Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

("هدف کتاب مقدس پس از "وعده خدا)

این جملات به رنگ آبی توضیحات اضافی کتاب مقدس را به شما می دهد. فقط روی پیوند به رنگ آبی کلیک کنید. مقالات کتاب مقدس عمدتاً به چهار زبان انگلیسی ، اسپانیایی ، پرتغالی و فرانسوی نوشته شده است. اگر به فارسی باشد ، نشان داده می شود

وعده خدا

" و عداوت‌ در میان‌ تو و زن‌، و در میان‌ ذُرّیت‌ تو وذریت‌ وی‌ می‌گذارم‌؛ او سر تو را خواهد كوبید و تو پاشنۀ وی‌ را خواهی‌ كوبید "
(پیدایش ۱۵:۳)

خدا عهد با ابراهیم می سازد

"و از طریق بذر شما قطعا همه ملت های زمین را برکت خواهم داد زیرا شما به صدای من گوش کرده اید"
(پیدایش ۱۸:۲۲)

پیمان ختنه

"خدا همچنین به ابراهیم عهد ختنه را داد.‏ پس وقتی ابراهیم پدر اسحاق شد،‏ او را در روز هشتم ختنه کرد و اسحاق پدر یعقوب  و یعقوب،‏ پدر آن ۱۲ بزرگِ خاندان  شد"
(اعمال ۸:۷)

عهد از قانون بین خدا و مردم اسرائیل

"به خودتان توجه کن، تا از پیمانۀ یهوه خدای خود فراموش کنی که با تو ساخته شده است"
(تثنیه ۲۳:۴)

اتحاد جدید بین خدا و اسرائیل از خدا

"آرامش و رحمت بر همهٔ کسانی باد که مطابق این قاعده رفتار می‌کنند،‏ آری بر اسرائیل خدا!"
(گالاتیان ۶: ۱۶)

اتحاد برای یک پادشاهی: بین یهوه و عیسی مسیح و بین عیسی مسیح و ۱۴۴۰۰۰

"شما کسانی هستید که در آزمایش‌هایم در کنار من بوده‌اید و من با شما عهدی برای پادشاهی می‌بندم،‏ همان گونه که پدرم با من بسته است تا شما در پادشاهی من بر سر سفره‌ام بخورید و بنوشید و بر تخت‌ها نشسته،‏ بر ۱۲ طایفهٔ اسرائیل داوری کنید"
(لوقا ۲۲: 2۲۸-۳۰)

(هدف کتاب مقدس پس از)

پیوندهای (به رنگ آبی) در زبان انتخابی شما را به مقاله دیگری که در همان زبان نوشته شده است، هدایت می کند. لینک های آبی نوشته شده به زبان انگلیسی، شما را به یک مقاله به زبان انگلیسی هدایت می کند. در این مورد، شما همچنین می توانید از سه زبان دیگر را انتخاب کنید: اسپانیایی، پرتغالی و فرانسوی

از آنجا که دیدگاه هنوز برای زمان منصوب شده است، و تا پایان آن فوری است، و دروغ نخواهد گذاشت. حتی اگر دیر شد، همچنان برای او صبر می کند؛ زیرا مطمئنا درست خواهد شد. او دیر نخواهد شد

حبقوق ۳:۲

کتاب مقدس

هدف این سایت کتاب مقدس آماده شدن برای مصیبت بزرگ است ساخته شده توسط خداوند یهوه

آن روز وحشتناک خواهد بود

وای بر کسانی که روز خداوند را میپسندند این چه معنی برای شما در روز یهوه خواهد بود؟ این تاریکی است، نه نور

آموس ۱۸:۵

کتاب مقدس

خدا نسبت به ما صبور است اما او دارای محدودیت است

یَهُوَه* در به جا آوردن وعدهٔ خود تأخیر نمی‌کند،‏ چنان که برخی آن را تأخیر می‌پندارند،‏ بلکه او با شما بردبار است؛‏ زیرا نمی‌خواهد هیچ کس هلاک شود،‏ بلکه می‌خواهد همگان فرصت توبه یابند

۲پِطرُس ۹:۳

کتاب مقدس

ما باید اراده خدا را که در کتاب مقدس نوشته شده است می دانیم

تعالیم کتاب مقدس - به زبان انگلیسی نوشته شده است

ممنوع در کتاب مقدس - نوشته شده به زبان انگلیسی

ما قبل از مصیبت بزرگ آماده می شویم - به زبان انگلیسی نوشته شده است

گروه ها برای کمک به یکدیگر - نوشته شده به زبان انگلیسی

کتاب مقدس نعمتهای زمین پادشاهی خدا را توصیف می کند

خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است

مکاشفه ۴:۲۱

کتاب مقدس

برکت - نوشته شده به زبان انگلیسی

قیامت در آسمان - به زبان انگلیسی نوشته شده است

قیامت بر روی زمین - نوشته شده به زبان انگلیسی

خوش آمدید - نوشته شده به زبان انگلیسی

امید - نوشته شده به زبان انگلیسی

شاهزادگان - به زبان انگلیسی نوشته شده است

کشیشان - به زبان انگلیسی نوشته شده است

اگر سوالی دارید، دریغ نکنید با ما در سایت یا حساب توییتر تماس بگیرید

خداوند قلب خالص را برکت دهد

Share this page