Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

(Mục tiêu kinh thánh này được giải thích sau bài viết này)

Các câu màu xanh lam (giữa hai đoạn), cung cấp cho bạn những giải thích Kinh Thánh bổ sung và chi tiết. Chỉ cần nhấp vào liên kết màu xanh lam. Các bài viết trong Kinh Thánh chủ yếu được viết bằng bốn ngôn ngữ: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Anh. Nếu nó được viết bằng tiếng Việt, nó sẽ được ghi rõ trong ngoặc đơn

Lời hứa của Chúa 

"Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người"

(Sáng thế ký 3:15)

Những con cừu khác

"Tôi còn có chiên khác không thuộc chuồng này; tôi cũng phải mang chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, tất cả sẽ thành một bầy và có một người chăn"

(Giăng 10:16)

Đọc kỹ Giăng 10: 1-16 cho thấy chủ đề trung tâm là việc xác định Đấng Mê-si là người chăn thật cho các môn đồ của Ngài, tức là chiên.

Trong Giăng 10: 1 và Giăng 10:16 có chép: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, người nào vào chuồng chiên không qua lối cửa mà trèo vào bằng lối khác thì đó là kẻ trộm và kẻ cướp. (…) Tôi còn có chiên khác không thuộc chuồng này; tôi cũng phải mang chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, tất cả sẽ thành một bầy và có một người chăn". "Chuồng này" này đại diện cho lãnh thổ nơi Chúa Giê-su Christ rao giảng, Dân tộc Y-sơ-ra-ên, trong ngữ cảnh của luật pháp Môi-se: "Chúa Giê-su phái 12 người này đi và cho họ những chỉ dẫn sau: “Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri;  nhưng hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên"” (Ma-thi-ơ 10:5,6). "Ngài đáp: “Tôi chỉ được phái đến vì những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi”" (Ma-thi-ơ 15:24).

Trong Giăng 10:1-6 có chép rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã hiện ra trước cổng chuồng này. Điều này xảy ra vào thời điểm ông làm lễ rửa tội. "Người gác cổng" là Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:13). Bằng cách làm báp têm cho Chúa Giê-xu, Đấng đã trở thành Đấng Christ, Giăng Báp-tít đã mở rộng cửa cho Ngài và làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ và là Chiên Con của Đức Chúa Trời: "Hôm sau, ông thấy Chúa Giê-su đi đến thì nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian!"" (Giăng 1:29-36).

Trong Giăng 10:7-15, trong khi vẫn cùng chủ đề về đấng thiên sai, Chúa Giê-su Christ sử dụng một minh họa khác bằng cách tự xưng mình là “Cổng”, nơi duy nhất có lối vào giống như Giăng 14: 6: “Chúa Giê-su phán: “Tôi là đường đi, chân lý và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi"". Chủ đề chính của chủ đề luôn là Chúa Giê-xu Christ là Đấng Mê-si. Từ câu 9, của cùng một đoạn văn (anh ta thay đổi hình minh họa vào lần khác), anh ta tự chỉ định mình là người chăn thả đàn cừu của anh ta bằng cách cho chúng "ra vào hoặc ra" để cho chúng ăn. Việc giảng dạy đều tập trung vào anh ta và về cách anh ta phải chăm sóc đàn cừu của mình. Chúa Giê Su Ky Tô tự chỉ định mình là người chăn cừu xuất sắc, người sẽ hy sinh mạng sống của mình cho các môn đồ và yêu thương đàn chiên của mình (không giống như người chăn cừu làm công ăn lương sẽ không liều mạng vì những con chiên không thuộc về mình). Một lần nữa trọng tâm trong sự dạy dỗ của Đấng Christ là chính Ngài với tư cách là người chăn chiên, người sẽ hy sinh chính mình vì chiên của mình (Ma-thi-ơ 20:28).

Giăng 10: 16-18: "Tôi còn có chiên khác không thuộc chuồng này; tôi cũng phải mang chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, tất cả sẽ thành một bầy và có một người chăn.  Cha yêu thương tôi vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi được nhận lại.  Không ai lấy mạng sống của tôi, nhưng tôi tự hy sinh. Tôi có quyền hy sinh mạng sống và có quyền nhận lại. Tôi đã nhận mệnh lệnh này từ Cha tôi".

Khi đọc những câu này, có tính đến bối cảnh của những câu trước, Chúa Giê-su Christ công bố một ý tưởng cách mạng vào thời điểm đó, rằng ngài sẽ hy sinh mạng sống của mình không chỉ vì các môn đồ Do Thái của mình, mà còn vì những người không phải là người Do Thái. Bằng chứng là, điều răn cuối cùng mà Ngài ban cho các môn đồ, liên quan đến việc rao giảng, là điều này: "Nhưng anh em sẽ nhận được quyền năng khi thần khí thánh đến trên anh em, và anh em sẽ làm chứng+ về tôi tại Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê, Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất" (Công vụ 1:8). Chính tại lễ báp têm của Cọt-nây, những lời của Đấng Christ trong Giăng 10:16 sẽ bắt đầu được thực hiện (Xem tường thuật lịch sử của Công vụ chương 10).

Vì vậy, "những con chiên khác" trong Giăng 10:16 áp dụng cho các Cơ đốc nhân không phải là người Do Thái bằng xương bằng thịt. Trong Giăng 10:16-18, nó mô tả sự hợp nhất trong sự vâng lời của chiên đối với Người chăn chiên là Chúa Giê-su Christ. Ngài cũng nói về tất cả các môn đồ trong thời của Ngài là một “đoàn chiên nhỏ bé”: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước cho anh em” (Lu-ca 12:32). Vào Lễ Ngũ Tuần năm 33, các môn đồ của Đấng Christ chỉ có 120 người (Công vụ 1:15). Khi tiếp tục tường thuật của sách Công vụ, chúng ta có thể đọc rằng số lượng của họ sẽ tăng lên vài nghìn (Công vụ 2:41 (3000 linh hồn); Công vụ 4:4 (5000)). Có thể là như vậy, các tín đồ Đấng Christ mới, cho dù vào thời Đấng Christ, cũng như thời các sứ đồ, đại diện cho một “bầy nhỏ” đối với dân số chung của dân tộc Y-sơ-ra-ên và sau đó là cho toàn thể các quốc gia khác tại thời điểm đó thời gian.

Hãy hợp nhất với nhau như Chúa Giê Su Ky Tô đã cầu xin Cha Ngài

"Con không chỉ cầu xin cho họ, mà cho cả những người đặt đức tin nơi con qua lời của họ, để tất cả họ đều trở nên một, như Cha hợp nhất với con và con hợp nhất với Cha, và để họ cũng hợp nhất với chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha phái con đến" (Giăng 17:20,21).

Thông điệp của câu đố tiên tri này là gì? Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời thông báo rằng kế hoạch của ông để cư trú trên trái đất với một nhân loại ngay chính sẽ được thực hiện chắc chắn (Sáng thế 1: 26-28). Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc con cháu qua "hạt giống của người phụ nữ" (Sáng thế ký 3:15). Lời tiên tri này đã là một "bí mật thánh" trong nhiều thế kỷ (Mác 4:11, Rô-ma 11:25, 16:25, 1 Cô-rinh-tô 2: 1,7 "bí mật thánh"). Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tiết lộ nó dần dần qua nhiều thế kỷ. Đây là ý nghĩa của câu đố tiên tri này:

(Chúa Giêsu Kitô là vị vua trên trời của vương quốc của Thiên Chúa, được cài đặt bởi Cha của ông, Thiên Chúa Jehovah, vào năm 1914 (Daniel chương 4))

Người phụ nữ: cô đại diện cho những người trên trời của Thiên Chúa, gồm các thiên thần trên trời: "Rồi có một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời: Một phụ nữ khoác áo mặt trời, dưới chân là mặt trăng, đầu đội vương miện làm bằng 12 ngôi sao" (Khải huyền 12: 1). Người phụ nữ này được mô tả là "Jerusalem từ trên cao": "Còn Giê-ru-sa-lem trên cao thì tự do, và đó là mẹ chúng ta" (Galatians 4:26). Nó được mô tả là "Jerusalem trên trời": "Nhưng anh em đã đến gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ" (Hê-bơ-rơ 12:22). Trong nhiều thiên niên kỷ, trong hình ảnh của Sarah, vợ của Áp-ra-ham, người phụ nữ trên trời này là vô sinh, không có con (được đề cập trong Sáng thế ký 3:15): "“Hỡi người nữ hiếm muộn chưa từng sinh con, hãy cất tiếng reo vui!

Hỡi người nữ chưa chịu cơn đau sinh nở, hãy hớn hở reo mừng! Vì con cái của người nữ bị ruồng bỏ Đông hơn con cái của người nữ có chồng”. Đức Giê-hô-va phán vậy" (Ê-sai 54: 1). Lời tiên tri này đã tuyên bố rằng người phụ nữ vô sinh này sẽ sinh nhiều con (Vua Jesus Christ và 144.000 vị vua và linh mục).

Hậu thế của người phụ nữ: Sách Khải Huyền tiết lộ người con trai này là ai: "Rồi có một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời: Một phụ nữ khoác áo mặt trời, dưới chân là mặt trăng, đầu đội vương miện làm bằng 12 ngôi sao, và bà đang mang thai. Bà kêu la đau đớn và quặn thắt vì sắp sinh. (...) Bà sinh một con trai, là đấng sẽ cai trị mọi dân bằng cây gậy sắt. Con trai bà liền được đưa đến chỗ Đức Chúa Trời và ngai của ngài" (Khải Huyền 12: 1,2,5). Người con trai này sẽ được thiên thần Gabriel chỉ định là Chúa Giêsu Kitô: "Con trai ấy sẽ trở nên cao trọng và được gọi là Con của Đấng Tối Cao; Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ ngài. Ngài sẽ làm Vua cai trị nhà Gia-cốp đời đời, và Nước ngài sẽ không bao giờ chấm dứt”" (Lu-ca 1: 32,33). Tuy nhiên, đứa trẻ có vợ trên trời sinh ra nói đến Nước Thiên Chúa, có Vua là Chúa Giêsu Kitô (Thi thiên 2).

Con rắn nguyên thủy là quỷ Satan: " Vậy, con rồng lớn ấy bị quăng xuống; đó là con rắn xưa kia, gọi là Ác Quỷ và Sa-tan, là kẻ lừa gạt toàn thể dân cư trên đất; hắn bị quăng xuống trái đất, các thiên sứ của hắn cũng bị quăng xuống cùng với hắn" (Khải Huyền 12: 9).

Hậu thế của con rắn đại diện cho những kẻ thù trên trời và trần gian, những người tích cực chiến đấu chống lại chủ quyền của Thiên Chúa, chống lại Vua Jesus Christ và chống lại các vị thánh trên trái đất: "Hỡi dòng dõi rắn lục, làm sao các ông thoát khỏi hình phạt nơi Ghê-hen-na? Vì thế, tôi sai các nhà tiên tri, người khôn ngoan và những người dạy dỗ công chúng đến với các ông. Một số người trong vòng họ thì các ông sẽ giết và xử tử trên cây cột, những người khác thì các ông đánh đập trong nhà hội và đuổi bắt từ thành này sang thành khác; các ông sẽ chịu trách nhiệm về huyết của tất cả những người công chính đã đổ ra trên đất, từ huyết của người công chính A-bên đến huyết của con trai Ba-ra-chi là Xa-cha-ri, người mà các ông đã giết giữa nơi thánh và bàn thờ" (Ma-thi-ơ 23: 33-35).

Vết thương của người phụ nữ ở gót chân tượng trưng cho cái chết hy sinh trên trái đất, của Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô: "Hơn thế nữa, khi trở thành con người, ngài hạ mình xuống và vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên cây khổ hình" (Phi-líp 2: 8). Tuy nhiên, vết thương gót chân này đã được chữa lành nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô: "trong khi Đấng Lãnh Đạo Chính của sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm đấng ấy sống lại, và chúng tôi là những người làm chứng về điều đó"(Công vụ 3:15).

Cái đầu bị nghiền nát của con rắn nói đến sự hủy diệt vĩnh viễn của quỷ Satan và ác quỷ và kẻ thù trần gian của Vương quốc của Thiên Chúa, vào cuối ngàn năm trị vì của Chúa Giêsu Kitô: "Về phần Đức Chúa Trời, đấng ban sự bình an, không lâu nữa ngài sẽ giày đạp Sa-tan dưới chân anh em. Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su chúng ta ở cùng anh em" (Rô-ma 16:20). "Ác Quỷ, là kẻ lừa dối họ, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, nơi đang có con thú dữ cùng kẻ tiên tri giả; và chúng sẽ bị hành hạ ngày đêm cho đến muôn đời bất tận" (Khải Huyền 20:10 ).

1 - Chúa lập giao ước với Áp-ra-ham

"Nhờ dòng dõi con mà mọi dân tộc trên đất sẽ đạt được ân phước cho mình, vì con đã nghe lời ta"

(Sáng thế ký 22:18)

Giao ước Áp-ra-ham là một lời hứa rằng tất cả loài người vâng phục Thiên Chúa, sẽ được ban phước qua con cháu của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham có một con trai là Y-sác, với vợ là Sarah (cô ấy đã vô trùng) (Sáng thế ký 17:19). Áp-ra-ham, Sarah và Y-sác là những nhân vật chính trong một bộ kịch tiên tri đại diện, đồng thời, ý nghĩa của bí mật thánh và phương tiện mà Thiên Chúa sẽ cứu nhân loại ngoan ngoãn (Sáng thế ký 3:15).

- Đức Giê-hô-va đại diện cho Áp-ra-ham vĩ đại: "Thật ngài là Cha chúng con; Dù Áp-ra-ham không biết chúng con, Dù Y-sơ-ra-ên không nhận chúng con, Ngài vẫn là Cha chúng con, Đức Giê-hô-va ôi! Đấng Cứu Chuộc của chúng con từ xa xưa, đó là danh ngài" (Ê-sai 63:16, Lu-ca 16:22).

- Người phụ nữ trên trời đại cô đại diện cho Sarah (người phụ nữ vô trùng) (Về Sáng thế ký 3:15): "Bởi có lời viết: “Hỡi người nữ hiếm muộn không sinh con, hãy vui lên; hỡi người nữ chưa từng chịu cơn đau sinh nở, hãy cất tiếng reo mừng! Vì con cái của người nữ bị ruồng bỏ thì đông hơn con cái của người nữ có chồng”. Hỡi anh em, anh em là con cái của lời hứa như Y-sác vậy. Lúc ấy, người con sinh bởi thần khí bị người con sinh bởi xác thịt ngược đãi thế nào, thì hiện nay cũng vậy. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai cô ta đi, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ chẳng bao giờ được thừa kế cùng con trai của người nữ tự do”. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con của người nữ nô lệ, mà là con của người nữ tự do" (Galatians 4: 27-31).

- Chúa Giêsu Kitô đại diện cho Isaac vĩ đại, con trai chính của Áp-ra-ham: "Áp-ra-ham và dòng dõi của ông đã nhận các lời hứa. Kinh Thánh không nói: “Và cho các dòng dõi của con” để chỉ về nhiều người, nhưng nói: “Và cho dòng dõi con” để chỉ về một người, là Đấng Ki-tô" (Ga-la-ti 3:16).

- Vết thương gót chân của người phụ nữ thiên thể: Đức Giê-hô-va yêu cầu Áp-ra-ham hy sinh con trai mình là Isaac. Áp-ra-ham không từ chối (vì ông nghĩ rằng Chúa sẽ phục sinh Y-sác sau sự hy sinh này (Hê-bơ-rơ 11: 17-19)). Ngay trước khi hy sinh, Thiên Chúa đã ngăn cản Áp-ra-ham thực hiện một hành động như vậy. Isaac được thay thế bằng một ram được hy sinh bởi Áp-ra-ham: "Bấy giờ Đức Chúa Trời thử lòng Áp-ra-ham. Ngài gọi: “Hỡi Áp-ra-ham!”, ông đáp: “Thưa, con đây!”. Ngài phán: “Con hãy dẫn con trai mình là Y-sác, người con duy nhất mà con rất yêu thương, đi đến xứ Mô-ri-a, và tại đó hãy dâng nó làm lễ vật thiêu trên ngọn núi ta sẽ chỉ cho”. (...) Cuối cùng họ đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. Tại đó, Áp-ra-ham dựng bàn thờ và sắp củi lên. Ông trói tay chân Y-sác con mình và đặt con lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi Áp-ra-ham cầm lấy dao để giết con, nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!”. Ông đáp: “Thưa, con đây!”. Thiên sứ bảo: “Đừng hại con mình và đừng làm gì nó. Giờ đây ta biết con là người kính sợ Đức Chúa Trời vì đã không tiếc với ta con trai mình, người con duy nhất của con”. Áp-ra-ham nhìn lên thì thấy ở đằng kia có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi rậm. Ông đến bắt nó và dâng làm lễ vật thiêu thế cho con mình. Áp-ra-ham bèn đặt tên nơi đó là Giê-hô-va-di-rê. Vì vậy đến nay người ta vẫn nói: “Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp trên núi ngài”" (Sáng thế 22: 1-14). Và thực sự Đức Giê-hô-va đã cung cấp sự hy sinh này, lần này, với Con của mình, Chúa Giê-su. -Christ Đại diện tiên tri này là sự hiện thực hóa một sự hy sinh vô cùng đau đớn cho Thiên Chúa Jehovah (đọc lại cụm từ "con trai duy nhất của bạn mà bạn yêu rất nhiều"). Đức Giê-hô-va, Áp-ra-ham vĩ đại, đã hy sinh Con yêu dấu của mình là Chúa Giê-su Christ, Y-sác vĩ đại để cứu rỗi nhân loại vâng lời: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của ngài, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu. (...) Ai thể hiện đức tin nơi Con sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu; ai không vâng lời Con sẽ không thấy sự sống, nhưng phải gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời"(Giăng 3: 16,36) Sự thực hiện cuối cùng của lời hứa đối với Áp-ra-ham sẽ được thực hiện nhờ phước lành muôn đời của nhân loại vâng lời. vào cuối triều đại ngàn năm của Chúa Kitô: "Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”" (Khải Huyền 21: 3,4).

2 - các liên minh cắt bao quy đầu 

"Đức Chúa Trời cũng lập với Áp-ra-ham một giao ước về phép cắt bì. Áp-ra-ham sinh Y-sác và cắt bì cho con vào ngày thứ tám; Y-sác sinh Gia-cốp; và Gia-cốp sinh 12 tộc trưởng"

(Công vụ 7: 8)

Giao ước cắt bao quy đầu này là dấu hiệu đặc biệt của dân Chúa, lúc bấy giờ là người Israel ở trần gian. Nó có một ý nghĩa tâm linh, được đánh vần trong bài phát biểu chia tay của Môi-se trong sách Phục truyền luật lệ ký: "Bây giờ, anh em phải làm sạch lòng mình và đừng cứng cổ nữa" (Phục truyền luật lệ 10:16). Cắt bao quy đầu có nghĩa là trong xác thịt những gì tương ứng với trái tim, tự nó là nguồn sống, vâng lời Thiên Chúa: "Hãy bảo vệ lòng hơn mọi thứ khác, Vì từ đó ra các nguồn sự sống" (Châm ngôn 4:23).

(Sự vâng phục Thiên Chúa và Con của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, thông qua một kiến thức chính xác về ý muốn của họ, được viết trong Kinh Thánh (Thi thiên 1: 2,3) (viết bằng tiếng Việt))

Stephen hiểu điểm giảng dạy cơ bản này. Ông nói rõ với những người nghe của mình, những người không có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, mặc dù đã cắt bao quy đầu, nhưng họ là người có tâm hồn không bị cắt bì: "Hỡi những người ương ngạnh, lòng và tai đã đóng lại, các người luôn chống lại thần khí thánh; tổ phụ các người thế nào, các người cũng như vậy. Có nhà tiên tri nào mà tổ phụ các người chẳng ngược đãi? Thật vậy, họ đã giết những ai báo trước rằng đấng công chính sẽ đến, là đấng mà nay các người phản bội và giết đi. Các người đã nhận Luật pháp do thiên sứ truyền lại+ nhưng không vâng theo" (Công vụ các sứ đồ 7: 51-53). Những lời trách móc dũng cảm như vậy đã khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình, đó là một sự xác nhận rằng những kẻ giết người này là tâm hồn không bị cắt bì.

Trái tim tượng trưng cấu thành nội tâm tinh thần của một người, được tạo nên từ những lý lẽ kèm theo lời nói và hành động (tốt hay xấu). Chúa Giêsu Kitô đã giải thích rõ ràng những gì làm cho một người tinh khiết hoặc không trong sạch, bởi vì trạng thái của trái tim anh ta: "Còn những gì ra khỏi miệng thì xuất phát từ trong lòng, và đó là những thứ khiến một người ô uế. Vì từ lòng sinh ra những lập luận gian ác, hành vi giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối và phạm thượng. Đó mới là những điều làm người ta ô uế, còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho ô uế" (Ma-thi-ơ 15:18-20). Chúa Giêsu Kitô mô tả một người không chịu cắt bì của trái tim, với lý lẽ tồi tệ của anh ta, khiến anh ta ô uế và không phù hợp với cuộc sống (xem Châm ngôn 4:23). "Người tốt mang ra những thứ tốt đã tích lũy trong kho mình, còn người gian ác mang ra những thứ gian ác" (Ma-thi-ơ 12:35). Trong phần đầu tiên của tuyên bố của Chúa Giêsu Kitô, ông mô tả một con người có trái tim bị cắt bì tinh thần.

Sứ đồ Phao-lô cũng hiểu điểm giảng dạy này từ Môi-se, và sau đó từ Chúa Giê-su Christ. Cắt bao quy đầu có nghĩa là, về mặt thuộc linh, vâng phục Thiên Chúa và sau đó là Con của Ngài, Chúa Giêsu Kitô: "Thật ra, phép cắt bì chỉ có ích khi anh vâng giữ luật pháp; nhưng nếu anh vi phạm luật pháp thì dù có cắt bì cũng như không cắt bì. Vậy, nếu một người không cắt bì mà làm theo những đòi hỏi công chính trong Luật pháp thì dù không cắt bì cũng được xem là cắt bì phải không?Người ngoại không cắt bì về mặt thể xác sẽ kết tội anh qua việc họ vâng giữ Luật pháp, bởi anh dù được cắt bì và có bộ luật thành văn nhưng lại vi phạm luật pháp. Vì người Do Thái thật thì không dựa vào bề ngoài, phép cắt bì thật cũng không phải phép cắt bì bên ngoài, về mặt thể xác. Nhưng người Do Thái thật là dựa vào bề trong, phép cắt bì thật là phép cắt bì trong lòng bởi thần khí chứ chẳng phải bởi một bộ luật thành văn. Người như thế được Đức Chúa Trời ngợi khen, chứ không phải loài người" (Rô-ma 2: 25-29).

Kitô hữu trung thành không còn theo Luật được ban cho Môi-se, và do đó, anh ta không còn bắt buộc phải thực hành cắt bao quy đầu, theo sắc lệnh tông đồ được viết trong Công vụ 15: 19,20,28,29. Điều này được xác nhận bởi những gì được viết bởi cảm hứng của Sứ đồ Phao-lô: "Đấng Ki-tô là sự cuối cùng của Luật pháp, hầu cho mọi người thể hiện đức tin đều đạt được sự công chính" (Rô-ma 10:4). "Có ai được gọi lúc đã cắt bì chăng? Hãy giữ nguyên tình trạng đó. Có ai được gọi lúc chưa cắt bì chăng? Chớ chịu cắt bì.  Cắt bì không có nghĩa gì và không cắt bì cũng chẳng có nghĩa chi, vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời mới quan trọng" (1 Cô-rinh-tô 7:18,19). Do đó, Cơ đốc nhân phải có phép cắt bì tâm linh, nghĩa là vâng lời Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời và có niềm tin vào sự hy sinh của Chúa Kitô (Giăng 3: 16,36).

Bất cứ ai muốn tham gia Lễ Vượt Qua đều phải cắt bao quy đầu. Hiện tại, Cơ đốc nhân (bất kể hy vọng của anh ta (trên trời hay dưới đất)), phải cắt bao quy đầu tâm linh trước khi ăn bánh mì không men và uống cốc, tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu Kitô: "Trước hết, hãy xét xem mình có xứng đáng không, rồi mới ăn bánh và uống ly ấy" (1 Cô-rinh-tô 11:28 so với Xuất hành 12:48 (Lễ Vượt qua)) .

3 - Giao ước của luật pháp giữa Thiên Chúa và dân tộc Israel 

"Hãy cẩn thận, đừng quên giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lập với anh em, và đừng làm cho mình tượng chạm nào theo hình dạng của bất cứ vật gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cấm"

(Phục truyền luật lệ ký 4:23)

Người trung gian của giao ước này là Môi-se: "Lúc ấy, Đức Giê-hô-va đã lệnh cho tôi truyền dạy anh em các điều lệ và phán quyết, là những điều mà anh em phải vâng giữ tại xứ mà anh em sẽ vào nhận làm sản nghiệp" (Phục truyền luật lệ ký 4:14). Giao ước này liên quan chặt chẽ với giao ước cắt bì, là biểu tượng của sự vâng phục Thiên Chúa (Phục truyền luật lệ 10:16 so với Rô-ma 2: 25-29). Giao ước này sẽ có hiệu lực cho đến khi Messiah: "Người sẽ giữ giao ước có hiệu lực với nhiều người trong một tuần; đến giữa tuần, người sẽ khiến vật tế lễ và lễ vật không còn được dâng nữa" (Daniel 9:27). Giao ước này sẽ được thay thế bằng một giao ước mới, theo lời tiên tri của Giêrêmia, "Đức Giê-hô-va phán: “Kìa! Sắp đến những ngày ta sẽ lập giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. Nó sẽ không giống như giao ước mà ta đã lập với tổ phụ họ trong ngày ta nắm tay dắt tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập, ‘giao ước mà họ đã vi phạm mặc dù ta là chủ thật của họ’. Đức Giê-hô-va phán vậy”" (Giê-rê-mi 31: 31,32).

Mục đích của Luật được ban cho Israel là để chuẩn bị cho dân chúng đến sự ra đời của Đấng Thiên Sai. Luật pháp đã dạy về sự cần thiết phải giải thoát khỏi tình trạng tội lỗi của loài người (đại diện bởi người dân Israel): "Thế thì, bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội. Trước khi có Luật pháp thì đã có tội lỗi trong thế gian, nhưng không ai bị kết tội khi không có luật" (Rô-ma 5:12,13). Luật của Thiên Chúa đã ban cho chất cho tình trạng tội lỗi của nhân loại. Bà đã đưa ra ánh sáng về tình trạng tội lỗi của toàn nhân loại, được đại diện tại thời điểm đó bởi người dân Israel: "Vậy chúng ta nói sao? Luật pháp là tội lỗi chăng? Không hề! Thật vậy, nếu không có Luật pháp thì tôi chẳng nhận biết tội lỗi. Ví dụ, tôi chẳng biết tội tham của người nếu Luật pháp không nói: “Ngươi không được tham muốn những gì thuộc về người khác”. Bởi điều răn ấy mà tội lỗi tìm thấy cơ hội để sinh ra trong tôi mọi thứ tham muốn, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. Thật vậy, trước kia, khi không có luật pháp thì tôi sống. Nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi chết. Điều răn mà đáng lẽ dẫn đến sự sống, thì tôi lại nhận thấy nó dẫn đến sự chết. Vì bởi điều răn mà tội lỗi tìm thấy cơ hội dụ dỗ tôi và giết tôi. Vậy, chính Luật pháp là thánh; điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành" (Rô-ma 7: 7-12). Do đó, luật pháp là một hướng dẫn, dẫn đến Chúa Kitô: "Vậy, Luật pháp trở thành người giám hộ dẫn đến Đấng Ki-tô, để chúng ta có thể nhờ đức tin mà được tuyên bố là công chính. Nhưng nay đức tin ấy đã đến nên chúng ta không còn ở dưới sự canh giữ của người giám hộ nữa" (Galati 3: 24,25). Luật lệ hoàn hảo của Thiên Chúa, đã ban cho xác thịt tội lỗi thông qua sự vi phạm của con người, cho thấy sự cần thiết của một sự hy sinh dẫn đến sự cứu chuộc con người vì đức tin của mình. Sự hy sinh này là của Chúa Kitô: "Cũng như Con Người đã đến không phải để được người khác phục vụ, mà để phục vụ người khác và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Ma-thi-ơ 20:28).

Mặc dù Chúa Kitô là sự kết thúc của luật pháp, nhưng thực tế là hiện tại nó vẫn tiếp tục có một giá trị tiên tri cho phép chúng ta hiểu được suy nghĩ của Thiên Chúa (thông qua Chúa Giêsu Kitô) liên quan đến tương: "Vì Luật pháp là bóng của những điều tốt lành sẽ đến, chứ không phải chính những điều đó nên" (Hê-bơ-rơ 10: 1, 1 Cô-rinh-tô 2:16). Chính Chúa Giêsu Kitô sẽ biến những "điều tốt đẹp" này trở thành hiện thực: "Chúng là bóng của những điều sẽ đến, còn hình thật là Đấng Ki-tô" (Cô-lô-se 2:17).

4 - Giao ước mới giữa Thiên Chúa và Israel của Thiên Chúa 

"Nguyện tất cả những người sống đúng theo quy tắc này, tức dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời, được hưởng sự bình an và thương xót"

(Ga-la-ti 6: 16)

Chúa Giêsu Kitô là người trung gian của Giao ước mới: "Chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa ngài với loài người là Đấng Ki-tô Giê-su, là một con người" (1 Ti-mô-thê 2: 5). Giao ước mới này đã ứng nghiệm lời tiên tri của Giê-rê-mi 31: 31,32. Nó liên quan đến tất cả những người tin vào sự hy sinh của Chúa Kitô (Giăng 3:16). Israel của Thiên Chúa đại diện cho toàn bộ giáo đoàn Kitô giáo. Tuy nhiên, Chúa Giêsu Kitô đã chỉ ra rằng "Israel của Thiên Chúa" này sẽ có một phần trên thiên đàng và một phần khác trên trái đất, trong thiên đường trần gian trong tương lai.

"Israel của Thiên Chúa" được tạo thành bởi 144.000, Jerusalem mới, thủ đô từ đó sẽ tuôn chảy uy quyền của Thiên Chúa, đến từ thiên đường, trên trái đất (Khải huyền 7: 3-8), Israel thuộc linh được tạo thành từ 12 bộ lạc từ 12000 = 144000: "Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem Mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống và chuẩn bị sẵn như cô dâu được phục sức để đón chồng" (Khải Huyền 21: 2).

Israel của Thiên Chúa trần gian sẽ bao gồm những người sẽ sống ở thiên đường trần gian trong tương lai, được Chúa Giêsu Kitô chỉ định là 12 chi tộc Israel để được phán xét: "Chúa Giê-su phán: “Quả thật tôi nói với anh em, trong thời kỳ đổi mới muôn vật, khi Con Người ngồi trên ngôi vinh hiển, anh em là những người đã theo tôi sẽ được ngồi trên 12 ngôi, xét xử 12 chi phái Y-sơ-ra-ên" (Ma-thi-ơ 19:28). Israel thuộc linh trần thế này cũng được mô tả trong lời tiên tri của chương Ezekiel 40-48.

Hiện tại, Israel của Thiên Chúa được tạo thành từ các Kitô hữu trung thành, những người có hy vọng trên trời và des chrétiens qui ont une espérance de vie éternelle sur la terre (Khải huyền 7: 9-17).

Vào đêm mừng lễ Vượt qua cuối cùng, Chúa Giêsu Kitô đã cử hành sự ra đời của Giao ước mới này với các sứ đồ trung thành đã ở với Người: "Cũng vậy, Chúa Giê-su cầm một cái bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra rồi đưa cho họ và nói: “Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi, sẽ được hiến dâng vì anh em. Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”. Sau bữa ăn tối, ngài cũng cầm ly, làm như vậy và nói: “Ly này tượng trưng cho giao ước mới,+ được lập bằng huyết tôi, là huyết sẽ đổ ra vì anh em" (Lu-ca 22: 19,20).

Giao ước mới này liên quan đến tất cả các Kitô hữu trung thành, bất kể "hy vọng" của họ (trên trời hay dưới đất). Giao ước mới này có liên quan mật thiết đến việc cắt bì tâm linh của trái tim (Rô-ma 2: 25-29). Trong phạm vi mà người Kitô hữu trung thành có sự cắt bì tâm linh này, anh ta có thể lấy bánh không men và chiếc cốc tượng trưng cho máu của Giao ước mới (bất kể hy vọng của anh ta (trên trời hay trần thế)): "Trước hết, hãy xét xem mình có xứng đáng không, rồi mới ăn bánh và uống ly ấy" (1 Cô-rinh-tô 11:28).

5 - Liên minh cho một vương quốc: giữa Jehovah và Jesus Christ và giữa Jesus Christ và 144.000

"Tuy nhiên, anh em là những người đã gắn bó với tôi khi tôi gặp thử thách; và tôi lập giao ước với anh em về một nước, như Cha tôi đã lập giao ước với tôi, để anh em ăn uống chung bàn với tôi trong Nước tôi, và ngồi trên ngôi xét xử 12 chi phái Y-sơ-ra-ên"

(Lu-ca 22: 28-30)

Giao ước này được thực hiện vào cùng đêm mà Chúa Giêsu Kitô kỷ niệm sự ra đời của Giao ước mới. Điều này không có nghĩa là họ là hai liên minh giống hệt nhau. Giao ước cho một vương quốc là giữa Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su Christ, rồi giữa Chúa Giê-su Christ và 144.000 người sẽ ngự trị trên thiên đàng với tư cách là vua và linh mục (Khải huyền 5:10; 7: 3-8; 14: 1- 5).

Giao ước cho một vương quốc được tạo ra giữa Thiên Chúa và Chúa Kitô là sự mở rộng giao ước do Thiên Chúa lập ra, với Vua David và triều đại hoàng gia của ông. Giao ước này là một lời hứa của Thiên Chúa liên quan đến sự lâu dài của dòng dõi hoàng tộc mà Chúa Giêsu Kitô vừa là hậu duệ trần gian trực tiếp vừa là Vua trên trời do Đức Giê-hô-va cài đặt (năm 1914), để thực hiện giao ước cho Vương quốc (2 Samuel 7 : 12-16, Ma-thi-ơ 1: 1-16, Lu-ca 3: 23-38, Thi thiên 2).

Giao ước cho một vương quốc được lập giữa Chúa Giêsu Kitô và các tông đồ của mình và bằng cách mở rộng với nhóm 144.000, trên thực tế, là một lời hứa về hôn nhân trên trời, sẽ diễn ra ngay trước cơn hoạn nạn lớn: "Chúng ta hãy hân hoan, vui mừng hớn hở và tôn vinh ngài, vì lễ cưới của Chiên Con đã đến, vợ Chiên Con đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật vậy, nàng được phép mặc áo vải lanh mịn, sạch và sáng, vì vải lanh mịn tượng trưng cho việc làm công chính của các người thánh" (Khải Huyền 19: 7,8).

Thi thiên 45 mô tả tiên tri về cuộc hôn nhân trên trời giữa Vua Jesus Christ và người vợ hoàng gia của ông, Jerusalem mới (Khải Huyền 21: 2). Từ cuộc hôn nhân này sẽ sinh ra những người con trai trần thế của vương quốc, các hoàng tử sẽ là đại diện trần gian của hoàng gia trên trời của Vương quốc của Thiên Chúa: "Các con trai ngài sẽ thay thế tổ phụ ngài. Ngài sẽ lập họ làm quan trên khắp trái đất" (Thi thiên 45:16, Ê-sai 32: 1,2).

Các phước lành vĩnh cửu của Giao ước mới và Liên minh vì một vương quốc sẽ hoàn thành Giao ước Áp-ra-ham, sẽ ban phước cho tất cả các quốc gia và mãi mãi. Lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện đầy đủ: "và dựa trên hy vọng về sự sống vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời, là đấng không thể nói dối, đã hứa từ rất lâu" (Tít 1: 2).

SOLA SCRIPTURA

SOLA SCRIPTURA

 Kinh Thánh Online

Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ

Các liên kết (màu xanh lam) bằng ngôn ngữ bạn chọn, đưa bạn đến một bài viết khác được viết bằng cùng một ngôn ngữ. Các liên kết màu xanh được viết bằng tiếng Anh, hướng dẫn bạn đến một bài viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chọn từ ba ngôn ngữ khác: tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Türk  العربية  فارسی  עברי 

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

 हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의

Tagalog  Indonesia  Jawa

 

"Vì khải tượng còn phải xảy ra đúng kỳ định,Nó tiến nhanh đến chỗ ứng nghiệm, không hề sai. Dù nó chậm tới, hãy luôn trông đợi! Vì nó chắc chắn sẽ thành sự thật,Không chậm trễ đâu!"

(Habakkuk 2: 3)

Thông điệp này đặc biệt được viết cho các "mục tử" của các hội thánh khác nhau, mà còn cho các tín hữu của các tôn giáo không phải là Kitô hữu khác

Mục đích của trang web Kinh Thánh này là khuyến khích độc giả tiếp tục "chờ đợi" cho Ngày của Đức Giê-hô-va. Điều quan trọng là phải liên kết những nỗ lực chân thành của chúng tôi, ngoài sự khác biệt của ý kiến ​​tôn giáo Kitô giáo để chuẩn bị cho chúng tôi trong ngày này. Như được viết trong A-mốt 5:18 (Kinh Thánh): "Khốn cho những ai mong mỏi ngày của Đức Giê-hô-va! Vậy thì ngày của Đức Giê-hô-va sẽ có nghĩa gì với các ngươi? Đó sẽ là ngày tối tăm, không ánh sáng". Ngày này là đáng sợ (Zephaniah 1:14-18).

Tuy nhiên, chúng ta phải có một thái độ can đảm và tích cực. Trong Habakkuk, có nói về một "kỳ vọng của Đức Giê-hô-va" mà phải là của "người canh gác" với một cái nhìn về phía chân trời. Đức Chúa Giê-su Christ đã lấy hình ảnh này của người canh gác trên chiếc đồng hồ: "Thế nên, hãy luôn thức canh, vì anh em không biết ngày nào Chúa mình đến" (Ma-thi-ơ 24:42; 25:13). Chúa Giêsu Kitô vinh hiển trong sách Khải huyền, đã làm cho nó rõ ràng rằng sự thiếu cảnh giác sẽ gây tử vong: "Vậy, hãy luôn lưu tâm đến những gì anh đã tiếp nhận và nghe, hãy tiếp tục giữ các điều ấy và ăn năn. Thật thế, nếu anh không thức dậy thì tôi sẽ đến như kẻ trộm, anh sẽ chẳng hề hay biết giờ nào tôi đến" (Khải-huyền 3:3).

Thì có đủ thông tin Kinh thánh cho phép chúng ta chuẩn bị trước và để hiểu trong thời gian "thời gian" sắp tới của Đức Chúa Jêsus Christ (Phải làm gì?). Việc kiểm tra chính xác việc thực hiện các lời tiên tri hiện tại cho phép chúng ta hiểu rằng ngày này rất gần (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). Chúng ta phải xem xét kỳ vọng này để chuẩn bị của chúng tôi như một biểu hiện của sự kiên nhẫn của Thiên Chúa: "Đức Giê-hô-va không chậm trễ về lời hứa của ngài như một số người nghĩ, nhưng ngài kiên nhẫn với anh em vì chẳng muốn bất cứ ai bị hủy diệt mà muốn mọi người đều ăn năn" (2 Phêrô 3:9) (Giảng Dạy Kinh Thánh (Bị Cấm trong Kinh Thánh)).

Vâng, kỳ vọng này của người canh gác là một phước lành trong quan điểm của cuộc sống, của chúng ta, của những người thân yêu với chúng ta và của hàng xóm của chúng ta nói chung. Điều quan trọng là phải hiểu chính xác những gì chuẩn bị này là TRƯỚC KHI, DURING và SAU sự hoạn nạn lớn. Nếu những hướng dẫn này được viết trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ sử dụng chúng (Be Prepared; Christian Community).

Trong Kinh Thánh được mô tả các phước lành trần thế của Nước Thiên Chúa. Chúng ta có thể hiểu khi nào việc chữa lành bệnh tật, khuyết tật và trẻ hóa như vậy mong muốn sẽ xảy ra (The Release). Chúng tôi hiểu được hy vọng của sự sống lại (The Heavenly Resurrection (144000); The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). Chúng ta có thể hiểu chính quyền sẽ được tổ chức như thế nào (The Earthly Administratio of the Kingdom of God; The Prince, The Priest). Vâng, tất cả các phước lành này xuất hiện trong Kinh Thánh để khuyến khích chúng ta, để củng cố đức tin của chúng ta. Kiến thức kinh thánh này thuộc về Đức Giê-hô-va, nó thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ, bởi vì nó được viết trong Kinh thánh: "Vì “ai biết được tư tưởng của Đức Giê-hô-va để chỉ dẫn ngài?”. Còn chúng ta thì có tư tưởng của Đấng Ki-tô” (1 Cô-rinh-tô 2:16).

Bạn có thể tự do sử dụng kiến ​​thức kinh thánh miễn phí này, không chỉ cho đức tin cá nhân của bạn, mà còn cho những người thân yêu với bạn. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo tôn giáo, một người chăn chiên, một mục sư hay linh mục, cảm thấy tự do sử dụng giáo dục này để củng cố đức tin của các "con cừu" những người bạn có trách nhiệm giúp họ không chỉ sống sót cơn đại nạn nhưng cũng được hưởng lợi từ các phước lành đời đời của Nước Thiên Chúa: "Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi” (Khải-huyền 21: 3,4; Ma-thi-ơ 10: 8b; Giăng 21:15-17) (Good News; Great Crowd; In Congregation).Đức Giê-hô-va ban phước cho trái tim trong sáng. Amen (Giăng 13: 10).

Trang web chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Pháp. Bạn có thể nhờ ai đó từ hội thánh của bạn biết một trong những ngôn ngữ này để dịch thông tin Kinh Thánh mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn muốn thể hiện bản thân, nếu bạn có câu hỏi hoặc vì những lý do khác, đừng ngần ngại liên hệ với trang web hoặc tài khoản Twitter của nó.

ĐỂ LÀM GÌ ?

Ký ức về cái chết của Chúa Giêsu Kitô

Phải làm gì?

Giảng dạy cơ bản của Kinh Thánh

Menu chính (tiếng Pháp)

Share this page