کتاب مقدس آنلاین

کتاب مقدس در چند زبان

پیوندهای (به رنگ آبی) در زبان انتخابی شما را به مقاله دیگری که در همان زبان نوشته شده است، هدایت می کند. لینک های آبی نوشته شده به زبان انگلیسی، شما را به یک مقاله به زبان انگلیسی هدایت می کند. در این مورد، شما همچنین می توانید از سه زبان دیگر را انتخاب کنید: اسپانیایی، پرتغالی و فرانسوی

جشن حافظه مرگ مسیح

زیرا به‌راستی مسیح که برّهٔ پِسَح ماست،‏ قربانی شده است

 (۱قرنتیان ۵‏‏:‏‏ ۷)

یادبود مرگ مسیح

پنجشنبه، آوریل ۱۸، ۲۰۱۹-بعد از غروب خورشید

 

 

حافظه مرگ مسیح بر اساس مدل عید فصح است

عید فصح در چهاردهم نیشان (تقویم یهودی (ماه تا مارس / آوریل) جشن گرفته می شود، بنابراین مسیحیان در این تاریخ خاطره مرگ مسیح را جشن می گیرند

مسیحیان نان بدون مخمر را می خورند که نشان دهنده قربانی مسیح برای به دست آوردن زندگی ابدی و نوشیدن برخی از فنجان شراب است که اجازه می دهد آمرزش گناهان را از طریق خون مسیح که برای ما فوت کرد

زیرا خدا آنقدر به مردم دنیا محبت داشت که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که به او ایمان بورزد،‏ نابود نگردد،‏ بلکه زندگی جاودان یابد

یوحنا ۳‏‏: ۱۶

به همین گونه،‏ پسر انسان نیامد تا به او خدمت شود،‏ بلکه آمد تا خدمت کند و جان خود را همچون بهای رهایی در عوض بسیاری بدهد

متی ۲۰‏‏:‏‏ ۲۸

عیسی می خواهد ما را به خوردن نان "بدون مخمر" که نماد بدن او است برای به دست آوردن زندگی ابدی

در حالی که هنوز مشغول خوردن بودند،‏ عیسی نانی گرفت،‏ بعد از این که دعا کرد،‏ آن را شکست و به شاگردانش داد و گفت:‏ «بگیرید و بخورید.‏ این مظهر بدن من است

متی ۲۶‏‏:‏۲۶

شراب نمادین نشان دهنده قدرت خون مسیح است که از گناهان ما آمرزش بخورد

و جامی را برداشت و پس از دعای شکرگزاری،‏ آن را به شاگردان داد و گفت:‏ «همهٔ شما از این بنوشید؛‏  زیرا این مظهر ‹خون من برای آن عهدی› است که برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته خواهد شد

متی ۲۶‏‏:‏۲۸,۲۷

عیسی مسیح می خواهد ما را به انجام آن، برای نشان دادن ایمان ما به قربانی مسیح و به دست آوردن زندگی ابدی

همان طور که پدرِ زنده مرا فرستاد و من به سبب پدر حیات دارم،‏ آن که از بدن من بخورد نیز به سبب من حیات خواهد داشت

یوحنا ۶‏‏:‏ ۵۷

خداوند کسانی را که ایمان به مسیح دارند، برکت دهد  

اگر سوالی دارید، دریغ نکنید که در سایت یا توییتر تماس بگیرید

شما لینک (در آبی) از منوی اصلی سایت به زبان انگلیسی دارید

خداوند قلب خالص را برکت دهد، آمین