भगवानको प्रतिज्ञा

 Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

"तँ र स्त्रीबीच अनि तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानबीच म दुस्मनी हालिदिनेछु। उसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले उसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्‌।"

(उत्पत्ति ३:१५)

अर्को भेडा

"मेरा अरू भेडा छन्‌, जो यस गोठका होइनन्‌; तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनै पर्छ अनि तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्‍नेछन्‌ र तिनीहरू सबै एउटै बगालको अनि एकै जना गोठालोका हुनेछन्‌"

(यूहन्ना १०:१६)

यूहन्ना १०:१-१६ को होसियारीपूर्वक पढ्दा मुख्य विषय मसीहलाई उहाँका चेलाहरू, भेडाहरूका लागि साँचो गोठालोको रूपमा पहिचान गर्नु हो भनी प्रकट हुन्छ।

यूहन्ना १०:१ र यूहन्ना १०:१६ मा यो लेखिएको छ, "म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्छु, जो ढोकाबाट नभई अर्कै ठाउँबाट चढेर गोठभित्र पस्छ, त्यो चोर अनि लुटेरा हो। (...) मेरा अरू भेडा छन्‌, जो यस गोठका होइनन्‌; तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनै पर्छ अनि तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्‍नेछन्‌ र तिनीहरू सबै एउटै बगालको अनि एकै जना गोठालोका हुनेछन्‌"। यो "भेडाको गोठ" ले मोशाको व्यवस्थाको सन्दर्भमा येशू ख्रीष्टले इजरायलको राष्ट्रलाई प्रचार गर्नुहुने इलाकालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ: "यी १२ जनालाई येसुले यस्तो निर्देशन दिएर पठाउनुभयो: “अन्यजातिहरूको इलाकामा नजाओ र सामरियालीहरूको कुनै पनि सहरमा नपस;  बरु इस्राएलका ती मानिसहरूकहाँ मात्र जाओ, जो हराएका भेडाहरूजस्ता छन्‌"" (मत्ती १०:५,६)। "उहाँले जवाफ दिनुभयो: “म इस्राएलको घरानाका ती मानिसहरूका निम्ति मात्र पठाइएको हुँ, जो हराएका भेडाहरूजस्ता छन्‌"" (मत्ती १५:२४)। यो भेडागोठ पनि "इस्राएलको घर" हो।

यूहन्ना १०:१-६ मा यो लेखिएको छ कि येशू ख्रीष्ट भेडाको गोठको ढोका अगाडि देखा पर्नुभयो। यो उहाँको बप्तिस्माको समयमा भयो। "द्वारपाल" जोन द ब्याप्टिस्ट थिए (मत्ती ३:१३)। येशूलाई बप्तिस्मा दिएर, जो ख्रीष्ट बन्नुभयो, जोन द ब्याप्टिस्टले उहाँको लागि ढोका खोलिदिए र येशू नै ख्रीष्ट र परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ भनी गवाही दिए: "भोलिपल्ट तिनले येसुलाई आफूतिर आउँदै गरेको देखे र तिनले भने: “हेर, परमेश्‍वरको पाठो, जसले संसारको पाप हटाउनुहुन्छ!"" (यूहन्ना १:२९-३६)।

यूहन्ना १०:७-१५ मा, एउटै मेसिआनिक विषयवस्तुमा जारी राख्दा, येशू ख्रीष्टले आफूलाई "गेट" भनेर नामाकरण गरेर अर्को दृष्टान्त प्रयोग गर्नुहुन्छ, जोन १४:६ जस्तै पहुँचको एक मात्र ठाउँ: "येसुले तिनलाई भन्‍नुभयो: “बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ। मबाहेक अरू कसैद्वारा कोही पनि बुबाकहाँ जान सक्दैन""। विषयको मुख्य विषय सधैं मसीहको रूपमा येशू ख्रीष्ट हो। उही खण्डको पद ९ बाट (उसले दृष्टान्त परिवर्तन गर्छ), उसले आफूलाई भेडा चराउने गोठालोको रूपमा नियुक्त गर्दछ। शिक्षा उहाँमा केन्द्रित छ र बाटोमा उसले आफ्ना भेडाहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टले आफूलाई उत्कृष्ट गोठालोको रूपमा नामित गर्नुहुन्छ जसले आफ्ना चेलाहरूका लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेछ र जसले आफ्ना भेडाहरूलाई माया गर्छ (तलबदार गोठालोको विपरीत जसले आफ्नो नभएका भेडाहरूको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्दैन)। फेरि ख्रीष्टको शिक्षाको केन्द्रविन्दु उहाँ एक गोठालोको रूपमा हुनुहुन्छ जसले आफ्ना भेडाहरूका लागि आफूलाई बलिदान दिनेछ (मत्ती २०:२८)।

यूहन्ना १०:१६-१८: "मेरा अरू भेडा छन्‌, जो यस गोठका होइनन्‌; तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनै पर्छ अनि तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्‍नेछन्‌ र तिनीहरू सबै एउटै बगालको अनि एकै जना गोठालोका हुनेछन्‌।  बुबाले मलाई यसैकारण प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो जीवन अर्पण गर्छु ताकि म त्यो फेरि प्राप्त गर्न सकूँ। कसैले त्यो मबाट खोसेर लग्नेछैन बरु म आफै अग्रसर भएर त्यो अर्पण गर्छु। त्यो अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि प्राप्त गर्ने अधिकार पनि मसित छ। मैले आफ्नो बुबाबाट त्यस्तो अधिकार पाएको हुँ"।

यी पदहरू पढेर, अघिल्लो पदहरूको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर, येशू ख्रीष्टले त्यस समयमा एउटा नयाँ विचारको घोषणा गर्नुहुन्छ, कि उहाँले आफ्ना यहूदी चेलाहरूको पक्षमा मात्र होइन, गैर-यहूदीहरूको पक्षमा पनि आफ्नो जीवन त्याग गर्नुहुन्छ। प्रमाण हो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रचार गर्ने सन्दर्भमा दिनुभएको अन्तिम आज्ञा यो हो: "तर पवित्र शक्‍ति तिमीहरूमाथि आएपछि तिमीहरूले बल पाउनेछौ अनि यरुसलेमका साथै सारा यहुदिया, सामरिया अनि पृथ्वीको सबैभन्दा टाढा पर्ने इलाकामा तिमीहरूले मेरो साक्षी दिनेछौ" (प्रेरित १:८)। यो ठ्याक्कै कर्नेलियसको बप्तिस्माको समयमा हो कि यूहन्ना १०:१६ मा ख्रीष्टका शब्दहरू साकार हुन थाल्छन् (प्रेरित अध्याय १० को ऐतिहासिक विवरण हेर्नुहोस्)।

यसरी, यूहन्ना १०:१६ को "अरू भेडा" गैर-यहूदी इसाईहरूलाई लागू हुन्छ। यूहन्ना १०:१६-१८ मा, यसले गोठालो येशू ख्रीष्टलाई भेडाहरूको आज्ञाकारितामा भएको एकतालाई वर्णन गर्दछ। उहाँले आफ्नो समयका आफ्ना सबै चेलाहरूलाई "सानो बगाल" को रूपमा पनि भन्नुभयो: "हे सानो बगाल, नडराओ किनकि तिमीहरूका बुबाले तिमीहरूलाई राज्य दिन मन्जुर गरिसक्नुभएको छ" (लूका १२:३२)। ३३ को पेन्टेकोस्टमा, ख्रीष्टका चेलाहरूको संख्या मात्र १२० थियो (प्रेरित १:१५)। प्रेरितहरूको विवरणको निरन्तरतामा, हामी तिनीहरूको सङ्ख्या केही हजारमा पुग्नेछ भनेर पढ्न सक्छौं (प्रेरित २:४१ (३००० आत्माहरू); प्रेरित ४:४ (५०००))। नयाँ ईसाईहरू, चाहे ख्रीष्टको समयमा वा प्रेरितहरूको समयमा, "सानो बगाल" को प्रतिनिधित्व गर्थे इजरायल राष्ट्रको सामान्य जनसंख्या र त्यसपछि त्यस समयमा अन्य सबै राष्ट्रहरूको तुलनामा।

येशू ख्रीष्टले आफ्नो पितालाई सोध्नुभएको रूपमा हामी एकताबद्ध बनौं

"म यिनीहरूको निम्ति मात्र होइन तर यिनीहरूको वचनमार्फत ममाथि विश्‍वास गर्नेहरूको निम्ति पनि बिन्ती गर्छु ताकि तिनीहरू सबै एक होऊन्‌। हे बुबा, जसरी तपाईँ मसित एकतामा हुनुहुन्छ अनि म तपाईँसित एकतामा छु, त्यसैगरि तिनीहरू पनि हामीसित एकतामा होऊन्‌ ताकि तपाईँले मलाई पठाउनुभएको हो भनेर संसारले विश्‍वास गरोस्‌" (यूहन्ना १७:२०,२१)।

यो भविष्यसूचक पहेलिको सन्देश के हो? यहोवा परमेश्वरले सूचित गर्नुभयो कि धर्मी मानिसजातिलाई पृथ्वीमा बसोबास गर्ने उसको योजना पक्का हुनेछ (उत्पत्ति १:२६-२८)। "महिलाको वंश" मार्फत परमेश्वरले आदमका सन्तानहरूलाई बचाउनुहुनेछ (उत्पत्ति ३:१५)। यो भविष्यवाणी शताब्दीयौंदेखि "पवित्र रहस्य" भएको छ (मर्कूस ४:११, रोमी ११:२५, १६:२५, १ कोरिन्थी २:१७, "" पवित्र रहस्य ")। शताब्दियौंदेखि यहोवा परमेश्वरले यसलाई बिस्तारै प्रकट गर्नुभयो। यहाँ यो भविष्यसूचक पहेलिको अर्थ छ:

ती महिला: उनी स्वर्गका स्वर्गदूतहरू मिलेर बनेका परमेश्वरका स्वर्गीय जनहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्: "त्यसपछि स्वर्गमा एउटा ठूलो चिन्ह देखियो: सूर्य पहिरेकी, पाउमुनि चन्द्रमा भएकी अनि १२ वटा ताराको एउटा मुकुट लगाएकी स्त्री देखा परिन्‌" (प्रकाश १२:१)। यस महिलालाई "माथिबाट यरूशलेम" भनेर वर्णन गरिएको छ: "तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छिन्‌ र उनी हाम्री आमा हुन्‌" (गलाती ४:२६)। यसलाई "स्वर्गीय यरूशलेम" को रूपमा वर्णन गरिएको छ: "तर तिमीहरू सियोन डाँडानजिक, जीवित परमेश्‍वरको सहर, स्वर्गको यरुसलेमनजिक, लाखौँलाख स्वर्गदूतको" (हिब्रू १२:२२)। सारा, अब्राहमको स्वास्नी, सहस्राब्दीको लागि, यो स्वर्गीय महिला निस्सन्तान थिइन (उत्पत्ति ३:१५): "यहोवा भन्‍नुहुन्छ: “ए कोख थुनिएकी बाँझी स्त्री! आनन्दित होऊ! कहिल्यै प्रसववेदना नभोगेकी ए स्त्री, जयजयकार गर! किनभने पति* भएकी स्त्रीका भन्दा पतिले त्यागेको स्त्रीका छोराछोरी धेरै हुनेछन्‌" (यशैया ५४:१)। यस भविष्यवाणीले घोषणा गर्‍यो कि यस स्वर्गीय महिलाले धेरै बच्चाहरूलाई जन्म दिनेछ (राजा येशू ख्रीष्ट १४४००० राजाहरू र पूजाहारीहरू)।

महिलाको वंश: प्रकाशको पुस्तकले यो छोरा को हो भनेर प्रकाश पार्छ: "अनि हामीले स्वर्गमा एउटा ठूलो चिन्ह देख्यौं: "त्यसपछि स्वर्गमा एउटा ठूलो चिन्ह देखियो: सूर्य पहिरेकी, पाउमुनि चन्द्रमा भएकी अनि १२ वटा ताराको एउटा मुकुट लगाएकी स्त्री देखा परिन्‌।  तिनी गर्भवती थिइन्‌। पीडाले गर्दा तिनी चिच्याइरहेकी थिइन्‌ र प्रसववेदनाले गर्दा छटपटाइरहेकी थिइन्‌। (…) तब ती स्त्रीले एउटा बालक, हो, एउटा छोरा जन्माइन्‌, जसले गोठालोले झैँ सबै राष्ट्रलाई फलामको डन्डाले डोऱ्‍याउनेछ। त्यसपछि तिनको बालकलाई खोसेर परमेश्‍वर अनि उहाँको सिंहासन भएको ठाउँमा लगियो" (प्रकाश १२:१,२,५)। यो छोरा येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको राज्यको राजाको रूपमा छ: "उहाँ महान्‌ हुनुहुनेछ र सर्वोच्च परमेश्‍वरका छोरा कहलाइनुहुनेछ अनि यहोवा परमेश्‍वरले उहाँलाई उहाँको पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ।  उहाँले राजाको रूपमा याकुबको घरानामाथि सधैँभरि शासन गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त कहिल्यै हुनेछैन" (लूका १:३२,३३, भजन २)।

मूल सर्प शैतान हो: "त्यसैले दियाबल अनि सैतान+ भनिने र सारा संसारलाई ठग्ने त्यो ठूलो अजिङ्‌गर अर्थात्‌ पुरानो सर्पलाई तल पृथ्वीमा हुर्ऱ्याइयो अनि त्योसँगसँगै त्यसका स्वर्गदूतहरू पनि हुर्ऱ्याइए" (प्रकाश १२:))।

सर्पको वंश भनेको स्वर्गीय र पार्थिव दुश्मनहरू हुन्, जसले परमेश्वरको सार्वभौमिकता विरुद्ध, राजा येशू ख्रीष्ट र पृथ्वीमा भएका सन्तहरू विरूद्ध सक्रियतापूर्वक लड्दछन्: "ए विषालु सर्पका बच्चाहरू हो, तिमीहरू गेहेन्‍नाको इन्साफबाट कसरी उम्कौला?यसकारण म तिमीहरूकहाँ भविष्यवक्‍ताहरू, बुद्धिमान्‌ मानिसहरू र शिक्षकहरू पठाउँदै छु। तिनीहरूमध्ये केहीलाई तिमीहरूले मार्नेछौ, केहीलाई खम्बामा टाँग्नेछौ अनि केहीलाई तिमीहरूले आफ्ना सभाघरहरूमा कोर्रा लगाउनेछौ र केहीलाई चाहिँ सहर-सहरमा खेदो गर्नेछौ;  धर्मी मानिसहरूमध्ये पृथ्वीमा ज-जसको रगत बगाइयो, ती सबैको दोष तिमीहरूमाथि आइपरोस्‌—धर्मी मानिस हाबिलदेखि बरखियाको छोरा जकरियाको रगतसम्म, जसको तिमीहरूले मन्दिर र वेदीको बीचमा हत्या गरेका थियौ" (मत्ती २३:३३-३५)।

घाउ कुर्कुच्चोमा महिलाको, येशू ख्रीष्टको मृत्यु हो: “त्यति मात्र होइन, मानिसको रूपमा जन्मेपछि उहाँले आफूलाई नम्र बनाउनुभयो र मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो, हो, यातनाको खम्बाको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो" (फिलिप्पी २:८)। यद्यपि, यो कुर्कुच्चाको चोट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानले निको पारेको थियो: "जबकि जीवनको मुख्य माध्यमलाई भने तपाईँहरूले मार्नुभयो। तर परमेश्‍वरले उहाँलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुभयो, जसको साक्षी हामी छौँ" (प्रेरित ३:१५)।

सर्पको कुचिएको टाउको शैतानको अनन्त विनाश हो र परमेश्वरको राज्यको पार्थिव शत्रुको रूपमा: " तिमीहरूलाई शान्ति दिनुहुने परमेश्‍वरले चाँडै तिमीहरूलाई अख्तियार दिनुहुनेछ अनि तिमीहरूले आफ्ना खुट्टाले सैतानलाई कुच्याउनेछौ" (रोमी १६:२०)। "त्यसपछि तिनीहरूलाई बहकाउने त्यस दियाबललाई आगो र गन्धकको कुण्डमा हुर्ऱ्याइयो, जहाँ जङ्‌गली जनावर र झूटो भविष्यवक्‍तालाई पहिल्यै हुर्ऱ्याइसकेको थियो; तिनीहरूलाई दिनरात सदासर्वदा सास्ती दिइनेछ" (प्रकाश २०:१०)।

१ - परमेश्वरले अब्राहमसँग एउटा करार बाँध्नुहुन्छ

"तिम्रै सन्तानमार्फत+ पृथ्वीका सबै जातिले आशिष्‌ पाउनेछन्‌ किनभने तिमीले मेरो कुरा सुन्यौ"

(उत्पत्ति २२:१८)

अब्राहमको करार भनेको यस्तो वाचा हो कि सबै मानिसजाति परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुन्छन्, अब्राहमका सन्तानबाट आशिष पाउनेछन्। अब्राहमको एक छोरा, इसहाक थिए, उनकी स्वास्नी साराको साथ (लामो समयसम्म सन्तानविहीन) (उत्पत्ति १७:१९)। भविष्यवाणी गर्ने नाटकमा अब्राहम, सारा र इसहाक मुख्य पात्रहरू हुन् जसले प्रतिनिधित्व गर्दछ, पवित्र रहस्यको अर्थ र परमेश्वरले आज्ञाकारी मानवतालाई बचाउनुहुने माध्यम (उत्पत्ति ३:१५)।

- यहोवा परमेश्वर महान् अब्राहमको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ: "तपाईँ हाम्रा बुबा हुनुहुन्छ, अब्राहामले हामीलाई नचिने तापनि, इस्राएलले हामीलाई नचिने तापनि, हे यहोवा, तपाईँ नै हाम्रा बुबा हुनुहुन्छ। हामीलाई वर्षौँअघि मोल तिरेर छुटाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ" (यशैया ६३:१६, लूका १६:२२)।

- स्वर्गीय महिला महान सारा हुन्, एक लामो समय निस्सन्तानको लागि (उत्पत्ति ३:१५): "किनकि यस्तो लेखिएको छ: “ए कोख थुनिएकी बाँझी स्त्री, रमाऊ; प्रसववेदना नभोगेकी ए स्त्री, खुसी हुँदै जयजयकार गर किनकि पति भएकी स्त्रीका भन्दा पतिले त्यागेको स्त्रीका छोराछोरी धेरै हुनेछन्‌।”  अब हे भाइहरू हो, तिमीहरू पनि इसहाकजस्तै प्रतिज्ञाअनुसारै जन्मेका छोराछोरी हौ।  तर त्यतिखेर जो स्वाभाविक तरिकामा जन्मेको थियो, उसले पवित्र शक्‍तिद्वारा जन्मेकोलाई खेदो गर्न थाल्यो, अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ।  यद्यपि धर्मशास्त्र के भन्छ? “त्यो नोकर्नी र त्यसको छोरालाई घरबाट निकालिदिनुहोस्‌ किनकि त्यसको छोरा कुनै हालतमा स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग बराबरको हकवाला बन्‍न पाउनेछैन।”  त्यसैले भाइहरू हो, हामी नोकर्नीको होइन तर स्वतन्त्र स्त्रीका छोराछोरी हौँ" (गलाती ४:२७-३१))।

- येशू ख्रीष्ट महान् इसहाक हुनुहुन्छ, अब्राहमको मुख्य बिउ: "अब प्रतिज्ञाहरू अब्राहाम र तिनको सन्तानलाई गरिएको थियो। मानौँ धेरै जनालाई प्रतिज्ञा गरिएजस्तो गरी “सन्तानहरूलाई” भनिएको छैन बरु एक जनालाई मात्र प्रतिज्ञा गरिए जस्तो गरी यसो भनिएको छ: “र तिम्रा सन्तानको,” जो ख्रिष्ट हुनुहुन्छ" (गलाती ३:१६)।

- घाउ कुर्कुच्चोमा महिलाको: यहोवाले अब्राहामलाई उसको छोरो इसहाकको बलि चढाउन अह्राउनुभयो। अब्राहामले आज्ञा पालन गरे (किनकि उनले सोचे कि परमेश्वरले बलिदान पछि इसहाकलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ (हिब्रू ११:१७-१९))। बलिदानको ठीक अघि, परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यस्तो काम गर्नबाट रोक्नुभयो: "त्यसपछि साँचो परमेश्‍वरले अब्राहामको परीक्षा लिनुभयो। उहाँले तिनलाई “अब्राहाम!” भनेर बोलाउनुभयो। अनि तिनले जवाफ दिए: “हजुर, म यहाँ छु।”  उहाँले तिनलाई यसो भन्दै आग्रह गर्नुभयो: “तिमीले असाध्यै माया गर्ने तिम्रो एक मात्र छोरा इसहाकलाई लिएर मोरियाहमा जाऊ। अनि म तिमीलाई जुन डाँडा देखाउँछु, त्यहाँ उक्लेर तिनलाई अग्निभेटीको रूपमा चढाऊ।” (...) अन्तमा तिनीहरू परमेश्‍वरले भन्‍नुभएको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ अब्राहामले वेदी बनाए र त्यसमाथि दाउरा मिलाएर राखे। अनि तिनले आफ्नो छोरा इसहाकको हातगोडा बाँधे र वेदीको दाउरामाथि उनलाई राखे।  त्यसपछि अब्राहामले छुरी लिए र छोरालाई बलि चढाउन तयार भए।  तब यहोवा परमेश्‍वरको दूतले तिनलाई स्वर्गबाट बोलाए: “अब्राहाम! ए अब्राहाम!” अनि तिनले भने: “हजुर, म यहाँ छु।”  त्यसपछि स्वर्गदूतले भने: “त्यो केटोलाई केही हानि नगर। तिमी परमेश्‍वरको डर राख्ने मानिस हौ भनेर अब मैले जानेँ। किनभने आफ्नो एउटै छोरालाई समेत बलि चढाउनदेखि तिमी पछि हटेनौ।”  तब अब्राहामले नजिकैको झाडीमा सिङ अल्झेर बसेको एउटा भेडा देखे। अब्राहामले त्यो भेडा ल्याए र आफ्नो छोराको सट्टा त्यसलाई अग्निभेटीको रूपमा चढाए।  अनि अब्राहामले त्यस ठाउँको नाम यहोवा-यिरे राखे। त्यसकारण आजसम्मै एउटा आहान चलेको छ: “यहोवा परमेश्‍वरको डाँडामा जुटाइनेछ" (उत्पत्ति २२:१-१४)। यहोवाले यो बलिदान, उनको छोरा येशू ख्रीष्ट। यो भविष्यसूचक प्रतिनिधित्व हो यहोवा परमेश्वरको लागि अत्यन्तै पीडादायी त्याग गर्नु ("तिम्रो एक मात्र छोरो" जसलाई तिमी धेरै माया गर्छौ "भन्ने वाक्यांश फेरि पढ्ने)। महान् इब्राहिम, यहोवा परमेश्वरले आफ्नो प्यारो छोरा येशू ख्रीष्टलाई बलिदान गर्नुभयो, मानवता बचाउन: "किनकि परमेश्‍वरले संसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो+ ताकि ऊमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्‌ तर उसले अनन्त जीवन पाओस्‌। (...) जसले छोरामाथि विश्‍वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाउँछ; जसले छोराको आज्ञा पालन गर्दैन, उसले जीवन देख्न पाउनेछैन तर ऊमाथि परमेश्‍वरको क्रोध आइपर्नेछ" (यूहन्ना ३:१६,३६)। अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञाको अन्तिम पूर्ति आज्ञाकारी मानवताको अनन्त आशिष्‌द्वारा पूरा हुनेछ। : "तब मैले सिंहासनबाट यस्तो एउटा चर्को आवाज आएको सुनेँ: “हेर! परमेश्‍वरको वासस्थान मानिसहरूमाझ छ र उहाँ तिनीहरूसित बस्नुहुनेछ अनि तिनीहरू उहाँका जन हुनेछन्‌। परमेश्‍वर आफै तिनीहरूसित रहनुहुनेछ।  उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ र मृत्यु हुनेछैन+ अनि शोक, रुवाइ वा पीडा पनि फेरि कहिल्यै हुनेछैन। पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्‌" (प्रकाश २१:३,४)।

२ - खतनाको गठबन्धन

"परमेश्‍वरले तिनीसित खतनाको करार पनि गर्नुभयो। तिनी इसहाकको बुबा बने र आठौँ दिनमा उनको खतना गरे। त्यसैगरि इसहाक याकुबको अनि याकुबचाहिँ १२ जना कुलपुरुषका बुबा बने"

(प्रेरित ७:८)

खतनाको करार त्यसबेला पार्थिव इस्राएलमा परमेश्वरका मानिसहरूको चिनारी हुने थियो। यसको आध्यात्मिक महत्त्व छ, जुन व्यवस्थाको पुस्तकमा मोशाको विदाई भाषणमा भनिएको छ: "तिमीले आफ्नो मुटुको खतना गर्नु पर्छ र आफ्नो घाँटी कठोर पार्नु हुँदैन" (व्यवस्था १०:१६)। खतना भनेको शरीरमा प्रतीकात्मक हृदयसँग मिल्दोजुल्दो कुरा हो, जीवनको स्रोत हुनुका साथै परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनु: “अरू सबै कुराभन्दा आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि त्यो सारा जीवनको मूल हो" (हितोपदेश ४:२३)।

स्टीफनले यो आधारभूत शिक्षा बुझे। तिनले येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने श्रोताहरूलाई भने, शारीरिक खतना भए पनि तिनीहरू हृदयको खतना नगरेका आध्यात्मिक थिए: “हे अटेरी अनि हृदय र कानको खतना नभएका मानिसहरू हो, तपाईँहरू पवित्र शक्‍तिको सधैँ विरोध गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूका पुर्खाहरूले जे गरे, तपाईँहरू पनि त्यसै गर्नुहुन्छ।  तपाईँहरूका पुर्खाहरूले कुनचाहिँ भविष्यवक्‍ताको खेदो गरेनन्‌ र? हो, आउन लागेका ती धर्मी मानिसबारे पहिल्यै घोषणा गर्ने भविष्यवक्‍ताहरूलाई तिनीहरूले मारे अनि अहिले तपाईँहरू त्यही मानिसलाई धोका दिने र हत्या गर्ने मानिसहरू हुनुभएको छ।  स्वर्गदूतहरूमार्फत दिइएको मोसाको व्यवस्था तपाईँहरूले पाउनुभयो तर पालन भने गर्नुभएन" (प्रेरित ७:५१-५३)। ऊ मारियो, जुन यो पुष्टि हो कि यी हत्याराहरू हृदयको आध्यात्मिक खतना नगरेको थियो।

प्रतीकात्मक हृदयले एक व्यक्तिको आध्यात्मिक भित्री गठन गर्दछ, शब्द र कार्यहरू (राम्रो वा नराम्रो) को साथ तर्कहरूको साथ बनेको हुन्छ। येशू ख्रीष्टले आफ्नो आध्यात्मिक हृदयको अवस्थाले मानिसलाई शुद्ध वा अशुद्ध बनाउने कुराबारे राम्ररी व्याख्या गर्नुभएको छ: “तर हृदयमा जे छ, त्यो मुखबाट बाहिर निस्कन्छ र त्यसले मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ।  जस्तै: दुष्ट विचार, हत्या, व्यभिचार, अवैध यौनसम्बन्ध, चोरी, झूटा साक्षी अनि ईश्‍वरनिन्दा हृदयबाटै निस्कन्छ।  हो, यस्तै कुराहरूले मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ। तर हात नधोई खाँदैमा मानिस अशुद्ध हुने होइन" (मत्ती १५:१८-२०)। येशू ख्रीष्टले एउटा मानव आत्मिक खतना नभएको अवस्थामा वर्णन गर्नुहुन्छ, उसको खराब तर्कको साथ, जसले उनलाई अपवित्र बनाउँछ र जीवनको लागि उपयुक्त हुँदैन (हितोपदेश ४:२३)। "असल मानिसले आफ्नो असल थोकको भण्डारबाट असलै थोक निकाल्छ, अर्कोतिर दुष्ट मानिसले आफ्नो दुष्टताको भण्डारबाट दुष्टै थोक निकाल्छ" (मत्ती १२:३५)। येशू ख्रीष्टको भनाइको पहिलो भागमा, उसले एक जना मानिसबारे वर्णन गर्छ जसको आध्यात्मिक खतना हृदय छ।

प्रेरित पावलले पनि यो शिक्षा मोशा र त्यसपछि येशू ख्रीष्टबाट बुझेका थिए। आध्यात्मिक खतना भनेको परमेश्वरप्रति र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नु हो: “तिमी व्यवस्थाबमोजिम चल्छौ भने मात्र वास्तवमा खतना फाइदाजनक हुन्छ तर तिमी व्यवस्थाविरुद्ध पाप गर्छौ भने खतना गरे तापनि तिमी खतना नभएसरह हुन्छौ।  त्यसैले यदि खतना नभएको मानिसले मोसाको व्यवस्थामा परमेश्‍वरले तोक्नुभएको माग पूरा गर्छ भने खतना नगरे तापनि के ऊ खतना भएसरह हुँदैन र? २७  शारीरिक रूपमा खतना नगरे तापनि मोसाको व्यवस्था पालन गरेर उसले तिमीलाई दोषी ठहराउनेछ किनकि तिमी लिखित नियम पाएको अनि खतना भएको मानिस भएर पनि व्यवस्थाविरुद्ध पाप गर्छौ।  जो बाहिरबाट यहुदी देखिन्छ, ऊ यहुदी होइन न त शरीरमा गरिने खतना नै खतना हो।  तर जो भित्रबाट यहुदी हो, ऊ नै यहुदी हो अनि लिखित नियमबमोजिम होइन तर पवित्र शक्‍तिद्वारा उसको हृदयको खतना भएको छ। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन, परमेश्‍वरबाट हुन्छ" (रोमी २:२५-२९)।

"विश्वासी इसाई" अब मोशालाई दिइएको व्यवस्थाको अधीनमा छैन, त्यसैले मा लेखिएको प्रेरितको आदेश अनुसार उनी शारीरिक खतना गर्न बाध्य छैनन् प्रेरित १५:१९,२०,२८,२९।। प्रेरित पावलद्वारा प्रेरणा पाएर लेखेका कुराले यस कुराको पुष्टि हुन्छ: "किनकि विश्‍वास गर्ने हरेक मानिस धर्मी ठहरियोस्‌ भनेर ख्रिष्टमै मोसाको व्यवस्थाको अन्त भयो" (रोमी १०:४)। “ के कुनै मानिसलाई खतना भएको अवस्थामा बोलाइएको थियो? त्यसोभए ऊ त्यही अवस्थामा रहिरहोस्‌। के कुनै मानिसलाई खतना नभएको अवस्थामा बोलाइएको थियो? त्यसोभए उसले खतना नगरोस्‌।  खतना हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन न त खतना नहुनु नै, तर परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्नु ठूलो कुरा हो" (१ कोरिन्थी ७:१८,१९)। अबदेखि, इसाईको आध्यात्मिक खतना हुनुपर्दछ, अर्थात्, यहोवा परमेश्वरको आज्ञापालन गर्नुहोस् र ख्रीष्टको बलिदानमा विश्वास गर्नुहोस् (यूहन्ना ३:१६,३६)।

निस्तार-चाडमा भाग लिन चाहनेको खतना गर्नु पर्छ। वर्तमानमा, इसाईले (जुनसुकै आशा पनि (स्वर्गीय वा पार्थिव)), अखमिरी रोटी खाएको र येशू ख्रीष्टको मृत्युको स्मरणार्थ कचौरा पिउनु अघि हृदयको आध्यात्मिक खतना गर्नुपर्दछ: "मानिसले पहिला आफूलाई जाँचेर योग्य ठहराओस्‌ अनि मात्र उसले रोटी खाओस्‌ र कचौराबाट पिओस्‌” (१ कोरिन्थी ११:२८ प्रस्थान १२:४८ (निस्तार) सँग दाँज्नुहोस्)।

३ - परमेश्वर र इस्राएलका मानिसहरू बीच व्यवस्थाको करार

तब तिमीहरू होसियार हुनू, यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूसित गर्नुभएको करार नबिर्सनू र यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले निषेध गर्नुभएको कुनै कुराको मूर्ति नबनाउनू”

(व्यवस्था ४:२३)

यस सम्झौताको मध्यस्थकर्ता मोशा हुन्: "अनि तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशमा पालन गर्नुपर्ने नीतिनियम र विधिविधान तिमीहरूलाई सिकाउन यहोवा परमेश्‍वरले मलाई त्यसबेला आज्ञा दिनुभयो"(व्यवस्था ४:१४)। यो करार खतनाको करारसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ, जुन परमेश्वरप्रति आज्ञाकारीताको प्रतीक हो (व्यवस्था १०:१६ रोमी २:२५-२९ सँग दाँज्नुहोस्)। यो करार मसीहको आगमन पछि समाप्त हुन्छ: "अनि धेरैका निम्ति तिनले करारलाई एक हप्तासम्म कायम राख्नेछन्‌ अनि त्यस हप्ताको बीचमा तिनले बलिदान र भेटीको अन्त गर्नेछन्‌" (दानियल ९:२७)। यो करारको ठाउँमा नयाँ करार बसालिनेछ, यर्मियाको भविष्यवाणी अनुसार, "हेर, दिनहरू आउँदैछ," परमप्रभु यस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ, "र म साँच्चै इस्राएलको परिवार र यहूदाको परिवारको साथ अन्त गर्नेछु। “यहोवा यस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ, “हेर, यस्ता दिनहरू आउँदै छन्‌, जब म इस्राएलको घराना र यहुदाको घरानासित नयाँ करार गर्नेछु।  त्यो करार मैले तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई हात समाएर मिश्र देशबाट बाहिर ल्याउँदा तिनीहरूसित गरेको करारजस्तो हुनेछैन। ‘म तिनीहरूको साँचो मालिक थिएँ तर तिनीहरूले मेरो करार तोडे,’ यहोवा घोषणा गर्नुहुन्छ" (यर्मिया ३१:३१,३२)।

इस्राएललाई दिइएको व्यवस्थाको उद्देश्य मानिसहरूलाई मसीहको आगमनको लागि तयार गर्नु थियो। व्यवस्थाले मानवजातिको पापी अवस्थाबाट छुटकारा पाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सिकाएको छ (जसलाई इस्राएलका मानिसहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछ): एकै जना मानिसद्वारा पाप संसारमा प्रवेश भयो अनि पापद्वारा मृत्यु, त्यसैले मृत्यु सबै मानिसमा व्याप्त भयो किनकि तिनीहरू सबैले पाप गरे।  किनकि मोसाको व्यवस्था दिइनुअघि पनि संसारमा पाप थियो तर व्यवस्था नहुँदा कसैलाई पापको दोषी ठहऱ्‍याउन सकिँदैन" (रोमी ५:१२,१३)। परमेश्वरको व्यवस्थाले मानिसजातिको पापी अवस्थालाई देखाइएको छ। उनले सबै मानिसजातिको पापी अवस्थाको खुलासा गरिन्: " त्यसोभए हामी के भनौँ? के मोसाको व्यवस्था पाप हो? त्यस्तो त हुनै सक्दैन! साँच्चै भन्‍ने हो भने, मोसाको व्यवस्था नहुँदो हो त पाप के हो, मलाई थाह हुने थिएन। उदाहरणका लागि, “तिमीले लोभ नगर्नू” भनी मोसाको व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ के हो, मलाई थाहै हुने थिएन।  यस आज्ञाले गर्दा पापले मौकाको फाइदा उठाएर मभित्र हरप्रकारको लोभ उत्पन्‍न गऱ्‍यो किनकि व्यवस्था नहुँदा पाप पनि मरेकै थियो।  वास्तवमा कुनै समय व्यवस्था नहुँदा म जिउँदो थिएँ तर जब व्यवस्था आयो, पाप फेरि जीवित भयो तर मचाहिँ मरेँ।  जुन व्यवस्था जीवनतर्फ पुऱ्‍याउन दिइएको थियो, त्यसले नै मृत्युतर्फ पुऱ्‍याउँदो रहेछ भनेर मलाई थाह भयो।किनकि व्यवस्थाले गर्दा पापले मौकाको फाइदा उठाएर मलाई फुस्ल्यायो र त्यसैद्वारा मलाई माऱ्‍यो।  मोसाको व्यवस्था आफैमा पवित्र छ अनि त्यसको आज्ञा पवित्र, न्यायोचित र असल छ" (रोमी ७:७-१२)। तसर्थ, व्यवस्थाले हामीलाई ख्रीष्टतर्फ डो leads्याउने एक शिक्षक थियो: "यसरी मोसाको व्यवस्था ख्रिष्टसम्म पुऱ्‍याउने हाम्रो अभिभावक बन्यो ताकि विश्‍वासले गर्दा हामी धर्मी ठहरिन सकौँ।  तर अब विश्‍वास आइपुगेको छ, त्यसैले हामी अभिभावकको अधीनमा छैनौँ" (गलाती 3:२४,२५)। परमेश्वरको सिद्ध व्यवस्थाले पापको परिभाषा गर्‍यो जुन मानव अपराधको आधारमा थियो। यसले बलिदानको आवश्यकतालाई देखाउँदछ जुन उसको विश्वासको कारणले (र व्यवस्थाका कामहरू होइन) मानिसलाई छुटकारा दिन्छ। यो बलिदान ख्रीष्टको बलि हो: "जसरी मानिसको छोरा पनि सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको निम्ति फिरौतीस्वरूप आफ्नो ज्यान दिन आयो" (मत्ती २०:२८)।

यद्यपि ख्रिष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हो, यथार्थमा यो छ कि वर्तमानमा व्यवस्थाको भविष्यसूचक मूल्य रहेको छ जसले हामीलाई यस (येशू ख्रीष्ट मार्फत) को बारेमा परमेश्वरको सोच बुझ्नको लागि सक्षम पार्दछ भविष्य: "मोसाको व्यवस्था वास्तविकता नभएर आउन लागेका असल कुराहरूको छाया मात्र हो" (हिब्रू १०:१, १ कोरिन्थी २:१६)। येशू ख्रीष्टले यी "राम्रा कुराहरु" लाई वास्तविकता बनाउनुहुनेछ: "ती आउने कुराहरूको छाया मात्र हुन्‌ तर वास्तविकता त ख्रिष्ट हुनुहुन्छ" (कलस्सी २:१७)।

४ - परमेश्वर र "परमेश्‍वरको इस्राएलमाथि" बीचको नयाँ करार

"यस नियमबमोजिम ठीकसित चल्नेहरूजति सबैमाथि अर्थात्‌ "परमेश्‍वरको इस्राएलमाथि" शान्ति र कृपा होस्‌"

(गलाती:: १))

येशू ख्रीष्ट नयाँ करार मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ: "किनकि परमेश्‍वर एक जना हुनुहुन्छ अनि परमेश्‍वर र मानिसहरूबीचको मध्यस्थकर्ता पनि एकै जना हुनुहुन्छ, जो मानिस अर्थात्‌ ख्रिष्ट येसु हुनुहुन्छ" (१ तिमोथी २:५)। यो नयाँ करारले यर्मिया ३१:३१,३२ को भविष्यवाणी पूरा गर्यो। १ तिमोथी २:५ ले ख्रीष्टको बलिदानमा विश्वास गर्ने सबै मानिसहरूलाई जनाउँछ (यूहन्ना ३:१६)। "ईश्वरको इजरायल" ले सम्पूर्ण मसीही मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि, येशू ख्रीष्टले यो देखाउनुभयो कि यो "परमेश्वरको इस्राएल" स्वर्ग र पृथ्वीमा हुनेछ।

स्वर्गीय "ईजरायल" को स्थापना १,4,000,००० द्वारा गरिएको छ, नयाँ जेरूसलेम, जहाँबाट परमेश्वरको अधिकार हुनेछ, स्वर्गबाट ​​स्वर्गबाट ​​आउँनेछ, पृथ्वीमा (प्रकाश ७:९-१७: स्वर्गीय आध्यात्मिक इजरायलले को १२ गोत्रहरू मिलेर बनेको छ): "मैले पवित्र सहर नयाँ यरुसलेमलाई आफ्नो दुलहाको लागि सिँगारिएकी दुलहीझैँ तयार भएर स्वर्गबाट अर्थात्‌ परमेश्‍वरकहाँबाट तल झरिरहेको पनि देखेँ" (प्रकाश २१:२)।

पार्थिव "परमेश्वरको इस्राएल" मानिसहरु मिलेर बनेको छ जो भविष्य पार्थिव प्रमोदवनमा बस्नेछन् जसलाई येशू ख्रीष्टले इस्राएलको १२ गोत्रमा नियुक्त गर्नुभयो: "येसुले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, सबै कुरा नयाँ बनाइँदा जब मानिसको छोरा आफ्नो गौरवशाली सिंहासनमा बस्नेछ, तब तिमीहरू जो मेरो पछि लागेका छौ, तिमीहरू १२ सिंहासनमा बसेर इस्राएलका १२ कुलको इन्साफ गर्नेछौ" (मत्ती १९:२८)। स्थलीय "आध्यात्मिक इजरायल" लाई इजकिएल अध्याय -४०-४८ of को भविष्यवाणीमा पनि वर्णन गरिएको छ।

वर्तमान समयमा, परमेश्वरको इस्रायलीहरू स्वर्गीय आशा भएका विश्वासी मसीहीहरू र पार्थिव आशा भएका मसीहीहरू मिलेर बनेको छ (प्रकाश ७:३-१७)।

अन्तिम निस्तार चाडको बेला येशू ख्रीष्टले उहाँसँगै विश्वासी विश्वासीहरूसित यो नयाँ करारको जन्म मनाउनुभयो: "उहाँले एउटा रोटी पनि लिनुभयो र धन्यवाद चढाएपछि भाँचेर यसो भन्दै तिनीहरूलाई दिनुभयो: “यो तिमीहरूका लागि दिइने मेरो शरीरको प्रतीक हो। मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर।”  साँझको खाना खाइसकेपछि उहाँले कचौरा पनि लिएर त्यसै गर्नुभयो र भन्‍नुभयो: “यो कचौरा त्यो नयाँ करारको प्रतीक हो, जो तिमीहरूका लागि बगाइने मेरो रगतको आधारमा बाँधिनेछ" (लूका २२:१९,२०)।

यो नयाँ करार सबै विश्वासी इसाईहरूको चिन्ता गर्दछ, उनीहरूको "आशा" (स्वर्गीय वा पार्थिव) को परवाह नगरी। यो नयाँ करार "हृदयको आध्यात्मिक खतना" सँग नजिकको सम्बन्धित छ (रोमी २:२५-२९)। जहाँसम्म विश्वासी इसाईसँग "हृदयको आत्मिक खतना" छ, उसले अखमीरी रोटी खान सक्छ र नयाँ करार रगतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कचौरा पिउन सक्छ (जुनसुकै आशा उसको (स्वर्गीय वा पार्थिव)): "मानिसले पहिला आफूलाई जाँचेर योग्य ठहराओस्‌ अनि मात्र उसले रोटी खाओस्‌ र कचौराबाट पिओस्‌” (१ कोरिन्थी ११:२८)।

५ - एउटा राज्यको लागि करार: यहोवा र येशू ख्रीष्ट र येशू ख्रीष्ट र १४४००० बीचको

तर मेरा परीक्षाहरूमा+ मसितै रहने तिमीहरू नै हौ।  अनि मेरो बुबाले मसित राज्य दिने करार गर्नुभएजस्तै म पनि तिमीहरूसित राज्य दिने करार गर्छु,  तिमीहरू मेरो राज्यमा मेरो टेबुलमा बसेर खानेछौ र पिउनेछौ अनि इस्राएलका १२ कुलको इन्साफ गर्न सिंहासनहरूमा बस्नेछौ"

(लूका २२:२८-३०)

यो गठबन्धन नयाँ करारको जन्मसँगै बनेको थियो। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू दुई समान गठबन्धनहरू हुन्। एउटा राज्यको लागि करार यहोवा र येशू ख्रीष्टबीच र त्यसपछि येशू ख्रीष्ट र १४४००० बीचको हुनेछ जो स्वर्गमा राजा र पुजारीको रूपमा राज्य गर्नुहुनेछ (प्रकाश :10:१०;:: --8; १:: १- 5)।

परमेश्वर र ख्रीष्टको बिचमा बनेको राज्यको लागि गरिएको करार राजा दाऊद र उसको राजवंशसँगको परमेश्वरसँग बाँधिएको करारको विस्तार हो। यो करार दाऊदको शाही वंशको स्थायित्वको सम्बन्धमा परमेश्वरको एउटा प्रतिज्ञा हो। येशू ख्रीष्ट एकै समयमा हुनुहुन्छ, पृथ्वीमा राजा दाऊदका सन्तान, र राजाले "यहोवाद्वारा" स्थापना गर्नुभयो (१९१४ in मा), राज्यको लागि गरिएको करारको पूर्तिमा (२ शमूएल ७:१२-१६; मत्ती १:१-१६, लूका ३:२३-३८, भजन २)।

येशू ख्रीष्ट र प्रेरितहरूबीच बनेको राज्यको करार र १४४००० को समूहसँग विस्तार गरिएको करार वास्तवमा स्वर्गीय विवाहको प्रतिज्ञा हो जुन महासulation्कष्टको केही समयअघि हुनेछ: “आओ, हामी रमाऔँ र असाध्यै खुसी होऔँ अनि उहाँको महिमा गरौँ किनकि पाठोको विवाह हुन लागेको छ र तिनकी दुलहीले आफूलाई तयार पारिसकेकी छिन्‌। हो, तिनकी दुलहीलाई उज्यालो, सफा र उच्च कोटिको मलमलको लुगा लगाउन दिइएको छ किनकि उच्च कोटिको मलमलको अर्थ पवित्र जनहरूका असल कामहरू हुन्‌" (प्रकाश १९:७,८)। भजन ४५ ले राजा येशू ख्रीष्ट र उनको शाही पत्नी, नयाँ यरूशलेम बीचको यो स्वर्गीय विवाह भविष्यसूचक रूपमा वर्णन गर्दछ (प्रकाश २१:२)।

यस विवाहबाट राज्यका पार्थिव पुत्रहरू जन्मनेछन्, ती राजकुमारहरू जो परमेश्वरको राज्यको स्वर्गीय शाही अख्तियारका पार्थिव प्रतिनिधिहरू हुनेछन्: "तिम्रा पुर्खाहरूको स्थान तिम्रा छोराहरूले लिनेछन्‌। तिमीले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीका शासक ठहराउनेछौ" (भजन ४५:१६, यशैया ३२:१,२)।

नयाँ करार र एक राज्यको लागि करार को अनन्त आशिष्, अब्राहम को करार पूरा हुनेछ कि सबै जातिहरु लाई र सदाको लागि आशिष् हुनेछ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूर्ण हुनेछ: "अनि यी कुराहरू अनन्त जीवनको आशामा आधारित छन्‌, जसको विषयमा कहिल्यै झूट नबोल्नुहुने परमेश्‍वरले धेरै पहिले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो" (तीतस १:२)।

Share this page