SOLA SCRIPTURA

  พระคัมภีร์ออนไลน์

พระคัมภีร์ในหล ายภาษา

ลิงก์ (สีฟ้า) ในภาษาที่คุณเลือกนำคุณไปยังบทความอื่นที่เขียนด้วยภาษาเดียวกัน ลิงก์สีน้ำเงินที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะนำคุณไปสู่บทความภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้คุณสามารถเลือกจากสามภาษาอื่น ๆ ได้แก่ สเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศส

中国  한국의  日本の  Tiếng việt  ລາວ  ខ្មែរ

"เพราะ​นิมิต​นี้​ยัง​ไม่​เกิด​ขึ้น​จน​กว่า​จะ​ถึง​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง อย่าง​รวด​เร็ว นิมิต​นี้​ไม่​ใช่​เรื่อง​โกหก ถึง​จะ​นาน ก็​ขอ​ให้​เฝ้า​รอ​ต่อ​ไป เพราะ​มัน​จะ​เกิด​ขึ้น​แน่ ๆ จะ​ไม่​ช้า​เกิน​ไป"

(ฮาบากุก 2:3)

ข้อความนี้เขียนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ "คนเลี้ยงแกะ" ของชุมนุมที่แตกต่างกันหรือโบสถ์คริสต์ แต่ยังสำหรับผู้เชื่อของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่คริสเตียน

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์พระคัมภีร์นี้คือการกระตุ้นให้ผู้อ่านยังคง "รอ" วันแห่งพระเยโฮวาห์า สิ่งสำคัญคือการรวมความพยายามอย่างจริงใจของเราไว้เหนือความแตกต่างของความคิดเห็นทางศาสนาคริสต์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม อาโมส 5:18 (พระคัมภีร์): "คน​ที่​อยาก​เห็น​วัน​ของ​เรา​ยะโฮวา​จะ​เจอ​ดี! พวก​เจ้า​คิด​ว่า​วัน​ของ​เรา​ยะโฮวา​จะ​เป็น​อย่าง​ไร? วัน​นั้น​จะ​มี​แต่​ความ​มืด ไม่​มี​ความ​สว่าง" (เศฟานี 1: 14-18)

อย่างไรก็ตามเราต้องมีทัศนคติที่กล้าหาญและบวก พระเยซูคริสต์ใช้การเปรียบเทียบยาม: "ดัง​นั้น ให้​เฝ้า​ระวัง​อยู่​เสมอ เพราะ​คุณ​ไม่​รู้​ว่า​ผู้​เป็น​นาย​ของ​คุณ​จะ​มา​วัน​ไหน" (มัทธิว 24:42; 25:13) ห้มันชัดเจนว่าขาดความระมัดระวังจะเป็นอันตรายถึงชีวิต: "ดัง​นั้น ขอ​ให้​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า​คุณ​ได้​รับ​และ​ได้​ยิน​อะไร​มา ให้​ทำ​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ต่อ​ไป และ​ให้​คุณ​กลับ​ใจ แต่​ถ้า​คุณ​ยัง​ไม่​ยอม​ตื่น ผม​จะ​มา​เหมือน​ขโมย​แน่ ๆ และ​คุณ​จะ​ไม่​รู้​เลย​ว่า​ผม​จะ​มา​หา​คุณ​ตอน​ไหน" (วิวรณ์ 3: 3)

มีข้อมูลคัมภีร์ไบเบิลเพียงพอที่จะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวเราล่วงหน้าและเข้าใจในเวลา "เวลา" ของการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ (จะทำอย่างไร?) (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog) พระเจ้าต้องการให้เราเตรียมตัว: "พระ​ยะโฮวา ไม่​ได้​ชักช้า​ที่​จะ​ทำ​ตาม​คำ​สัญญา​ของ​พระองค์ อย่าง​ที่​บาง​คน​คิด แต่​พระองค์​อด​กลั้น​กับ​พวก​คุณ​เพราะ​ไม่​อยาก​ให้​ใคร​ต้อง​ถูก​ทำลาย แต่​อยาก​ให้​ทุก​คน​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ" (2 เปโตร 3: 9) (การสอนพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐาน (สิ่งที่ห้ามในพระคัมภีร์))

ใช่ความคาดหวังของยามนี้เป็นพรในมุมมองของชีวิตของเราของบรรดาผู้ที่รักเราและเพื่อนบ้านของเราโดยทั่วไป สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจอย่างแม่นยำว่าการเตรียมตัวนี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ระหว่างและหลัง "ความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่" ใหญ่ ถ้าคำแนะนำเหล่านี้จะถูกเขียนในพระคัมภีร์มันจึงเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้ (Be Prepared Christian Community)

ในพระคัมภีร์ไบเบิลอธิบายพระพรบนโลกของอาณา (The Release) เราสามารถเข้าใจวิธีการบริหารที่จะ resurrections บนโลก (Heavenly Resurrection (144000) Earthly Resurrection The Welcoming of the Resurrected Ones The Allotted Place of the Resurrected Ones) เราสามารถเข้าใจวิธีการบริหารที่จะจัดตัวเองคือสิ่งที่จะเจ้าชายของโลกในอนาคตและพระสงฆ์ (The Earthly Administration of the Kingdom of God The  Prince The Priest) ใช่พระพรทั้งหมดเหล่านี้ปรากฏในพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนเราเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของเรา ความรู้นี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นของเยโฮวาห์มันเป็นของพระเยซูคริสต์เพราะมันถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล: "เพราะ “ใคร​จะ​รู้​ใจ​พระ​ยะโฮวา*เพื่อ​จะ​สั่ง​สอนพระองค์​ได้?” แต่​เรา​มี​จิตใจ​อย่าง​พระ​คริสต์" (1 โครินธ์ 2:16)

"และ​พระเจ้า​จะ​เช็ด​น้ำตา​ทุก​หยด​จาก​ตา​ของ​พวก​เขา ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป ความ​โศก​เศร้า​หรือ​เสียง​ร้องไห้​เสียใจ​หรือ​ความ​เจ็บ​ปวด​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย สิ่ง​ที่​เคย​มี​อยู่​นั้น​ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว" (วิวรณ์ 21: 3,4 มัทธิว 10: 8b, ยอห์น 21: 15-17) (Good News; Great Crowd; In Congregation) ขอให้พระยะโฮวาพระเจ้าทรงอวยพรใจอันบริสุทธิ์ผ่านทางพระคริสต์ สาธุ (ยอห์น 13: 10)

เว็บไซต์มีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษสเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศส คุณสามารถขอให้คนจากชุมนุมของคุณรู้จักภาษาใดภาษาหนึ่งเหล่านี้เพื่อแปลข้อมูลพระคัมภีร์ที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นด้วยตัวคุณเองหากคุณมีคำถามหรือเหตุผลอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อไซต์หรือบัญชี Twitter

การระลึกถึงความตายของพระคริสต์

จะทำอย่างไร?

การสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์

เมนูหลัก (ภาษาฝรั่งเศส)

CONTACT

TWITTER

MENÚ PRINCIPAL DEL SITIO BÍBLICO EN ESPAÑOL

O MENU PRINCIPAL DO SITE BÍBLICO EM PORTUGUÊS

MAIN MENU OF THE BIBLICAL WEBSITE IN ENGLISH

MENU PRINCIPAL DU SITE BIBLIQUE EN FRANÇAIS