SOLA SCRIPTURA

 Kinh Thánh Online

Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ

Các liên kết (màu xanh lam) bằng ngôn ngữ bạn chọn, đưa bạn đến một bài viết khác được viết bằng cùng một ngôn ngữ. Các liên kết màu xanh được viết bằng tiếng Anh, hướng dẫn bạn đến một bài viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chọn từ ba ngôn ngữ khác: tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

中国  日本の  한국의  ខ្មែរ  ລາວ  ไทย

"Vì khải tượng còn phải xảy ra đúng kỳ định,Nó tiến nhanh đến chỗ ứng nghiệm, không hề sai. Dù nó chậm tới, hãy luôn trông đợi! Vì nó chắc chắn sẽ thành sự thật,Không chậm trễ đâu!"

(Habakkuk 2: 3)

Thông điệp này đặc biệt được viết cho các "mục tử" của các hội thánh khác nhau, mà còn cho các tín hữu của các tôn giáo không phải là Kitô hữu khác

Mục đích của trang web Kinh Thánh này là khuyến khích độc giả tiếp tục "chờ đợi" cho Ngày của Đức Giê-hô-va. Điều quan trọng là phải liên kết những nỗ lực chân thành của chúng tôi, ngoài sự khác biệt của ý kiến ​​tôn giáo Kitô giáo để chuẩn bị cho chúng tôi trong ngày này. Như được viết trong A-mốt 5:18 (Kinh Thánh): "Khốn cho những ai mong mỏi ngày của Đức Giê-hô-va! Vậy thì ngày của Đức Giê-hô-va sẽ có nghĩa gì với các ngươi? Đó sẽ là ngày tối tăm, không ánh sáng". Ngày này là đáng sợ (Zephaniah 1:14-18).

Tuy nhiên, chúng ta phải có một thái độ can đảm và tích cực. Trong Habakkuk, có nói về một "kỳ vọng của Đức Giê-hô-va" mà phải là của "người canh gác" với một cái nhìn về phía chân trời. Đức Chúa Giê-su Christ đã lấy hình ảnh này của người canh gác trên chiếc đồng hồ: "Thế nên, hãy luôn thức canh, vì anh em không biết ngày nào Chúa mình đến" (Ma-thi-ơ 24:42; 25:13). Chúa Giêsu Kitô vinh hiển trong sách Khải huyền, đã làm cho nó rõ ràng rằng sự thiếu cảnh giác sẽ gây tử vong: "Vậy, hãy luôn lưu tâm đến những gì anh đã tiếp nhận và nghe, hãy tiếp tục giữ các điều ấy và ăn năn. Thật thế, nếu anh không thức dậy thì tôi sẽ đến như kẻ trộm, anh sẽ chẳng hề hay biết giờ nào tôi đến" (Khải-huyền 3:3).

Thì có đủ thông tin Kinh thánh cho phép chúng ta chuẩn bị trước và để hiểu trong thời gian "thời gian" sắp tới của Đức Chúa Jêsus Christ (Phải làm gì?). Việc kiểm tra chính xác việc thực hiện các lời tiên tri hiện tại cho phép chúng ta hiểu rằng ngày này rất gần (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). Chúng ta phải xem xét kỳ vọng này để chuẩn bị của chúng tôi như một biểu hiện của sự kiên nhẫn của Thiên Chúa: "Đức Giê-hô-va không chậm trễ về lời hứa của ngài như một số người nghĩ, nhưng ngài kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn bất cứ ai bị hủy diệt mà muốn mọi người đều ăn năn" (2 Phêrô 3:9) (Giảng Dạy Kinh Thánh (Bị Cấm trong Kinh Thánh)).

Vâng, kỳ vọng này của người canh gác là một phước lành trong quan điểm của cuộc sống, của chúng ta, của những người thân yêu với chúng ta và của hàng xóm của chúng ta nói chung. Điều quan trọng là phải hiểu chính xác những gì chuẩn bị này là TRƯỚC KHI, DURING và SAU sự hoạn nạn lớn. Nếu những hướng dẫn này được viết trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ sử dụng chúng (Be Prepared; Christian Community).

Trong Kinh Thánh được mô tả các phước lành trần thế của Nước Thiên Chúa. Chúng ta có thể hiểu khi nào việc chữa lành bệnh tật, khuyết tật và trẻ hóa như vậy mong muốn sẽ xảy ra (The Release). Chúng tôi hiểu được hy vọng của sự sống lại (The Heavenly Resurrection (144000); The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). Chúng ta có thể hiểu chính quyền sẽ được tổ chức như thế nào (The Earthly Administratio of the Kingdom of God; The Prince, The Priest). Vâng, tất cả các phước lành này xuất hiện trong Kinh Thánh để khuyến khích chúng ta, để củng cố đức tin của chúng ta. Kiến thức kinh thánh này thuộc về Đức Giê-hô-va, nó thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ, bởi vì nó được viết trong Kinh thánh: "Vì “ai biết được tư tưởng của Đức Giê-hô-va để chỉ dẫn ngài?”. Còn chúng ta thì có tư tưởng của Đấng Ki-tô” (1 Cô-rinh-tô 2:16).

Bạn có thể tự do sử dụng kiến ​​thức kinh thánh miễn phí này, không chỉ cho đức tin cá nhân của bạn, mà còn cho những người thân yêu với bạn. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo tôn giáo, một người chăn chiên, một mục sư hay linh mục, cảm thấy tự do sử dụng giáo dục này để củng cố đức tin của các "con cừu" những người bạn có trách nhiệm giúp họ không chỉ sống sót cơn đại nạn nhưng cũng được hưởng lợi từ các phước lành đời đời của Nước Thiên Chúa: "Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi” (Khải-huyền 21: 3,4; Ma-thi-ơ 10: 8b; Giăng 21:15-17) (Good News; Great Crowd; In Congregation).Đức Giê-hô-va ban phước cho trái tim trong sáng. Amen (Giăng 13: 10).

Trang web chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp. Bạn có thể nhờ ai đó từ hội thánh của bạn biết một trong những ngôn ngữ này để dịch thông tin Kinh Thánh mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn muốn thể hiện bản thân, nếu bạn có câu hỏi hoặc vì những lý do khác, đừng ngần ngại liên hệ với trang web hoặc tài khoản Twitter của nó.

Ký ức về cái chết của Chúa Giêsu Kitô

Phải làm gì?

Giảng dạy cơ bản của Kinh Thánh

Menu chính (tiếng Pháp)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS