Biblia online

Biblia în mai multe limbi

Link-urile (în albastru), în limba aleasă, vă direcționează către un alt articol scris în aceeași limbă. Cei scrise în limba engleză vă direcționează către un articol în limba engleză. În acest caz, puteți alege și alte trei limbi: spaniolă, portugheză și franceză.

Comemorarea morții lui Hristos

"Căci Cristos, paștele nostru, a fost jertfit"

(1 Corinteni 5 :7)

Comemorarea morții lui Hristos
14 Nisan 5779 (calendarul evreiesc)
Joi, 18 aprilie 2019 (după apusul soarelui) (calendarul gregorian)

Paștele este modelul pentru celebrarea memoriului morții lui Hristos: “De fapt, deoarece Legea este doar o umbră a lucrurilor bune viitoare, dar nu realitatea acestor lucruri” (Evrei 10:1) (The Reality of the Law).

Numai cei circumcisi puteau să sărbătorească Paștele: “Dacă un locuitor străin locuiește la tine și vrea să țină Paștele pentru Iehova, toți cei de sex bărbătesc din casa lui să fie circumciși. Numai atunci va putea să se apropie să-l țină. Să devină ca un israelit din naștere. Dar niciun necircumcis nu poate să mănânce din el” (Exodul 12:48).

Creștinii nu mai sunt obligați de circumcizie fizică, prin urmare circumcizia spirituală a inimii este necesară pentru Memorial, definit de Legea Mosaicului: “Să vă circumcideți inima, înlăturându-i prepuțul, și să nu vă mai înțepeniți gâtul” (Deuteronomul 10:16).

Apostolul Pavel explică cu exactitate ce reprezintă împrejurul spiritual al inimii: “De fapt, circumcizia este de folos numai dacă respecți legea, dar, dacă încalci legea, circumcizia ta devine necircumcizie.  Dacă însă un necircumcis respectă cerințele drepte ale Legii, nu va fi socotită necircumcizia lui drept circumcizie?  Astfel, îndeplinind Legea, acest necircumcis care este așa din naștere te va judeca pe tine, care, deși ai codul ei scris și circumcizia, încalci legea.  Căci iudeu nu este cel ce e așa pe dinafară și circumcizie nu este cea dinafară, din carne,  ci iudeu este cel ce e așa pe dinăuntru, iar circumcizia lui este aceea a inimii, prin spirit și nu printr-un cod scris. Lauda acestuia vine nu de la oameni, ci de la Dumnezeu” (Romani 2:25-29) (Învățătura de bază a Bibliei).

Circumcizia spirituală a inimii corespunde supunerii față de Dumnezeu și Fiul Său Isus Hristos. El își exercită credința în jertfa lui Hristos pentru iertarea păcatelor. Necircumcisia spirituală a inimii este exact opusul, neascultarea față de Dumnezeu și față de Hristos: “Oameni încăpățânați, cu inima și cu urechile necircumcise, voi întotdeauna vă împotriviți spiritului sfânt. Așa cum au făcut strămoșii voștri, așa faceți și voi!  Pe care dintre profeți nu i-au persecutat strămoșii voștri? Da, i-au omorât pe cei care au anunțat dinainte venirea Celui drept, ai cărui trădători și ucigași sunteți voi acum,  voi, care ați primit Legea transmisă prin îngeri, dar n-ați respectat-o” (Faptele 7:51-53) (Învățătura de bază a Bibliei (este interzisă în Biblie)).

Circumcizia spirituală a inimii este necesară pentru participarea la memorialul morții lui Hristos: “Mai întâi, fiecare să se examineze cu atenție dacă într-adevăr corespunde, și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar” (1 Corinteni 11:28).

Auto-examinarea este o examinare a conștiinței pentru a vedea dacă avem un comportament bun înaintea lui Dumnezeu și a Fiului Său Isus Hristos, înainte de a participa la Memorialul morții lui Hristos. Trebuie să ne examinăm pentru a vedea dacă avem o conștiință clară (1 Timotei 3: 9).

Conform contextului din 1 Corinteni 11, această examinare nu are nicio legătură cu orice diferență de speranță creștină, ceresc sau pământească, de a discerne (Heavenly Resurrection; Earthly Resurrection; The Great Crowd). Ar părea chiar că la vremea respectivă creștinii aveau speranță cerească, deci nu trebuiau să o discerne...

Isus Hristos îi recomandă discipolilor săi credincioși, fie că se află speranța lor cerească sau pământească, să se "hrănească asupra lui" pentru a obține viața veșnică:

"Eu sunt pâinea vieții. Strămoșii voștri au mâncat mana în pustiu și tot au murit. Aceasta este pâinea care coboară din cer, pentru ca oricine să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă cineva mănâncă din pâinea aceasta va trăi pentru totdeauna. Și pâinea pe care o voi da eu pentru viața lumii este carnea mea“. Iudeii au început să se certe unii cu alții, zicând: „Cum ne poate da omul acesta carnea lui s-o mâncăm?“ Isus le-a zis: „Foarte adevărat vă spun: Dacă nu mâncați carnea Fiului omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cine se hrănește cu carnea mea și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua din urmă, deoarece carnea mea este adevărata hrană și sângele meu este adevărata băutură. Cine se hrănește cu carnea mea și bea sângele meu rămâne în unitate cu mine și eu în unitate cu el. Așa cum Tatăl, care trăiește, m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, așa și cine se hrănește din mine va trăi datorită mie. Aceasta este pâinea care a coborât din cer. Nu este ca atunci când strămoșii voștri au mâncat și totuși au murit. Cine se hrănește cu pâinea aceasta va trăi pentru totdeauna“ (Ioan 6:48-58).

Această participare este chiar o condiție necesară pentru viața veșnică: “Foarte adevărat vă spun: Dacă nu mâncați carnea Fiului omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă” (Ioan 6:53). Prin urmare, toți creștinii credincioși, indiferent de speranța lor, cerească sau pământească, trebuie să participe la pâinea și vinul Memorialului, este o poruncă a lui Hristos: "Așa cum Tatăl, care trăiește, m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, așa și cine se hrănește din mine va trăi datorită mie” (Ioan 6:57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).

Ultima, foarte importantă, cei necircumcisi spirituali ai inimii, cei care nu se supun lui Dumnezeu și lui Hristos, nu sunt invitați să comemoreze moartea lui Hristos. Memorialul morții lui Hristos trebuie să fie sărbătorit numai între creștinii credincioși, între "frați": "Așadar, frații mei, când vă întruniți ca să mâncați această cină, așteptați-vă unii pe alții” (1 Corinteni 11:33) (In Congregation).

YOMELYAH Scopul

Ce sa fac?

Învățătura elementară a Bibliei

Meniul principal (franceză)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS 

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS