Biblija online

Biblija na više jezika

Veze (u plavoj boji) na jeziku po vašem izboru, usmjeravaju vas na drugi članak napisan na istom jeziku. Plavi linkovi napisani na engleskom jeziku, usmjeravaju vas na članak na engleskom. U ovom slučaju možete odabrati i na još tri jezika: španjolski, portugalski i francuski.

Sjećanje na Kristovu smrt

"Jer Krist, naša pashalna žrtva, već je žrtvovan"

(1. Korinćanima 5:7)

Sjećanje na Kristovu smrt
14 Nisan 5779 (židovski kalendar)
Četvrtak, 18. travnja 2019. (Nakon zalaska sunca) (gregorijanski kalendar)

Pasha je model božanskih zahtjeva koji se odnose na slavlje Spomenika Kristove smrti : "Budući da u Zakonu nalazimo tek sjenu budućih blagoslova, a ne same te blagoslove" (Hebrejima 10:1) (The Reality of the Law).

Samo osobe obrezane mogu slaviti Pashu : "Ako bi među vama živio došljak koji bi htio slaviti Pashu u čast Jehovi, neka se obreže svako muško iz doma njegova. Tek tada neka pristupi i slavi je i neka bude kao rođeni Izraelac. Ali nitko neobrezan ne smije ju jesti" (2. Mojsijeva 12:48).

Kršćani više nisu pod obvezom fizičke obrezivanja, stoga je duhovna obrezanja srca potrebna za Spomen, definiran Zakonom mozaik¨ : "Obrežite srce svoje, ne budite više nepokorni!" (5. Mojsijeva 10:16).

Apostol Pavao je objasnio što je duhovno obrezivanje srca: "Naime, obrezanje koristi samo ako vršiš zakon, ali ako prestupaš zakon, tvoje je obrezanje postalo neobrezanje. Dakle, ako se neobrezani pridržava pravednih zahtjeva Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem? I onaj koji je porijeklom neobrezan, a izvršava Zakon, sudit će tebi koji, iako imaš pisani zakon i obrezanje, prestupaš zakon. Jer pravi Židov nije onaj koji je to izvana niti je pravo obrezanje ono koje je izvana, na tijelu, nego je pravi Židov onaj koji je to u nutrini i njegovo je obrezanje obrezanje srca po duhu, a ne po pisanom zakonu. On ne dobiva pohvalu od ljudi, nego od Boga” (Rimljanima 2:25-29).

Duhovna obrezanja srca znači poslušnost Bogu i Njegovog Sina Isusa Krista. To znači vjeru u Kristovu žrtvu za oproštenje grijeha. Bez obrezanja srca znači neposlušnost Bogu i Njegovog Sina Isusa Krista. To znači ne imati vjeru u Kristovu žrtvu: "Ljudi tvrdokorni i neobrezanih srca i ušiju! Vi se uvijek opirete svetom duhu kako su činili praoci vaši, tako činite i vi. Kojeg od proroka nisu progonili praoci vaši? Čak su poubijali one koji su navijestili dolazak Pravednika, čiji ste vi sada izdajnici i ubojice postali, vi koji ste primili Zakon preko anđelâ, ali ga niste držali” (Djela apostolska 7:51-53) (Podučavanje Biblije (zabranjeno u Bibliji)).

Duhovna obrezanja srca potrebna je za sudjelovanje u komemoraciji Kristove smrti: “Neka dakle najprije svatko sam sebe ispita je li dostojan, pa onda neka jede od kruha i pije iz čaše” (1. Korinćanima 11:28).

Ispitivanje sebe jest da vidimo imamo li čistu savjest pred Bogom i njegovim Sinom Isusom Kristom, da vidimo imamo li duhovnu obrezanost srca. Ako budemo vjerni kršćani, možemo uzeti kruh i čašu komemoracije Kristove smrti. Prema kontekstu 1. Korinćanima 11, ovo samo-ispitivanje nije povezano s razumijevanjem kršćanske nade (nebeski ili zemaljski) (Heavenly Resurrection (144000); The Earthly Resurrection; The Great Crowd). Isus Krist naređuje vjernim kršćanima, bez obzira na njihovu nadu (nebeski ili zemaljski) da simbolično jedu tijelo Kristove i Njegovu krv, kako bi dobili život:

"Ja sam kruh života. Vaši su praoci jeli manu u pustinji, a ipak su umrli. Ovo je kruh koji silazi s neba, da čovjek jede od njega i da ne umre. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovog kruha, živjet će vječno. A kruh koji ću ja dati tijelo je moje koje ću dati za život svijeta.” Tada su se Židovi počeli prepirati među sobom: “Kako nam ovaj može dati svoje tijelo za jelo?” Zato im je Isus rekao: “Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijelo Sina čovječjega i ne pijete krv njegovu, nemate život u sebi. Tko se hrani tijelom mojim i pije krv moju, ima vječni život, i ja ću ga uskrsnuti+ u posljednji dan, jer tijelo je moje prava hrana i krv je moja pravo piće. Tko se hrani tijelom mojim i pije krv moju, ostaje u zajedništvu sa mnom i ja u zajedništvu s njim. Kao što je mene poslao živi Otac te ja živim po Ocu, tako će i onaj tko se hrani mnome živjeti po meni. Ovo je kruh koji je sišao s neba. To nije kao kad su praoci vaši jeli, a ipak umrli. Tko se hrani ovim kruhom, živjet će vječno" (Ivan 6:48-58).

Isus Krist kaže, nemojte to učiniti, može spriječiti da dobije vječni život: " Zato im je Isus rekao: “Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijelo Sina čovječjega i ne pijete krv njegovu, nemate život u sebi"" (Ivan 6:53).

Isus Krist naređuje svojim vjernim učenicima (bez obzira na njihovu nadu, nebesku ili zemaljsku) da uzmu kruh i čašu komemoracije njegove smrti da dobije vječni život: "Kao što je mene poslao živi Otac te ja živim po Ocu, tako će i onaj tko se hrani mnome živjeti po meni" (Ivan 6:57) (The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow); Jesus Christ the Only Path).

Nevjernici, oni koji ne vjeruju u Kristovu žrtvu nisu pozvani na komemoraciju. Samo vjernici kršćani okupljaju se među "braćom" kako bi proslavili spomen Kristove smrti: "Zato, braćo moja, kad se sastanete da jedete tu večeru, pričekajte jedni druge" (1. Korinćanima 11:33) (In Congregation).

Glavni cilj

Što učiniti?

Osnovno učenje Biblije

Glavni izbornik (engleski)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS 

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS