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ được phát âm. Lời ngợi khen có thể được hát để tôn thờ Thiên Chúa Jehovah và để tỏ lòng tôn kính với Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

Về bánh mì, loại ngũ cốc không được đề cập, tuy nhiên, nó phải được làm mà không có men (Cách chế biến bánh mì không men (video)). Đối với rượu vang, ở một số quốc gia, có thể các Kitô hữu trung thành không thể có một. Trong trường hợp đặc biệt này, những cái cũ tuổi sẽ quyết định cách thay thế nó theo cách thích hợp nhất dựa trên Kinh Thánh (Giăng 19:34). Chúa Giêsu Kitô đã chỉ ra rằng trong những tình huống đặc biệt nhất định, những quyết định đặc biệt có thể được đưa ra và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ được áp dụng trong hoàn cảnh này (Ma-thi-ơ 12: 1- 1).

Không có chỉ dẫn trong Kinh Thánh về thời gian chính xác của buổi lễ. Do đó, chính người tổ chức sự kiện này sẽ thể hiện sự phán xét tốt, giống như Chúa Kitô đã kết thúc cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Điểm kinh thánh quan trọng duy nhất liên quan đến thời gian của buổi lễ là như sau: ký ức về cái chết của Chúa Giêsu Kitô phải được cử hành "giữa hai buổi tối": Sau hoàng hôn 13/14 "Nisan", và trước ngày mặt trời mọc. Giăng 13: 30 thông báo cho chúng ta rằng khi Giuđa Iscariot rời đi, trước buổi lễ, "Lúc ấy trời đã tối" (Xuất 12: 6).

Đức Giê-hô-va đã đặt ra luật này liên quan đến Lễ Vượt qua trong Kinh thánh: "Không được giữ qua đêm vật tế lễ của Lễ Vượt Qua" (Xuất 34:25). Tại sao? Cái chết của con chiên  Lễ Vượt Qua là diễn ra "giữa hai buổi tối". Cái chết của Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa, là sự quyết định "bằng sự phán xét", cũng là "giữa hai buổi tối", trước khi trời sáng, "trước khi gà trống gáy": "Nghe vậy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo ngoài của mình và nói: “Hắn đã phạm thượng! Chúng ta còn cần nhân chứng làm chi nữa? Đấy! Các ông đã nghe lời phạm thượng ấy rồi đó. Các ông nghĩ sao?”. Họ trả lời: “Hắn đáng chết”. (...) Ngay lúc ấy thì gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-su đã nói: “Trước khi gà gáy, anh sẽ chối bỏ tôi ba lần”. Thế là ông ra ngoài khóc lóc cay đắng" (Ma-thi-ơ 26: 65-75, Thi thiên 94:20 "Ông định hình bất hạnh bằng sắc lệnh"; Giăng 1: 29-36, Cô-lô-se 2:17, Hê-bơ-rơ 10: ). Thiên Chúa ban phước cho các Kitô hữu trung thành trên toàn thế giới qua Con của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, amen.

 

ĐỂ LÀM GÌ ?

mục tiêu

Phải làm gì?

Giảng dạy cơ bản của Kinh Thánh

Jesus Christ the Only Path

The King Jesus Christ

Menu chính (tiếng Pháp)

 

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG