ĐỂ LÀM GÌ ?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ và gian ác cho đến ngày nay?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ và gian ác cho đến ngày nay?

"Ôi Đức Giê-hô-va, con phải cầu cứu cho đến bao giờ ngài mới đoái nghe? Con phải kêu van vì nạn bạo lực cho đến chừng nào ngài mới hành động? Sao ngài để con chứng kiến điều quấy? Sao ngài dung túng những chuyện áp bức? Sao trước mặt con toàn cảnh hủy diệt, bạo lực? Sao có đầy dẫy cãi lẫy, xung đột? Luật pháp thành ra vô hiệu lực, Công lý chẳng hề được thi hành. Kẻ ác lấn lướt người công chính, Bởi thế công lý bị bóp méo"

(Ha-ba-cúc 1:2-4)

"Ta lại quay sang chú ý đến mọi hành vi áp bức diễn ra dưới mặt trời. Ta thấy nước mắt của người bị áp bức, không có ai an ủi họ. Kẻ áp bức họ có quyền thế, chẳng một ai an ủi họ. (...) Trong cuộc đời hư không, ta thấy được mọi điều: từ người công chính bị tiêu vong trong sự công chính mình cho đến kẻ gian ác được sống lâu dù hắn xấu xa. (...) Ta đã thấy hết thảy và để lòng tới mọi việc được làm dưới mặt trời, trong thời loài người cai trị trên loài người mà gây hại cho nhau. (...) Có một điều hư không diễn ra trên đất: Có người công chính bị đối xử như thể đã làm điều gian ác, và có kẻ gian ác được đối xử như thể đã làm điều công chính. Ta nói rằng đó cũng là hư không. (...) Ta từng thấy đầy tớ cưỡi ngựa, còn quan đi bộ như đầy tớ”

(Truyền đạo 4:1; 7:15; 8: 9,14; 10:7)

"Vì các tạo vật đã bị khuất phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình mà do đấng bắt phục, dựa trên hy vọng"

(Rô-ma 8:20)

"Khi gặp thử thách, chớ có ai nói: “Đức Chúa Trời thử thách tôi”. Vì Đức Chúa Trời không thể bị thử thách bởi điều ác nào, và chính ngài cũng không dùng điều ác để thử thách ai"

(Gia-cơ 1:13)

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ và gian ác cho đến ngày nay?

Thủ phạm thực sự trong tình huống này là Sa-tan, được Kinh Thánh gọi là kẻ tố cáo (Khải Huyền 12: 9). Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời, nói rằng Sa-tan là kẻ nói dối và là kẻ giết người (Giăng 8:44). Có hai lời buộc tội chính:

1 - Câu hỏi về quyền tể trị của Đức Chúa Trời.

2 - Câu hỏi về tính chính trực của con người.

Khi các cáo buộc nghiêm trọng được đưa ra, phải mất nhiều thời gian để đưa ra phán quyết cuối cùng. Lời tiên tri của Đa-ni-ên chương 7, trình bày tình huống trong một tòa án, trong đó có quyền tể trị của Đức Chúa Trời, nơi có sự phán xét: "Một dòng sông lửa chảy ra từ trước mặt ngài. Ngàn ngàn thiên sứ hầu việc ngài và vạn vạn thiên sứ đứng trước mặt ngài. Phiên Tòa bắt đầu và các sách được mở ra. (...) Nhưng Phiên Tòa bắt đầu, người ta cất lấy quyền của vua ấy để triệt hạ và diệt hắn đến cùng" (Đa-ni-ên 7:10,26). như được viết trong bản văn này, ông đã lấy đi tại khỏi Sa-tan ​và cả con người, quyền thống trị trái đất, vốn luôn thuộc về Chúa. Hình ảnh về tòa án này được trình bày trong Ê-sai chương 43, nơi chép rằng những ai vâng lời Đức Chúa Trời, là "nhân chứng" của Ngài: "Các ngươi là nhân chứng của ta", đây là điều Đức Giê-hô-va tuyên bố, "vâng tôi tớ ta đã chọn, để các bạn biết tôi và có đức tin nơi tôi, và các bạn hiểu rằng tôi cũng giống như vậy. Không có Đức Chúa Trời hình thành trước tôi, và sau tôi vẫn chưa có. Tôi, tôi là Đức Giê-hô-va, và ngoài tôi còn có không có đấng cứu thế ” (Ê-sai 43:10,11). Chúa Giê Su Ky Tô còn được gọi là "nhân chứng trung thành" của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 1:5).

Liên quan đến hai lời buộc tội nghiêm trọng này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan và loài người có thời gian, hơn 6.000 năm, để trình bày bằng chứng của họ cụ thể là liệu họ có thể cai trị trái đất mà không cần đến sự tể trị của Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của trải nghiệm này, nơi mà sự dối trá của ma quỷ được tiết lộ bởi tình huống thảm khốc mà nhân loại đang ở bên bờ vực của sự hủy hoại hoàn toàn (Ma-thi-ơ 24:22). Sự phán xét và hủy diệt sẽ xảy ra vào lúc đại nạn (Ma-thi-ơ 24:21; 25: 31-46). Bây giờ chúng ta hãy giải quyết cụ thể hơn hai lời buộc tội của ma quỷ, trong Sáng thế ký chương 2 và 3, và sách Gióp chương 1 và 2.

1 - Câu hỏi về quyền tể trị của Đức Chúa Trời

Sáng thế ký chương 2 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con người và đặt anh ta vào một khu vườn của Ê-đen. A-đam ở trong những điều kiện lý tưởng và được hưởng sự tự do tuyệt vời (Giăng 8:32). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đặt ra giới hạn cho sự tự do này: một cái cây: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho người đàn ông ở trong vườn Ê-đen để trồng trọt và chăm sóc vườn.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng truyền cho ông mệnh lệnh này: “Con được ăn thỏa thuê mọi cây trong vườn.  Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, con không được phép ăn, vì vào ngày con ăn, chắc chắn con sẽ chết”” (Sáng thế ký 2:15-17) . "Cây tri thức về điều tốt và điều xấu" chỉ đơn giản là sự trình bày cụ thể của khái niệm trừu tượng về điều tốt và điều xấu. Bây giờ cái cây thật này, giới hạn cụ thể, một "kiến thức (cụ thể) về điều tốt và điều xấu". Bây giờ Đức Chúa Trời đã đặt ra một giới hạn giữa "tốt" và vâng lời ngài và sự "xấu", không vâng lời.

Rõ ràng là mệnh lệnh này của Đức Chúa Trời không khó (so sánh với Ma-thi-ơ 11:28-30 "Vì ách ta dễ, gánh ta nhẹ" và 1 Giăng 5:3 "Các điều răn của Ngài không hề nặng" (của Đức Chúa Trời)). Nhân tiện, một số người đã nói rằng "trái cấm" là viết tắt của quan giao hợp: điều đó là sai, bởi vì khi Đức Chúa Trời ban lệnh này, Ê-va không tồn tại. Đức Chúa Trời sẽ không cấm những gì A-đam không thể biết (So sánh trình tự thời gian của các sự kiện Sáng thế ký 2: 15-17 (Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời) với 2:18-25 (Sự tồn tại của Eve)).

Sự cám dỗ của ma quỷ

"Trong tất cả các loài động vật hoang dã mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, rắn là loài dè dặt nhất. Nó hỏi người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời phán rằng các người không được phép ăn mọi cây trong vườn không?”. Người nữ đáp lời con rắn: “Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn.  Nhưng Đức Chúa Trời có dặn về trái của cây ở giữa vườn rằng: ‘Các con không được phép ăn, cũng không được phép đụng đến nó. Nếu làm thế, các con sẽ chết’”.  Rắn bèn nói với người nữ: “Các người sẽ không chết đâu.  Đức Chúa Trời biết rằng vào chính ngày các người ăn trái của cây ấy, mắt sẽ mở ra và các người sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”. Thế là người nữ thấy cây đó vừa có trái ăn ngon vừa trông rất thu hút, phải, nó thật đẹp mắt. Bà bèn hái trái và ăn. Rồi khi có chồng bên cạnh, bà đưa cho ông và ông cũng ăn nữa" (Sáng thế ký 3:1-6).

Quyền tối cao của Đức Chúa Trời đã bị tấn công bởi Sa-tan, kẻ công khai ngụ ý rằng Đức Chúa Trời đang giữ thông tin nhằm mục đích làm hại các tạo vật của mình: "Vì Đức Chúa Trời biết" (ngụ ý rằng A-đam và Ê-va không biết và điều đó gây bất lợi cho họ). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn kiểm soát tình hình.

Tại sao Sa-tan nói với Ê-va hơn là A-đam? Có chép: "Ngoài ra, không phải A-đam bị lừa mà là Ê-va, bà hoàn toàn bị lừa gạt và trở thành người phạm phápi" (1 Ti-mô-thê 2:14). Tại sao Eve bị lừa? Bởi vì tuổi trẻ của mình, trong khi Adam ít nhất đã hơn bốn mươi. Do đó, Sa-tan đã lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của Ê-va. Tuy nhiên, Adam biết mình đang làm gì, anh ta đã quyết định phạm tội một cách có chủ ý. Lời buộc tội đầu tiên này của ma quỷ, là một cuộc tấn công vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 4:11).

Sự phán xét và lời hứa của Đức Chúa Trời

Không lâu trước khi kết thúc ngày đó, trước khi mặt trời lặn, Đức Chúa Trời đưa ra sự phán xét của Ngài (Sáng thế ký 3: 8-19). Trước khi phán xét, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hỏi một câu hỏi. Đây là câu trả lời: "Người đàn ông thưa: “Người nữ mà ngài đặt bên con, chính nàng đã đưa con trái của cây ấy nên con ăn rồi”. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán với người nữ: “Con đã làm gì vậy?”. Người nữ thưa: “Con rắn lừa con nên con ăn rồi”" (Sáng thế ký 3:12,13). Không thừa nhận tội lỗi của mình, cả A-đam và Ê-va đều cố gắng biện minh cho mình. Trong Sáng thế ký 3:14-19, chúng ta có thể đọc sự phán xét của Đức Chúa Trời cùng với lời hứa về việc thực hiện mục đích của Ngài: "Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người” (Sáng thế ký 3:15). Bằng lời hứa này, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng ý định của ngài sẽ được hoàn thành, và quỷ Sa-tan sẽ bị tiêu diệt. Kể từ lúc đó, tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới, cũng như hậu quả chính của nó là cái chết: "Thế thì, bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội” (Rô-ma 5:12).

2 - Câu hỏi về tính chính trực của con người

Ma quỷ nói rằng có một lỗ hổng trong bản chất con người. Đây là lời buộc tội của ma quỷ chống lại sự chính trực của Gióp: “Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?”. Sa-tan đáp lời Đức Giê-hô-va: “Tôi đi đây đó trên đất và dạo quanh nơi ấy”. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi có để ý đến tôi tớ ta là Gióp không? Khắp thế gian chẳng có ai giống như người. Đó là người ngay thẳng và trọn thành, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác”.  Sa-tan đáp lời Đức Giê-hô-va: “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời mà không có lợi gì sao?  Chẳng phải ngài đã dựng hàng rào bảo vệ xung quanh người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Ngài đã ban phước cho công việc của tay người, và bầy súc vật của người đã lan rộng khắp xứ. Thế nhưng, hãy giơ tay ngài ra và hại đến mọi thứ người có, chắc chắn người sẽ phỉ báng thẳng vào mặt ngài”.  Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Này! Mọi thứ người có đều ở trong tay ngươi. Nhưng không được đụng đến người!”. Vậy, Sa-tan lui khỏi mặt Đức Giê-hô-va. (…) Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?”. Sa-tan đáp lời Đức Giê-hô-va: “Tôi đi đây đó trên đất và dạo quanh nơi ấy”. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi có để ý đến tôi tớ ta là Gióp không? Khắp thế gian chẳng có ai giống như người. Đó là người ngay thẳng và trọn thành, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Người vẫn kiên quyết giữ lòng trọn thành, ngay cả khi ngươi cố xúi giục ta nghịch lại người nhằm hủy diệt người một cách vô cớ”. Nhưng Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va rằng: “Da đền da. Một người sẽ trao mọi thứ mình có vì mạng sống mình. Hãy giơ tay ngài ra và hại đến xương thịt người, chắc chắn người sẽ phỉ báng thẳng vào mặt ngài”. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Này! Người ở trong tay ngươi! Nhưng không được lấy mạng người!”” (Gióp 1:7-12; 2:2-6).

Theo lời quỷ Satan, lỗi của con người là phụng sự Đức Chúa Trời, không phải vì yêu Ngài, mà vì tư lợi và chủ nghĩa cơ hội. Dưới áp lực, mất mát tài sản và sợ chết, vẫn theo quỷ Satan, con người không thể trung thành với Đức Chúa Trời. Nhưng Gióp đã chứng minh rằng Sa-tan là kẻ dối trá: Gióp mất hết tài sản, mất 10 người con và suýt chết vì bạo bệnh (Gióp 1 và 2). Ba người bạn giả đã tra tấn Gióp về mặt tâm lý, nói rằng tất cả những tai ương của ông đều đến từ những tội lỗi giấu kín, và do đó Đức Chúa Trời trừng phạt ông vì tội lỗi và sự gian ác của ông. Tuy nhiên, Gióp vẫn không từ bỏ sự liêm chính của mình và trả lời: "Chẳng bao giờ tôi tuyên bố các anh là công chính! Cho đến chết, tôi cũng không từ bỏ lòng trọn thành!" (Gióp 27:5).

Tuy nhiên, sự đánh bại quan trọng nhất của ma quỷ liên quan đến sự toàn vẹn của con người, là sự chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vâng lời Đức Chúa Trời, cho đến cái chết: "Hơn thế nữa, khi trở thành con người, ngài hạ mình xuống và vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên cây khổ hình” (Phi-líp 2:8). Chúa Giê-su Christ, bằng sự chính trực của mình, đã dâng cho Cha ngài một chiến thắng thiêng liêng vô cùng quý giá, đó là lý do tại sao ngài được ban thưởng: "Chính vì lý do đó, Đức Chúa Trời đã nâng ngài lên địa vị cao hơn và nhân từ ban cho ngài danh trên hết mọi danh,  hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất lẫn trong lòng đất đều quỳ xuống trước danh Chúa Giê-su,  và mọi lưỡi đều công khai nhìn nhận Giê-su Ki-tô là Chúa, như thế mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Cha" (Phi-líp 2:9-11).

Trong minh họa về đứa con hoang đàng, Chúa Giê-su Ki-tô cho chúng ta hiểu rõ hơn về cách xử lý của Cha ngài khi quyền hành của Đức Chúa Trời tạm thời bị nghi ngờ (Lu-ca 15:11-24). Người con trai yêu cầu cha mình cho thừa kế của mình và để lại ngôi nhà. Người cha đã cho phép đứa con trai trưởng thành của mình quyết định điều này, nhưng cũng phải gánh chịu hậu quả. Tương tự như vậy, A-đam đã sử dụng sự lựa chọn tự do của mình, nhưng cũng phải gánh chịu hậu quả. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi tiếp theo liên quan đến sự đau khổ của nhân loại.

Nguyên nhân của đau khổ

Đau khổ là kết quả của bốn yếu tố chính

1 - Ma quỷ là kẻ gây ra đau khổ (nhưng không phải luôn luôn) (Gióp 1:7-12; 2:1-6). Theo Chúa Giê Su Ky Tô, Ngài là người cai trị thế gian này: "Hiện nay, thế gian đang bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị trục xuất" (Giăng 12:31; 1 Giăng 5:19). Đây là lý do tại sao toàn thể nhân loại không vui: "Vì chúng ta biết mọi tạo vật vẫn cùng nhau than thở và chịu đau đớn cho đến nay" (Rô-ma 8:22).

2 - Đau khổ là kết quả của tình trạng tội nhân của chúng ta, dẫn chúng ta đến tuổi già, bệnh tật và cái chết: "Thế thì, bởi một người* mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội. (…) Vì tiền công mà tội lỗi trả là sự chết” (Rô-ma 5:12; 6:23).

3- Đau khổ có thể là kết quả của những quyết định tồi tệ (về phía chúng ta hoặc của những người khác): "Tôi không làm điều tốt mình muốn, nhưng lại làm điều xấu mình không muốn" (Phục truyền luật lệ ký 32:5; Rô-ma 7:19). Đau khổ không phải là kết quả của một "quy luật nghiệp báo". Đây là những gì chúng ta có thể đọc được trong Giăng chương 9: "Khi đang đi, Chúa Giê-su thấy một người đàn ông bị mù bẩm sinh. Các môn đồ hỏi ngài: “Thưa Thầy, ai là người phạm tội? Anh ta hay cha mẹ, mà từ khi sinh ra anh ta đã bị mù?”.  Chúa Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội, nhưng qua trường hợp này mà người ta thấy công việc của Đức Chúa Trời” (Giăng 9:1-3). "Công việc của Đức Chúa Trời" trong trường hợp của ông là chữa lành người mù.

4- Đau khổ có thể là kết quả của “thời gian và sự kiện không lường trước được”, đó là con người đang ở sai nơi, sai thời điểm: “Ta còn thấy điều này nữa dưới mặt trời: Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, người hùng mạnh cũng thắng trận, người khôn ngoan cũng được miếng ăn, người thông minh cũng được giàu có, hay người có tri thức cũng thành công, vì thời thế và chuyện bất trắc xảy đến cho tất cả. Thật vậy, con người không biết thời điểm của mình. Như cá mắc lưới ác nghiệt và chim sa bẫy, con người cũng sập bẫy trong thời tai họa, khi nó xảy đến thình lình cho họ” (Truyền đạo 9:11,12).

Đây là những gì Chúa Giê-su đã nói về hai sự kiện bi thảm đã khiến nhiều người chết: “Bấy giờ, có mấy người ở đó kể cho Chúa Giê-su nghe chuyện Phi-lát đã khiến huyết của một số người Ga-li-lê hòa lẫn với huyết vật tế lễ mà họ dâng.   Ngài đáp lại rằng: “Anh em nghĩ những người Ga-li-lê ấy có tội nặng hơn mọi người Ga-li-lê khác vì đã bị như thế sao?   Tôi nói với anh em, không phải thế. Nhưng nếu không ăn năn, hết thảy anh em cũng sẽ chết như họ. Hay 18 người bị tháp ở Si-lô-am sập xuống đè chết, anh em nghĩ họ mắc tội nặng hơn mọi người khác sống trong Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói với anh em, không phải thế. Nhưng nếu không ăn năn, hết thảy anh em cũng sẽ chết như họ”” (Lu-ca 13:1-5). Không có lúc nào Chúa Giê-su Christ nói rằng những người là nạn nhân của tai nạn hoặc thiên tai sẽ phạm tội nhiều hơn những người khác, hoặc thậm chí rằng Đức Chúa Trời gây ra những sự kiện như vậy, để trừng phạt những người tội lỗi. Dù là bệnh tật, tai nạn hay thiên tai, không phải Chúa đã gây ra cho họ và những người trở thành nạn nhân của họ không phạm tội hơn những người khác.

Đức Chúa Trời sẽ xoá bỏ mọi đau khổ này: "Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ.  Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”” (Khải Huyền 21:3,4).

Số phận và sự lựa chọn tự do

"Định mệnh" không phải là một lời dạy trong Kinh thánh. Chúng ta không được "lập trình" để làm điều tốt hay điều xấu, nhưng theo "sự lựa chọn tự do", chúng ta chọn làm điều tốt hoặc điều xấu (Phục truyền luật lệ ký 30:15). Quan điểm về số phận này có liên quan mật thiết đến ý tưởng rằng nhiều người có, về khả năng của Chúa để biết trước tương lai. Chúng ta sẽ xem cách Chúa sử dụng khả năng của mình để biết trước tương lai. Từ Kinh thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời sử dụng nó một cách có chọn lọc và tùy ý hoặc cho một mục đích cụ thể, thông qua một số ví dụ trong Kinh thánh.

Đức Chúa Trời sử dụng khả năng của mình để biết trước tương lai, một cách tùy ý và có chọn lọc

Đức Chúa Trời có biết rằng A-đam sẽ phạm tội không? Từ bối cảnh của Sáng thế ký 2 và 3, không. Chúa không ra lệnh, biết trước rằng nó sẽ không được tuân theo. Điều này trái với tình yêu thương của ông và mệnh lệnh này của Đức Chúa Trời không khó (1 Giăng 4:8; 5:3). Đây là hai ví dụ trong Kinh thánh chứng minh rằng Đức Chúa Trời sử dụng khả năng của mình để biết trước tương lai một cách có chọn lọc và tùy ý. Nhưng ngoài ra, Ngài luôn sử dụng khả năng này cho một mục đích cụ thể.

Lấy ví dụ về Áp-ra-ham. Trong Sáng thế ký 22:1-14, Đức Chúa Trời yêu cầu Áp-ra-ham hy sinh con trai mình là Y-sác. Đức Chúa Trời có biết trước rằng Áp-ra-ham sẽ vâng lời không? Tùy thuộc vào bối cảnh ngay lập tức của câu chuyện, không. Vào giây phút cuối cùng, Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham đừng làm điều đó: “Thiên sứ bảo: “Đừng hại con mình và đừng làm gì nó. Giờ đây ta biết con là người kính sợ Đức Chúa Trời vì đã không tiếc với ta con trai mình, người con duy nhất của con”” (Sáng thế ký 22:12). Nó được viết "bây giờ tôi thực sự biết rằng bạn kính sợ Chúa". Cụm từ "bây giờ" cho thấy Đức Chúa Trời không biết liệu Áp-ra-ham có tuân theo yêu cầu này đến cùng hay không.

Ví dụ thứ hai liên quan đến sự hủy diệt của Sodom và Gomorrah. Việc Đức Chúa Trời phái hai thiên sứ đến xem một tình huống tồi tệ chứng tỏ một lần nữa rằng lúc đầu Ngài không có đủ bằng chứng để đưa ra quyết định, và trong trường hợp này, Ngài đã sử dụng khả năng của mình để biết được thông qua hai thiên thần (Sáng thế ký 18:20,21).

Nếu chúng ta đọc các sách kinh thánh tiên tri khác nhau, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang sử dụng khả năng của mình để biết trước tương lai, cho một mục đích rất cụ thể. Hãy lấy một ví dụ đơn giản trong Kinh thánh. Trong khi Rebecca mang thai đôi, vấn đề là ai trong hai đứa trẻ sẽ là tổ tiên của dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn (Sáng thế ký 25:21-26). Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã quan sát đơn giản về cấu tạo gen của Ê-sau và Gia-cốp (mặc dù di truyền không kiểm soát hoàn toàn hành vi trong tương lai), và sau đó Đức Chúa Trời nhìn vào tương lai để tìm hiểu họ sẽ trở thành loại đàn ông nào: "Mắt ngài đã thấy khi con mới là phôi thai; Sách ngài có ghi hết thảy các phần của nó, Ghi về các ngày chúng được nắn nên Khi chưa có một phần nào" (Thi thiên 139:16). Dựa trên sự hiểu biết này, Đức Chúa Trời đã chọn (Rô-ma 9:10-13; Công vụ 1:24-26).

Chúa có bảo vệ chúng ta không?

Trước khi hiểu suy nghĩ của Đức Chúa Trời về chủ đề bảo vệ cá nhân của chúng ta, điều quan trọng là phải xem xét ba điểm quan trọng trong Kinh thánh (1 Cô-rinh-tô 2:16):

1 - Chúa Giê Su Ky Tô đã cho thấy rằng sự sống hiện tại, kết thúc bằng cái chết, có giá trị tạm thời đối với tất cả loài người (Giăng 11:11 (Cái chết của La-xa-rơ được mô tả là "giấc ngủ")). Ngoài ra, Chúa Giê-su Christ cho thấy điều quan trọng là triển vọng của sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 10:39). Sứ đồ Phao-lô cho thấy rằng “sự sống thật” tập trung vào hy vọng được sống đời đời (1 Ti-mô-thê 6:19).

Khi đọc sách Công-vụ, chúng ta thấy rằng đôi khi Đức Chúa Trời không bảo vệ tôi tớ ngài khỏi cái chết, trong trường hợp của sứ đồ Gia-cơ và Ê-tiên (Công vụ 7:54-60; 12:2). Trong những trường hợp khác, Đức Chúa Trời quyết định bảo vệ tôi tớ của Ngài. Ví dụ, sau cái chết của sứ đồ Gia-cơ, Đức Chúa Trời quyết định bảo vệ sứ đồ Phi-e-rơ khỏi một cái chết tương tự (Công vụ 12:6-11). Nói chung, trong bối cảnh Kinh thánh, việc sự bảo vệ tôi tớ Đức Chúa Trời thường gắn liền với mục đích của anh ta. Ví dụ, việc sự bảo vệ sứ đồ Phao-lô có mục đích cao cả hơn: ông là để rao giảng cho các vua (Công-vụ 27:23,24; 9:15,16).

2 - Chúng ta phải đặt câu hỏi này về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, trong bối cảnh của hai thử thách của Sa-tan và đặc biệt trong những nhận xét liên quan đến Gióp: “Chẳng phải ngài đã dựng hàng rào bảo vệ xung quanh người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Ngài đã ban phước cho công việc của tay người, và bầy súc vật của người đã lan rộng khắp xứ" (Gióp 1:10). Để trả lời câu hỏi về tính chính trực, Đức Chúa Trời quyết định loại bỏ sự bảo vệ của ông khỏi Gióp, mà còn khỏi toàn thể nhân loại. Không lâu trước khi chết, Chúa Giê-su Christ, trích dẫn Thi-thiên 22:1, cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tước bỏ mọi sự bảo vệ khỏi ngài, dẫn đến cái chết của ngài như một của lễ (Giăng 3:16; Ma-thi-ơ 27:46). Tuy nhiên, liên quan đến toàn thể nhân loại, sự thiếu vắng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời này không phải là hoàn toàn, bởi vì cũng như Đức Chúa Trời cấm ma quỷ giết Gióp, rõ ràng là điều đó cũng giống như toàn thể nhân loại (so sánh với Ma-thi-ơ 24:22).

3 - Chúng ta đã thấy ở trên rằng đau khổ có thể là kết quả của "những thời điểm và sự kiện không lường trước được" có nghĩa là con người có thể tìm thấy mình sai lúc, không đúng chỗ (Truyền đạo 9: 11,12). Do đó, con người nói chung không được bảo vệ khỏi hậu quả của sự lựa chọn vốn được đưa ra bởi A-đam. Con người già đi, bệnh tật và chết (Rô-ma 5:12). Anh ta có thể là nạn nhân của tai nạn hoặc thiên tai (Rô-ma 8:20; sách Truyền đạo có mô tả rất chi tiết về sự vô ích của cuộc sống hiện tại chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết: "Người triệu tập nói: “Hư không vô cùng! Hư không vô cùng! Mọi sự đều là hư không!”" (Truyền đạo 1:2)).

Hơn nữa, Đức Chúa Trời không bảo vệ con người khỏi hậu quả của những quyết định tồi tệ của họ: "Đừng để bị lừa dối: Đức Chúa Trời không để bị khinh thường đâu. Vì ai gieo gì sẽ gặt nấy;  người gieo theo xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự mục nát, còn người gieo theo thần khí sẽ bởi thần khí mà gặt sự sống vĩnh cửu” (Ga-la-ti 6:7,8). Nếu Đức Chúa Trời để lại nhân loại trong vô vọng trong một thời gian tương đối dài, điều đó cho phép chúng ta hiểu rằng Ngài đã rút lại sự bảo vệ của Ngài khỏi hậu quả của tình trạng tội lỗi của chúng ta. Chắc chắn, tình huống nguy hiểm này đối với tất cả nhân loại sẽ chỉ là tạm thời (Rô-ma 8:21). Sau khi lời tố cáo của ma quỷ được giải quyết, nhân loại sẽ nhận lại được sự bảo vệ nhân từ của Đức Chúa Trời trên đất (Thi-thiên 91:10-12).

Điều này có nghĩa là hiện tại chúng ta không còn được Đức Chúa Trời bảo vệ một cách cá nhân nữa? Sự bảo vệ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là tương lai vĩnh cửu của chúng ta, về hy vọng được sống đời đời, nếu chúng ta kiên trì đến cùng (Ma-thi-ơ 24:13; Giăng 5:28,29; Công vụ 24:15; Khải Huyền 7:9-17). Ngoài ra, Chúa Giê-su Christ trong phần mô tả về dấu hiệu của những ngày cuối cùng (Ma-thi-ơ 24, 25, Mác 13 và Lu-ca 21), và sách Khải Huyền (đặc biệt trong chương 6:1-8 và 12:12), cho thấy rằng nhân loại sẽ gặp bất hạnh lớn kể từ năm 1914, điều này cho thấy rõ ràng rằng trong một thời gian Thiên Chúa sẽ không bảo vệ nó. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã tạo điều kiện cho chúng ta có thể tự bảo vệ mình thông qua việc áp dụng sự hướng dẫn nhân từ của Ngài có trong Kinh Thánh, Lời của Ngài. Nói rộng ra, áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh giúp tránh những rủi ro không cần thiết có thể rút ngắn cuộc sống của chúng ta một cách vô lý (Châm-ngôn 3:1,2). Ở trên chúng ta đã thấy rằng không có cái gọi là số phận. Vì vậy, áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sẽ giống như việc quan sát kỹ bên phải và bên trái trước khi băng qua đường, để bảo toàn tính mạng (Châm-ngôn 27:12).

Ngoài ra, sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh về sự cần thiết của sự cầu nguyện: "Sự kết thúc của mọi sự đã gần kề. Vậy, hãy biết suy xét, hãy tỉnh thức trong việc cầu nguyện" (1 Phi-e-rơ 4: 7). Cầu nguyện và thiền định có thể bảo vệ sự cân bằng tinh thần và tinh thần của chúng ta (Phi-líp 4:6,7; Sáng thế ký 24:63). Một số người tin rằng họ đã được Chúa bảo vệ vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Không có điều gì trong Kinh Thánh ngăn cản khả năng ngoại lệ này được nhìn thấy, trái lại: "Ta sẽ ban ơn cho người nào ta ban ơn và tỏ lòng thương xót với người nào ta tỏ lòng thương xót" ( Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19). Chúng ta không được phán xét: "Anh là ai mà xét đoán tôi tớ của người khác? Anh ta đứng hay ngã là việc của chủ anh ta. Nhưng anh ta sẽ đứng, vì Đức Giê-hô-va có thể làm cho anh ta đứng" (Rô-ma 14:4).

Tình anh em và giúp đỡ lẫn nhau

Trước khi hết đau khổ, chúng ta phải yêu thương nhau và giúp đỡ nhau, để làm giảm bớt đau khổ trong môi trường xung quanh: “Tôi ban cho anh em một điều răn mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau; tôi đã yêu thương anh em thể nào+ thì anh em cũng hãy yêu thương nhau thể ấy.  Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa anh em” (Giăng 13:34,35). Môn đồ Gia-cơ, anh cùng cha khác mẹ của Chúa Giê-su Christ, đã viết rất rõ rằng tình yêu thương này phải được thể hiện bằng hành động hoặc sáng kiến ​​để giúp đỡ người lân cận đang gặp nạn của chúng ta (Gia-cơ 2: 15,16). Chúa Giê Su Ky Tô đã nói để giúp những người sẽ không bao giờ có thể trả lại cho chúng ta (Lu-ca 14:13,14). Khi làm điều này, theo một cách nào đó, chúng ta "cho Đức Giê-hô-va vay" và Ngài sẽ trả lại cho chúng ta... gấp trăm lần (Châm-ngôn 19:17).

Thật là thú vị khi đọc những gì Chúa Giê-xu Christ mô tả như những hành động của lòng thương xót sẽ giúp chúng ta có được sự sống đời đời: "Vì khi ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi cho uống; ta là người lạ, các ngươi tiếp đãi;  ta trần truồng, các ngươi cho mặc. Ta bị bệnh, các ngươi chăm sóc. Ta ở tù, các ngươi viếng thăm’" (Ma-thi-ơ 25:31-46). Cần lưu ý rằng trong tất cả các hành động này, không có hành vi nào có thể được coi là "tôn giáo". Tại sao ? Thông thường, Chúa Giê-su Christ lặp lại lời khuyên này: “Ta muốn lòng thương xót, không muốn của lễ” (Ma-thi-ơ 9:13; 12:7). Nghĩa chung của từ “thương xót” là lòng từ bi trong hành động (Nghĩa hẹp hơn là sự tha thứ). Khi thấy ai đó hoạn nạn, dù biết họ hay không, và nếu có khả năng, chúng ta sẽ giúp họ (Châm ngôn 3:27,28).

Của lễ đại diện cho các hành vi tâm linh liên quan trực tiếp đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy, rõ ràng mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là quan trọng nhất. Tuy nhiên, Chúa Giê-su Christ lên án một số người cùng thời với ngài, những người lấy cớ “hy sinh” để không giúp đỡ cha mẹ già của họ (Ma-thi-ơ 15:3-9). Thật thú vị khi ghi lại những gì Chúa Giê-xu Christ đã nói về những người không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời: "Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với tôi: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng phải chúng tôi đã nhân danh ngài mà nói tiên tri, nhân danh ngài mà đuổi quỷ và nhân danh ngài mà làm nhiều việc phi thường sao?’'' (Ma-thi-ơ 7:22). Nếu so sánh Ma-thi-ơ 7:21-23 với 25:31-46 và Giăng 13:34,35, chúng ta nhận ra rằng sự “hy sinh” thiêng liêng và lòng thương xót, là hai yếu tố rất quan trọng (1 Giăng 3:17,18; Ma-thi-ơ 5:7).

Chúa sẽ chữa lành cho nhân loại

Đối với câu hỏi của nhà tiên tri Ha-ba-cúc (1:2-4), về lý do tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ và gian ác, thì đây là câu trả lời: "Bấy giờ, Đức Giê-hô-va đáp lời tôi rằng: “Hãy ghi lại khải tượng, viết rõ ràng trên bảng, Để người đọc lớn tiếng có thể đọc dễ dàng. Vì khải tượng còn phải xảy ra đúng kỳ định, Nó tiến nhanh đến chỗ ứng nghiệm, không hề sai. Dù nó chậm tới, hãy luôn trông đợi! Vì nó chắc chắn sẽ thành sự thật, Không chậm trễ đâu!"" (Ha-ba-cúc 2:2,3). Dưới đây là một số đoạn Kinh Thánh nói về "khải tượng" trong tương lai rất gần này về hy vọng sẽ không muộn:

"Tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời cũ cùng đất cũ đã qua đi và biển không còn nữa.   Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem Mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống và chuẩn bị sẵn như cô dâu được phục sức để đón chồng.  Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ.  Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”” (Khải Huyền 21:1-4).

"Sói sẽ ở với cừu con, Báo nằm bên cạnh dê con, Bò con, sư tử và thú mập béo đều ở cùng nhau; Một đứa trẻ nhỏ sẽ dắt chúng đi. Bò cái và gấu sẽ cùng ăn chung, Các con chúng nằm cạnh nhau. Sư tử ăn rơm như bò. Trẻ còn bú sẽ chơi trên ổ rắn hổ mang, Trẻ thôi bú sẽ để tay trên hang rắn độc. Chúng sẽ không gây hại gì, Chẳng tàn phá chi trên khắp núi thánh ta, Vì trái đất sẽ tràn đầy tri thức về Đức Giê-hô-va Như bao dòng nước tràn ngập biển cả” (Ê-sai 11:6-9).

"Bấy giờ, mắt người mù sẽ mở, Tai người điếc sẽ thông. Bấy giờ, người bị què sẽ nhảy như nai, Lưỡi người câm cất tiếng reo mừng. Nước sẽ tuôn chảy trong hoang mạc, Sông suối tuôn trào trong đồng bằng khô cằn. Đất hạn nóng bỏng sẽ thành hồ sậy, Còn đất khô khan sẽ thành suối nước. Các hang trước kia chó rừng nằm nghỉ Sẽ đầy cỏ xanh, đầy sậy và cói” (Ê-sai 35:5-7).

"Nơi đó sẽ không còn trẻ thơ sống vỏn vẹn vài ngày, Cũng chẳng còn người già không hưởng trọn tuổi thọ; Vì chết lúc trăm tuổi vẫn xem như con trẻ, Và kẻ tội lỗi dù trăm tuổi cũng sẽ bị nguyền rủa. Dân ta sẽ xây nhà và được ở đó, Trồng vườn nho và được ăn trái. Họ sẽ không xây để rồi người khác ở, Không trồng để rồi người khác ăn. Tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, Và những người ta chọn sẽ hưởng trọn vẹn công việc tay mình. Họ sẽ không phải nhọc nhằn vô ích, Không sinh con ra để gặp khốn khổ, Vì là dòng dõi gồm những người được Đức Giê-hô-va ban phước, Họ cùng con cháu của họ. Họ chưa kêu cầu, ta đã đáp lời; Họ còn đang nói, ta đã lắng nghe” (Ê-sai 65:20-24).

"Hãy để da thịt họ tươi tắn hơn thời xuân xanh; Hãy để họ trở lại chuỗi ngày tràn đầy sức trẻ’" (Gióp 33:25).

"Trên núi này, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dọn cho mọi dân Một yến tiệc món béo, Một yến tiệc rượu ngon, Với món béo đầy tủy, Với rượu ngon tinh chế. Trên núi này, ngài sẽ xé bỏ tấm màn bao trùm mọi dân, Và tấm vải được dệt bao quanh mọi nước. Ngài sẽ nuốt sự chết đến muôn đời, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ lau nước mắt trên mọi mặt. Ngài sẽ cất đi nỗi sỉ nhục của dân ngài trên cả đất, Bởi chính Đức Giê-hô-va đã phán vậy” (Ê-sai 25:6-8).

"Người chết của ngươi sẽ được sống. Xác chết của ta sẽ trỗi dậy. Hãy tỉnh dậy, hãy reo hò mừng vui, Hỡi bao người cư ngụ trong cát bụi! Sương móc ngươi như sương móc ban mai, Đất sẽ để người đã chết sống lại” (Ê-sai 26:19).

"Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, một số người sẽ nhận sự sống vĩnh cửu còn những người khác sẽ chịu sự sỉ nhục và khinh bỉ đời đời" (Đa-ni-ên 12:2).

"Đừng kinh ngạc về điều đó, vì giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ tưởng niệm nghe tiếng ngài  và ra khỏi, ai làm lành thì sống lại để sống, ai có thói làm điều đê mạt thì sống lại để bị kết áni" (Giăng 5:28,29).

"Tôi có hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là điều những người này cũng trông mong, đó là sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính" (Công vụ 24:15).

Quỷ Satan là ai?

Chúa Giê Su Ky Tô đã mô tả về ma quỷ một cách đơn giản: “Ngay từ ban đầu, hắn là kẻ giết người, hắn không đứng vững trong chân lý vì trong hắn không có sự chân thật. Khi hắn nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì hắn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Ma quỷ Satan không phải là quan niệm về điều ác, hắn là một tạo vật linh hồn có thật (Xin xem lời tường thuật trong Ma-thi-ơ 4:1-11). Tương tự như vậy, ma quỷ cũng là những thiên sứ đã trở thành kẻ phản nghịch theo gương ma quỷ (Sáng thế ký 6:1-3, để so sánh với thư Giu-đe câu 6: "Còn những thiên sứ không giữ vị trí ban đầu của mình mà rời bỏ nơi ở được chỉ định thì ngài giam giữ họ bằng xiềng xích muôn đời trong sự tối tăm dày đặc cho đến khi lãnh sự phán xét vào ngày lớn").

Khi nó được viết "anh ta không đứng vững trong sự thật", điều đó cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra thiên thần này không có tội lỗi và không có sự gian ác trong lòng anh ta. Vị thiên sứ này, vào đầu cuộc đời của ngài có một "tên đẹp" (Truyền-đạo 7:1a). Tuy nhiên, anh ta không giữ được ngay thẳng, anh ta nuôi dưỡng lòng kiêu hãnh trong lòng và theo thời gian, anh ta trở thành "quỷ", có nghĩa là kẻ vu khống và đối thủ; cái tên đẹp đẽ, danh tiếng tốt đẹp cũ của ông đã được thay thế bằng một cái tên khác với ý nghĩa là sự xấu hổ vĩnh viễn. Trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên (chương 28), về vị vua kiêu hãnh của Ty-rơ, có rõ ràng ám chỉ đến sự kiêu ngạo của thiên thần đã trở thành "Sa-tan": "Hỡi con người, hãy hát một bài bi ca về vua Ty-rơ, nói với nó rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Trước đây ngươi là khuôn mẫu của sự hoàn hảo, Khôn ngoan đầy tràn và đẹp hoàn hảo. Ngươi ở Ê-đen, vườn Đức Chúa Trời. Trên mình ngươi là đủ loại đá quý: Hồng ngọc, hoàng ngọc và ngọc thạch anh; Huỳnh ngọc, hắc mã não và cẩm thạch; Lam ngọc, lục tùng thạch và lục bảo ngọc; Chúng được đặt trong các khung và ổ bằng vàng. Chúng được chuẩn bị vào ngày ngươi được tạo ra. Ta đặt ngươi làm chê-rúp được xức dầu, có nhiệm vụ che phủ. Ngươi ở trên núi thánh của Đức Chúa Trời và đi giữa những đá rực lửa. Các đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được tạo ra, Cho đến khi thấy sự không công chính nơi ngươi"” (Ê-xê-chi-ên 28:12-15). Bằng hành động bất công trong vườn Ê-đen, ông trở thành "kẻ nói dối", kẻ đã gây ra cái chết cho tất cả con cái của A-đam (Sáng thế ký 3; Rô-ma 5:12). Hiện nay, chính Sa-tan đang cai trị thế gian: "Hiện nay, thế gian đang bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị trục xuất" (Giăng 12:31; Ê-phê-sô 2:2; 1 Giăng 5:19).

Ma quỷ Satan sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn: “Về phần Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, không lâu nữa ngài sẽ giày đạp Sa-tan dưới chân anh em” (Sáng thế ký 3:15; Rô-ma 16:20).

Share this page